Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
dr Magdalena Butrymowicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 8 stycznia 2021 r. na XI kadencję; wybrana na stanowisko przewodniczącej Rady Nadzorczej XI kadencji 8 stycznia 2021 r.

Podczas posiedzenia w dniu 8 stycznia 2021 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie Grupy Azoty S.A. dokonało zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Do składu Rady i jednocześnie na stanowisko Przewodniczącej Rady Nadzorczej XI Kadencji powołana została Pani dr Magdalena Butrymowicz.

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w zakresie krajowego i międzynarodowego prawa handlowego, doktor nauk prawnych i pracownik naukowy. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa (ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka) i socjologii wydawanych w Polsce i na uczelniach zagranicznych. Uczestnik konferencji międzynarodowych z wygłoszonym wykładem. Adiunkt na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, wizytujący profesor na Uniwersytecie Oxford w Wielkiej Brytanii oraz Uniwersytecie Arizona w Stanach Zjednoczonych. Współpracuje z Law and Society Association, Polską Grupą Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego oraz Réseau Académique sur la Charte Sociale Européenne et les Droits Sociaux. Posiada doświadczenie w zakresie negocjowania i zawierania umów handlowych w obrocie krajowym jak i zagranicznym, specjalista z zakresu prawa anglosaskiego zarówno w obszarze prawa handlowego, rodzinnego jak i procesowego.

Od 2010 roku pracuje jako radca prawny, związana jest zarówno w sektorem prywatnym, jak publicznym doradzając między innymi w takich obszarach jak: prawo cywilne, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane, prawo handlowe, międzynarodowe prawo gospodarcze oraz arbitraż gospodarczy. W latach 2010 - 2019 prowadziła własną kancelarię radcowską, współpracując i pracując między innymi z 35 Wojskowym Odziałem Gospodarczym, Karmar S.A., Grupą Azoty S.A., GSP Poland oraz innymi podmiotami.

Od 2019 roku pracuje jako Ekspert ds. procesów biznesowych w Poczcie Polskiej S.A. oraz jest Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A.

Dowiedz się więcej
Wojciech Krysztofik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję; wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji 23 lipca 2020 r.

Obecnie Wiceprezes Zarządu Poczty Polskiej S.A. ds. infrastruktury od listopada 2022 r. Wcześniej, od grudnia 2020 do października 2022 roku, członek Rady Nadzorczej Poczty Polskiej. Radca prawny, pełnił funkcję dyrektora Departamentu Nadzoru I w Ministerstwie Aktywów Państwowych odpowiadającym m.in. za sektor bankowy oraz obszar łączności dotyczący spraw Poczty Polskiej. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz MBA Finance & Technology na Politechnice Warszawskiej. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym i obsłudze przedsiębiorstw. Ponadto w swojej dotychczasowej praktyce zajmował się transakcjami fuzji i przejęć będąc członkiem zespołów doradczych w transakcjach w sektorze logistycznym i energetycznym.

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Sekretarz Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od czerwca 2013 r.  - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • lipiec 2016 r. do 17 marca 2017 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • listopad 1999 r. - obecnie Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  • Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw (1.12.2014 - obecnie),
  • Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw,
  • Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,
  • Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,
  • Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu 2007/2008
  • Specjalista Technolog
 • wrzesień 1997 r. – listopad 1999 r. - ZPZD WIMED, Tuchów,
  • Specjalista ds. marketingu,
  • Specjalista ds. technologii chemiczne

WYKSZTAŁCENIE

 • 2020 - Studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration – Akademia WSB,
 • 2013 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2008 - 2009 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe Chemia i Technologia Polimerów,
 • 1992 - 1997 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier,
 • 1988 - 1992 - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

SZKOLENIA I KURSY

 • Analiza sprawozdania finansowego,
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Szkolenie menedżerów,
 • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW oraz szkolenie medialne,
 • Zarządzanie Projektami.
Dowiedz się więcej
Monika Fill
Członek Rady Nadzorczej

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W 1998 r. ukończyła studia europejskie (MA) na University of North London w Wielkiej Brytanii. Jest również absolwentką magisterskich studiów z zakresu socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 5 grudnia 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA. Była związana z sektorem finansowym i farmaceutycznym. Pracowała m.in. w amerykańskiej spółce Prudential Plc., PZU SA i Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarach marketingu i sprzedaży usług z sukcesem tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży i złożone projekty biznesowe. W latach 2006-2010 była kolejno członkiem Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesem nadzorującym m.in. sprzedaż i marketing, a następnie Prezesem Zarządu Pocztowego TUW. Posiada także doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu produktowego oraz sprzedaży w relacji B2B. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jest członkiem British Alumni Society. Była Prezesem Zarządu Fundacji PZU oraz Fundacji GPW. Od 2012 roku prowadzi działalność konsultingową. Posiada dyplom studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń uzyskany na Akademii Finansów w Warszawie, egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz dyplom ukończenia studiów Executive MBA.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pani Monika Fill spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Dowiedz się więcej
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie  Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. W 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Prowadził własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karno-skarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Prowadził bieżącą obsługę przedsiębiorców, w tym w zakresie szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Pełnił również funkcję Doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w spółkach prawa handlowego.

Dowiedz się więcej
Marzena Małek
Członek Rady Nadzorczej

powołana oświadczeniem Ministra Aktywów Państwowych na stanowisko Członka Rady Nadzorczej z dniem 11 stycznia 2023 r. na XI kadencję

Pani Marzena Małek ukończyła studia na specjalizacji z zakresu baz danych i programowania na Uniwersytecie Warszawskim oraz kursy w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi i ochrony danych osobowych. Ponadto jest absolwentką studiów dla wyższej kadry zarządzającej – Executive MBA realizowanych przez Wyższą Szkołę Menadżerską w Warszawie.

Manager z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii biznesowych, zarządzaniu interdyscyplinarnymi zespołami, planowaniu i egzekucji budżetów przedsiębiorstw oraz systemowym zarządzaniu ryzykiem.

Od 2022 roku Prezes Zarządu spółki ENEA Power&Gas Trading sp. z o.o., a od 2021 jako Członek Zarządu ds. Operacyjnych w Spółce ENEA Trading sp. z o.o. , przewodziła ekspertom odpowiedzialnym za zagadnienia związane z obrotem energią elektryczną, prawami majątkowymi, uprawnieniami do emisji, gazem ziemnym oraz paliwami na rzecz Grupy Kapitałowej ENEA.

W latach 2016-2020 była związana ze Spółką PL. 2012+, operatorem PGE Narodowego, gdzie pełniła funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie kierowała pionem Sprzedaży i Realizacji odpowiadając zarówno za osiąganie wyników założonych w planie przychodowym Spółki, jak i za pracę zespołu realizującego międzynarodowe projekty. Dodatkowo od 2017 roku zasiada w radzie Fundacji im. Księdza Ignacego Skorupki, która wśród swoich celów ma upowszechnianie wiedzy o Bitwie Warszawskiej 1920 r.

Wcześniej zdobywała doświadczenie w administracji rządowej jako manager wyższego szczebla w spółkach prawa handlowego i w instytucjach kultury, gdzie odpowiadała za opracowanie oraz egzekucję strategii biznesowej dla podległych jednostek, podnoszenie atrakcyjności oferty oraz zapewnianie ciągłości działania podmiotów. Ponadto zarządzała budżetem, odpowiadała za stan obiektów, za umowy i porozumienia związane z działalnością instytucji oraz za postępowania realizowane w ramach prawa zamówień publicznych czy pozyskiwanie środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Dowiedz się więcej
Michał Maziarka
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W roku 2006 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

W ramach działalności zawodowej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w prawie gospodarczym, cywilnym i upadłościowym. Prowadzi obsługę prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organów nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Michał Maziarka spełnia kryteria niezależności w rozumieniu Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku.

Dowiedz się więcej
Janusz Podsiadło
Członek Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 15 listopada 2021 r. na XI kadencję

PRACA ZAWODOWA

 • 2016 - 2017 Członek Rady Nadzorczej LGM S.A. (spółka start-up’owa)
 • 2010 - 2012 Członek Rady Nadzorczej firmy Zakład Narzędziowy Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp.
 • 2009 - nadal Praca w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na stanowiskach:
  1. Dyrektor Finansowy w Zakładach Azotowych S.A. w Tarnowie
  2. Kierownik Projektu Centrum Usług Wspólnych w Grupa Azoty S.A.
  3. Dyrektor Finansowy w Grupa Azoty KiZChS SIARKOPOL S.A.
  4. Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy w Grupa Azoty KOLTAR Sp. z o.o.
  5. Z-ca Kierownika Centrum Usług Wspólnych
 • 2003 - 2009 Specjalista ds. księgowości i projektów inwestycyjnych - CD LOCUM Sp. z o.o. (Spółka komandytowo-akcyjna)
  Specyfika przedsiębiorstwa: procesy deweloperskie, duże projekty inwestycyjne
 • 2002-2003 Dyrektor Biura Obsługi Zarządu - Orlen PetroTank Sp. z o.o. (Spółka zależna PKN Orlen S.A.)
  Specyfika przedsiębiorstwa: handel hurtowy paliwami płynnymi
 • 2002 Główny Księgowy - WITOSPOL Wierzchosławice
  Specyfika przedsiębiorstwa: handel hurtowy i detaliczny paliwami płynnymi
 • 1998 - 2002 Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych, Członek Zarządu - LEIER – Tarnowskie Zakłady Ceramiki Budowlanej S.A.
  Specyfika przedsiębiorstwa: produkcja materiałów budowlanych
 • 1996 - 1998 Dyrektor ds. Finansowo-Ekonomicznych, Członek Zarządu - PetroTank Sp. z o.o.- Spółka zależna PKN ORLEN S.A.
  Specyfika przedsiębiorstwa: handel hurtowy paliwami płynnymi
 • 1995 - 1996 Kierownik zakładu w prywatnej firmie budowlanej - EKOBUD S.C.
 • 1992 - 1995 Inspektor Kontroli Skarbowej - Urząd Kontroli Skarbowej w Tarnowie
 • 1986 - 1990 Pracownik działu technicznego - PRZYSZŁOŚĆ - Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana w Tarnowie

WYKSZTAŁCENIE

 • 2007 - 2008 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Studia podyplomowe o kierunku: Zarządzanie nieruchomościami,
 • 1999 – 2000 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Studia magisterskie o kierunku: Organizacja i Zarządzanie,
 • 1981 – 1986 Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Studia dyplomowe o kierunku: Finanse i rachunkowość.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Jako Dyrektor Obsługi Biura Zarządu w Orlen PetroTank odpowiedzialny za proces organizacji przedsiębiorstwa, budowanie portfela klientów oraz system logistyki i zakupów w obszarze surowców strategicznych, transformacji kanałów sprzedaży i systemu dystrybucji dla klienta końcowego. Analiza procesów zmian rynkowych w odniesieniu do tego wymagała reorganizacji sprzedaży i rozliczeń szczególnie, że w łańcuchu wartości szybki wzrost związany był z budową sieci sprzedaży detalicznej, opartej na formule własności, partnerstwa i franchisingu oraz przejmowania funkcjonujących stacji pod logo konkurencji.

Praca na stanowisku Głównego Księgowego w WITOSPOLU umożliwiła udział w budowie systemu obiegu dokumentów, budowania systemu zarządzania należnościami i zobowiązaniami oraz system sterowania zapasami i budowania sprawozdawczości finansowej w okresach miesięcznych.

Praca w Spółce LEIER na stanowisku Dyrektora Finansowego w czasie wzrostu rynku i kryzysu rynkowego. Wymagało to zupełnie odmiennych narzędzi zarządzania, restrukturyzacja podstawowych obszarów operacyjnych Spółki w połączeniu z kurczącym się wynikiem, wymagała wprowadzenia dyscypliny do zarządzania finansami i planowania i budżetowania operacyjnego umożliwiającego monitoring i kontrolę wyników na poziomie szefów wszystkich działów i obszarów.

Praca na stanowisku Inspektora Kontroli Skarbowej pozwoliła poznać system oceny działalności Spółki z punktu widzenia wymagań podatkowych, zgodności działań z odpowiednimi ustawami i interpretacjami UKS.

Doświadczenia te zostały wykorzystane w pracy na stanowisku Dyrektora Finansowego, członka zarządu w PetroTank, Spółce zależnej PKN Orlen S.A., przy budowie systemu analizy przepływu informacji ze szczególnym uwzględnieniem przepływu informacji finansowej.

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE I UMIEJĘTNOŚCI

Zarządzanie zmianą, controlling, rachunkowość podmiotów gospodarczych, wykorzystywanie instrumentów rachunkowości zarządczej w zarządzaniu firmą, analiza finansowa przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej i controllingu, umiejętność analizy wskaźników ekonomicznych i tworzenia na ich podstawie raportów zarządczych, praktyczna znajomość rachunkowości księgowej i finansowej, znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, praktyka w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, umiejętność tworzenia projektów inwestycyjnych i biznes-planów, doświadczenie w kontaktach z bankami, znajomość zagadnień podatkowych, doświadczenie w zarządzaniu finansami jednoosobowej spółki Skarbu Państwa oraz w procesie jej prywatyzacji, znajomość zaawansowanych systemów informatycznych, umiejętność organizowania i kierowania pracą zespołu, umiejętność podejmowania decyzji.

UPRAWNIENIA, SZKOLENIA

 • Kurs dla Głównych Księgowych - Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie,
 • Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa zakończony egzaminem,
 • Restrukturyzacja przedsiębiorstw, analiza strategiczna, system raportowania zarządczego i budżetowanie.

JĘZYKI OBCE

 • Język angielski

ZAINTERESOWANIA

 • Muzyka,
 • Historia,
 • Turystyka górska.
Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2016 r. - obecnie -  Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • 1996 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej:  Zakłądy Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
  • 2003 - obecnie - Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 2000 - 2003 - zastępca Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 1996 - 2000 - samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym.

WYKSZTAŁCENIE

 • 2010 - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Audyting Energetyczny”,
 • 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia podyplomowe „Podstawy przedsiębiorczości”,
 • 1989 - 1994 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, studia dzienne Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka,
 • 1984 - 1989 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach.

SZKOLENIA I KURSY

 • 2015 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2015 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Zespół Ekspertów Menager Kraków,
 • 2010 - 2011 - Brytania School of English kurs języka angielskiego, certyfikat Telc A2,
 • 2007 - 2008 - Training Partners – kursy menadżerskie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie – członek zarządu,
 • Oddział PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Mościcach – wiceprezes zarządu,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów – członek komisji kwalifikacyjnej.
 • Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział Tarnów.
Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pan Michał Maziarka - Przewodniczący Komitetu,
 • Pani Monika Fill - Członek Komitetu,
 • Pan Janusz Podsiadło - Członek Komitetu.

Komitet Strategii i RozwojuRozwiń

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju:

 • Pan Wojciech Krysztofik - Przewodniczący Komitetu,
 • Pan Robert Kapka - Członek Komitetu,
 • Pan Bartłomiej Litwińczuk - Członek Komitetu.

Komitet Ładu KorporacyjnegoRozwiń

Skład Komitetu Ładu Korporacyjnego:

 • Pan Michał Maziarka - Przewodniczący Komitetu,
 • Pani dr Magdalena Butrymowicz - Członek Komitetu,
 • Pani Marzena Małek - Członek Komitetu,
 • Pan Roman Romaniszyn - Członek Komitetu.

Sprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Monika Fill oraz Pan Michał Maziarka spełniają kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także nie mają rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Data aktualizacji: 17.01.2023 r.

Wyszukiwarka