Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Polityka dywidendy

Dla realizacji ambitnych projektów inwestycyjnych, które pozwolą na rozwój biznesu Grupy Azoty i dla zapewnienia najwyższego długoterminowego bezpieczeństwa finansowego, spółka zdecydowała o odstąpieniu od określania dolnego progu stopy wypłaty dywidendy przy zachowaniu górnego progu na poziomie 60%.

Nadrzędnym celem stojącym u podstaw struktury finansowej Grupy jest zapewnienia długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz pełnej spójności wewnętrznej całości jej finansowania.

Wdrożenie kompleksowego programu inwestycyjnego oraz ryzyko pogorszenia się koniunktury, znajduje odzwierciedlenie w odstąpieniu od określenia dolnego progu stopy wypłaty dywidendy. W konsekwencji w uzasadnionych przypadkach wypłata dywidendy nie będzie rekomendowana przez Zarząd.

Dywidendy wypłacone

Tytuł Dzień dywidendy Dzień wypłaty dywidendy Wypracowany zysk Łączna kwota dywidendy Dywidenda na jedną akcję
Dywidenda za rok 2017 25.07.2018 08.08.2018

354 793 tys. zł 123 994 355,00 zł 1,25 zł
Dywidenda za rok 2016 04.08.2017 23.08.2017

224 775 tys. zł 78 364 432,36 zł 0,79 zł

Dywidenda za rok 2015 20.06.2016 11.07.2016

209 055 tys. zł. 83 324 206,56 zł. 0,84 zł

Dywidenda za rok 2013 18.06.2014 09.07.2014 44 117 tys. zł

19.839.096,80 zł.

0,20 zł

Dywidenda za rok 2012 22.04.2013 24.05.2013 250 692 tys. zł 148.793.226 zł

1,50 zł

Dywidenda za rok 2008

26.06.2009

1 część: 31.08.2009 2 część: 06.11.2009 61 935 tys. zł

39 898 749,42 zł

1,02 zł

Wyszukiwarka