Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Kodeks antykorupcyjny

Grupa Azoty S.A. w sposób odpowiedzialny, transparentny i zgodny z najwyższymi standardami prawnymi i etycznymi prowadzi działalność gospodarczą. Stosuje przepisy i zasady antykorupcyjne oraz zasady wskazane w Kodeksie postępowania etycznego. Poniżej Grupa Azoty S.A., przedstawia Kodeks antykorupcyjny obowiązujący w Spółce.

Kodeks antykorupcyjny Grupa Azoty S.A.

Grupa Azoty S.A. conducts its business activity in a responsible and transparent manner, which is consistent with the highest legal and ethical standards. It applies anti-corruption rules and principles, as well as provisions of the Code of Ethics. Grupa Azoty S.A. presents below the Anti-Corruption Code, which is currently binding for the Company.

Anti-Corruption code of the Grupa Azoty S.A.

Wyszukiwarka