Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nawozy azotowo-siarkowe

Siarczan amonu AS21 macro

N (S) 21 (+60)

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Siarczan amonu AS21 macro to nawóz azotowo-siarkowy przeznaczony do nawożenia roślin ozimych i jarych. Nawóz zaleca się stosować wiosną, pogłównie w roślinach ozimych, szczególnie w rzepaku ozimym i zbożach ozimych. W roślinach jarych nawóz najlepiej stosować przedsiewnie, wiosną.

Właściwości i skład Rozwiń

PFC 1(C)(I)(a)(i): Prosty stały nieorganiczny nawóz makroskładnikowy

Formuła nawozu: N (S) 21 (+60) / 21 (+24)

Granulometria: Bryłki. 90% produktu ma postać bryłek o wymiarach 1,0-4,0 mm. Max. 5% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczka 1 mm.
Gęstość nasypowa: 1,00 kg/dm3

Azot N całkowity: 21%
Azot N amonowy: 21%
Trójtlenek siarki SO3 rozpuszczalny w wodzie: 60% (24% S) 

Składniki produktu:
CMC 11 – Siarczan amonu (CAS 7783-20-2)

Przeznaczenie i stosowanie Rozwiń

Siarczan amonu AS21 macro to nawóz do zastosowania przedsiewnego i pogłównego.

 Orientacyjne dawki nawozu Siarczan amonu AS21 macro w kg/ha

Roślina

Dawka

Zboża ozime

80-120

Zboża jare

80-100

Rzepak ozimy

jesień

100-150

wiosna

200-250

Kukurydza

120-150

Burak cukrowy

120-150

Ziemniak (zbiór w pełnej dojrzałości fizjologicznej)

80-100

Warzywa kapustne

200-250

Użytki zielone na glebach mineralnych (łąki i pastwiska)

80-120

Wysokość dawki i termin aplikacji nawozu należy ustalić w oparciu o: zapotrzebowanie roślin na azot i siarkę (pobranie jednostkowe x zakładany plon roślin z ha), kondycję roślin, właściwości gleby. Dawkę azotu uzupełnić, np. nawozem Pulan Macro, Zaksan 33,5.

Pakowanie, transport i przechowywanieRozwiń

Siarczan amonu AS21 macro jest oferowany w workach polietylenowych z nadrukiem o masie 50 kg i w elastycznych kontenerach typu big-bag o masie 500 kg.

Siarczan amonu AS21 macro należy przewozić środkami transportu zabezpieczając produkt przed działaniem wody, opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i uszkodzeniem opakowania. Produkt nie podlega przepisom RID i ADR.

Przechowywanie worków 50 kg: 

Przechowywanie kontenerów typu big-bag 500 kg:

Środki ostrożności i zagrożeniaRozwiń
  • Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.
  • Unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. Nie wdychać pyłu.
  • Stosować odpowiednie rękawice ochronne.
Wyszukiwarka