Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Chemikalia Organiczne

Kaprolaktam - Grupa Azoty S.A.

Nazwa handlowa: Kaprolaktam
Nazwa chemiczna: Kaprolaktam, ε-kaprolaktam, Laktam kwasu ω-aminokapronowego, Heksahydro-2H-azepin-2-on, Heksano-6-laktam, Azepan-2-on
Klasyfikacja PKWiU: 20.14.52.0
Kod CN: 2933 71 00

Grupa Azoty S.A. (Tarnów)

Kaprolaktam oferowany jest w postaci ciekłej: bezbarwna, klarowna ciecz, bez zanieczyszczeń mechanicznych.

Przeznaczenie i zastosowanieRozwiń

Kaprolaktam stosowany jest do przemysłowego sporządzania preparatów stałych i ciekłych, jako półprodukt, jako monomer do produkcji poliamidu, polimerów, tworzyw termoplastycznych, jako monomer do żywic, jako monomer do żywic termoutwardzalnych, jako plastyfikator do poliamidu, jako środek do garbowania skór, uszlachetniania, impregnacji, składnik farb, lakierów i powłok, jako odczynnik laboratoryjny, jako składnik farb, lakierów i powłok w zastosowaniu konsumenckim.

Pakowanie i transportRozwiń

Kaprolaktam ciekły pakowany jest do cystern kolejowych lub autocystern za stali kwasoodpornej, izolowanych, wyposażonych w układ do rozgrzewania kaprolaktamu niskociśnieniową parą. Kaprolaktam ciekły pakowany jest w atmosferze beztlenowej (poduszka azotowa). Kaprolaktam ciekły musi być transportowany w specjalnie do tego przeznaczonych cysternach kolejowych lub autocysternach, w temperaturze od 750C do 950C, w atmosferze azotu.

MagazynowanieRozwiń

Kaprolaktam ciekły musi być magazynowany w zbiornikach ze stali kwasoodpornej lub aluminium, w temperaturze od 750C do 950C i atmosferze azotu.

KONTAKT Z DZIAŁEM OBSŁUGI
Segment Biznesowy Tworzyw (Sylwia Oracz)
Informacja handlowa
Wyszukiwarka