Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. podpisała porozumienie z 13 instytucjami finansującymi
02.02.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała porozumienie z 13 instytucjami finansującymi

Grupa Azoty S.A. podpisała porozumienie z instytucjami finansującymi, które zapewnia utrzymanie dostępności limitów w ramach umów o finansowanie i niepodejmowanie przez instytucje finansujące działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów umów o finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z umów o finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania porozumienia, zawartego na okres do 27 lutego 2024 roku. 

Umożliwi to wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty. Porozumienie zostało podpisane 2 lutego br. przez Grupę Azoty S.A. w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty z następującymi instytucjami finansującymi: Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A., Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim S.A., Santander Bankiem Polska S.A., Caixabank S.A. Oddział w Polsce, BNP Paribas Faktoring sp. z o.o., ING Commercial Finance Polska S.A., Pekao Faktoring sp. z o.o., BNP Paribas Bankiem Polska S.A., Santander Factoring sp. z o.o. i Banco Santander S.A., Oddział we Frankfurcie, a także z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

Porozumienie - za zgodą instytucji finansujących - może podlegać dalszemu przedłużeniu.

Podpisane porozumienie potwierdza, że Grupa Azoty pozostaje wiarygodnym i bezpiecznym partnerem biznesowym. Będziemy kontynuować dialog z instytucjami finansującymi, a naszym priorytetem jest przygotowanie długoterminowego planu restrukturyzacji, który pozwoli na dalszy rozwój Grupy Azoty - mówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. Marek Wadowski.

W ramach porozumienia Grupa Azoty S.A. zobowiązała się do dostarczania określonych dokumentów dla instytucji finansujących, wprowadzenia ustalonych ograniczeń w dokonywaniu rozporządzeń w zakresie planowanych inwestycji, udzielanych poręczeń lub gwarancji oraz zaciągania zobowiązań finansowych, a także do powołania doradcy finansowego dla instytucji finansujących.

Pierwsze porozumienie z instytucjami finansującymi zostało podpisane przez Grupę Azoty 31 sierpnia 2023 roku. Na jego mocy instytucje finansujące zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty oraz Grupy Azoty Police, które wystąpiły ze stosownymi wnioskami w tym zakresie w czerwcu 2023 r. Efektem porozumień była zgoda na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA na koniec czerwca 2023 roku. Porozumienie podpisane 2 lutego br. to efekt dalszych rozmów prowadzonych z instytucjami finansującymi.

Grupa Azoty S.A. na bieżąco wypełnia wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z umów o finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Wyszukiwarka