Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
5 lat w Grupie Azoty
21.10.2015
5 lat w Grupie Azoty
20 października br. odbyło się spotkanie poświęcone 5-leciu Grupy Azoty ZAK S.A. w Grupie Azoty.

Była to okazja do podsumowania efektów konsolidacji polskiej chemii, przypomnienia przebiegu tego procesu, oraz odtworzenia historii z punktu widzenia bezpośrednio zaangażowanych osób.

Wydarzenie otworzyli prezesi: Adam Leszkiewicz i Paweł Jarczewski, wygłaszając okolicznościowe przemówienia. Następnie zgromadzeni goście zapoznali się z prezentacją firmy Ernst & Young, dotyczącą pięciu lat funkcjonowania Grupy Azoty ZAK S.A. w ramach Grupy Azoty. Oficjalne obchody zamknął panel dyskusyjny z udziałem prezesów: Andrzeja Skolmowskiego, Dariusza Bednorza, Wiesława Skwarko, a także Grzegorza Adamczyka (NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego), Pawła Polańskiego (Rada Nadzorcza Grupy Azoty ZAK S.A.) i Tomasza Gduli (Tygodnik Lokalny 7DNI). W trakcie panelu głos zabrali również goście z sali: Jerzy Marciniak, prezes Grupy Azoty ZAK S.A. w latach 2011-2012, Prezydent Kędzierzyna Koźla Sabina Nowosielska oraz Bożena Borys, Przewodnicząca organizacji związkowej MNSZZP Pracowników, działającej w Grupie Azoty ZAK S.A. 

Wyszukiwarka