Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty gotowa do oceny zgodności nawozów zgodnie nowymi wymaganiami Unii Europejskiej
15.06.2022
Grupa Azoty gotowa do oceny zgodności nawozów zgodnie nowymi wymaganiami Unii Europejskiej

Grupa Azoty podpisała umowę z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (PCBC) w zakresie oceny zgodności produktów nawozowych UE i nadzoru nad systemem zapewnienia jakości procesu produkcji w Spółkach produkujących nawozy w Grupie Kapitałowej. PCBC jest polską jednostką notyfikowaną do oceny zgodności produktów nawozowych w ramach Rozporządzenia (UE) 2019/1009 dotyczącego produktów nawozowych UE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE. Rozporządzanie to zmienia rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchyla rozporządzenie (WE) nr 2003/2003. Omawiany akt ustanawia przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, na które składają się m.in.: nawozy mineralne i organiczne oraz inne produkty nawozowe tj. środki wapnujące, polepszacze gleby, podłoża do upraw, biostymulatory wzrostu, a także inhibitory.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia, na producentów nałożono nowe obowiązki, które z odpowiednim wyprzedzeniem zostały przeanalizowane i przygotowane do wdrożenia w Grupie Azoty.

W Grupie Azoty konsekwentnie rozbudowujemy portfolio naszych produktów nawozowych w zgodzie z zasadami zrównoważonego rolnictwa. Jesteśmy jednym z liderów europejskiej branży nawozowo-chemicznej i mamy ambicje, aby być w gronie producentów, którzy jako pierwsi odpowiadają na najnowsze wymagające regulacje, zgodne z zasadami Europejskiego Zielonego Ładu. Współpraca z Polskim Centrum Badań i Certyfikacji S.A. jest dla nas naturalnym krokiem w tym kierunku – powiedział Filip Grzegorczyk, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

W ramach podpisanej umowy ramowej, PCBC dokona oceny zgodności zgłoszonych produktów nawozowych UE oraz przeprowadzi audity, których celem będzie potwierdzenie zgodności systemu zapewnienia jakości procesu produkcji w poszczególnych zakładach.

Jako Grupa Azoty jesteśmy przygotowani do spełnienia wymagań, które będą obowiązywać w Unii Europejskiej od 16 lipca 2022 roku. Było to możliwe m.in. dzięki pracy Zespołu Korporacyjnego w ramach Grupy Kapitałowej, w skład, którego weszli eksperci z obszaru AGRO ze wszystkich spółek. Jako Grupa Kapitałowa jesteśmy przygotowani, by oferowane przez nas nawozy otrzymywały pozytywną ocenę jednostki notyfikującej, czyli Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. – powiedział Zbigniew Paprocki, Członek Zarządu, Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. docenia fakt, że Grupa Azoty S.A., jeden z największych producentów nawozów w Polsce i Europie wybrała PCBC S.A. do oceny zgodności swoich wyrobów.  

W imieniu Zarządu PCBC S.A., jako jednostki notyfikowanej, możemy zapewnić zaangażowanie kompetentnych pracowników w realizację procesów zgodnie z zatwierdzonymi procedurami oceny zgodności. Myślę, że na wzór lidera branży nawozowej pozostali polscy producenci nawozów również obiorą tą samą drogę tj. współpracę z jednostką notyfikowaną w celu dostosowania się do wymagań Rozporządzenia (UE) 2019/1009 - powiedziała Aleksandra Kostrzewa Prezes Zarządu Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Wyszukiwarka