Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarządzanie zgodnością (compliance)

Każda korporacja, osiągając dojrzałość organizacyjną, ustanawia zasady wspierające ją w procesach zarządzania i zapewnienia zgodności prowadzonej działalności z prawem, regulacjami wewnętrznymi, standardami etycznymi oraz przyjętymi praktykami i standardami biznesowymi.

Mając świadomość wagi skutecznego funkcjonowania Systemu Zarządzania Zgodnością w prowadzonej działalności Spółki proces wdrażania i przestrzegania tych zasad w Grupie Azoty S.A. jest priorytetem.

Wśród wypracowanych uregulowań z zakresu Zarządzania Zgodnością znajdą Państwo:

 • Główne wartości, którymi kieruje się Grupa Azoty S.A. uregulowane w Kodeksie postępowania etycznego,
 • Kodeks antykorupcyjny,
 • Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych,
 • Informację w zakresie wręczania prezentów pracownikom Grupy Azoty S.A.

Kontakt:

 • Menadżer ds. Zarządzania Zgodnością
  Tel. 785 780 510
  E-mail: ##hnvcpaxhip#at#vgjeppodin.rdb##
 • lub na adres Spółki:
  Grupa Azoty S.A.
  ul. Kwiatkowskiego 8
  33-101 Tarnów

Grupa Azoty S.A. gwarantuje sygnaliście, czyli osobie, która dokona zgłoszenia nieprawidłowości w dobrej wierze, że nie zostaną wobec niej wyciągnięte żadne sankcje o charakterze represyjnym. Sygnalista będzie chroniony przed wszelkimi przejawami dyskryminacji lub innymi rodzajami niesprawiedliwego traktowania.

Wyszukiwarka