Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję
27.06.2024
Powołanie Członków Rady Nadzorczej spółki Grupa Azoty S.A. na XII kadencję

Zarząd Grupy Azoty S.A. informuje, że 27 czerwca br. na mocy uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do składu Rady Nadzorczej Spółki na XII wspólną kadencję, powołani zostali jako jej członkowie:

Pan Artur Kucharski – jako Przewodniczący
Pan Robert Bednarski
Pan Piotr Marciniak
Pan Artur Rzempała
Pan Mirosław Sobczyk
Pan Robert Kapka  – kandydat wybrany przez pracowników Spółki
Pan Tomasz Klikowicz – kandydat wybrany przez pracowników Spółki
Pan Roman Romaniszyn – kandydat wybrany przez pracowników Spółki

Uchwały w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji weszły w życie z dniem podjęcia.

Nowo powołani: Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz członkowie  Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność w/w osób wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, w/w osoby nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów. 

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji, że żadna z w/w osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i wcześniej zajmowanych stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki XII kadencji znajdują się w załączeniu do raportu bieżącego dostępnego na stronie https://tarnow.grupaazoty.com/inwestor/raporty-gieldowe/raporty-biezace

Wyszukiwarka