Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przetargi i ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Data modyfikacji: 2021-10-27 22:08 - Uwaga: Zmiana terminu złożenia ofert. Termin złożenia ofert został przesunięty na dzień 22.09.2021 do godz. 10.00
Otwarcie
2021-09-06
Zamknięcie
2021-09-22
Grupa Azoty S.A. (Tarnów)
Zakup i dostawa Dwuchromianu sodu w ilości 20 ton dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”
Nr przetargu 109/P/2021

INFORMACJA od GRUPY AZOTY S.A. :

SPÓŁKA GRUPA AZOTY S.A. Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE, UL. KWIATKOWSKIEGO 8,

33-101 TARNÓW INFORMUJE, ŻE W DNIU 06.09.2021 R. Zakup i dostawa Dwuchromianu sodu dla Grupy Azoty S.A. w Tarnowie”

UPUBLICZNIŁA NA PLATFORMIE ZAKUPOWEJ ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY NA  

Poniżej znajdą Państwo link do Zaproszenia do złożenia oferty:

https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1217766,679501716257f4ba8328b065522d1e6e.html

Grupa Azoty S.A. zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do zapoznania się z treścią Zaproszenia i złożenia oferty.

Szczegółowe warunki Przetargu określa niniejsze Zaproszenie, a wszystkie załączniki dostępne są na Platformie Zakupowej.

Wszelkie pytania związane z treścią Zaproszenia prosimy kierować za pośrednictwem Platformy Zakupowej lub elektronicznie do osób wskazanych w SIWZ.

Wyszukiwarka