Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wytwórnia Poliamidów II w Tarnowie już pracuje
28.09.2017
Wytwórnia Poliamidów II w Tarnowie już pracuje
Wytwórnia Poliamidów II – taką oficjalną nazwę nosi instalacja produkująca jedno z najszerzej stosowanych tworzyw konstrukcyjnych świata – Poliamid 6. Uroczyste otwarcie odbyło się w poniedziałek, 25 września na terenie Grupy Azoty S.A. w Tarnowie. Inauguracji dokonali: Pani Premier Beata Szydło oraz dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty.

- Dzisiejsze wydarzenie jest ważne nie tylko dla Grupy Azoty, regionu tarnowskiego oraz Małopolski, ale i dla całej polskiej gospodarki. Chcemy, jako rząd, wspierać polskie podmioty, aby skutecznie konkurowały na światowych rynkach, dostarczały wysoko przetworzone produkty, a dzięki temu robiły kolejny krok naprzód w trwającej 4 rewolucji przemysłowej. Grupa Azoty to także spełnienie naszych oczekiwań pod adresem spółek Skarbu Państwa, aby były kołem napędowym polskiej gospodarki, inwestowały, stawiały na innowacje, rozwijały się i stawały się coraz większymi graczami zarówno na rynkach europejskich, jak i w świecie. Tylko współpraca znakomitych fachowców, sprawnych managerów oraz klarowna wizja rozwoju może to zapewnić – powiedziała Beata Szydło, Prezes Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej. - Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II to kolejny dowód, że w Grupie Azoty z żelazną konsekwencją realizujemy naszą strategię rozwoju. Zakłada ona wdrażanie innowacji spełniających oczekiwania naszych klientów, a zarazem będących dźwignią rozwoju Grupy Azoty, przemysłu chemicznego i całej polskiej gospodarki. Z chwilą uruchomienia tej wytwórni przestajemy być dostawcą kaprolaktamu, a skupiamy na poliamidach oraz ich pochodnych, położonych dalej w łańcuchu i pozwalającymi na osiąganie wyższych marż. Otwarcie tej instalacji w przededniu jubileuszu 90-lecia tarnowskich zakładów nadaje wydarzeniu szczególny charakter. Wytwórnia Poliamidów II jest projektem wyjątkowym z uwagi na wysoką innowacyjność i oparcie o najnowocześniejsze światowe technologie. Instalacja pozwoli Grupie Azoty rozwijać kolejne elementy łańcucha produktowego i wzmocni integrację spółek Grupy w Tarnowie, Puławach i niemieckim Guben. To dla nas zaszczyt, że w tym ważnym dla Grupy Azoty dniu możemy gościć Panią Premier i zaprezentować efekty intensywnych prac zmieniających Grupę Azoty – podkreślił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A. Poliamid 6, wytwarzany w Grupie Azoty S.A. pod nazwami handlowymi Tarnamid® i Alphalon™ to tworzywo konstrukcyjne o szerokim zastosowaniu. Dzięki szczególnym cechom wytrzymałościowym, odporności cieplnej i chemicznej znajduje zastosowanie w wielu branżach, m.in. motoryzacji, przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym czy medycynie. W nowej wytwórni produkowany będzie wysokiej jakości Poliamid 6 przeznaczony do przetwórstwa metodą wtrysku oraz wytłaczania. W wytwórni zastosowano najlepszą aktualnie dostępną na świecie technologię firmy Uhde Inventa Fisher. Wcześniejsza generacja tej technologii stosowana jest w spółce Grupy Azoty – ATT Polymers GmbH w Guben. Dodatkowym atutem Wytwórni Poliamidów II jest fakt, iż została ona zlokalizowana w podstrefie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Daje to możliwość uzyskania ulg w podatku dochodowym i przekłada się na poprawę efektywności zainwestowanego kapitału. Budowa Wytwórni Poliamidów II to konsekwencja realizowanej w Grupie Azoty od wielu lat strategii zbilansowania zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6. Proces ten rozpoczął się w połowie lat 90., kiedy powstała pierwsza instalacja Poliamidu 6 o zdolności 22,7 tys. to/rok. Później zdolność tej instalacji została podwojona - do 45 tys. ton/rok. Zwiększenie zdolności produkcyjnych Poliamidu 6 oraz zbilansowanie zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6 zostało określone jako jeden z celów strategicznych podczas wejścia Grupy Azoty S.A. na Giełdę Papierów Wartościowych. Cel ten został osiągnięty w 2010 r. poprzez przejęcie kontroli nad spółką Unylon Polymers GmbH w Guben. W chwili włączenia do Grupy Azoty produkujących kaprolaktam Zakładów Azotowych w Puławach proporcje te ponownie się zmieniły. Uruchomienie Wytwórni Poliamidów II w Tarnowie o zdolności produkcyjnej 80 tys. ton/rok to zbilansowanie w Grupie Azoty zdolności produkcyjnych kaprolaktamu i Poliamidu 6. W nowej wytwórni Poliamidu 6 pracę znalazło 55 osób. Część pracowników została przeniesiona z innych jednostek produkcyjnych Grupy Azoty S.A., pozostali zostali zatrudnieni w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji. Budżet inwestycji to 320 mln zł. Ostatnie lata to czas intensywnych inwestycji Grupy Azoty w Tarnowie. Spośród kluczowych projektów poza otwieraną Wytwórnią Poliamidu II, zrealizowana została także Instalacja Granulacji Mechanicznej II o budżecie sięgającym 141 mln złotych. Grupa rozpoczęła też budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które ma zostać ukończone w 2018 roku (budżet 74 mln zł). Na liście inwestycji w tym i przyszłym rok znajdują się też m.in. budowa Turbozespołu upustowo-kondensacyjnego w EC oraz intensyfikacja instalacji kwasu azotowego, która zaspokoi potrzeby Grupy Azoty S.A. na ten surowiec. W trakcie rozruchu technologicznego znajdują się: instalacja odazotowania spalin z budżetem sięgającym 44.5 mln zł. oraz instalacja odsiarczania spalin z budżetem 45 mln zł. W trakcie realizacji w Jednostce Biznesowej Nawozy (JBN) jest zadanie inwestycyjne pod nazwą „Zagospodarowanie purge gazów z instalacji syntezy amoniaku” z budżetem 23 mln zł. Termin zakończenia tej inwestycji to 2018 rok. W 2017 roku zakończono natomiast w Jednostce Biznesowej Nawozów realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa nowego stokażu kwasu azotowego technicznego – Etap 1” z budżetem 15 mln zł. Trwają też intensywne prace nad rozpoczęciem realizacji zadania pod nazwą „Wytwórnia Tworzyw Modyfikowanych”, która pozwoli na dalsze rozszerzenie oferty w kierunku produktów bardziej przetworzonych i z wyższą marżą. Budżet tego zadania to ok. 120 mln zł. Od początku 2015 roku na inwestycje w tarnowskich zakładach Grupa Azoty przeznaczyła ponad 726 milionów złotych. Grupa Azoty to zdecydowany lider w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.   Dodatkowe informacje Rzecznik Prasowy Grupa Azoty Mail: ##gotrocxz#at#vgjeppodin.rdb## Tel. +48 14 637 40 56   Słowniczek: Poliamid 6 – tworzywo konstrukcyjne bedące efektem polikondensacji (polimeryzacji) kaprolaktamu o szerokim zakresie stosowania. Kaprolaktam – monomer do produkcji PA6 otrzymywany z surowców petrochemicznych w wyniku złożonego procesu technologicznego.

Wyszukiwarka