Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi
29.05.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z Instytucjami Finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br., z późniejszymi zmianami. Okres obowiązywania Porozumienia został wydłużony do 30 lipca 2024 r. Umożliwi to kontynuowanie wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

Podpisanie porozumienia to dobra wiadomość. Zyskaliśmy dodatkowy czas na przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji. Warto zauważyć, że poprzednie aneksy były zawierane na jeden miesiąc. Mamy konkretny harmonogram działań na najbliższe tygodnie, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Andrzej Skolmowski.

Zawarcie Aneksu do Porozumienia zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia. Porozumienie, za zgodą Instytucji Finansujących, może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Spółka podkreśla, że na bieżąco wypełnia wszystkie ustalenia w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Aneks z datą obowiązywania od 28 maja br. został podpisany z następującymi Instytucjami Finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Wyszukiwarka