Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Rada Nadzorcza
Rada Nadzorcza
Marcin Pawlicki
Przewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od 02.2019 - członek - Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A., (od 6.2019 – Przewodniczący Rady Nadzorczej),
 • 01.2019 - obecnie - Enea Operator Sp. z o.o., Doradca Zarządu ds. Promocji i Informacji,
 • 01.2019 - obecnie - Urząd Miasta Szczecin, Radny Kadencji 2018-2023,
 • 08.2017 - 01.2019 - IMS Sp. z o.o., Rada Nadzorcza,
 • 02.2016 - 12.2018 - Urząd Miasta Szczecin, Zastępca Prezydenta Miasta,
 • 09.2015 - 02.2016 - Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o., Kierownik ds. projektów i wdrożeń,
 • 02.2013 - 02.2016 - Własna działalność gospodarcza, działalność marketingowa, handlowo-usługowa,
 • 07.2010 - 02.2016 - Polskie Radio Szczecin, Członek rady programowej
 • 04.2011 - 07.2012 - Vattenfall Sales Poland Sp. z o.o. - Szczecin, Manager sieci sprzedaży,
  Tauron Polska Energia SA, Szczecin Manager sieci sprzedaży,
 • 07.2010 - 07.2012 - Orange i TP SA (GTP) - Szczecin, Koordynator sieci sprzedaży,
 • 01.2009 - 06.2010 - Cancelaria Sp. z o.o., Szczecin Manager ds. odszkodowań,
 • 04.2005 - 12.2008 - System Sp. z o.o., Szczecin Manager zarządzający spółki dostarczającej internet,
 • 06.1998 - 03.2005 - Gryfnet Sp. z o.o., Szczecin Kierownik sekcji informatyki telewizji kablowej,
 • 2002 - PZU CL Agent Transferowy - Warszawa, Operator przy weryfikacji danych,
 • 1998 - PSR Sp. z o.o. - Szczecin Przedstawiciel i prezenter radiowy.

WYKSZTAŁCENIE

 • 1998 - 2006 - MBA - Master of Business Administration Oxford Brookes University,
 • 1998 - 2006 - Magister - Wyższa Szkoła Zarządzania w Warszawie - Katedra Zarządzania i Marketingu, dyplom ukończenia studiów wyższych z wyróżnieniem,
 • 1994 - 1998 - Liceum Ogólnokształcące TPP - Profil menedżersko – informatyczny.

UMIEJĘTNOŚCI i SZKOLENIA

 • Szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych - Urząd Miasta Szczecin,
 • Poświadczenie Bezpieczeństwa nr 04/2016 dające rękojmię zachowania tajemnicy w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE na okres do 19.05.2026,
 • Szkolenie BHP dla pracowników i innych osób kierujących pracownikami,
 • Praktyczne szkolenie dla ABI i ADO z ochrony danych osobowych,
 • Szkolenie Zarządzanie - GM Solutions,
 • Szkolenie Efektywność osobista,
 • Szkolenie Jak zwiększyć efektywność i zaangażowanie pracownika. Dobre praktyki zarządzania przez zaangażowanie,
 • Szkolenie Jak przygotować pracownika do efektywnej pracy; Trening metodyczny dla kadr zarządzających
 • Szkolenie EKOzarządzanie - rozwiązania proekologiczne w małej firmie,
 • Szkolenie przygotowujące do roli Trenera Liniowego - Ruch SA,
 • Liczne szkolenia m.in. w Orange, TP SA, Vattenfall oraz Tauron,
 • Biegła znajomość obsługi komputera,
 • J. angielski - biegły w mowie i piśmie (Certificate of Achievement English for Business II, upper intermediate level, Certificate in English as a Foreign Language Course),
 • J. niemiecki - podstawowy w mowie i piśmie,
 • prawo jazdy kat. B. Patent sternika motorowodnego.

ZAINTERESOWANIA

 • sport m.in. sztuki walki, bieganie,
 • organizacja imprez motoryzacyjnych - założyciel i szef klubu motoryzacyjnego. Licencjonowany sędzia Polskiego Związku Motorowego.
Dowiedz się więcej
Wojciech Krysztofik
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję; wybrany na stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej XI kadencji 23 lipca 2020 r.

Radca prawny, obecnie wicedyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości w Ministerstwie Aktywów Państwowych. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, procesie inwestycyjnym i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Ponadto w swojej dotychczasowej praktyce zajmował się również prawem energetycznym oraz transakcjami fuzji/przejęć i badaniem due diligence będąc członkiem zespołów doradczych w największych tego typu transakcjach ostatnich lat w Polsce.

Dowiedz się więcej
Zbigniew Paprocki
Sekretarz Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję; wybrany na stanowisko Sekretarza Rady Nadzorczej XI kadencji 23 lipca 2020 r.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od sierpienia 2010 - obecnie - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • 2008 - 2011 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ELZAT Sp. z o.o.,
 • 2000 - 2008 - Przewodniczący, następnie Członek Rady Nadzorczej PROREM Sp. z o.o.,
 • 1994 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej:  Zakłądy Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
  • 2012 - obecnie - Kierownik Biura Zarządzania i Koordynacji Produkcji, Zastępca Dyrektora, Departamentu Korporacyjnego Produkcji i Bezpieczeństwa,
  • 2007 - 2012 - Zastępca Głównego Inżyniera Koordynacji Produkcji,
  • 1997 - 2007 - Zastępca Kierownika Wydziału Energetycznego,
  • 1994 -1997 - Mistrz Zmianowy,
 • 1988 - 1989 - KRP „IGLOOPOL” Zakłady Przemysłowe w Dębicy; Mistrz Zmianowy. 

WYKSZTAŁCENIE: 

 • 2011-2012 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki; menedżerskie studia podyplomowe typu MBA w Polsko-Amerykańskiej Szkole Biznesu,
 • 2000 - egzamin na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa,
 • 1989 - 1994 - Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie; magister inżynier inżynierii środowiska,
 • 1983 - 1988 - Technikum Kolejowe w Krakowie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA: 

 • grudnia 2019 - nadal członek Rady Uczelni Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie,
 • 2010 - obecnie - Prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów; Wiceprezes Zarządu Głównego SITPChem,
 • 2002 - obecnie - Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Łęk Górnych i Ziemi Pilzneńskiej,
 • 1998 - 2010 - Radny Rady Miejskiej w Pilźnie.
Dowiedz się więcej
Monika Fill
Członek Rady Nadzorczej

powołana na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W 1998 r. ukończyła studia europejskie (MA) na University of North London w Wielkiej Brytanii. Jest również absolwentką magisterskich studiów z zakresu socjologii na wydziale Stosowanych Nauk Społecznych UW oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od 5 grudnia 2016 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Grupy Azoty SA. Była związana z sektorem finansowym i farmaceutycznym. Pracowała m.in. w amerykańskiej spółce Prudential Plc., PZU SA i Giełdzie Papierów Wartościowych SA w Warszawie pełniąc funkcje menedżerskie w obszarach marketingu i sprzedaży usług z sukcesem tworząc i realizując kampanie wsparcia sprzedaży i złożone projekty biznesowe. W latach 2006-2010 była kolejno członkiem Rady Nadzorczej Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Wiceprezesem nadzorującym m.in. sprzedaż i marketing, a następnie Prezesem Zarządu Pocztowego TUW. Posiada także doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu produktowego oraz sprzedaży w relacji B2B. Od 2019 roku zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego.

Jest członkiem British Alumni Society. Była Prezesem Zarządu Fundacji PZU oraz Fundacji GPW. Od 2012 roku prowadzi działalność konsultingową. Posiada dyplom studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń uzyskany na Akademii Finansów w Warszawie, egzamin państwowy uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz dyplom ukończenia studiów Executive MBA

Dowiedz się więcej
Robert Kapka
Członek Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • od czerwca 2013 r.  - Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • lipiec 2016 r. do 17 marca 2017 r. - Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH,
 • listopad 1999 r. - obecnie Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  • Dyrektor Jednostki Produkcyjnej Tworzyw w Tarnowie w Segmencie Biznesowym Tworzyw (1.12.2014 - obecnie),
  • Szef Produkcji, Jednostka Produkcyjna Tworzyw - Segment Biznesowy Tworzyw,
  • Szef Produkcji Centrum Tworzyw Sztucznych,
  • Kierownik Wydziału Polimeryzacji Kaprolaktamu,
  • Kierownik prób kompleksowych i rozruchu Wytwórni Poliamidu 2007/2008
  • Specjalista Technolog
 • wrzesień 1997 r. – listopad 1999 r. - ZPZD WIMED, Tuchów,
  • Specjalista ds. marketingu,
  • Specjalista ds. technologii chemiczne

WYKSZAŁCENIE

 • 2020 - Studia podyplomowe MBA – Master of Business Administration – Akademia WSB,
 • 2013 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2008 - 2009 - Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Studia Podyplomowe Chemia i Technologia Polimerów,
 • 1992 - 1997 - Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, specjalność – lekka technologia chemiczna, magister inżynier,
 • 1988 - 1992 - Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Tuchowie.

SZKOLENIA I KURSU

 • Analiza sprawozdania finansowego,
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych,
 • Szkolenie menedżerów,
 • Obowiązki informacyjne spółek notowanych na GPW oraz szkolenie medialne,
 • Zarządzanie Projektami.
Dowiedz się więcej
Bartłomiej Litwińczuk
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie  Adwokackiej w Warszawie oraz zdał egzamin adwokacki. W 2010 roku uzyskał wpis na listę adwokatów. Prowadził własną kancelarię adwokacką. W praktyce prawniczej specjalizował się przede wszystkim w sprawach związanych z ochroną dóbr osobistych, prawem spółek handlowych, prawem karnym, karno-skarbowym, cywilnym oraz administracyjnym. Prowadził bieżącą obsługę przedsiębiorców, w tym w zakresie szeroko pojętego ładu korporacyjnego. Pełnił również funkcję Doradcy Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do zmian w kodyfikacjach. Posiada doświadczenie w sprawowaniu nadzoru w spółkach prawa handlowego.

Od lutego 2016 roku pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Dowiedz się więcej
Michał Maziarka
Członek Rady Nadzorczej

powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

W roku 2006 ukończył studia wyższe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2013 roku ukończył aplikację adwokacką i obecnie jest członkiem Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie.

W ramach działalności zawodowej prowadzi własną Kancelarię Adwokacką specjalizującą się w prawie gospodarczym, cywilnym i upadłościowym. Prowadzi obsługę prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji członka organów nadzorczych w spółkach kapitałowych.

Dowiedz się więcej
Roman Romaniszyn
Członek Rady Nadzorczej

wybrany przez pracowników Spółki; powołany na stanowisko Członka Rady Nadzorczej 29 czerwca 2020 r. na XI kadencję

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 2016 r. - obecnie -  Członek Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. z wyboru pracowników,
 • 1996 - obecnie - Grupa Azoty S.A. (wcześniej:  Zakłądy Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A.)
  • 2003 - obecnie - Kierownik Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 2000 - 2003 - zastępca Kierownika Wydziału Zasilania i Zabezpieczeń Centrum Energetyki,
  • 1996 - 2000 - samodzielny technolog w Zakładzie Elektrycznym.

WYKSZTAŁCENIE:

 • 2010 - Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie - studia podyplomowe „Audyting Energetyczny”,
 • 2008 - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – studia podyplomowe „Podstawy przedsiębiorczości”,
 • 1989 - 1994 - Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, studia dzienne Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka,
 • 1984 - 1989 - Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie - Mościcach.

SZKOLENIA I KURSY

 • 2015 - Egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa,
 • 2015 - Kurs dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek Skarbu Państwa – Zespół Ekspertów Menager Kraków,
 • 2010 - 2011 - Brytania School of English kurs języka angielskiego, certyfikat Telc A2,
 • 2007 - 2008 - Training Partners – kursy menadżerskie.

DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

 • Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 3 w Tarnowie – członek zarządu,
 • Oddział PTTK Grupa Azoty S.A. w Tarnowie – Mościcach – wiceprezes zarządu,
 • Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego o/ Tarnów – członek komisji kwalifikacyjnej.
Dowiedz się więcej
Komitet AudytuRozwiń

Skład Komitetu Audytu:

 • Pan Marcin Pawlicki – Przewodniczący Komitetu;
 • Pan Zbigniew Paprocki – Członek Komitetu;
 • Pan Michał Maziarka – Członek Komitetu.

Komitet Strategii i RozwojuRozwiń

Skład Komitetu Strategii i Rozwoju:

 • Pan Robert Kapka – Przewodniczący Komitetu;
 • Pan Zbigniew Paprocki – Członek Komitetu;
 • Pan Wojciech Krysztofik – Członek Komitetu.

Komitet Nominacji i WynagrodzeńRozwiń

Skład Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń:

 • Pan Michał Maziarka – Przewodniczący Komitetu;
 • Pan Wojciech Krysztofik – Członek Komitetu;
 • Pan Roman Romaniszyn – Członek Komitetu.

Sprawozdania z działalności Rady NadzorczejRozwiń

2017 rok
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Grupy Azoty S.A. za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok 2017 PDF (1.34 MB) Sprawozdanie Rady nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r. PDF (1.37 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny skonsolidowanego sprawozdania Grupy Azoty z płatności na rzecz administracji publicznej za 2017 r. PDF (597.42 KB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2017 r., zawierającego również informację o wydatkach reprezentacyjnych, na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem PDF (1.84 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sposobu wypełniania przez spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego przyjętych przez Spółkę za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.66 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r., z uwzględnieniem pracy jej komitetów oraz oceny pracy Zarządu PDF (6.78 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej obejmujące ocenę sytuacji w Spółce z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (5.40 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r. PDF (1.11 MB) sprawozdanie Komitetu Audytu PDF (4.53 MB) Sprawozdanie Rady Nadzorczej dotyczące oceny sprawozdania Zarządu na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za rok 2017 PDF (971.70 KB)
Informacja nt. spełnienia kryteriów niezależnościRozwiń

Pani Monika Fill, Pan Marcin Pawlicki oraz Pan Michał Maziarka spełniają kryteria niezależności określone w załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15.02.2005 dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będącymi członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz.U. UE L 52/51 z 2005 roku).

Wyszukiwarka