Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty S.A. z nową umową na zakup węgla
19.09.2022
Grupa Azoty S.A. z nową umową na zakup węgla

19 września Grupa Azoty S.A. w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego zawarła z Polską Grupą Importową „Premium” umowę ramową na zakup węgla. Przedmiotem umowy jest sprzedaż węgla pochodzącego z importu, przeznaczonego do celów energetycznych.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony i zawiera ogólne warunki współpracy w zakresie dostaw i odbioru węgla.

Umowy ramowe na zakup węgla zostały zawarte także przez Grupę Azoty Puławy, Grupę Azoty Police oraz Grupę Azoty ZAK.

Łączna wartość dostaw w 2022 roku pomiędzy Sprzedającym a Odbiorcami szacowana jest na około 160 mln zł netto, przy czym dla samej Grupy Azoty S.A. około 110 mln zł netto.

Dostawy węgla realizowane w ramach umowy będą stanowić dla spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty dostawy uzupełniające w stosunku do dostaw realizowanych przez dostawców strategicznych. W ramach umowy istnieje możliwość przekierowywania węgla pomiędzy odbiorcami.

Grupa Azoty S.A. nie wyklucza realizacji kolejnych dostaw w ramach umowy w przyszłości.

Wyszukiwarka