Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Organizacje i stowarzyszenia

Grupa Azoty S.A. jest aktywnym partnerem organizacji i stowarzyszeń prowadzących działalność o zasięgu międzynarodowym, krajowym i regionalnym.

Poprzez uczestnictwo spółek i ekspertów Grupy Kapitałowej w działalność oraz realizację wspólnych projektów, aktywnie biorą udział w kształtowaniu najwyższych standardów technicznych, partnerskiej współpracy gospodarczej oraz zasad zrównoważonego rozwoju technologii, zysków ekonomicznych, środowiska naturalnego i społecznego.

Grupa Azoty S.A. należy do grona firm i instytucji naukowo-badawczych zaangażowanych w działalność następujących organizacji:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego
Wyszukiwarka