Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segmenty

Skonsolidowane wyniki 2020 według segmentów:

 

2020 rok (w tys PLN)

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne)

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami)

EBIT

EBITDA

Nawozy- Agro

6 363 624

2 037 415

492 957

820 267

Tworzywa

1 135 442

338 384

-105 245

-31 946

Chemia

2 522 073 789 466

127 839

265 665

Energetyka

255 726

2 689 182

-15 841

98 303

Pozostałe

247 662

909 939

20 300

137 288Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne), 2020 rok (w tys. PLN) 
Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami), 2020 rok (w tys. PLN) 
Wyszukiwarka