Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Komunikat po Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Grupy Azoty S.A.

W dniu 29 czerwca 2023 r. w Tarnowie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Grupa Azoty S.A.

29.06.2023
Grupa Azoty uruchamia produkcję polipropylenu w Polimerach Police

To największe zakłady przemysłowe produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Polimery Police - jedna z największych inwestycji europejskiej branży chemicznej rozpoczyna produkcję polipropylenu pod marką Gryfilen®. Nowa instalacja Grupy Azoty będzie produkować rocznie 437 tys. ton polipropylenu i 429 tys. ton propylenu. Sprzedaż polipropylenu Gryfilen® w Europie rozpocznie się w sierpniu br. Budżet projektu Polimery Police to ponad 7,2 mld zł.

22.06.2023
Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. zawarły z PKN Orlen S.A. aneks do Umowy Ramowej sprzedaży paliwa gazowego, aneksy do obowiązujących Kontraktów Indywidualnych oraz nowe dwustronne Kontrakty Indywidualne

Grupa Azoty S.A. i jej spółki zależne zawarły z PKN Orlen S.A. aneks do Umowy Ramowej sprzedaży paliwa gazowego, aneksy do obowiązujących Kontraktów Indywidualnych oraz nowe dwustronne Kontrakty Indywidualne o łącznej szacowanej wartości wynoszącej ok. 18 mld PLN w latach 2023-2027.

20.06.2023
Grupa ORLEN rozważa możliwość zwiększenia zaangażowania w sektor nawozowy w Polsce

Grupa ORLEN analizuje potencjalną możliwość akwizycji Zakładów Azotowych w Puławach należących do Grupy Azoty S.A. Spółki podpisały umowę o współpracy i zachowaniu poufności, która umożliwi rozpoczęcie procesu due diligence, czyli badania kondycji puławskich zakładów. Połączenie firm umożliwiłoby zwiększenie zaangażowania Grupy ORLEN w sektor nawozowy, a poprzez wykorzystanie licznych synergii zwiększyło jego efektywność i konkurencyjność na europejskim rynku. Z kolei dla klientów spółek, w tym rolników, połączenie to lepsza i szersza oferta nawozów, a także łatwiejszy dostęp do produktów potrzebnych na rynku w danym momencie dzięki wyższej elastyczności produkcji.

06.06.2023
Dzień Tworzyw w Grupie Azoty

1 czerwca przed tarnowską siedzibą Grupy Azoty odbył się Dzień Tworzyw. W ramach wydarzenia przedstawiciele spółki pokazywali na przykładzie różnych ekspozycji w jaki sposób tworzywa zmieniały się na przestrzeni lat i jak wpływają na różne obszary m.in. motoryzację, medycynę, czy przemysł obronny. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział kilkaset osób, w tym dzieci, uczniowie szkół i liceów oraz mieszkańcy Tarnowa.

05.06.2023
Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają produkcję

W związku z obserwowaną w ostatnich tygodniach maja br. zmianą cen na europejskim rynku gazu oraz prognozami w obszarze popytowym spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zwiększają swoją produkcję.

01.06.2023
Wyszukiwarka