Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Inwestor branżowy nowym właścicielem ZBACh
04.11.2009
Inwestor branżowy nowym właścicielem ZBACh
Inwestor branżowy nabył 100% (107.700) udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą ZBACh Sp. z o.o. jest płocka grupa kapitałowa Petro Mechanika S.A.

Sprzedaż udziałów w ZBACh została dokonana na drodze pisemnego zaproszenia do rokowań, skierowanego do inwestorów finansowych, branżowych i pracowników spółki. Najbardziej korzystną ofertę złożyła Spółka Petro Mechanika S.A., działająca w imieniu własnym oraz spółek Petro Eltech Sp. z o.o. i Petro Remont Sp. z o.o. Podczas negocjacji firma ta potwierdziła warunki oferty, które szczegółowo zostały przeniesione do umowy sprzedaży udziałów – wyjaśnia Jerzy Jurczyński, rzecznik prasowy Azotów Tarnów.

Transakcja została zawarta 29 października br., po uzyskaniu zgody korporacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Azotów Tarnów. Wynegocjowana cena sprzedaży udziałów spółki ZBACh przewyższa wartość najwyższej wyceny spółki, przeprowadzonej metodami rekomendowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 

Mamy podobny profil działalności jak ZBACh. Jesteśmy inwestorem branżowym, który funkcjonuje ok. 10 lat w tej formie prawnej. Widzimy potrzebę tworzenia silnej grupy, która jest w stanie realizować, jako generalny wykonawca, duże inwestycje. Jesteśmy obecni na terenie Polski, Belgii, Anglii i Litwy. Tarnowską spółką interesowaliśmy się od dłuższego czasu. ZBACh jest spółką uporządkowaną i ma perspektywę. W zależności od tego, jakie zarząd ZBACh-u będzie miał pomysły, będziemy próbować wspólnie realizować pakiet inwestycyjny dla przyszłości firmy i jej pracowników  – powiedział Tomasz Mazur,  Prezes Zarządu Petro Mechanika S.A. 

Nowy właściciel ZBACh Sp. z o.o. zobowiązał się do realizacji pakietu socjalnego i programu inwestycyjnego na warunkach uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

Wynegocjowaliśmy dobry pakiet, okres gwarancyjny to 3 lata. W tym czasie są pewne gwarancje zatrudnieniowe. Okres gwarancyjny rozciąga się na płace, tzn. nie mogą one być niższe niż w dniu podpisania umowy. Co ważne, wynegocjowaliśmy przeniesienie korzystnych zapisów z pakietu socjalnego do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy oraz szereg zabezpieczeń natury socjalnej. Wydaje mi się, że pakiet inwestycyjny, który został również ustalony w umowie, daje jakieś gwarancje rozwoju tej firmy  – powiedział Andrzej Sikora, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Azotów Tarnów.

Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów wchodzi 8 spółek, w których tarnowska firma posiada większościowy pakiet udziałów. 

Sprzedaż ZBACh jest kolejnym etapem porządkowania Grupy Kapitałowej, zgodnie z planem przedstawionym w prospekcie emisyjnym – podkreśla rzecznik prasowy Azotów Tarnów Jerzy Jurczyński. 

Docelowo, zgodnie z planem zapisanym w prospekcie emisyjnym, w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów mają pozostać cztery spółki strategiczne. Azoty chcą zachować w nich pakiet przynajmniej 51% udziałów. Są to: JRCh (oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami, utylizacja materiałów chemicznych, ratownictwo chemiczne), Koltar (licencjonowane przewozy towarowe, wynajem taboru kolejowego), Automatyka (projektowanie, montaż, obsługa, remonty przemysłowych systemów pomiarowych i sterujących) i Biprozat (projektowanie i realizacja inwestycji, projekty technologii chemicznych). Tarnowska spółka nie wyklucza, że w 2010 roku JRCh oraz podmiot powstały z ewentualnego połączenia Automatyki i Elzatu mogą trafić na rynek NewConnect.

Wyszukiwarka