Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty ustaliła kluczowe warunki transakcji dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka
23.12.2022
Grupa Azoty ustaliła kluczowe warunki transakcji dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka

Zgodnie z postanowieniami kluczowych warunków transakcji (Term Sheet), jej realizacja nastąpi poprzez zawarcie przez Grupę Azoty S.A. przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży, dotyczącej przyszłego nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm. Następny krok to nabycie udziałów na podstawie umowy sprzedaży w I półroczu 2024 roku przez Grupę Azoty S.A. lub inną spółkę z Grupy Kapitałowej pod warunkiem dostosowania warunków technicznych, a także uzyskania pozwoleń na budowę elektrowni.

Ustalenie kluczowych warunków transakcji to kontynuacja działań z lipca br., kiedy to Grupa Azoty S.A. zawarła umowę o prowadzenie negocjacji wraz z wyłącznością na ich prowadzenie, dotyczących potencjalnego nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. Na mocy podpisanej wtedy umowy, strony wyraziły zainteresowanie współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy około 270 MWp.

Ustalenie kluczowych warunków transakcji potwierdza, że jesteśmy coraz bliżej finalizacji umowy, która umożliwi nabycie 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm. Oczywiście musi zostać to poprzedzone wypełnieniem kluczowych warunków zapisanych w umowie. Nie mam wątpliwości, że inwestycja przybliży nas do realizacji celów zapisanych w naszym strategicznym projekcie „Zielone Azoty”, w którym wskazujemy projekty z obszaru OZE jako jedną z dróg naszej transformacji klimatyczno-energetycznej mówi Marek Wadowski, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., Prezes Zarządu Grupy Azoty Energia.

Budowa farmy słonecznej Brzezinka, zlokalizowanej w Brzezince i w Sycowie, wraz z infrastrukturą o mocy co najmniej 270 MWp w formule pod klucz, planowana jest w formie kontraktu EPC, jaki ma zostać zawarty przez Solarfarm z podmiotem z grupy VSB, VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o., jako generalnym wykonawcą.

Szacowana całkowita wartość inwestycji wyniesie około 240 mln EUR.

Zawarcie Term Sheet nie tworzy żadnego zobowiązania do zawarcia rozważanej Transakcji, w tym żadnej umowy sprzedaży i nie jest wiążące dla stron.

Wyszukiwarka