Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Studenci Politechniki Krakowskiej laureatami stypendium Grupy Azoty S.A.
03.06.2019
Studenci Politechniki Krakowskiej laureatami stypendium Grupy Azoty S.A.
Przemysław Luty i Krystian Leski - studenci II stopnia studiów na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, zostali laureatami szóstej edycji programu stypendialnego Grupy Azoty S.A.

W dniu 3 czerwca w Willi Eugeniusza Kwiatkowskiego w Tarnowie odbyło się podpisanie umowy ze stypendystami. Stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przekazał Witold Szczypiński, wiceprezes zarządu i dyrektor generalny Grupy Azoty S.A w obecności prof. Jana Kaziora, rektora Politechniki Krakowskiej, członków kapituły stypendialnej oraz przedstawicieli środowiska naukowego PK.

Oprócz wsparcia finansowego studenci mają zagwarantowane zatrudnienie w Grupie Azoty oraz możliwość uczestniczenia w licznych projektach opartych na współpracy środowiska nauki z przemysłem.

Stypendium Grupy Azoty to dla nas duże wyróżnienie, tym bardziej cenne, że wiążemy swoją przyszłość z branżą chemiczną – mówił podczas uroczystości jeden ze stypendystów - Krystian Leski, który jest studentem dwóch kierunków studiów stacjonarnych – Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz Technologii Chemicznej na specjalności Lekka Technologia Organiczna. Na obu wymienionych kierunkach uzyskuje wysokie wyniki w nauce.

– Dołożymy wszelkich starań, by utrzymać wysoki poziom w nauce i rozwijać się też poza programem kształcenia, zwłaszcza poprzez działalność w kole naukowym – dodał Przemysław Luty - członek Koła Naukowego Chemików Politechniki Krakowskiej, który ma już na swoim koncie publikacje naukowe oraz udział w konferencji naukowej z wygłoszeniem własnego referatu.

- W tym obszarze nasze relacje z Politechniką Krakowską są najmocniejsze i mają już programowy charakter. Liczymy na rozwój dotychczasowej współpracy oraz nowe wspólne inicjatywy. Grupa Azoty szczególnie zainteresowana jest kształceniem specjalistów, którzy będą umieli samodzielnie formułować cele badawcze i organizować procesy badawczo-rozwojowe, bazując na analizie rynku i szerokim dostępie do infrastruktury laboratoryjnej – powiedział Witold Szczypiński wiceprezes Grupy Azoty.

- Pielęgnujemy kontakty z partnerami przemysłowymi, chcemy odpowiadać na ich potrzeby. Współpracę z Grupą Azoty cenimy sobie szczególnie, przynosi ona duże korzyści naszym pracownikom i studentom. W obszarze kształcenia jesteśmy gotowi na jeszcze większą elastyczność i dopasowanie form i programu edukacji do potrzeb firmy i pracy na konkretnych stanowiskach. Chcemy, aby przez zindywidualizowany program kształcenia przygotowywać samodzielnych specjalistów z oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami – powiedział prof. Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej.

Podczas uroczystości w Tarnowie Politechnikę Krakowską reprezentowali także przedstawiciele Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej: dziekan prof. Dariusz Bogdał, prodziekan dr hab. inż. Radomir Jasiński, prof. Włodzimierz Ciesielczyk oraz dr inż. Otmar Vogt.

Wyszukiwarka