Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Azoty Tarnów w konsorcjum z Grupą LOTOS

23 listopada br. Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach S.A. (Azoty Tarnów) podpisały porozumienie z Grupą LOTOS S.A., dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów inwestycyjnych: instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Pozytywne wyniki studium wykonalności pozwolą na rozpoczęcie prac projektowych nad wybranym wariantem, a tym samym Azoty Tarnów oraz Grupa LOTOS mogą stać się beneficjentami nowo powołanego programu „Inwestycje Polskie”.

26.11.2012
Zmiany w zarządzie PKCH sp. z o.o.

Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polskiego Konsorcjum Chemicznego sp. z o.o. z dnia 14. 09.2012 r. na stanowisko Członka Zarządu został powołany Henryk Chromik.

15.09.2012
JRCh sp. z o.o. przejęła spółkę „CHEMZAK” sp. z o.o.

Informujemy, że zakończył się proces konsolidacji spółek: Jednostka Ratownictwa Chemicznego sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) i „CHEMZAK” sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).

04.09.2012
Połączenie PKCH sp. z o.o. i Biprozat sp. z o.o.

Informujemy, że zakończył się proces konsolidacji spółek: Polskie Konsorcjum Chemiczne sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) i BIPROZAT sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) i z dniem 31 lipca 2012 r. nastąpiło formalne połączenie ww. podmiotów.

01.09.2012
Nowe przewozy w PTK „KOLTAR” sp. z o.o.

Przewoźnik PTK „KOLTAR” sp. z o.o. od nowego roku podpisał dwa nowe kontrakty na przewóz płynnej siarki dla Azotów Tarnów. Przewozy realizowane będą ze Strzegomka i Płocka.

09.01.2012
Wyszukiwarka