Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inauguracja roku w WSB-NLU z udziałem Azotów Tarnów
11.10.2010
Inauguracja roku w WSB-NLU z udziałem Azotów Tarnów
10 października  w tarnowskim Wydziale Wyższej Szkoły Biznesu - National-Louis University odbyła się uroczysta inauguracja nowego roku akademickiego 2010/2011.

W trakcie uroczystości przedstawiciele WSB-NLU oraz Azotów Tarnów podpisali  porozumienie o współpracy. Porozumienie ma charakter bezterminowy, otwarty, tj. z możliwością włączenia, za obopólną zgodą, także innych podmiotów. Przedmiot porozumienia Strony określiły jako wspólne przedsięwzięcia dydaktyczne oraz szeroko  pojętą współpracę naukowo-badawczą, której zakres tematyczny oraz formy mogą być wzbogacane, w zależności od zapotrzebowania Stron oraz zmieniających się warunków społeczno-gospodarczych.

Jednym z pierwszych wspólnych projektów Partnerów, dostrzegających olbrzymią szansę w synergii nauki, techniki i biznesu jest kooperacja przy realizacji na tarnowskim Wydziale WSB-NLU nowego kierunku studiów – Inżynierii chemicznej i procesowej, z nowatorskim programem zakładającym m.in. realizację części dydaktyki w bezpośrednim powiązaniu z realnymi procesami przemysłowymi odbywającymi się  na pracujących instalacjach  Azotów Tarnów. 

Studia te są nie tylko cennym poszerzeniem oferty edukacyjnej dostępnej dla Tarnowian i mieszkańców ościennych powiatów, ale także znakomitą okazją dla  podniesienia poziomu kadry Azotów Tarnów. Rozpoczynająca studia pierwsza grupa w znacznej mierze rekrutuje się właśnie spośród załogi naszej Spółki.

W wystąpieniu inauguracyjnym Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Azotów Tarnów Jerzy Marciniak podkreślił niepodważalny wkład nauki w rozwój firmy od początku jej istnienia. Wspomniał dwie wielkie postaci związane z Państwową Fabryką Związków Azotowych, Prezydenta RP Profesora Ignacego Mościckiego i Eugeniusza Kwiatkowskiego, Dyrektora Naczelnego fabryki w latach 1931-1935. Podkreślił także rolę Laboratorium Badawczego PFZA w rozwoju przedwojennych Mościc oraz wsparcie instytucji naukowych w powojenny przełom w profilu produkcyjnym firmy, który na lata wyznaczył jej ścieżkę rozwoju.

Na zakończenie swojego wystąpienia, odnosząc się do niedawno podpisanego porozumienia z HP Polska, Prezes Jerzy Marciniak mówił o rosnącej roli wsparcia informatycznego w nowoczesnej organizacji jaką są Azoty Tarnów:Zdajemy sobie sprawę, że skuteczne konkurowanie na rynku to nie tylko produkty wysokiej jakości. Skala produkcji, nowe rozwiązania to konieczność zacieśnienia współpracy z nauką w zakresie zarządzania, IT, ale również w zakresie procesów technologicznych.

Wyszukiwarka