Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Stanowisko Grupy Azoty w związku z pojawieniem się na rynku podrobionych  nawozów wieloskładnikowych Polifoska®
17.02.2016
Stanowisko Grupy Azoty w związku z pojawieniem się na rynku podrobionych nawozów wieloskładnikowych Polifoska®
W związku z pojawieniem się na rynku podrobionych nawozów wieloskładnikowych o nazwie Polifoska®, produkowanych przez Spółkę należącą do Grupy Azoty - Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., informujemy, że firma podjęła w tej sprawie stosowne kroki prawne, składając do organów ścigania zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa.

Jako największy producent nawozów wieloskładnikowych w kraju, stanowczo sprzeciwiamy się takim praktykom ponieważ narażają one na straty naszych klientów oraz godzą w dobry wizerunek marki. Deklarujemy pełną wolę współpracy z odpowiednimi służbami w celu wyjaśnienia sprawy i powstrzymania tego nielegalnego procederu. Jednocześnie chcemy podkreślić, że jesteśmy w tej sytuacji tak samo poszkodowani jak nasi klienci, którzy kupili podrobione produkty. 

Zidentyfikowane na rynku nawozy podszywające się pod renomowaną markę Polifoska® widocznie różnią się opakowaniem oraz wyglądem i składem nawozu. Polifoska® produkcji Grupy Azoty to nawóz wysokiej jakości, a jego głównymi cechami są: pełna rozpuszczalność w wodzie, równomierność i gładkość granul w odcieniach szarości i wielkości od 2 do 5 mm w 90% masy produktu. Podrobiony produkt charakteryzuje się o wiele większym zróżnicowaniem wielkości granuli, ich nierównym i chropowatym kształtem, wysokim zapyleniem a także słabą rozpuszczalnością w wodzie. Ponadto oryginalne opakowania nawozów Grupy Azoty w odróżnieniu od podrobionych zachowują ściśle określone standardy: zabezpieczenie worka typu big bag w postaci plomby, wyściółę w kolorze białym, widoczne logotypy nawozu oraz Grupy Azoty, informacje o składzie nawozu zgodnie z rozporządzeniem WE, informacje o możliwościach zastosowania,  zalecanych dawkach, masie netto oraz środkach zachowania ostrożności.

Informujemy wszystkich zaniepokojonych i wprowadzanych w błąd przez nieuczciwą konkurencję klientów, że Grupa Azoty sprzedaje swoje produkty wyłącznie za pośrednictwem sieci autoryzowanych dystrybutorów, których pełna lista znajduje się na stronach: www.nawozy.eu, www.polifoska.pl, www.nawozy.grupaazoty.com, oraz w czasopiśmie Agrolider i aplikacji Farmster. Ponadto punkty autoryzowanych dystrybutorów są odpowiednio oznaczone i wyposażone w widoczne nośniki reklamowe Grupy Azoty, takie jak tablice, banery i flagi. Nawozy w autoryzowanych punktach znajdują się również pod stałą kontrolą jakości Grupy Azoty.

Jeżeli zakupiony poza autoryzowaną siecią dystrybutorów nawóz Polifoska® budzi Państwa wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z nami poprzez wypełnienieformularza lub na stronie www.polifoska.pl w zakładce KONTAKT. W formularzu prosimy o zamieszczenie opisu zakupionego produktu, miejsce i daty zakupu oraz nazwiska i numeru telefonu. Nasi pracownicy skontaktują się z Państwem w celu weryfikacji zakupionego produktu. 

Wyszukiwarka