Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Segmenty

Skonsolidowane wyniki 2019 według segmentów:

 

2019 rok (w tys PLN)

Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne)

Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami)

EBIT

EBITDA

Nawozy- Agro

6 715 745

2 085 199

640 069

964 690

Tworzywa

1 456 487

355 886

(633)

66 314

Chemia

2 638 885

855 830

93 291

207 762

Energetyka

273 660

2 711 057

(11 007)

102 263

Pozostałe

223 138

914 744

(108 896)

(555)Przychody ze sprzedaży (zewnętrzne), 2019 rok (w tys. PLN) 
Przychody ze sprzedaży (pomiędzy segmentami), 2019 rok (w tys. PLN) 
Wyszukiwarka