Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty przyznała kolejne stypendia
28.06.2016
Grupa Azoty przyznała kolejne stypendia
Znamy laureatów III edycji programu stypendialnego Grupy Azoty S.A. dedykowanego studentom Politechniki Krakowskiej.

W roku 2016 zostali nimi inż. Olga Długoszinż. Marcin Stępień, studenci II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej. Laureaci otrzymają po 1000 zł stypendium miesięcznie, gwarancję zatrudnienia w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem. 

W poniedziałek 27 czerwca 2016 r. w Sali Senackiej PK nagrody wręczyli laureatom wiceprezes zarządu – dyrektor generalny Grupy Azoty Witold Szczypiński oraz rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak.

Grupa Azoty od lat łączy biznes z nauką, współpracując z renomowanymi jednostkami akademickimi i realizując wspólnie z nimi liczne projekty naukowo-badawcze i edukacyjne. Elementem tych działań jest program stypendialny Grupy Azoty, dedykowany studentom Politechniki Krakowskiej, którzy osiągają sukcesy w dziedzinach związanych z profilem działalności firmy: inżynierii chemicznej, technologii chemicznej lub chemii. Program jest elementem zawartego w 2010 r. szerszego porozumienia o współpracy pomiędzy Grupą Azoty a uczelnią.

Współpraca Politechniki z Grupą Azoty to modelowy przykład, jak nauka i gospodarka mogą wspólnie rozwiązywać ważne problemy technologiczne i czerpać ze swojego potencjału – podkreśla rektor PK prof. Kazimierz Furtak. Inicjatywa stypendialna Grupy Azoty ma dla naszych studentów motywacyjny wymiar; jest sygnałem, że warto inwestować w swój rozwój, w wiedzę i umiejętności, bo najlepsi zostaną dostrzeżeni i nagrodzeni. Stypendyści otrzymują środki finansowe i gwarancję zatrudnienia w przyjaznym dla nich miejscu, w którym będą mogli realizować swoje zawodowe pasje i nadal się rozwijać.

W trzeciej edycji programu stypendialnego nagrodzono dwoje studentów Politechniki Krakowskiej. Olga Długosz jest absolwentką studiów inżynierskich na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów technologicznych. Była w gronie najlepszych absolwentów Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej PK rocznika 2015/16. Obecnie studiuje na studiach II stopnia na kierunkach: inżynieria chemiczna i procesowa oraz technologia chemiczna. Olga Długosz rozwijała swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje poprzez działalność w kole naukowym chemików, udział w warsztatach reologicznych i publikacji „Właściwości tiksotropowe wybranych osadów biologicznych”, a także uczestnictwo w specjalistycznych kursach oraz stażach zawodowych w firmach Grupa Azoty i Lotos.

Marcin Stępień ukończył studia I stopnia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa, specjalność inżynieria procesów technologicznych z wysoką średnią ocen. W trakcie studiów na WIiTCH PK brał udział w dodatkowych warsztatach, kursach i szkoleniach, a także działał w kole naukowym chemików. Odbył staże zawodowe w Fundacji Swingtherm i Kompanii Piwowarskej S.A. Od 2016 r. kontynuuje kształcenie na II stopniu studiów na tej samej specjalności.

Jak zaznaczył podczas wręczenia nagród wiceprezes Grupy Azoty Witold Szczypiński wzajemna wymiana doświadczeń ze środowiskiem akademickim, a także udział naukowców we wprowadzeniu praktycznych rozwiązań analitycznych i technicznych jest źródłem progresu technologicznego firmy, dlatego spółka mocno stawia na młode, dobrze wykształcone kadry. – W Grupie Azoty następuje istotna zmiana pokoleniowa. Stwarza to szanse młodym ludziom, którzy są ciekawi nowych wyzwań. Liczymy, że tegoroczni stypendyści jeszcze w trakcie studiów dołączą do naszych zespołów i znajdą swoje miejsce w Grupie Azoty. Współpraca z Politechniką Krakowską rozwija się nie tylko na polu kształcenia kadr inżynierskich, realizujemy też wspólne prace badawcze. Mamy nadzieję, że sukcesywnie będziemy zbierać owoce wspólnych działań – mówił wiceprezes Szczypiński.

Współpraca naukowo-badawcza uczelni i Grupy Azoty oprócz programu stypendialnego obejmuje bowiem m.in. programy praktyk oraz stażów studenckich i doktoranckich, realizację prac inżynierskich i magisterskich, udział specjalistów przemysłowych w kształceniu studentów i organizację na PK seminarium „Technologia Źródłem Biznesu”. 

Wyszukiwarka