Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
„Żądanie opublikowania sprostowania i natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających manipulacji na rynku”
22.11.2018
„Żądanie opublikowania sprostowania i natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających manipulacji na rynku”

"Żądania opublikowania sprostowania

i natychmiastowego podjęcia działań zapobiegających manipulacji na rynku"

Działając na podstawie art. 31a ust. 1 i art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. Prawo prasowe, w imieniu Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, zwanej dalej Spółką, żądamy opublikowania sprostowania nieprawdziwej informacji zawartej w materiale prasowym opublikowanym w Dzienniku Gazeta Prawna w dniu dzisiejszym (22 listopada 2018 r.) pod tytułem: „Dwutlenek węgla zatruwa Police” oraz zamieszczonym tego samego dnia 22 listopada 2018 r. w serwisie elektronicznym GazetaPrawna.pl pod tym samym tytułem (pod adresem: https://serwisy.gazetaprawna.pl/ekologia/artykuly/1359603,dwutlenek-wegla-zatruwa-police.html) w zakresie rzekomej utraty oszczędności sięgających 80 mln zł. W zakresie tym opublikowane informacje są nieprawdziwe i wprowadzają w błąd czytelników, opinię publiczną, a co gorsza inwestorów, mogąc wpłynąć na ich decyzje w zakresie zakupu lub sprzedaży akcji Spółki. Czyni to tym bardziej koniecznym pilne zastosowanie się do niniejszego wezwania w ramach działań zmierzających do zapobiegania skutkom nieuprawnionej manipulacji w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR).

W związku z powyższym żądamy w imieniu Spółki niezwłocznego (w terminie 3 dni) opublikowania następującego sprostowania (verte!):

Sprostowanie

Prostując publikację Justyny Piszczatowskiej pt. „Dwutlenek Węgla zatruwa Police” z 22.11.2018r. odnoszącą się do wyników za III kwartał 2018 r. Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. podaje, że nieprawdą jest, jakoby Spółka mogła ograniczyć koszt zakupu uprawnień do emisji CO2 nawet o 80 mln zł, gdyby uprawnienia te kupiła w I półroczu 2018 r. Kwota ta stanowi niemal dwukrotność całkowitego kosztu zakupu ilości uprawnień do emisji faktycznie realizowanego w roku 2018 i w konsekwencji jest zupełnie niewspółmierna do oszczędności, które mogły być osiągnięte przy jakimkolwiek innym rozkładzie zakupów uprawnień w 2018 r.

dr Wojciech Wardacki

Prezes Zarządu

dr Włodzimierz Zasadzki

Wiceprezes Zarządu

Ps.

Jednocześnie domagamy się natychmiastowego usunięcia prostowanej publikacji z Państwa serwisu elektronicznego, a przynajmniej jej nieprawdziwych fragmentów dotyczących rzekomych oszczędności, które mogły zostać osiągnięte przez Spółkę, pozostałe opatrując powyższym sprostowaniem, tak by nie wprowadzały dalej w błąd akcjonariuszy i inwestorów, przyczyniając się do niedozwolonej manipulacji na rynku akcji.

Wyszukiwarka