Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Program dobrowolnych odejść
22.01.2009
Program dobrowolnych odejść
Zostało osiągnięte porozumienie pomiędzy zarządem Azotów Tarnów a zakładowymi organizacjami związkowymi w sprawie programu dobrowolnych odejść, z których może skorzystać 250 pracowników tarnowskiej spółki.

Programem dobrowolnych odejść oraz zachęt finansowych będą objęci pracownicy Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. posiadający uprawnienia do emerytury i wcześniejszej emerytury, pracownicy uprawnieni do  ubiegania się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego oraz inni pracownicy, którzy nie posiadają tego typu uprawnień.  Poszczególne grupy pracowników zainteresowanych ofertą mają złożyć pisemne wnioski o rozwiązania umowy o pracę do dnia 31.01.2009 lub 14.02.2009. 

Pracownikom posiadającym uprawnienia do emerytury, nabywającym prawa do emerytury lub wcześniejszej emerytury w roku 2009 i posiadającym uprawnienia do ubiegania się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  będzie przysługiwała dodatkowa gratyfikacja w wysokości 10-20 tys. zł oraz odprawy zgodne z postanowieniami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ponadto osoby posiadające uprawnienia do ubiegania się o przyznanie świadczenia przedemerytalnego  lub nabywające te prawa w roku 2009 będą mogły otrzymać odprawę powiększoną o 700 zł za każdy miesiąc brakujący do uzyskania emerytury.  Wartość tych odpraw nie może być wyższa niż 50 tys. zł. Pozostali pracownicy, którzy złożą wniosek o rozwiązanie umowy o pracę otrzymają odprawy w wysokości 15-30 tys. zł.  Warunkiem skorzystania z programu dobrowolnych odejść i zachęt finansowych jest uzyskanie zgody pracodawcy na odejście.

W przypadku nie uzyskania zakładanej ilości dobrowolnych wniosków o rozwiązanie umowy o pracę, spółka może podjąć decyzję o rozpoczęciu procedury zwolnień grupowych – stwierdza porozumienie.  – Redukcja zatrudnienia nie jest doraźną reakcją na kryzys. Trudne warunki na rynku finansowym i w gospodarce jedynie przyspieszyły te działania. Optymalizacja poziomu zatrudnienia jest problemem od dawna analizowanym i znanym w spółce, często wskazywanym nam przez analityków – mówi rzecznik prasowy Azotów Tarnów Jerzy Jurczyński

Wyszukiwarka