Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
To był intensywny rok
15.01.2016
To był intensywny rok
12 stycznia w Modrzewiowym Dworze odbyło się noworoczne spotkanie kadry menadżerskiej Grupy Azoty oraz kadry kierowniczej tarnowskiej spółki.

Początek roku to czas noworocznych życzeń, ale także podsumowań i refleksji; czas oceny podjętych decyzji i efektów realizowanych zadań oraz czas precyzowania celów na najbliższe  miesiące.

Wkraczamy w najważniejszy okres– To już nasze kolejne spotkanie noworoczne. Za nami rok 2015 – rok ciekawy, intensywny i udany we wszystkich obszarach. Rok sukcesów giełdowych: po raz dziewiąty znaleźliśmy się w składzie Respect INDEX, po raz drugi przyznano nam laur Złotej Strony Emitenta – to jest bardzo ważny element komunikacyjny. Osiągana efektywność giełdowa sprawiła, że Grupa Azoty w minionym roku była wielokrotnie doceniana nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Zajmujemy 5. miejsce (2. w Europie) na opublikowanej przez Boston Consulting Group liście 10 najatrakcyjniejszych dla inwestorów spółek chemicznych świata,  jesteśmy też pierwszą środkowoeuropejską firmą, która znalazła się na liście 40. najbardziej wpływowych podmiotów światowego rynku chemicznego – możemy być z siebie dumni. Mamy bardzo dobre oceny analityków i równie dobre oceny funduszy, inwestorów, interesariuszy. To wszystko sprawiło, że skutecznie pozyskaliśmy pieniądze na inwestycje zarówno od polskich, jak i europejskich instytucji finansowych, dzięki czemu pewnie rozpoczęliśmy imponujący program rozwoju inwestycyjnego – mówił prezes zarządu Paweł Jarczewski.Dla Grupy Azoty S.A. miniony rok był okresem intensywnego rozwoju organicznego. Spółka rozpoczęła szereg inwestycji   w tym w kluczowych segmentach nawozów, tworzyw  oraz energetyki. O celach inwestycji i planach na najbliższe lata mówił z wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Grupy Azoty S.A. Witold Szczypiński. – Przede wszystkim chciałbym podziękować pracownikom i ludziom Mościc za wynik, którego jeszcze nie możemy precyzyjnie określić, ale możemy o nim powiedzieć, że jest dostrzegalnie lepszy. Był to rok rekordowy jeśli chodzi o przerób inwestycyjny. Teraz wkraczamy w najważniejszy okres (najbliższe 18 miesięcy), do końca którego zamkniemy wszystkie kluczowe inwestycje. Następny okres to czas doskonalenia – mniejszych inwestycji optymalizujących koszty. Drugą połowę 2017 r. musimy poświecić na poszukiwanie nowych rozwiązań, nowych technologii, które poniosą naszą firmę tutaj w Mościcach po roku 2020. Pamiętajmy jednak, że te wszystkie inwestycje, które zrodziły się dzięki potencjałowi Grupy Azoty i ludzi, którzy w niej pracują stanowią szansę na osiągnięcie sukcesu; szansę, którą możemy wykorzystać dostosowując się do tego, co zrealizowaliśmy inwestycjami, zmianami organizacyjnymi, technicznymi i  technologicznymi. Chciałbym z tego miejsca życzyć wszystkim wykorzystania tej szansy w najbliższym roku i w latach następnych.

Dla szczęścia, dobra i pomyślnościGrupa Azoty tylko jednak nie tylko fabryka, to także ludzie i ich relacje z otaczającą ich społecznością, dlatego też do udziału w tym wyjątkowym spotkaniu zaproszono również osoby związane z firmą: biznesowo, regionalnie oraz historycznie. Dla przybyłych do Modrzewiowego Dworu gości było ono okazją do wspólnych refleksji nt. rozwoju regionu oraz wzajemnego składania życzeń.– Panowie prezesi, szanowni państwo – serdecznie gratuluję rezultatów osiągniętych w roku ubiegłym, wspaniałego wyniku i rozwoju firmy. Życzę, aby rok 2016 był dla was i dla waszych zespołów co najmniej tak dobry jak rok 2015, albo i jeszcze lepszy. Życzę, aby umocnił was na pozycji lidera europejskiego i światowego w branży chemicznej i abyśmy zdobywali świat – mówiła poseł na sejm Anna Czech.

– Największym i najważniejszym  produktem Grupy Azoty jest tworzony od wielu lat dobrobyt. Mówię to jako prezydent Tarnowa, ale jestem przekonany, że gdyby stał na moim miejscu prezydent Kędzierzyna-Koźla, Puław czy Polic użyłby podobnych słów. Państwo, jako przedsiębiorstwo, wytwarzacie dla swoich akcjonariuszy, dla wszystkich społeczności, w których działacie dużą porcję dobrobytu. Tym dobrobytem są praca, zasoby finansowe oraz nadzieja na przyszłość. Cieszę się, że dzisiaj w naszej regionie dzielimy odpowiedzialność za społeczeństwo wspólnie. Chciałbym Państwu pogratulować osiąganych wyników. Dzisiaj z tego miejsca życzę, aby rok 2016 był rokiem spokoju i spokojnej pracy. Wszystkiego dobrego – powiedział Roman Ciepiela, prezydent miasta Tarnowa. Tradycyjnie wśród przybyłych na uroczystość osób był także proboszcz mościckiej parafii ks.  Jacek Nowak, który nawiązując do łacińskiej sentencji otwierającej rok akademicki : „Quod bonum, felix faustum, fortunatumque sit”, co oznacza: „Oby to było dla szczęścia, dobra i pomyślności”, życzył zgromadzonym, aby niedawno rozpoczęty rok 2016 był dla nich dobry, szczęśliwcy, błogosławiony i bardzo bogaty.

Po części oficjalnej odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu  Tarnowskiego Chóru Gos.pl. 

Wyszukiwarka