Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy budynku magazynu TJE Pogórska Wola z przeznaczeniem na Archiwum Zakładowe
Rozpoczęto prace projektowe i kontraktowanie usług budowlanych przy kolejnym zadaniu realizowanym dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
16.10.2019
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu ds. Rozwoju Spółki Grupa Azoty „KOLTAR” Sp. z o.o.
19.09.2019
Grupa Azoty AUTOMATYKA: sprinterska wymiana systemu sterowania w maszynowni EC Mondi Świecie S.A.
18.09.2019
Modernizacja Ciepłowni Kortowo przy ul. Słonecznej 46 w Olsztynie - w celu dostosowania do norm emisyjnych wynikających z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT
W wyniku przeprowadzonego postępowania na podstawie Ustawy PZP w trybie przetargu nieograniczonego nasza spółka przystąpiła do realizacji zadania.
12.09.2019
Siła wyższa - odwołanie
Mamy przyjemność poinformować, iż defekt na jednej z linii produkcyjnej Poliamidu 6 (PA6), został usunięty a instalacja pracuje w trybie normalnym, produkując pełnowartościowy Poliamid 6 (PA6).
11.09.2019
Grupa Azoty S.A. w nowym indeksie giełd regionu Trójmorza – CEEplus
4 września 2019 roku podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój przedstawiciele giełd z Grupy Wyszehradzkiej (Polski, Czech, Słowacji i Węgier), Chorwacji, Rumunii i Słowenii podpisali list intencyjny dotyczący rozpoczęcia publikacji nowego indeksu giełd z regionu Trójmorza - CEEplus.
06.09.2019
Wyszukiwarka