Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Grupa Azoty z certyfikatem na produkty tworzywowe o znacznie mniejszym śladzie węglowym, oparte o biosurowce
04.11.2022
Grupa Azoty z certyfikatem na produkty tworzywowe o znacznie mniejszym śladzie węglowym, oparte o biosurowce

Grupa Azoty pozytywnie przeszła audyt certyfikujący systemu  International Sustainability & Carbon Certification Plus (ISCC+). Wprowadzony system pozwoli dostarczyć odbiorcom Grupy Azoty certyfikowane produkty tworzywowe o znacząco niższym śladzie węglowym, oparte na biosurowcach takich jak: biofenol, biocykloheksanon i biokaprolaktam.

Uzyskany certyfikat to ważny krok w kierunku wykorzystywania biosurowców do produkcji tworzyw Grupy Azoty. To również kolejny krok w kierunku realizacji założeń zawartych w nowej strategii Grupy Azoty do 2030 roku, w której wskazano na rozwój portfolio zielonych produktów spółki.

Dzięki wdrożeniu systemu, Grupa Azoty będzie mogła oferować swoim klientom w pełni ekologiczne, „zielone produkty”, w 100 procentach pochodzące z surowców odnawialnych. Dotyczyć to  będzie  odmian poliamidu naturalnego, jak również poliamidu modyfikowanego powierzchniowo.

Za nami kilkumiesięczny proces certyfikacji, w trakcie którego potwierdzona została zgodność procedur ISCC+ z technologiami i wytycznymi funkcjonującymi w Grupie Azoty. To pokazuje, że już dziś odpowiadamy na wymagania klientów poszukujących produktów opartych na biosurowcach. Z naszych obserwacji wynika, że takie zapotrzebowanie zgłaszają głównie klienci z obszaru motoryzacyjnego, jednak potencjał tej technologii jest coraz większy. Zakładamy, że pierwsze produkty tworzywowe, zgodne z certyfikatem i oparte na biosurowcach wprowadzimy do naszego portfolio jeszcze w tym roku – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Certyfikacja w ramach ISCC Plus stosowana jest w sektorze chemii, przede wszystkim tworzyw sztucznych. Systemem objęty jest rynek zrównoważonych surowców, w tym biomasy oraz materiałów pochodzących z recyklingu. Operatorem certyfikatu ISCC Plus jest ISCC System GmbH - przedstawiciel jednego z wiodących systemów certyfikacji w zakresie emisji gazów cieplarnianych i zrównoważonego rozwoju bioenergii.

ISCC Plus stanowi  solidną podstawę do dobrowolnego wdrażania kryteriów zrównoważonego rozwoju w łańcuchach dostaw i potwierdza ich pełną identyfikowalność. Gwarantuje aktywne uczestnictwo w podwyższaniu standardów zrównoważonego rozwoju, wzmacniające gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Wyszukiwarka