Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty w RESPECT Index po raz dziewiąty
16.12.2015
Grupa Azoty w RESPECT Index po raz dziewiąty
16 grudnia został ogłoszony nowy skład RESPECT Index prowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Grupa Azoty po raz dziewiąty została zakwalifikowana do jego składu, co oznacza, że jako jedna z nielicznych spółek utrzymuje się w jego składzie od samego początku.

Jest to znaczący sukces.

Obecność Grupy Azoty w Respect Index nieustannie od dnia jego utworzenia jest ogromnym wyróżnieniem oraz docenieniem podejmowanych działań. Jest to także mobilizacja do dalszego podnoszenia standardów. Celem projektu RESPECT jest wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony. Tym samym projekt ten akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek giełdowych.Notowanie w Indeksie RESPECT poprzedzone jest trzyetapowym procesem weryfikacji, który sfinalizowany jest przeprowadzeniem audytu przez firmę zewnętrzną. Oceniana jest kompleksowość działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Analizowane są czynniki środowiskowe, społeczne oraz ekonomiczne.

Działania podejmowane w Grupie Azoty potwierdzają, że proces zarządzania odbywa się w sposób strategiczny i odpowiedzialny, z poszanowaniem obowiązujących standardów. 

Wyszukiwarka