Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Informacje giełdowe
Informacje giełdowe
Podstawowe informacjeRozwiń
 • nazwa skrócona: Grupa Azoty S.A.
 • nazwa handlowa: Grupa Azoty
 • IPO: 30 czerwca 2008 roku
 • kapitał zakładowy: 495 977 420 zł
 • liczba akcji: 99 195 484 o wartości nominalnej 5 zł każda
 • ticker GPW: ATT
 • kod ISIN: PLZATRM00012
 • rynek notowań: główny
 • przynależność do sektora branżowego: chemia podstawowa
 • segment, do którego Spółka została zakwalifikowana: WIG30, mWIG 40
 • indeksy, w skład których wchodzą akcje Spółki: WIG-CHEMIA, WIG30, mWIG 40, WIG, WIG-Poland, InvestorsMS, WIG.MS-PET od marca 2019 roku, od września 2019 roku WIG-ESG, od 4 września 2019 roku CEEplus, WIG140 od 20 grudnia 2021 
 • obecność w indeksach MSCI: od 19 lutego 2013 roku
 • obecność w indeksach FTSE Emerging Markets: od 23 marca 2015 roku (w indeksie rynków rozwiniętych FTSE Russell: od września 2018 roku)
 • włączenie w notowania Berlin Open Market (Boerse Berlin): od 15 czerwca 2018 roku
Grupa Azoty w indeksie WIG-ESG GPWRozwiń

3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczęła publikację nowego indeksu WIG-ESG, od 1 stycznia 2020 roku zastępując RESPECT Index. W skład nowego indeksu weszła również Grupa Azoty S.A.

WIG-ESG obejmuje spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie zależą, tak jak w przypadku innych indeksów, od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Aktualny kurs
Najnowsze
Statystyka
Profil spółki
Władze spółki
Wyszukiwarka