Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Cykloheksanon

Nazwa handlowa: Cykloheksanon
Nazwa chemiczna: Cykloheksanon
Klasyfikacja PKWiU: 20.14.62.0
Klasyfikacja CN: 2914 22 00 00
Klasyfikacja EKD: 2414

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Klarowna, bezbarwna ciecz o możliwym lekko żółtym zabarwieniu. Otrzymywany w procesie selektywnego uwodornienia fenolu lub utleniania cykloheksanu. Cykloheksanon w niewielkim stopniu rozpuszcza się w wodzie (3,75% wagowych w temperaturze 25oC) oraz nieograniczenie w większości rozpuszczalników organicznych. 

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Stosowany głównie do produkcji kaprolaktamu i kwasu adypinowego. Ponadto wykorzystywany jest w przemyśle farb, lakierów, rozpuszczalników, barwników, past drukarskich, klejów, utwardzaczy i środków ochrony roślin. Stosowany jest również jako odczynnik laboratoryjny.

Pakowanie i transportRozwiń
Cykloheksanon techniczny jest pakowany:
  • do pojemników o pojemności 200 dm3 lub 1000 dm3 posiadających atest i symbol UN, 
  • w stalowych cysternach kolejowych lub samochodowych.
Wszystkie opakowania i pojemniki transportowe powinny posiadać szczelne zamknięcia zaopatrzone w uszczelki z gumy odpornej na działanie cykloheksanonu, uniemożliwiające wydostanie się medium w postaci par lub cieczy w przypadku przewrócenia pojemnika spowodowanego siłami zewnętrznymi. Dopuszcza się stosowanie innych opakowań, jeżeli zabezpieczą produkt w sposób nie gorszy niż wyżej wymienione oraz posiadają atest i symbol UN.
 
 
Cykloheksanon jest materiałem niebezpiecznym w rozumieniu przepisów ADR, RID:
  • klasa: 3,
  • kod klasyfikacyjny: F1,
  • grupa pakowania: III,
  • numer rozpoznawczy zagrożenia: 30,
  • numer UN: 1915.
Cykloheksanon należy przewozić dostosowanymi do tego celu środkami transportu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie materiałów niebezpiecznych. Opakowania w środku transportowym należy ustawiać, zabezpieczając je przed uszkodzeniem i przemieszczaniem się w czasie przewozu.
MagazynowanieRozwiń

Cykloheksanon techniczny należy przechowywać w opakowaniach zgodnie z opisem powyżej lub w stalowych zbiornikach magazynowych, w pomieszczeniach magazynowych ognioodpornych z mechaniczną wentylacją i instalacją elektryczną w wykonaniu przeciwwybuchowym, bez ogrzewania, z wykładziną podłogową elektroprzewodzącą, w temperaturze poniżej 30oC. Dla zbiorników wymagana jest inertyzacja azotem.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Segment Biznesowy Tworzyw (jaroslaw.brzuszek)
Informacja techniczna
Segment Biznesowy Tworzyw (piotr.kania)
Informacja handlowa
Wyszukiwarka