Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. wśród sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw jonowych przeznaczonych do elektrochemicznego magazynowania energii
29.05.2023
Grupa Azoty S.A. wśród sygnatariuszy listu intencyjnego na rzecz rozwoju polskiej technologii ogniw jonowych przeznaczonych do elektrochemicznego magazynowania energii

Grupa Azoty znalazła się w gronie sygnatariuszy listu intencyjnego podpisanego z inicjatywy Ministerstwa Klimatu i Środowiska w zakresie rozwoju polskiej technologii ogniw jonowych. Zgodnie z treścią dokumentu, stworzenie kompletnego, zrównoważonego łańcucha wartości ogniw jonowych w oparciu o krajowe zasoby surowcowe przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego oraz zachowania strategicznej konkurencyjności krajowej gospodarki.

Sygnatariusze listu wyrazili wolę podjęcia współpracy, której cele i zasady określi odrębne Porozumienie. Dokument zostanie zawarty do 30 września br. Wśród sygnatariuszy znalazły się spółki Skarbu Państwa oraz Jednostki Naukowe.

Magazynowanie energii jest ściśle powiązane z odpowiednim zarządzaniem energią pochodzącą  ze źródeł odnawialnych. Jest to istotne w przypadku pozyskiwania zielonego wodoru w technologii elektrolizy, a co warto podkreślić Grupa Azoty rozważa aspekty dotyczące produkcji zielonego wodoru.

Wyszukiwarka