Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Broszura Informacyjna dla mieszkańców Tarnowa i okolic
Broszura Informacyjna dla mieszkańców Tarnowa i okolic
Broszura Informacyjna dla mieszkańców Tarnowa i okolicRozwiń

Szanowni Mieszkańcy!

Realizując politykę społecznej odpowiedzialności biznesu i wymagania systemu zarządzania środowiskowego, pragniemy poinformować Państwa o podejmowanych przez nas działaniach podnoszących poziom bezpieczeństwa oraz minimalizujących negatywne oddziaływanie naszych Zakładów na otoczenie.

Grupa Azoty S.A. od początku działalności prowadzi swój biznes w sposób odpowiedzialny, aktywnie angażując się w rozwój miasta i regionu. Priorytetem Grupy Azoty S.A. jest zapewnienie bezpiecznego sąsiedztwa Zakładów dla lokalnej społeczności. Systemy bezpieczeństwa stosowane w Spółce chronią życie i zdrowie ludzi, minimalizują ryzyko wystąpienia awarii przemysłowej i negatywnego wpływu na środowisko.

Wyszukiwarka