Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2021-08-06 10:00 - Termin składania ofert został wydłużony do dnia 11.08.2021 r. do godz. 10.00.
Otwarcie
2021-07-15
Zamknięcie
2021-08-11
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Rozbudowa środowiska serwerowego pod integrację z COMPO EXPERT
Nr przetargu 74/P/2021

INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A. :

SPÓŁKA GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 8,

33-101 TARNÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 15.07.2021 R. UPUBLICZNIŁA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA  „Rozbudowa środowiska serwerowego pod integrację z COMPO EXPERT"

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1191450,c8f5b79603dbe852093b122b6c5f17a5.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Wyszukiwarka