Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Przedstawiciele Grupy Azoty w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego
09.09.2016
Przedstawiciele Grupy Azoty w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego
Na piątkowym (9.09.16) posiedzeniu Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego uzupełniono jej skład oraz wybrano Przewodniczącego.

Na Przewodniczącego Rady powołano Mariusza Bobera, Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A. Wiceprzewodniczącym Rady został Zbigniew Gagat, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy S.A. 

Tym samym uzupełniono skład Prezydium Rady (w skład Prezydium wchodzą obecnie przedstawiciele pięciu podmiotów członkowskich PIPC. Poza nowowybranymi, członkami-Wiceprzewodniczącymi Prezydium Rady są: Piotr Chełmiński (Wiceprezes PKN Orlen S.A.), Ewa Anna Wołynkiewicz (Brenntag Polska Sp. z o.o.) oraz Zbigniew Warmuz (Wiceprezes Synthos S.A.).

Na posiedzeniu Rady, oprócz wybory Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego uzupełniono również skład organu. W skład Rady weszli: Mateusz Gramza (Prezes Zarządu Grupy Azoty Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A.), dr Mateusz Aleksander Bonca (Wiceprezes Zarządu Grupy Lotos S.A.), Maciej Kropidłowski (Dyrektor w PKN Orlen S.A.), Tomasz Laudy (Prezes Zarządu Qumak S.A.).

Pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego kieruje jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa Zarządu pełni dr inż. Tomasz Zieliński. 

Wyszukiwarka