Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przedsiębiorstwa chemiczne zabierają głos
20.05.2011
Przedsiębiorstwa chemiczne zabierają głos
Największe polskie przedsiębiorstwa chemiczne w tym Azoty Tarnów oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego i Polska Izba Przemysłu Chemicznego podpisały „Stanowisko sektora nawozowego w sprawie problemów mających istotny wpływ na rozwój branży chemicznej w Polsce”.

Sygnatariusze „Stanowiska” wskazali działania, których podjęcie jest niezbędne dla dalszego funkcjonowania przemysłu chemicznego. Ich zdaniem przemysł chemiczny w Polsce, w tym nawozowy, stoi przed zagrożeniem utraty konkurencyjności, a nawet dalszego funkcjonowania. By to zmienić konieczne jest przedsięwzięcie niezbędnych działań.

Chodzi o uelastycznienie polityki akcyzowej państwa, uznanie przez KE odmienności energetycznej Polski i przyznanie długich okresów przejściowych na dostosowanie nowoczesnych technologii, uzyskanie konkurencyjnych cen gazu ziemnego i energii oraz zmianę obecnej definicji pojęcia produkcji energii elektrycznej. Sygnatariusze wskazali także skutki, jakie dla polskiego przemysłu chemicznego wynikają z wprowadzenia EU ETS III, czyli europejskiego system handlu emisjami. Przy założeniu ceny uprawnień ok. 30 EUR/tonę CO2 wzrost kosztów produkcji wyniesie ok. 20%. Wyższe koszty przełożą się na cenę produktu końcowego, niekonkurencyjną nie tylko w stosunku do producentów spoza EU-27, ale także z obszaru Unii Europejskiej. Pod „Stanowiskiem” podpisali się prezesi: Azotów Tarnów, ZAK SA, ZA Puławy, ZCH Police, Anwilu, Ciech SA, SITPChem i PIPCH. Podpisanie dokumentu miało miejsce podczas XV ogólnopolskiej konferencji „Trendy Ekorozwoju w Przemyśle Chemicznym”, jaka odbyła się w dniach 18-20 maja w Zakopanem. Konferencję zorganizował tarnowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego oraz Azoty Tarnów przy współudziale Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Wyszukiwarka