Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Archipelag kompetencji osiągnięty
02.02.2016
Archipelag kompetencji osiągnięty
Dobiegł końca projekt pn. „Kadra rezerwowa”. 22 stycznia br. odbyło się uroczyste spotkanie zamykające trwający 1,5 roku projekt pn. „Kadra rezerwowa”.

Projekt ten został opracowany i wdrożony przez Biuro Korporacyjne Zarządzania Personelem, i miał na celu objęcie grupy najlepiej rokujących pracowników naszej spółki specjalnym programem, umożliwiającym im poszerzenie kwalifikacji i umiejętności z zakresu zarządzania, co w przyszłości ma być gwarantem bezpiecznej naturalnej wymiany kadry kierowniczej w firmie.

Sukcesem organizacyjnym firmy jest oparcie działającego w niej systemu zarządzania o kompetencje zatrudnianych pracowników. Starannie wyselekcjonowana kadra kierownicza i menedżerska, świadoma celów i priorytetów przedsiębiorstwa oraz sposobów i możliwości jego funkcjonowania, jest jednym z gwarantów jego stabilnego i nieprzerwanego rozwoju. Wdrożony program miał za zadanie przygotować wybranych pracowników do objęcia stanowisk mistrzów, kierowników, menadżerów i dyrektorów. Tak, by w prosty sposób mogli oni w przyszłości zastąpić swoich obecnych przełożonych.

W ramach projektu „Kadra rezerwowa” odbył się kurs pt. „Archipelag kompetencji” – będący edukacyjnym programem rozwoju kluczowych kompetencji menedżerskich. Miał on na celu podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu zarządzania zespołem ludzi oraz wykształcenie w nich prawidłowego wzorca i właściwych cech lidera. – Szukaliśmy w całej spółce pracowników – mówi Rafał Bednarczyk, dyrektor Biura Korporacyjnego Zarządzania Personelem – których będzie można awansować na dyrektorów, kierowników średniego szczebla oraz mistrzów. Przeszli oni testy psychologiczne i na tej bazie została wyłoniona grupa 91 osób. Specjalnie dla nich zbudowaliśmy nowatorski program szkoleniowy, uzupełniający luki kompetencyjne, które zostały zdiagnozowane podczas badań psychologicznych i kompetencyjnych. Dzięki temu wiedzieliśmy, jak rozwijać tych pracowników i szkolić ich we właściwym kierunku.W ramach kursu członkowie kadry przeszli liczne szkolenia, m.in. z zakresu znaczenia samorozwoju w karierze zawodowej oraz wpływu modeli i schematów myślowych na podejmowane decyzje. Uczyli się także dostrzegać i kreślić wspólną wizję pracy, firmy i jej otoczenia. Każdy z członków kadry rezerwowej był również zobligowany do opracowania i wdrożenia autorskiego projektu, usprawniającego codzienną pracę w swojej jednostce organizacyjnej.

Oprócz budowania przyszłego potencjału dla Grupy Azoty, w ramach zakończonego cyklu szkoleń zbudowany został również projekt po nazwą „Wiosna innowacji”. Miał on na celu odrodzenie innowacji w spółce i zachęcenie wszystkich uczestników do dawania nowych pomysłów i rozwiązań. W ramach konkursu utworzono 15 grup, których członkowie mieli za zadanie określić, co można w spółce usprawnić, ulepszyć, poprawić. Każda z tych grup przedstawiła swoje pomysły, które następnie oceniła Kapituła konkursu. Z projektów tych wybrano pięć najlepszych oraz trzy wyróżniono.– Są to bardzo ciekawe projekty – dodaje dyr. Bednarczyk – które wg wskaźnika NPV w przyszłości dają spółce potencjał możliwości oszczędności na ok. 13 mln zł.Wśród najlepszych projektów (nagroda 2000 zł na członka zespołu) są:

  1. Wymiana Transformatorów (grupa C3 w składzie Janusz Słowik, Wojciech Florek, Paweł Kopek, Renata Kozioł Aleksandra Zygmunt)
  2. Poprawa parametrów  technologicznych pary wodnej (grupa B2 w składzie Urszula Kozioł, Krzysztof Ołpiński, Zbigniew Rzeźnik, Krzysztof Zieliński)
  3. Poprawa efektywności produkcji tworzyw modyfikowanych (grupa D3 w składzie Dorota Kawa, Maciej Syrek, Marian Gruszczyński, Mateusz Gruszka, Tomasz Maziarka)
  4. Włączamy oszczędność – wyłączamy światło (grupa E2 w składzie Paweł Dudek, Stanisław Sikorski, Robert Machalski, Ryszard Ziewacz, Jarosław Pamuła)
  5. Wykorzystanie nadmiaru produkcji pary wodnej na instalacji KDC na Wydziale Kwasów Azotowych PN-1 do produkcji energii elektrycznej (grupa B3 w składzie Zofia Trzeciak-Srebro, Jakub Witek, Mieczysław Grzyb, Ryszard Roman);
Powyższe zespoły zakwalifikowane zostały do finału, którego zwycięzcą została grupa C3, otrzymując łączną nagrodę w kwocie 5000 zł na członka zespołu.

Wśród  projektów wyróżnionych nagrodą wysokości 1500 zł są:

  1. Reorganizacja systemu szkoleń BHP (grupa D1 w składzie Marzena Hutniczak, Grażyna Król, Artur Jasiński, Andrzej Grobecki)
  2. Budowa systemu precyzyjnego napełniania cystern (grupa D2 w składzie Józef Hebda, Marek Leśniak, Jerzy Łazarczyk, Grzegorz Marszałek, Bogdań Soboń)
  3. Utworzenie zespołów projektowych w jednostka produkcyjnych Grupy Azoty S.A. (grupa B1 w składzie Krzysztof Macierzak, Roman Pochroń, Tomasz Malinowski, Dariusz Boruta).

W drugiej części spotkania odbyła się prelekcja Marka Stączka pt. „Jak rozwijać innowacyjne myślenie w firmie”. Spotkanie zakończyła uroczysta kolacja, w której udział wzięli wszyscy zaproszeni uczestnicy projektu „Kadra rezerwowa”, którzy przybyli na spotkanie go podsumowujące.

Wyszukiwarka