Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Dr Wojciech Wardacki laureatem nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”
20.10.2017
Dr Wojciech Wardacki laureatem nagrody „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017”
Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A., dr Wojciech Wardacki został uhonorowany „Bursztynem Polskiej Gospodarki 2017” za konsekwentne i skuteczne budowanie wizerunku polskiej chemii: bezpiecznej, innowacyjnej i przyjaznej środowisku. Statuetka przyznawana jest przez Radę Programową Europejskiego Centrum Biznesu w ramach odbywającego się właśnie w Siedlcach III Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2017.

Zarządzana przez dr Wojciecha Wardackiego Grupa Azoty realizuje ambitne plany inwestycyjne, stanowiące punkt wyjścia do dalszego rozwoju Grupy, przemysłu chemicznego i polskiej gospodarki. Ostatnie miesiące to również czas postępującej konsolidacji, której efektem jest znaczące usprawnienie działalności biznesowej i zauważalnie lepsze wyniki finansowe, tej jednej z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie.

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki 2017” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Dotychczas statuetkę „Bursztyn Polskiej Gospodarki i Energetyki” przyjął m. in.: Jarosław Gowin, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Krzysztof Tchórzewski, Minister Energii, Piotr Naimski, Sekretarz Stanu KPRM, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej, prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa, Ministerstwo Środowiska, Kazimierz Smoliński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ryszard Czarnecki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Adam Gawęda, Senator RP, Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego.

Wyszukiwarka