Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Wybrane działanie

Grupa Azoty od samego początku pandemii COVID-19 zaangażowała się we wsparcie instytucji i jednostek zwalczających tę chorobę. Już w połowie marca 2020 roku zarządy i rady nadzorcze kluczowych spółek Grupy podjęły decyzję o przekazaniu po 750 tys. zł darowizny na ten cel.

Od tego czasu łączna kwota wsparcia przekroczyła ponad 4 mln zł, a spółki do walki z pandemią wykorzystują również dostępne technologie, pozwalające produkować środki minimalizujące ryzyko infekcji. W ramach działań prowadzonych w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo każdego z nas, od początku lipca Grupa Azoty została również Partnerem Loterii Narodowego Programu Szczepień.

Środki od Grupy Azoty są na bieżąco przekazywane w porozumieniu z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Aktywów Państwowych szpitalom, zakładom opieki zdrowotnej i służbom sanitarnym zlokalizowanym przede wszystkim w regionach, z których wywodzą się poszczególne spółki. Darowizny mają charakter pieniężny i rzeczowy. Te ostatnie obejmą m.in. specjalistyczny sprzęt medyczny, lekarstwa i środki higieniczne.

Do tej pory Grupa Azoty przekazała ponad 70 tys. rękawiczek ochronnych, w tym ponad 60 tys. „bezpiecznych rękawiczek” pokrytych warstwą srebra, które wyprodukowano w Centrum Badawczo-Rozwojowym Grupy Azoty S.A. Tarnowskie Centrum Badawczo-Rozwojowe włączyło się również w inicjatywę #DrukarzeDlaSzpitali i przekazało na jej cel filamenty Tarfuse do druku 3D, z których są produkowanie i dostarczone do szpitali osłony ochronne i gogle. Filament został też bezpłatnie przekazany jako wsparcie projektu pierwszego polskiego respiratora @VentilAid. To projekt typu open source realizowany przez polskich inżynierów i projektantów udostępniających dokumentację respiratora, który można wykonać w dowolnym miejscu za pomocą drukarki 3D i bardzo podstawowych części.

Biorąc pod uwagę zwiększony popyt na środki dezynfekcyjne wywołany przez COVID-19 oraz ich okresowe niedobory, Grupa Azoty Puławy, należąca do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty podjęła się przygotowania własnych oryginalnych środków dezynfekcyjnych. Łącznie wyprodukowano 230 litrów płynu do dezynfekcji rąk i powierzchni.

Dostrzegając potrzebę prowadzenia działań na rzecz zdrowia i życia ludzkiego w br. Grupa Azoty S.A. wsparła krakowski Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera. Kwotę 77 tys. zł placówka przeznaczyła na zakup sprzętu medycznego, który ma za zadanie podnieść jakość świadczeń medycznych udzielanych w Małopolskim Centrum Oparzeniowo-Plastycznym i Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Zakupiony sprzęt to zestaw dwóch cewek mikroskopowych do rezonansu magnetycznego, służących do obrazowania ręki i okolicy oczodołowej. Cewki przystosowane są także do oceny małych stawów rąk i stóp – celem wykrywania procesów patologicznych, pourazowych, zapalnych i degeneracyjnych, nowotworowych oraz planowania leczenia operacyjnego w tych przypadkach. Z przekazanych środków zakupiony zostanie także aparat do gazów medycznych -  będący ewakuatorem - pozwalający na eliminację substancji gazowych, generowanych w trakcie operacji z użyciem lasera.

Wyszukiwarka