Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
HP przejmuje informatyczne wsparcie procesów biznesowych Azotów Tarnów
25.11.2009
HP przejmuje informatyczne wsparcie procesów biznesowych Azotów Tarnów
Zgodnie z podpisaną przez obie firmy umową, HP świadczyć będzie usługi outsourcingu IT dla Azotów Tarnów i przejmie odpowiedzialność za rozwój i utrzymanie biznesowych systemów informatycznych, eksploatowanych przez jedną z największych polskich firm chemicznych.

Popisany kontrakt obowiązywać będzie przez okres 6 lat i ma wspomagać realizację długoterminowej strategii rozwoju IT tarnowskiej firmy, która zakłada m.in. implementację nowoczesnych technologii informatycznych, zinformatyzowanie procesów biznesowych oraz wdrożenie w spółce zasad IT governance. 

IT jest obecnie jednym ze strategicznych obszarów działalności każdej firmy, która chce być skuteczna na rynku. Dotyczy to wspomagania niemal wszystkich procesów biznesowych nowoczesnej firmy. Dlatego opracowaliśmy dla naszej spółki autorską strategię rozwoju IT na lata 2010-2015, zgodną z najlepszymi światowymi praktykami w tym zakresie. Realizację tego programu powierzamy wybranemu w drodze konkursu ofert partnerowi, który jest jednym z globalnych liderów branży IT, rocznie przeznacza 3,5 mld USD na badania i rozwój nowych technologii, tylko w Polsce posiada ponad 2.000 doświadczonych specjalistów. To gwarancja, że tarnowska spółka będzie dysponować rozwiązaniami IT o najwyższym światowym standardzie – mówi Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów.

Jedną z najczęstszych przeszkód na drodze do poprawy dopasowania wartości dostarczanej przez IT do potrzeb biznesu jest nie tylko brak zdefiniowanego systemu podejmowania decyzji, ale przede wszystkim brak informacji o strategii i celach strategicznych przedsiębiorstwa. Bez odniesienia się do jasno sprecyzowanych celów strategicznych firmy niemożliwe staje się efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem. Jestem przekonany, że współpraca z HP nie tylko znacząco wpłynie na poprawę realizacji procesów wewnątrz ATT, ale również pozwoli na wprowadzenie w przyszłości zasad IT governance, które ułatwią realizację strategicznych celów firmy – podkreśla Artur Wieretiło, Dyrektor Generalny Działu Enterprise Services HP Polska. Strategia rozwoju IT AZOTÓW Tarnów na lata 2010-2015 została przyjęta przez spółkę we wrześniu br. Zakłada ona rozwój funkcjonujących w firmie aplikacji, m.in. zintegrowanego systemu mySAP ERP (wdrażanego od lipca 2007 do grudnia 2008), standaryzacji środowiska komputerów osobistych i terminali, wprowadzenia środowisk integracji i pracy grupowej oraz zastosowanie usług współdzielonych z innymi partnerami powiązanymi. 

Strategia zmienia przede wszystkim rozumienie zagadnienia IT. Realizacja tej strategii będzie oznaczać wdrożenie w Azotach Tarnów nowoczesnego nadzoru informatycznego, tzw. IT governance, który jest integralnym komponentem ładu korporacyjnego nowoczesnej firmy. Dzisiaj IT musi być strategicznym elementem firmy, a nie tylko zagadnieniem technicznym, jak było rozumiane wiele lat temu – wyjaśnia Jerzy Marciniak.  Obejmując nadzór nad systemem informatycznym Azotów Tarnów, HP przejmie jednocześnie pracowników Biura Informatyki tarnowskiej firmy. Jak deklaruje HP, część przejętych tarnowskich informatyków będzie zaangażowana również do obsługi innych projektów HP.  – Najważniejsza jest gwarancja, która już jest zapisana w umowie, że nowy pracodawca wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki poprzedniego, czyli Azotów Tarnów – pozytywnie ocenia umowę Andrzej Sikora, szef NSZZ Solidarność Azotów Tarnów. W umowie podpisanej 25 listopada br. HP i Azoty Tarnów deklarują również intencję strategicznej współpracy w zakresie dostarczania technologii i usług teleinformatycznych, której efektem może być zbudowanie w Tarnowie nowoczesnego centrum kompetencyjnego HP. Tarnowskie specjalistyczne centrum technologiczne HP prowadziłoby działalność w zakresie IT i usług outsourcingowych dla innych firm.  – Możliwość utworzenia nowoczesnego centrum kompetencyjnego HP w Tarnowie jest jednym z elementów naszej umowy o współpracy. Jego powstanie to unikalna szansa, także dla miasta, by wykorzystać potencjał tarnowskich uczelni, energię i talent specjalistów, którzy byliby w przyszłości siłą napędową takiego ośrodka – ocenia Jerzy Marciniak, Prezes Zarządu Azotów Tarnów.  – Tworzenie zaplecza kompetencyjnego w Tarnowie, dającego dostęp do specjalistycznej wiedzy, to najlepszy przykład podejścia Zarządu Spółki Azoty Tarnów do realizacji długoterminowej strategii firmy. Stworzenie centrum kompetencyjnego to również szansa dla HP, dzięki której nasza firma może zaistnieć na lokalnym rynku w Tarnowie, ale również pomóc w konsolidacji rynku chemicznego w Polsce. Mamy nadzieję, że zarówno wiedza i doświadczenie HP oraz pozycja lidera na rynku IT pozwoli na szybkie osiągnięcie tych celów. Przykłady funkcjonowania innych centrów kompetencyjnych utwierdzają nas w przekonaniu, że rozwiązania te przynoszą wymierne korzyści firmie, klientom oraz społecznościom lokalnym – wyjaśnia Artur Wieretiło, Dyrektor Generalny Działu Enterprise Services HP Polska. Azoty Tarnów są jedną z największych polskich spółek chemicznych, zintegrowanym producentem kaprolaktamu, tworzyw konstrukcyjnych i nawozów mineralnych. Od czerwca 2008 są notowane na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych [WSE: ATT]. Od 19 listopada br. firma jest jednym z 16 uczestników pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej indeksu spółek giełdowych najbardziej odpowiedzialnych społecznie RESPECT Index. [WSE: RESPECT index].

HP to największa firma technologiczna działająca w najważniejszych sektorach rynku zaawansowanych technologii na świecie. Oferta HP obejmuje infrastrukturę informatyczną, globalne usługi, systemy komputerowe dla firm i klientów indywidualnych oraz rozwiązania druku i przetwarzania obrazu. 

Należący do HP dział Enterprice Services powstał w wyniku fuzji z firmą EDS – jednym z największych światowych usługodawców wyspecjalizowanych w usługach informatycznych, dostarczającym klientom zaawansowane rozwiązania biznesowe. Firma EDS prawie 50 lat temu zainicjowała wprowadzenie outsourcingu w branży informatycznej. Obecnie dział HP Enterprice Services na całym świecie oferuje szeroką gamę usług outsourcingu rozwiązań informatycznych, aplikacji i procesów biznesowych klientom z takich branż jak produkcja, usługi finansowe, ochrona zdrowia, komunikacja, energetyka, transport, handel detaliczny, a także administracja państwowa. Działająca od 1997 roku na polskim rynku HP uczestniczyła w realizacji największych projektów IT, zdobywając pozycję lidera firm informatycznych w Polsce.

Więcej informacji o firmie: www.hp.pl

Wyszukiwarka