Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wiezat opuszcza Grupę Kapitałową Azoty Tarnów
01.12.2009
Wiezat opuszcza Grupę Kapitałową Azoty Tarnów
Inwestor branżowy nabył 100% udziałów w spółce zależnej Azotów Tarnów. Nabywcą Wiezat Sp.z o.o. jest Kaefer S.A.

Transakcja została zawarta 30 listopada br. Wynegocjowana cena sprzedaży 100 udziałów spółki Wiezat (o wartości nominalnej 500 zł każdy) przewyższa wartość najwyższej wyceny spółki, przeprowadzonej metodami rekomendowanymi przez Ministerstwo Skarbu Państwa. 

Nowy właściciel Wiezat Sp. z o.o. zobowiązał się do realizacji pakietu socjalnego obejmującego 3-letni okres ochrony miejsc pracy i wynagrodzeń oraz programu inwestycyjnego na warunkach uzgodnionych z Azotami Tarnów. 

Sprzedaż Wiezat-u, podobnie jak wcześniejsze zbycie udziałów w spółkach ZBACH i Oknotar,  jest kolejnym etapem porządkowania grupy kapitałowej, zgodnie z planem przedstawionym w prospekcie emisyjnym – mówi rzecznik prasowy Azotów Tarnów Jerzy Jurczyński

Aktualnie w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów wchodzi 7 spółek, w których tarnowska firma posiada większościowy pakiet udziałów. Zgodnie z planem zapisanym w prospekcie emisyjnym, w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów mają pozostać cztery spółki strategiczne. Azoty chcą zachować w nich pakiet przynajmniej 51% udziałów. Są to: JRCh (oczyszczanie ścieków i gospodarka odpadami, utylizacja materiałów chemicznych, ratownictwo chemiczne), Koltar (licencjonowane przewozy towarowe, wynajem taboru klejowego), Automatyka (projektowanie, montaż, obsługa, remonty przemysłowych systemów pomiarowych i sterujących) i Biprozat (projektowanie i realizacja inwestycji, projekty technologii chemicznych). 

Tarnowskie Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe „WIEZAT” Spółka z o.o. istnieje od 1988 roku, zatrudnia ok. 90 pracowników. Firma prowadzi działalność w zakresie prac izolacyjnych, montażu i remontów instalacji. Posiada uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do modernizacji i napraw rurociągów technologicznych do gazów i cieczy.

Kaefer S.A. z siedzibą w Warszawie powstała w sierpniu br. na skutek konsolidacji spółek Termoizolacja S.A. i Izokor Płock S.A. Jest jedną z wiodących firm specjalizujących się w wykonywaniu izolacji przemysłowych,  wykonawcą robót specjalistycznych w przemyśle rafineryjno-petrochemicznym, chemicznym, papierniczym, spożywczym, w budownictwie i w energetyce.

Wyszukiwarka