Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inauguracja Joint Impelmentation Project
27.07.2008
Inauguracja Joint Impelmentation Project
Po ponad 2 latach przygotowań Azoty Tarnów i MITSUBISHI Corporation rozpoczęły realizację pierwszego polsko-japońskiego projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Polsko-japońska współpraca Mitsubishi i Azotów Tarnów jest realizowana według formuły Wspólnych Wdrożeń, określonych w Protokole z Kioto przyjętym 10 listopada 2001 r. podczas Konferencji Stron UNFCCC. Dzięki realizacji tego projektu Azoty Tarnów są jedną z pierwszych polskich firm, które realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ, dotyczącej Zmian Klimatycznych, tzw. Protokołu z Kioto.

W wyniku realizacji pierwszego polsko-japońskiego projektu redukcji emisji gazów cieplarnianych w tarnowskich zakładach generowane są jednostki redukcji emisji ERU. Przewidywany wolumen „unikniętej emisji” ERU w roku 2008 wyniesie 287.500 ERU, a w latach 2009-2012 – po 575.000 ERU rocznie. Szacunkowa wartość ERU, jakie do 2012 r. zamierzają wygenerować i sprzedać na światowym rynku emisji Azoty Tarnów i Mitsubishi wynosi około 100 mln zł. Marketingiem i sprzedażą „tarnowskich” ERU na światowym rynku emisji będzie zajmować się Mitsubishi Corporation.

Cieszę się, że nasza kooperacja dla wielu innych firm może być wzorem udanej międzynarodowej współpracy na rzecz osiągania wspólnych celów ekonomicznych. Tym celem jest nasza wspólna oferta jednostek Redukcji Emisji na globalnym rynku energetycznym. Znaczenie projektu Wspólnych Wdrożeń znacznie przekracza jednak tylko wymiar finansowy: redukując emisję podtlenku azotu, ograniczamy emisję gazów cieplarnianych. Reagujemy na zjawisko globalnego ocieplenia, które zostało uznane za jeden z największych problemów XXI wieku. Efekty finansowe naszej współpracy bardzo szybko będą zauważalne. Efekty klimatyczne tego, co dzisiaj robimy – nie tylko w Polsce – na rzecz ochrony środowiska, będą mogły ocenić dopiero przyszłe pokolenia – powiedział Prezes Zarządu Azotów Tarnów Jerzy Marciniak.

W uroczystej inauguracji realizacji projektu 25 lipca 2008 r. wzięli udział m.in. Tsunao Kijima – Chairman & Managing Director Mitsubishi Corporation International N.V., Mr. Ichiro Keida – Senior Vice President & General Manager, Emissions Reduction Business Unit. W spotkaniu wzięli również udział: Tetsuya Shimokawa – Pierwszy Sekretarz Ambasady Japonii, Maria Kłokocka – Naczelnik Wydziału Departamentu Zmian Klimatu i Zrównoważonego Rozwoju Ministerstwa Środowiska, Stanisław Sorys – Wicewojewoda Małopolski, Roman Ciepiela – Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, Ryszard Ścigała – Prezydent Miasta Tarnowa oraz Wojciech Lubiewa-Wieleżyński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wyszukiwarka