Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.
27.06.2024
Informacja po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.

W czwartek, 27 czerwca 2024 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty S.A.

Podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały podjęte uchwały zatwierdzające m.in:

  • sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023,
  • skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023,
  • sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło również uchwałę, zgodnie z którą strata netto Spółki za rok obrotowy 2023 w kwocie 1 600 306 401,62 zł zostanie pokryta z tej części kapitału zapasowego Spółki, jaka powstała z tytułu emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.

Wszystkim członkom zarządu wykonującym obowiązki w 2023 roku nie zostały udzielone absolutoria.

W odniesieniu do wszystkich członków Rady Nadzorczej, wykonujących obowiązki w 2023 roku nie zostały podjęte uchwały w sprawie udzielenia absolutoriów ze względu na nieuzyskanie bezwzględnej liczby głosów za.

Wyszukiwarka