Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Czat inwestorski
29.05.2024
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w I kwartale 2024 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Andrzejem Skolmowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami Grupy za I kwartał 2024 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Andrzej Skolmowski: Witam Państwa przed długim weekendem. Postaram się w jak najpełniejszy sposób odpowiedzieć na Państwa pytania, dotyczące bieżącej sytuacji oraz wyników Grupy Azoty za I kwartał 2024 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

moderator: Szanowni Państwo, czat z Andrzejem Skolmowskim rozpocznie się niebawem. Za opóźnienie serdecznie przepraszamy i dziękujemy za wyrozumiałość.

Gość: Na ile prawdopodobnym wydaje się być scenariusz sprzedaży GAP i realizacji procesu DEZINWESTYCJI w kontekście całkowitego osłabienia koniunktury na rynku poliolefin - docelowo prowadzącego do redukcji zadłużenia Grupy?

Andrzej Skolmowski: Domyślam się, że pytanie dotyczy spółki projektowej Grupa Azoty Polyolefins Police. Grupa Azoty na dzień dzisiejszy analizuje wszelkie możliwe scenariusze związane z restrukturyzacją zadłużenia. Jednym z analizowanych scenariuszy jest wzmocnienie kapitałowe spółki projektowej oraz dezinwestycja części aktywów.

Andrzej: Czy problem Azotow to pozyskiwanie wodoru z gazu ziemnego czyli najdrozszej metody z mozliwych. Dlaczego grupa Azoty nie inwestuje w zielony wodor tak jak firma ze Szwajcarii. https://www.wnp.pl/chemia/polski-sposob-na-zielony-amoniak-zasili-szwajcarskie-nawozy-historyczna-umowa,602262.html

Andrzej Skolmowski: Pozyskiwanie wodoru z gazu ziemnego za pomocą technologii reformingu parowego to obecnie najtańszy sposób pozyskiwania tego surowca w produkcji nawozów mineralnych. Grupa Azoty sama produkuje wodór w tej technologii (wodór szary) na potrzeby własnej produkcji amoniaku. Zgodnie z obecnymi trendami regulacyjnymi i rynkowymi, produkcja wodoru tą metodą powinna być zdekarbonizowana. Na dzień dzisiejszy cena zielonego wodoru jest bardzo wysoka i powodowałaby znaczący wzrost cen produktu końcowego, co przełożyłoby się wprost na ceny płodów rolnych. O konkretnych działaniach w tym zakresie opowiemy w tym roku. Najpierw jednak musimy zająć się stabilizacją biznesu.

Michał Kozak: Ile wyniósł negatywny wpływ na EBITDE segmentu tworzyw instalacji Polimery Police w 2023 i w 1Q24?

Andrzej Skolmowski: Polimery Police obciążyły skonsolidowany wynik EBITDA w 2023 roku kwotą -276 mln zł, natomiast w I kwartale 2024 kwotą -42 mln zł.

Gość z Puław: Czy prawdziwe są informacje krążące wśród pracowników GA zakładów w Puławach odnośnie redukcji zatrudnienia o około 700 do 1000 etatów, oraz ewentualnego "obcięcia' wynagrodzeń o około 15%? Czy może się Pan Prezes odnieść do tej kwestii, skomentować, zaprzeczyć lub potwierdzić?

Andrzej Skolmowski: Muszę Pani lub Panu powiedzieć, że sporo jest plotek, opinii. Mamy bardzo trudną sytuację, w której musimy podejmować trudne decyzje. Z plotek dowiadujemy się również, że wiele z nich już zostało przez nas podjętych, o większości nawet nie słyszeliśmy. Obiecaliśmy otwartość w komunikacji i dotrzymamy słowa.

Nie słyszałem o takim pomyśle. Przekażę pytanie do Prezesa Huberta Kamoli z prośbą o zaadresowanie tego ważnego wątku w komunikacji w Puławach.

Gość: Czy spółka uważa, że jest możliwy skup akcji własnych z rynku ?

Andrzej Skolmowski: Nie mamy na to wolnych środków, więc obecnie skupiamy się na możliwych do osiągnięcia celach.

Gość: W którym roku spółka planuje osiągnąć wreszcie zysk netto powyżej 0?

Andrzej Skolmowski: Wszystko, co robimy, mam na celu doprowadzenie do generowania zysku netto przez Grupę. Jednakże, sytuacja finansowa, w której się znajdujemy stawia przed Grupą wiele wyzwań. Podpisana Umowa Stabilizacyjna pozwala nam kontynuować prace nad przygotowaniem długoterminowego planu restrukturyzacji, który jest niezbędny, aby ustabilizować pozycję finansową Grupy Azoty i w dalszej kolejności prowadzić proces odbudowy w poszczególnych obszarach biznesu. To z kolei przełoży się m.in. na wzrost efektywności kosztowej i konkurencyjności portfolio produktów Grupy, co przełoży się na osiągane wyniki finansowe.

Edek: Dlaczego pomimo start finansowych w 2023 i 2024 wypłacana jest premia dla załogi?

Andrzej Skolmowski: Wynika to z zawartych w spółkach układów zbiorowych pracy z organizacjami związkowymi. Zarządy poszczególnych spółek działają w oparciu o te zapisy i zobowiązania z nich wynikające względem zatrudnionych pracowników.

Gość: Szanowny Panie Prezesie mam pytanie odnośnie konsolidacji kapitałowej pomiędzy Grupa Azoty a ZEW Niedzica, czy to jeszcze aktualne czy Państwo odrzucili ten projekt. Dziekuje

Andrzej Skolmowski: Projekt przez Grupę nie został odrzucony. Dalsze procedowanie w tym projekcie zależy m.in. od decyzji właściciela.

MarekInvest: W jakiej perspektywie czasowej Spółka planuje generować zyski, straty w ostatnim czasie mocno rzutują na kapitały własne firmy i wydaje się, że nie mogą być długo kontynuowane.

Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty aktualnie pracuje nad przygotowaniem planu naprawczego, aby ustabilizować sytuację finansową Grupy Azoty oraz przywrócić jej rentowność w poszczególnych obszarach, co w dłuższej perspektywie przełoży się poziom kapitałów własnych.

Gość: Kiedy na polskim rynku w sprzedaży pojawią się pierwsze gatunki KOPOLIMERÓW POLIPROPYLENU z Polic. W oficjalnym komunikacie z połowy maja poinformowano o realizacji 100 tysięcy ton PP, ale dotyczyły one tylko HOMOPOLIMERU.

Andrzej Skolmowski: Zgodnie z założeniami, gama produktów spółki jest sukcesywnie poszerzana. Docelowe portfolio to ponad 30 typów polipropylenu pod marką Gryfilen. Wprowadzanie nowych rodzajów produktów odbywa się stopniowo, zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i w miarę uzyskiwania pozytywnej walidacji produktów, zarówno od strony produkcyjnej, jak i przetwórczej u klientów. Portfolio produktowe Grupy Azoty Polyolefins pod marką Gryfilen obejmuje homopolimery, jak i kopolimery, w różnych typach dostosowanych do potrzeb przetwórców. W regularnej ofercie znajdują się już homopolimery. Kopolimery będą wprowadzane sukcesywnie, w kolejnych miesiącach, zgodnie z zaplanowanym i uzgodnionym planem produkcji.

Michał: Dlaczego Kapitał udziałowców niesprawujących kontroli w Polimerach Police, przy konsolidacji metodą pełną, wynosi 26m PLN, przy udziale Azotów powyżej 60%, w inwestycji za 7mld PLN?

Andrzej Skolmowski: W sprawozdaniu skonsolidowanym udziałowcami Grupa Azoty Polyolefins S.A. są jedynie Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty ZA Police S.A. Kapitał pozostałych udziałowców prezentowany jest jako zobowiązanie finansowe z tytułu wykupu udziałów.

Stąd kapitał udziałowców niesprawujących kontroli wynosi 19,68 proc.

Paweł: Czy Polimery Police konsolidowane są metodą pełną? Czy Spółka skonsolidowała w ostatnich latach 6mld PLN nakładów na projekt polimerowy?

Andrzej Skolmowski: Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. jest konsolidowana przez Grupę Azoty S.A. metodą pełną i w sprawozdaniu ujęte są nakłady na Projekt „Polimery Police”, z uwzględnieniem korekt konsolidacyjnych.

Piotr: Witam, Ile przychodów i marży pochodzi w 1 kw. ze sprzedaży polipropylenu i propylenu dla segmentu tworzyw?

Andrzej Skolmowski: W I kwartale 2024 r. Polimery Police wygenerowały ujemny wynik EBITDA na poziomie -42 mln zł, przy przychodach na poziome 153 mln zł.

Gość: W minionym kwartale sprzedaliście 188 k uprawnień do emisji CO2 z “przyrzeczonym odkupem” Czy ta transakcja ma charakter zabezpieczający, spekulacyjny, czy płynnościowy?

Andrzej Skolmowski: Transakcja sprzedaży uprawnień ma charakter płynnościowy.

Siarkopol: Czym dla GA jest Siarkopol? Dlaczego w zakładzie który prosperował od tylu lat jest nagle taki kryzys? Dlaczego GA nie chce sprzedawać granulatu siarki do Maroka? Po co inwestuje się w lokomotywy 20 mln zł skoro zakład ma stary? Jak to wszystko wyjaśnić prostym pracownikom? Dlaczego polityka tego zakładu jest tak skomplikowana? Kto tu pociąga za sznurki? Prosty człowiek lepiej by poprowadził ten zakład bez udziału polityki

Andrzej Skolmowski: Wyprowadzamy z biznesu politykę. W Siarkopolu jest nowy prezes, trwa proces uzupełnienia składu zarządu. Priorytetem jest rekrutacja wykwalifikowanych managerów i stworzenie zespołów, które będą efektywnie odpowiadać na wyzwania rynkowe.

Grupa Azoty Siarkopol to dostawca kluczowego surowca do produkcji nawozów i kaprolaktamu. Najważniejszym zadaniem nowego zarządu Grupy Azoty Siarkopol będzie wypracowanie optymalnych rozwiązań dla biznesu siarki. Jedna z planowanych opcji, rozważanych na poziomie Grupy Kapitałowej, zakłada m.in. wzmocnienie obszaru usług logistycznych z wykorzystaniem infrastruktury Grupy Azoty Siarkopol.

Zależy nam na rozwoju Grupy Azoty Siarkopol w kierunkach, które pozwolą wykorzystać potencjał spółki.

Gość : Dzień Dobry Panie Prezesie, Znamy już wyniki za I kwartał 2024 r. Grupy Azoty. W mojej ocenie są złe, bo z reguły I kwartał był na plusie (pomijając I kwartał poprzedniego roku), ale czy każdy segment produktowy notuje stratę, czy któryś z segmentów zarabiał oraz czy w widać światełko w tunelu w segmentach, które notują stratę, że w kolejnych kwartałach pojawi się trend wzrostowy.

Andrzej Skolmowski: Pierwszy kwartał powinien być najlepszy dla AGRO, ale z wyniku tego kwartału nie jesteśmy zadowoleni. Grupa Azoty w I kwartale 2024 wypracowała wynik EBITDA na poziomie -50 mln zł, z czego Segment AGRO 27 mln zł, Segment CHEMIA -90 mln zł, Segment TWORZYWA -56 mln zł. II kwartał to okres przestojów remontowych, III kwartał to okres wejścia w nowy sezon nawozowy, więc siłą rzeczy w kolejnych dwóch kwartałach nie należy się spodziewać odrobienia straty z I kwartału.

inwestor2k: Czy spodziewacie się otrzymać w tym roku jakieś wsparcie rządowe (na przykład dopłat do przedsiębiorstw energochłonnych), a jeśli tak to w jakim czasie i jakiej kwocie?

Andrzej Skolmowski: W planach na 2024 r nie przewidujemy wsparcia dla przemysłu energochłonnego. Jeśli pojawią się takie regulacje prawne, z których będziemy mogli skorzystać, to na pewno wystąpimy o takie wsparcie.

inwestor2k: Panie Prezesie, proszę powiedzieć jak to jest, że sytuacja spółki jest trudna, zapowiadacie restrukturyzację kosztową, a koszty ogólnego zarządu rosną r/r o 10 proc.?

Andrzej Skolmowski: Wzrost kosztów zarządu r/r o 10 proc., tj. 24 mln zł wynika w głównej mierze z uruchomienia produkcji w Grupie Azoty Polyolefins, kosztów z wiązanych z obsługą procesu negocjacyjnego z bankami oraz kosztów doradztwa związanego w przygotowaniem planu naprawczego Grupy Azoty.

Analityk: Czy w związku ze spadkami cen węgla będzie próbowali negocjować warunki cenowe?

Andrzej Skolmowski: Jesteśmy w bezpośrednich kontaktach z naszymi partnerami handlowymi i korygujemy negocjujemy zmiany ceny węgla. Na bieżąco też obserwujemy zmiany surowców energetycznych na rynku w tym cen węgla.

Gość: Czy pomimo trudnej sytuacji finansowej całej Grupy, w planach na najbliższe lata są inwestycje w zieloną energię (OZE) oraz czy planowana jest instalacja do produkcji zielonego wodoru, czy tylko pozyskiwanie zielonego wodoru z rynków zewnętrznych??

Andrzej Skolmowski: Dekarbonizacja Grupy Azoty będzie opierać się na szeregu rozwiązań, pozwalających w sposób optymalny kosztowo i technicznie zdekarbonizować produkcję asortymentu Grupy.

Kluczowe jest zapewnienie dostępu do taniej zielonej energii, jednak inne działania takie jak: import zielonego amoniaku lub rozwój rynku biometanu w Polsce mają znaczenie i będą również brane pod uwagę. Nie wykluczamy również produkcji własnej zielonego wodoru w Polsce.

Marcin: Czy w związku z uruchomieniem polimerów zaczniecie publikować wykresy cenowe w sprawozdaniach dla tego produktu?

Andrzej Skolmowski: Na chwilę obecną w ramach sprawozdania zarządu w obszarze otoczenia rynkowego opisany jest rynek polipropylenu. Zakładamy, że po przejściu spółki w fazę komercjalizacji rozbudowane zostanie raportowanie w tym obszarze.

inwestor: PKP Cargo z uwagi na trudną sytuację wypowiedziało Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy i gwarancje zatrudnienia. Czy w Azotach analogiczny ruch też jest możliwy?

Andrzej Skolmowski: W spółkach GK Grupa Azoty, każda spółka ma zawarte odrębne Układy Zbiorowe Pracy z Partnerami Społecznymi, ich ujednolicenie w Grupie Kapitałowej jest jednym z celów, z uwagi choćby na zobowiązania, jakie wynikają z dyrektywy o równości i jawności wynagrodzeń względem podmiotów z grupach kapitałowych. Uważamy dialog społeczny za jeden z kluczowych działań w Zarządach Spółek i będziemy ze stronami społecznymi rozmawiać na temat koniecznych zmian.

Kamil: Czy patrząc na sytuację makroekonomiczną dziś widmo emisji raczej się oddaliło, czy przybliżyło?

Andrzej Skolmowski: Bierzemy pod uwagę nie tylko sytuację makroekonomiczną, ale również nasze działania wynikające z stabilizacji finansów Grupy. W rozmowach z instytucjami finansowymi wszystkie możliwości musimy wziąć pod uwagę.

Kamil: Czy może Pan zapewnić, że żaden z głównych zakładów nie zostanie sprzedany inwestorowi zagranicznemu? Czy może wręcz przeciwnie, to forma wyjścia z kryzysu dla grupy?

Andrzej Skolmowski: Ewentualne działania własnościowe będą komunikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Pierwszoplanowym działaniem jest dalsza integracja Grupy Azoty, celem wzrostu jej wartości dla obecnych i przyszłych akcjonariuszy a nie dezintegracja.

Marcin: Dzień dobry. Wobec wielu plotek z różnych źródeł pracownicy obawiają się o swoje miejsca pracy. Czy są planowane zwolnienia lub zamykanie instalacji?

Andrzej Skolmowski: Podkreślamy, że realizujemy program naprawczy, którego celem jest ustabilizowanie biznesu, intensyfikacja pracy linii produkcyjnych oraz dbanie o stan instalacji. To kluczowe, aby móc mówić o środkach finansowych na prowadzoną działalność. Szczegółowa analiza rentowności poszczególnych instalacji jest jednym z elementów naszego planu działań.

Gość: Dwa projekty EC Puawy oraz Polimery Police mają wieloletnie opóźnienia. Jaka jest wartość roszczeń w stosunku do wykonawców projektów?

Andrzej Skolmowski: Zgodnie z aneksem nr 3 do umowy EPC, termin realizacji Kontraktu dot. Projektu Polimery Police upłynął 31 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z Umową EPC maksymalna wysokość kar umownych z tytułu opóźnienia wynosi 10% Wynagrodzenia.

Umowa o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” przewiduje na rzecz Spółki kary umowne m.in. w przypadku: opóźnienia Wykonawcy w realizacji kluczowych etapów inwestycji, nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych, odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Łączna suma kar umownych (z wszystkich tytułów) płatnych przez Wykonawcę ograniczona jest do kwoty 30% Wynagrodzenia.

Andrzej Skolmowski: Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za nasze kolejne spotkanie na czacie oraz tak liczne, i różnorodne pytania. Starałem się udzielać możliwie jak najbardziej wyczerpujących i precyzyjnych odpowiedzi. To dla mnie zawsze duża przyjemność móc spotkać się z Państwem. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Grupy Azoty, gdzie zamieszczony został m.in. zapis dzisiejszej konferencji z omówieniem wyników osiągniętych przez Grupę w I kwartale 2024 roku. Na naszej stronie dostępna jest również prezentacja, do zapoznania się z którą Państwa zachęcam. Zapraszam również na kolejny czat. Życzę miłego długiego weekendu!

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

30.04.2024
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w IV kwartale i w roku 2023
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Andrzejem Skolmowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania będą najnowsze wyniki finansowe spółki za IV kwartał oraz cały 2023 r.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Andrzej Skolmowski: Witam w słoneczny dzień, w którym odpowiem na Państwa pytania, dotyczące wyników Grupy Azoty za rok 2023 . Witam szczególnie tych, którzy są na urlopach, a zdecydowali się spędzić ten czas z nami. Zapraszam do zadawania pytań.

Author: Jaki jest status Elektrociepłowni Puławy i kiedy jest planowany start pracy? Czy firma przewiduje ubiegać się o kary umowne za niedotrzymanie terminu zakończenia inwestycji od firm odpowiedzialnych za budowę i oddanie inwestycji?

Andrzej Skolmowski: Zaawansowanie rzeczowe w przypadku bloku energetycznego, największej obecnie inwestycji, osiągnęło ponad 99 proc. W sierpniu 2023 r. rozpoczęto Ruch Regulacyjny bloku, w trakcie którego prowadzono procesy optymalizacyjne, testy ruchowe i zabezpieczeniowe etc. 20 grudnia 2023 roku Polimex-Mostostal, generalny wykonawca poinformował o konieczności przedłużenia zakończenia inwestycji. Przyczyną przedłużenia realizacji kontraktu przez wykonawcę jest awaria kotła podczas ruchu regulacyjnego, polegająca na uszkodzeniu instalacji przegrzewacza pary drugiego stopnia. Zgodnie ze zaktualizowanym przez wykonawcę harmonogramem zakończenie inwestycji jest przewidywane w październiku 2024 roku, co oznacza prawie dwuletnie opóźnienie inwestycji. Spółka analizuje przebieg projektu i nie wyklucza wystąpienia z roszczeniami. Przyglądamy się również, jak inwestycja ta wpłynie na rentowność naszej spółki.

Author: Obecna produkcja polipropylenu to około 80 proc. możliwości, kiedy spółka zacznie wykazywać przychody ze sprzedaży polipropylenu? Jakiego rzędu jest marża handlowa na tej kategorii produktu? okolo kilku proc. czy raczej około 10-15?

Andrzej Skolmowski: Na obecnym etapie rozruchu instalacji PDH i PP, gdy nie osiągnięto jeszcze pełni mocy produkcyjnych oraz przy aktualnych cenach polipropylenu, spółka jest w stanie wygenerować pozytywną marżę ze sprzedaży produktów. Spółka od stycznia br. prowadzi sprzedaż polipropylenu według przyjętej strategii handlowej. Do końca kwietnia spółka sprzedała już ok 70 tys. ton polipropylenu.

Księgowy: Czy problemy finansowe, w tym konieczność podpisywania waiverów, czy porozumień wpływa istotnie na harmonogram i budżet transformacji “Zielone Azoty”?

Andrzej Skolmowski: Podpisane porozumienia Stabilizacyjne przez Grupę Azoty nie wpływają istotnie na harmonogram realizacji zaplanowanych wydatków związanych z projektem strategicznym Zielone Azoty. Ograniczeniu podlegają zaś pozostałe wydatki inwestycyjne, które w ramach planu naprawczego Grupy podlegają szczegółowej weryfikacji.

Tomek: Czy wspomniana obecnie produkcja Polimerów 800ton dziennie to poziom stały, czy chwilowy który się waha? 800 t dziennie to chyba byłoby nieźle?

Andrzej Skolmowski: Zakład produkuje obecnie średnio ponad 800 t polipropylenu i będzie systematycznie zwiększana w miarę wprowadzania nowych gatunków do produkcji.

Author: Czy Grupa Azoty odkupi udziały od partnerów koreańskich i Lotosu w Polichach Polyolefins?

Andrzej Skolmowski: Intensywnie analizujemy projekt, sprawdzamy dokumentację i potwierdzamy naszą pozycję negocjacyjną. Po pierwsze mamy na względzie nasze obowiązki, a potem możliwe opcje do zastosowania.

Piotr: Witam, czy w tym roku należy spodziewać się podwyżek cen nawozów produkowanych przez GA?

Andrzej Skolmowski: Obecnie wchodzimy w okres zakończenia aplikacji przez rolników nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym i rynkach europejskich.

Sprzedaż w kolejnych miesiącach będzie już akumulowana na kolejny sezon jesień 2024 - wiosna 2025. Ceny nawozów będą zależały od kilku czynników m.in. cen surowców do produkcji w tym gazu, soli potasowej, fosforytów, cen nawozów z importu a także ogólnej koniunktury w rolnictwie (ceny podstawowych płodów rolnych) Zakładamy, że najatrakcyjniejsze ceny powinny występować w okresie letnim, kiedy występuje mniejsze zapotrzebowanie na środki do produkcji od strony rolników. Ceny nawozów powinny rosnąć w okresie jesienno- zimowym.

Akcjonariusz mniejszościowy: W jaki sposób dobierani są członkowie Rad Nadzorczych spółek zależnych Grupy Azoty? Dlaczego w tych organach często nie zasiadają przedstawiciele Grupy Azoty S.A., którzy sprawowaliby prawdziwy nadzór właścicielski, a osoby o wątpliwych kwalifikacjach.

Andrzej Skolmowski: Procedurę i kryteria wyboru członków rad nadzorczych w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty, a także dalej organizację i ocenę pracy organu nadzoru uregulowano w „Zasadach nadzoru właścicielskiego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty – Polityka właścicielska”. Obecny zarząd spółki wypełniając powyższe zasady, wskazuje m.in. co następuje:

Do rad nadzorczych spółek zależnych powinny być powoływane osoby posiadające należyte wykształcenie, odpowiednie doświadczenie zawodowe i życiowe oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu, pozwalającą im w sposób właściwy wykonywać swoje funkcje w radzie nadzorczej. Należy dążyć do zapewnienia wszechstronności i różnorodności składu rady, między innymi pod względem płci, kierunku wykształcenia, specjalistycznej wiedzy, wieku i doświadczenia zawodowego.

W spółkach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty kandydaci na członków rad nadzorczych dodatkowo muszą spełniać wymogi ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Jednym z pierwszych działań podjętych przez obecny zarząd spółki był przegląd rad nadzorczych. W wyniku dokonanego przeglądu dokonano już zmian w organie nadzoru w szeregu spółkach np. w GA ZAP, GA ZCh Police, GA ZAK, GA Siarkopol, GA Compo Expert, czy GA Koltar, GA PKCH.

Tomek: Jak wygląda obecnie koniunktura w sektorze nawozów. Czy widać poprawę wobec 2023? Czy nadal popyt jest słaby ze względu na import i tanie zboże?

Andrzej Skolmowski: Widzimy pierwsze symptomy poprawy sytuacji na rynku zbóż i mamy nadzieje, że te tendencje się utrzymają. Pierwsze kontrakty terminowe na pszenicę konsumpcyjną z nowych zbiorów są na poziomach prawie 900 zł/t w polskich portach, co traktujemy jako pozytywny sygnał. Wprawdzie jesteśmy w końcówce sezonu ale widzimy, że rolnicy podeszli do swoich upraw odpowiedzialnie starając się zapewnić roślinom odpowiednie składniki odżywcze. Jednocześnie nadal obserwujemy tendencje do odkładania zakupów na ostatnią chwilę oraz kupowania mniejszymi partami, a częściej. Część rolników nadal też próbowała oszczędzać. Jaki będzie tego efekt? Dopiero zobaczymy pod koniec roku. Niemniej wydaje się, że rolnicy mimo trudnej sytuacji rynkowej i nerwowego pierwszego kwartału, skupiają się obecnie na budowaniu efektywności swojej pracy.

Michał Kozak: Jaki może być negatywny efekt w segmencie tworzyw w tym roku, w związku z procesem rozruchu i naprawy usterek w Polimerach Police? Ile przy obecnych marżach powinna generować instalacja Polimery Police w ujęciu roczny? Czy może to być kwota powyżej 500m PLN?

Andrzej Skolmowski: Opóźnienie w realizacji projektu Polimery Police może wpłynąć na rynek polipropylenu w taki sposób, że odbiorcy końcowi, szczególnie na rynku polskim, będą zmuszeni dokonać importu większego wolumenu produktu, aby zaspokoić swoje bieżące potrzeby produkcyjne. Całkowity wpływ opóźnienia w projekcie na rynek jest trudny do oszacowania.

Pytanie: W marcu tego roku przekroczyliście pierwszy raz od lipca 2022 r. 500 tys. t produkcji. Czy można powiedzieć, że rynek się już ustabilizował?

Andrzej Skolmowski: Jeżeli chodzi o nawozy, to faktycznie, w marcu zwiększyliśmy znacząco skalę produkcji. Większe zapotrzebowanie wynika m.in. z zakupów rolników na tzw. ostatnią chwilę na rynku krajowym, przedłużeniem okresu aplikacyjnego i intensyfikacji sprzedaży na rynkach europejskich.

tymek: Jakie możliwości dywersyfikacji dostaw gazu posiadają obecnie Azoty, jakie są ewentualne pola manewru w celu zmniejszenia kosztów?

Andrzej Skolmowski: Możliwości dywersyfikacji dostaw gazu mamy ciągle. Jednak istotne dla Grupy Azoty jest, czy w jej wyniku uzyskamy niższy koszt gazu. Analizujemy rynek.

Author: Czy spółka jest zaangażowana w produkcję na rzecz PGZ? Jakiej wielkości przychody roczne może ta współpraca generować

Andrzej Skolmowski: W ubiegłym roku podpisaliśmy z PGZ porozumienie o współpracy rozwojowej, określające nowe perspektywy w rozwoju technologicznym i produkcji. Planowane przedsięwzięcia obejmują prace badawczo-rozwojowe w obszarach produkcji chemicznej, współpracę w zakresie zapewnienia dostaw komponentów do prowadzenia działalności produkcyjnej, nowych materiałów oraz projektowania materiałów do druku 3D.

Gość: Jakie projekty inwestycyjne zostały ucięte w ramach procesu restrukturyzacji?

Andrzej Skolmowski: Skrupulatnie weryfikowane są plany inwestycyjne wszystkich spółek, a ich ostateczny kształt będzie znany w najbliższym czasie. Musi on odpowiadać zarówno potrzebom technologicznym spółek, jak również wymogom banków.

Michał Kozak: Czy obecne makro pozwala na dzień dzisiejszy na generowanie dodatniej EBITDY w nawozach, tworzywach i chemii? Poproszę o odniesienie się do każdego z segmentów.

Andrzej Skolmowski: Generowanie dodatniej EBITDA nie jest jedynie sprawą rynku (choć tu popyt pozostaje niski), na to składają się również koszty produkcji, przede wszystkim koszty surowców.

Sytuacja makro najbardziej wpływa na branże zastosowań do których kierowane są produkty segmentów Tworzywa i Chemia, najmniej w nawozach. Na obecną chwilę nie widzimy znaczących zmian we wskaźnikach, które mogłyby poprawić sytuację konsumentów, a tym samym popyt, niemniej jednak pierwsze symptomy już można dostrzec. Oczekujemy poprawy popytu, choć prognozy pozostają mocno ostrożne. W przypadku segmentu Agro popyt jest generowany głównie przez inne czynniki, jednak te makro również nie są obojętne dla branży rolnej.

Michał Kozak: Jakie jest prawdopodobieństwo, że instytucje finansowe zażądają ratunkowej emisji akcji Grupy Azoty lub Polic?

Andrzej Skolmowski: Do dnia dzisiejszego takie żądanie artykułowane przez Instytucje Finansujące dotyczące ratunkowej emisji akcji ani razu się nie pojawiło. Obecnie trwa przygotowanie grupowego długoterminowego modelu finansowego, na podstawie którego będzie dostosowywane optymalne strukturyzowanie finansowania Grupy. Jako jedna z opcji pozyskania finansowania brana jest też pod uwagę sprzedaż części aktywów nieoperacyjnych.

Edi: Na konferencji mowa była o konsolidacji funkcji remontowo-projektowych. Ile kosztów zaoszczędzicie? Ile mniej będzie zatrudnienia?

Andrzej Skolmowski: Jesteśmy w trakcie szczegółowych analiz tego procesu, który będzie obejmował kilka spółek należących dzisiaj do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Wstępne dane dotyczące oszczędności wynikających z konsolidacji funkcji, będą ujęte w planie restrukturyzacyjnym. Liczymy, że oprócz oszczędności dla Grupy, zaplanowane działania poprawią również jakość i czas oferowanych usług.

Marek: Jak planujecie poradzić sobie z drogim gazem. Koszty produkcji amoniaku z rejonu Afryki Bliskiego Wschodu USA pomimo kosztów transportu są dwa razy tańsze?

Andrzej Skolmowski: Sytuacja na rynku gazu powoli się stabilizuje i jego ceny spadają. Jednocześnie prowadzimy rozmowy z naszym dostawcą strategicznym na temat innego sposobu kształtowania kosztów gazu. Podobnie jak z potencjalnymi dostawcami amoniaku, na bazie którego realizowalibyśmy część produkcji.

Marcin: Dlaczego stabilizowanie wyników grupy ma potrwać aż 2 lata? Z czego to wynika?

Andrzej Skolmowski: Tak podpowiada doświadczenie z przeprowadzanych innych procesów naprawczych. W przypadku Grupy Azoty będzie to najprawdopodobniej - z finansowego punktu widzenia - jeden z największych procesów tego typu w kraju.

Musimy mieć na uwadze również sytuację w otoczeniu rynkowym. Rok 2023 to okres względnej stabilizacji rynków i dochodzenia do równowagi po ekstremalnych zdarzeniach w 2022. Znaczące ożywienie gospodarcze w dalszym ciągu nie jest odczuwalne, choć perspektywy pozostają optymistyczne. Trudne warunki makroekonomiczne spowodowały znaczący spadek popytu, jednak w obecnej chwili jest on na stabilnym, aczkolwiek niskim poziomie. Przemysł europejski w dalszym ciągu pozostaje osłabiony głównie poprzez niski popyt, jak również relatywnie wysokie koszty produkcji. Podaż na europejskim rynku pozostaje dostosowane do potrzeb rynkowych, dlatego też u wielu producentów utrzymywane są obniżone wskaźniki produkcji. W dalszym ciągu wyzwaniem dla przemysłu europejskiego pozostają koszty produkcji oraz poszukiwanie rynków dla produktów, co wydaje się być dość dużym wyzwaniem, obserwując słabnącą konkurencyjność przemysłu europejskiego.

inwestor2k: Co z tematem sprzedaży Puław na rzecz Orlenu? Czy można powiedzieć, że jest definitywnie zamknięty?

Andrzej Skolmowski: Causa finita. Projekt sprzedaży Grupy Azoty Puławy do Orlenu jest definitywnie zamknięty.

Bartek: Compo Expert ma największą nadwyżkę wartości użytkowej ponad wartość bilansową i to w tych trudnych warunkach. Czy można pochwalić poprzednie zarządy za tę inwestycję?

Andrzej Skolmowski: Grupa Compo Expert prowadzi działalność w innym niż spółki Grupy Azoty w Polsce w obszarze produktów nawozowych. Są to nawozy specjalistyczne oferowane w kilku zaawansowanych, zdywersyfikowanych podgrupach produktowych, a dystrybucja powadzona jest na wielu rynkach na całym świecie. Grupa Compo Expert nie jest nabywcą gazu ziemnego, a główne półprodukty i surowce nabywa na rynkach światowych. Powoduje to wyższą odporność na negatywne zjawiska cenowe obserwowane na rynkach bazowych Grupy Azoty w Polsce.

Gość: Jakie jest ryzyko zakończenia porozumienia stabilizującego z instytucjami finansowymi po 28.05.2024, które to może istotnie zagrozić płynności finansowej Grupy?

Andrzej Skolmowski: Grupa Azoty wykonuje wszystkie obowiązki zawarte w porozumieniu, więc nie widzimy ryzyka zakończenia po 28.05.2024.

Andrzej Skolmowski: Szanowni Państwo, dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie na czacie oraz liczne, a przede wszystkim ciekawe pytania. Starałem się udzielać możliwie jak najbardziej wyczerpujących odpowiedzi. To zawsze duża przyjemność móc spotkać się z Państwem i już teraz chciałbym zaprosić Państwa na kolejny czat z Grupą Azoty. Zapraszam do odwiedzenia strony internetowej Grupy Azoty, gdzie zamieszczony został m.in. zapis dzisiejszej konferencji z omówieniem wyników IV kwartału i całego 2023 roku. Na naszej stronie dostępna jest również prezentacja, do zapoznania się z którą Państwa zachęcam.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

09.11.2023
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w III kwartale 2023 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Zapraszam do zadawania pytań dot. wyników spółki za III kwartał oraz 9 miesięcy 2023 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.
moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 13:30. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Dzień dobry, mam przyjemność po raz kolejny spotkać się z Państwem, tym razem spotkanie poświęcone jest wynikom Grupy Azoty za III kwartał 2023 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

Gość: Czy moglibyśmy poznać więcej szczegółów dot. umowy z Trafigura PTE Ltd, jaki jest wpływ tej umowy i z czego wynika?

Marek Wadowski: 16 grudnia 2022 roku Grupa Azoty Polyolefins zawarła umowę na realizację dostaw propanu w okresie grudzień 2022 roku - grudzień 2024 roku. Dostawy propanu realizowane w ramach umowy, zabezpieczać będą ponad 50 proc. zapotrzebowania spółki w latach 2023-2024 na ten podstawowy surowiec do produkcji propylenu i polipropylenu. 14 września 2023 roku Grupa Azoty Polyolefins SA zawarła aneks nr 1 oraz aneks nr 2. Celem zawarcia aneksów jest dostosowanie umowy do potrzeb spółki w związku z realizacją projektu Polimery Police, w szczególności przewidywanym wydłużonym czasem trwania projektu. W wyniku zawarcia aneksów, zmieniono harmonogram dostaw, rozszerzono przedmiot umowy o dodatkowe dostawy propanu oraz wydłużono czas trwania umowy do 12 grudnia 2025 roku. Szacunkowa wartość umowy wraz z aneksami wynosi 330 mln USD.

Gość: Czy trudna sytuacja finansowa grupy może wpłynąć na obniżenie nakładów inwestycyjnych w kolejnych latach? Jeśli tak, które projekty mogą zostać wstrzymane bądź opóźnione?

Marek Wadowski: Sytuacja finansowa wymusza na nas konieczność weryfikacji wydatków inwestycyjnych. Są one oceniane w kontekście działań mandatowych, utrzymania biznesu i rozwojowych. Bierzemy pod uwagę redukcję wydatków na projekty rozwojowe, z zapewnieniem realizacji projektów już rozpoczętych oraz tych z kategorii mandatowych. Jesteśmy w trakcie rewizji szczegółowych planów inwestycyjnych w uzgodnieniu z Segmentami Biznesowymi.

Gość: Dlaczego na Zakładach Azotowych Puławy stoją instalacje? Dlaczego nie są sprzedawane produkty z Pulaw ? Nie można ich nigdzie zakupić.

Marek Wadowski: Poziomy produkcji w poszczególnych segmentach w całej grupie kapitałowej są zdeterminowane sytuacją rynkową i możliwościami lokowania produktów na rynku. Aktualnie w Puławach wstrzymana jest produkcja kaprolaktamu. Za wyjątkiem instalacji do produkcji wody amoniakalnej pozostałe instalacje kaprolaktamu nie pracują od I kwartału br. Ze względu na zastosowanie produktu, szczególne znaczenie odgrywa w tym przypadku sytuacja na europejskim rynku tworzyw. Niski popyt na tworzywa, wciąż wysoki poziom koszów produkcji powoduje, że sytuacja w tym segmencie pozostaje trudna.

W obszarze nawozów i melaminy poziom produkcji dostosowywany jest do sytuacji rynkowej. Sprzedaż nawozów zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych, opiera się na współpracy ze strategicznymi partnerami i dystrybutorami (pośrednia forma dystrybucji). Zawarte umowy są realizowane zgodnie z harmonogramem.

Gość: Ile wynosi stosunek długu netto do EBITDA an koniec III kw.?

Marek Wadowski: Wskaźnik dług netto/EBITDA za 12 m-cy (krotność) na koniec III kwartału wyniósł -2,44x. Koniec III kwartału nie jest momentem pomiaru wskaźnika zgodnie z umowami finansowania. Należy natomiast podkreślić, iż Grupa Azoty podpisała porozumienia z instytucjami finansującymi na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie, w tym zgodę na odstąpienie od stosowania wskaźnika dług netto/EBITDA.

Gość: Jakiego rzędu capeksu należy się spodziewać w 2024 roku?

Marek Wadowski: Obecna sytuacja powoduje konieczność weryfikacji wydatków inwestycyjnych. Proces ten jest w trakcie realizacji, Grupa Azoty poza inwestycjami dotyczącymi transformacji Grupy Kapitałowej w kierunku zgodności z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu, planuje również szereg przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych.

Tomasz Stępień: W prezentacji podali Państwo bieżącą wydajność instalacji Polimery Police, ktora wydaje się już dość wysoka. Czy można powiedzieć coś więcej o spodziewanym poziomie produkcji propylenu i polipropylenu w Policach w 2023 r, terminie rozpoczęcia pełnej produkcji oraz startu sprzedaży polipropylenu?

Marek Wadowski: Osiągnięcie pełnych mocy produkcyjnych planowane jest na 2024 rok. Specyfiką tego typu projektów (produkcja wielu gatunków polimerów) jest to, że dochodzenie do pełnych zdolności produkcyjnych wymaga zarówno zoptymalizowania produkcji jak i ulokowania produktów na rynku.

Sprzedaż polipropylenu z własnej produkcji już się rozpoczęła. Pełna komercjalizacja nastąpi w 2024 roku.

Jędrzej Stachura, BiznesAlert.pl: Czy są Państwo w stanie określić szacunkowy termin uruchomienia Solarfarm Brzezinka i ile mocy uda się z niej pozyskać? Czy w przyszłości Grupa Azoty planuje kolejne inwestycje w OZE?

Marek Wadowski: Zakładana moc elektrowni fotowoltaicznej Solarfarm to 270-300 MWp, w zależności od wariantu budowy. Nabycie udziałów w spółce Solarfarm planowane jest na III kwartał 2024 r.

Obecnie i w przyszłości Grupa Azoty planuje kolejne inwestycje w OZE, na terenach własnych spółek należących do Grupy Azoty, jak też poprzez selektywne akwizycje podmiotów zewnętrznych

Tarkbo: Czy Grupa chociaż rozważa projekt ccs wtłaczania CO2 pod ziemię i uniknięcia drożejących opłat za emisję? Czy potencjalne sprowadzenie amoniaku 'zielonego' sprawi zamknięcie całych ciągów w zakładach , a co za tym idzie zwolnienia grupowe?

Marek Wadowski: Grupa Azoty rozważa projekty CCS-owe jako jedną ze ścieżek dekarbonizacyjnych. Na bieżąco analizujemy zmiany regulacyjne, które mają wpływ na tego typu inwestycje, zwłaszcza w kontekście zatłaczania CO2 na lądzie. Jesteśmy w kontakcie z innymi przedstawicielami przemysłu energochłonnego, dla którego technologia CCS jest istotna w kontekście długoterminowego funkcjonowania w Europie.

Import zielonego amoniaku to kolejna ścieżka dekarbonizacyjna, którą rozważamy. Projekty dotyczące zielonego amoniaku pojawiają się głównie w tych rejonach świata, gdzie są dobre warunki środowiskowe (tanie OZE) i atrakcyjne formy wsparcia. Prowadzimy w tym zakresie rozmowy z firmami ze Stanów Zjednoczonych. Na chwilę obecną nie rozważamy jednak takiej opcji, żeby importem zielonego amoniaku całkowicie zastąpić produkcję amoniaku na własnych instalacjach.

Tarkbo: Czy bledem było upieranie się , żeby ograniczać produkcję nawozów w 1 i 2 kwartale roku, gdzie ceny gazu były najniższe? Wprowadzanie zakazu wywozu produktu na zewnętrzne magazyny? W tym momencie cała produkcja z tego okresu sprzedała by się z zyskiem

Marek Wadowski: Przede wszystkim, produkcja we wskazanym okresie była dostosowana do zapotrzebowania rynku na bieżącą aplikację. Produkcja na zapas doprowadziłaby do zamrożenia gotówki. Obecne ceny nawozów azotowych są wyraźnie niższe niż te w pierwszym i drugim kwartale 2023 dlatego sprzedaż zapasów wyprodukowanych w pierwszym i drugim kwartale 2023 wygenerowałaby stratę. Ponadto, ceny gazu w trzecim kwartale 2023 były niższe niż w kwartale pierwszym i drugim.

Przemysław: Dzień dobry, czy planowane są dalsze rozmowy z Bankami w temacie restrukturyzacji oraz zmiany warunków finansowania ? Być może dobrym pomysłem byłaby emisja oblacji / euroobligacji.

Marek Wadowski: Grupa Azoty jest w trakcie rozmów z instytucjami finansującymi w zakresie warunków dalszych porozumień służących utrzymaniu pakietu umów o finansowanie. Co istotne, Grupa Azoty posiada środki pieniężne i wolne limity umów o finansowanie pozwalające na utrzymanie płynności i obsługę zobowiązań zgodnie z warunkami Porozumień o Waiver.

Michał: Dlaczego Spółce nie udaje się osiągnąć rentowności w nawozach, mimo stabilizacji na rynku gazu? Czy 1Q24 może być przełomem?

Marek Wadowski: W III kwartale br. zwiększyło się zainteresowanie nawozami azotowymi, z uwagi na rosnące ceny w Europie i na rynkach światowych. Ożywienie dla nawozów azotowych dało się odczuć zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach eksportowych. W kraju w dalszym ciągu wyzwaniem są duże ilości importowanego mocznika, którego ceny wpływają na niższą gotowość do zakupu nawozów saletrzanych, co nie pozostało - w prezentowanym okresie - bez znaczenia dla uzyskiwanych na tych produktach marż, pomimo względnej stabilizacji cen gazu. Dodatkowo postój awaryjny w Kędzierzynie oraz planowe postoje remontowe przyczyniły się negatywnie do uzyskanej rentowności w Segmencie Agro.

inwestor: Panie Prezesie, dlaczego w NPK wolumeny nie odbudowały się tak samo jak w przypadku nawozów azotowych?

Marek Wadowski: W przypadku nawozów wieloskładnikowych mamy do czynienia ze zdecydowanie większą redukcją zużycia niż dla nawozów azotowych.

Okres odbudowy wolumenu potrwa dłużej i poprawy spodziewamy się w przyszłym roku. Dodatkowo redukcja cen dla nawozów wieloskładnikowych w obecnym roku nie była tak znacząca jak dla nawozów azotowych, co także wpłynęło na większą redukcję wolumenów przez użytkowników końcowych.

Paweł: Czy w 4Q kw. widać wzrost cen nawozów azotowych względem 3Q?

Marek Wadowski: W czwartym kwartale br. spodziewamy się dalszego wzrostu cen nawozów azotowych.

Brzoza: Witam, Ogromne straty w 3 kwartale. W 2021 i 2022 ogromne zarobki. Dlaczego grupa nie inwestowała jak inni producenci chemi w zakupy mniejszych firm? Firmy europejskie mają swoje działalności w USA i Azji gdzie widać ich EBITA jest na plusie. Pytanie “follow up” Sektor Agro przyniósł straty w br. Na kwotę 1116m zł Nie widać aby wydatek i kupno Compo Export był dobrym zakupem lecz większa wpadka. Jakie są plany do tej spółki?

Marek Wadowski: Po rekordowym roku 2022, wyniki Compo Expert w roku 2023 są słabsze. Po trudnej I połowie roku, sytuacja w III kwartale uległa poprawie. Widoczne są oznaki zwiększonego popytu na kluczowych rynkach sprzedaży oraz stabilizacja cen głównych surowców. Globalna obecność firmy (ponad 100 rynków) umożliwia dywersyfikację, która znacząco redukuje ryzyko prowadzenia działalności. Głównym celem nabycia COMPO EXPERT nie była sprzedaż nawozów produkowanych przez spółki Grupy Azoty na nowych rynkach, lecz uzupełnienie portfolio produktowego Grupy Azoty o wysokomarżowe nawozy specjalistyczne. Natomiast rozwój współpracy handlowej jest realizowany od początku 2019 roku. W szczególności jednym ze znaczących sukcesów rozwoju tej współpracy jest sprzedaż nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez Grupę Azoty na rynki Grecji i państw bałkańskich. Współpraca w tym obszarze będzie nadal rozwijana.

Gość: Jaką część sprzedaży w segmencie tworzyw stanowią compoundy?

Marek Wadowski: W trzecim kwartale br. compoundy stanowiły 14 proc. sprzedaży tworzyw.

Marek: Grupa Azoty to zdecydowany lider krajowego rynku nawozowego i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych... Panie Prezesie chociaż ten powyższy fragment jest może dzisiaj lekko na wyrost ale niepodważalnym jest fakt, że GA jest istotnym elementem w tej branży. Inwestycja o której mowa w artykule jest nadal w trakcie "rozruchu" wiec kiedy będzie przynosić zyski trudno określić. To bardzo istotne jednak dla "działajacej części" Polic. Miał byc dochód, zyski a jest jak jest proza życia. Ja zapytam o tą część co działa - nawozową? Co z nią? Będą inwestycje w linie produkcyjne co maja po kilkadziesiąt lat, przez co notorycznie ulegają awariom, są drogimi w utrzymaniu przez co produkcja droga i niekonkurencyjna? Inwestycję i realne działania pozwalające pozytywnie myśleć o tym co tu i teraz jak i o przyszłości są konieczne na zaraz. Czy pozwolimy jednak bez walki oddać rynek importerom z wiadomych kierunków? Ilość importu jest porażająca, zdecydowanie przewyższa naszą ilości produkcyjne. Wiem, że mogę usłyszeć odpowiedź - brak pieniędzy bo straty itd. I jeśli rzeczywiście taka odpowiedź sie pojawi zamiast wskazania kierunku pt. szybkich rozwiązań innowacyjnych podnoszących naszą konkurencyjność to dla mnie będzie jasna przyszłość mojej firmy. Rozwiązania są, pozwalające w sposób rzeczywisty poprawić wiele. Też nie tak kolosalnie drogie. Sądzę, że tą wiedzę Pan Prezes posiada. Mocno liczę na to że uda mi się coś w tym temacie jutro usłyszeć. Pozdrawiam

Marek Wadowski: Konsekwentnie realizujemy szereg inwestycji, których celem jest budowanie naszych przewag konkurencyjnych i wzmacnianie pozycji jednej z czołowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Konkretne projekty, dzięki którym będziemy wzmacniać naszą pozycję na rynku nawozowym zostały ujęte w Strategii Grupy Azoty do 2030 roku. To przede wszystkim zwrot w zielonym kierunku – zarówno w kontekście portfolio produktowego, jak również technologii, stąd koncentrujemy się na działaniach nastawionych na transformację energetyczną. Dzięki temu możemy mówić o zwiększaniu naszej efektywności energetycznej i dostarczaniu klientom w poszczególnych segmentach produktów o jak najniższym śladzie węglowym.

Sytuacja finansowa wymusza na nas oczywiście weryfikację inwestycji, niemniej jednak obszar produkcji nawozów jest bardzo istotnym elementem naszych mocy produkcyjnych i to bierzemy pod uwagę.

FinTwitter: Czy spółka jest już po jakichś rozmowach w sprawie plasowania polimerów z odbiorcami? Kiedy możemy spodziewać się jakichś wiążących umów?

Marek Wadowski: Grupa Azoty Polyolefins jest gotowa do rozpoczęcia pełnoskalowej sprzedaży pod kątem handlowym i logistycznym. Marka Gryfilen jest spozycjonowana na rynku europejskim. Spółka zbudowała szerokie portfolio klientów końcowych oraz rozpoczęła współpracę z dystrybutorami. Sprzedaż produktu gotowego już się rozpoczęła.

inwestor GPW: Czy w związku z fatalnymi wynikami wciąż realne są zielone Azoty?

Marek Wadowski: Projekt Zielone Azoty jest projektem kluczowym ogłoszonej strategii Grupy Kapitałowej Grupa Azoty do roku 2030. Opiera się ona w głównej mierze na dekarbonizacji energetyki i ograniczeniu emisji CO2. Kierunek w nim wyznaczony nie ulega zmianie i nadal będzie kontynuowany przez Grupę. Część z inicjatyw w ramach tego projektu jest w trakcie realizacji, a część została zakończona. Kolejne inicjatywy są w trakcie oceny.

Jarek: Czy raportowane straty grożą koniecznością dokapitalizowania którejś ze spółek w grupie, tak jak to miało kiedyś miejsce w Policach?

Marek Wadowski: Raportowane straty zasadniczo, na chwilę obecną, nie grożą koniecznością dokapitalizowania którejkolwiek ze spółek Grupy.

akcjonariusz: Czy dobrze rozumiem, że musicie polimerom udzielić pożyczki, żeby te mogły spłacić ratę kredytu? Czy spółka będzie się domagać od wykonawcy jakiejś rekompensaty?

Marek Wadowski: Grupa Azoty wraz z Grupą Azoty Zakłady Chemiczne Police udzieliły solidarnej gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (łącznie do kwoty maksymalnej 105 mln EUR), której celem jest pokrywanie potencjalnego niedoboru na finansowanie Projektu Polimery Police.

W związku z wydłużonym okresem realizacji Projektu Polimery Police, istnieje ryzyko wypłaty pożyczki wspierającej na warunkach pożyczki podporządkowanej. Zgodnie z mechanizmami dystrybucji pożyczka ta będzie mogła być spłacana z przyszłych nadwyżek operacyjnych GA Polyolefins.

Gość: Czy to prawda, że ostatnie wypłaty pensji pracowników zostały wypłacone z zaciągniętego przez spółkę kredytu, by te pensje sfinansować?

Marek Wadowski: Obsługa bieżących zobowiązań (do takich zalicza się wypłata dla pracowników) jest realizowana w ramach posiadanej gotówki i wolnych limitów kredytowych. Grupa Azoty ma płynność finansową na bezpiecznym poziomie.

Marek Zych: Czy mają Państwo jakiś inny pomysł na import z innych destynacji niż USA amoniaku? Czy decyzja o imporcie jest przesądzona? Czy zastanawiają się państwo nad innymi destylacjami niż USA?

Marek Wadowski: Grupa Azoty rozważa różne warianty w zakresie dostaw amoniaku drogą morską, zarówno w zakresie samych zakupów, jak i rozwoju infrastruktury logistycznej wokół terminala w Policach. Decyzje w tym zakresie będą zależeć od bilansu amoniaku w Grupie Azoty, opłacalności takich transakcji w odniesieniu do własnej produkcji, jak również wszelkich działań związanych z amoniakiem niskoemisyjnym.

Michał: Czy banki mogą wymusić ratunkową emisję akcji w Grupie Azoty? Jak wygląda sytuacja płynnościowa w Spółce. Widać, że opóźniane są inwestycje w Polimerach Police (brakuje 1,6 mld PLN capexu, do zamknięcia budżetu)

Marek Wadowski: Grupa Azoty – dzięki działaniom poprawiającym efektywność – ma bezpieczną sytuację płynnościową. Wydłużenie czasu trwania inwestycji Polimery Police ma miejsce w konsekwencji opóźnienia robót przez generalnego wykonawcę. Z tego też tytułu zaawansowanie rzeczowe jest wyższe od zaawansowania finansowego (płatności następują po odbiorach poszczególnych elementów instalacji).

Marek Wadowski: Szanowni Państwo, Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i ciekawe pytania. Zapraszam także do odwiedzenia strony internetowej Grupy Azoty, gdzie zamieszczony został m.in. zapis dzisiejszej konferencji z omówieniem wyników III kwartału 2023 roku wraz z prezentacją.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

28.09.2023
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w I półroczu 2023 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Zapraszam do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi przez spółki z Grupy Azoty w I półroczu 2023 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 13:30. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Szanowni Państwo, witam na kolejnym spotkaniu poświęconym wynikom Grupy Azoty w II kwartale i I półroczu 2023 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

Marek: Czy Polimery Police mają zapewnioną dostateczną ilość pary technologicznej do działania na pełnych mocach? Podczas konferencji Pan Prezes odniósł się tylko do propanu.

Marek Wadowski: W zakresie dostaw surowców, w tym propanu. Spółka zawarła umowy na dostawy i realizuje je zgodnie z harmonogramem dostosowując go, w razie potrzeby, do postępów w rozruchu instalacji. Zgodnie z wcześniejszymi informacjami spółka ma zapewniony propan do produkcji, na podstawie umów, do końca 2025 r.

Para technologiczna potrzebna do procesu produkcji jest wytwarzana na instalacji Polimery Police z ciepła odzyskowego. Jesteśmy w tym zakresie samowystarczalni. Ponadto mamy możliwość wytworzenia dodatkowej pary w kotle parowym. Z uwagi na to, że kocioł parowy ma min. 50 proc. zapasu, jest on również zabezpieczeniem energetycznym dla sąsiadującej fabryki do produkcji nawozów Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police (połączenie rurociągiem).

moczur: Co oznacza istotny wzrost popytu w trzecim kwartale i czy to spowoduje dodatni wynik finansowy?
Marek Wadowski: Zgodnie z prognozami, od III kwartału obserwujemy istotne ożywienie w segmencie Agro, które pozytywnie wpływa na osiągane wyniki. Sierpień jest trzecim, kolejnym miesiącem z rzędu w którym Grupa Azoty zwiększa produkcją nawozów. Wyzwaniem dla Grupy Azoty nadal pozostaje wymagająca sytuacja w Segmentach Tworzyw oraz Chemii, gdzie istotną rolę odgrywa duży, niekontrolowany napływ do Europy produktów wytwarzanych poza UE, w oparciu o tańsze surowce oraz które są produkowane w mniej wymagającym otoczeniu regulacyjnym, głównie w krajach azjatyckich.

Gość: Dzień dobry. Prośba o komentarz, na jakim etapie są rozmowy ws. sprzedaży Puław?

Marek Wadowski: Obecnie realizowany jest procesu due diligence. Tym samym wykonywane są postanowienia podpisanego dokumentu o zachowaniu poufności zawartego na początku czerwca br. Jeśli pojawią się nowe informacje w tym zakresie, poinformujemy rynek zgodnie z praktykami i regulacjami obowiązującymi spółki notowane na GPW

Gość: Jak wygląda sytuacja w segm. Chemia i Tworzywa? Na ile negatywne tendencje odwróciły się?

Marek Wadowski: Pierwsze półrocze 2023 to okres trudnej sytuacji popytowej na rynkach Chemii i Tworzyw. Niski popyt konsumencki wynikający z niekorzystnych warunków makroekonomicznych, przyczynił się do spadku zapotrzebowania na produkty o obszarze Chemii i Tworzyw. Trwające trudności rynkowe od czasu pandemii, poprzez kryzys energetyczny i agresję Rosji wobec Ukrainy, znacząco doświadczyły rynki globalne, w tym szczególnie europejski. Odbudowa rynków wymaga okresu stabilizacji, a następnie ożywienia. Obecne tendencje wskazują na trwający okres przejściowy. Pojedyncze symptomy ożywienia już się pojawiają (np. w motoryzacji), jednak startujemy z bardzo niskiej bazy, która nadal jest poniżej typowych poziomów sprzed pandemii.

Benia: Dlaczego sprzedaż i produkcja nawozów azotowych w sierpniu zachowywały się lepiej niż nawozów wieloskładnikowych?

Marek Wadowski: Grupa Azoty to 4 wiodące fabryki (3 produkujące nawozy azotowe oraz 1 nawozy wieloskładnikowe), ponadto gdańskie Fosfory o mniejszym wolumenie produkcji nawozów wieloskładnikowych. Z uwagi na powyższe - moce produkcyjne zakładów Grupy Azoty są wyższe w nawozach azotowych i niższe w nawozach wieloskładnikowych.

Sprzedaż w sierpniu obejmowała bieżącą produkcję oraz wykup nawozów wyprodukowanych i dostarczonych w I półroczu 2023, a struktura zaopatrzenia w nawozy jest pochodną mocy produkcyjnych (niższych w przypadku nawozów wieloskładnikowych) - stąd te różnice.

Należy również zauważyć, że w sierpniu nastąpił wzrost cen nawozów na rynkach światowych obejmujących także nawozy azotowe produkowane w Grupie Azoty. To skłoniło niektórych rolników do przyspieszenia zakupów, zwłaszcza duże gospodarstwa rolne, które muszą zgromadzić większe zapasy nawozów na wiosnę 2024 r.

inwestor_2k: Witam, Azoty jak wiadomo to spółka cykliczna. Ostatnie dwa lata to była gehenna dla akcjonariuszy, a II kwartał jak sam Pan wspomniał, była kumulacją. Chciałbym zapytać, czy na horyzoncie widać jakikolwiek jaskółki poprawy na rynku?

Marek Wadowski: Ostatnie dwa lata, to duża zmienność cen surowców, głównie gazu, który jest podstawowym surowcem Grupy Azoty. Aktualnie, od początku bieżącego roku, obserwujemy stabilizację cen gazu na rynku, co pozwala na stabilną politykę cenową naszych nawozów. Obserwujemy także zwiększenie popytu na nawozy azotowe. Sytuacja w Segmentach Tworzyw oraz Chemii w dalszym ciągu pozostaje pod wpływem niekorzystnych warunków makroekonomicznych oraz silnej konkurencji produktów pochodzących z importu, w szczególności z kierunków azjatyckich, jednak można zauważyć pierwsze sygnały zatrzymania negatywnych trendów z I półrocza 2023 r.

Gość: Czy Grupa Azoty będzie podnosić ceny nawozów w II połowie roku? Czy w kontekście importowanej konkurencji jest to w ogóle możliwe?
Marek Wadowski: Grupa Azoty podejmuje decyzje dotyczące cen nawozów w oparciu o bieżącą analizę rynku.

Dodatkowo, zgodnie z przekazywanymi wcześniej komunikatami w ramach stabilizacji rynku, w bieżącym sezonie wracamy do wzorca ścieżek cenowych jaki funkcjonował w okresach poprzednich.

Gość: Witam. Był jakiś czas temat połączenia z ZEW Nidzica, ale ostatnimi czasy zapadła cisza. Czy to aktualny temat? Cokolwiek dzieje się w tym temacie?
Marek Wadowski: Obecnie prowadzone są prace analityczne w tym obszarze. Jeśli nastąpią zdarzenia wymagające raportowania, to poinformujemy rynek zgodnie z praktyką giełdową.

Gość: Co dzieje się z akcjami rosyjskiego oligarchy? Czy W. Kantor kontaktuje się ze spółką? Ma dostęp do informacji wrażliwych dla Grupy Azoty?

Marek Wadowski: 11 lipca 2023 roku Minister Rozwoju i Technologii wydał decyzję w sprawie ustanowienia tymczasowego zarządu przymusowego na okres 6 miesięcy wobec trzech spółek p. Kantora w celu przejęcia własności posiadanych przez te podmioty akcji Grupy Azoty z siedzibą w Tarnowie. Jako osobę wykonującą tymczasowy zarząd przymusowy Minister Rozwoju i Technologii wskazał Radosława Leszka Kwaśnickiego. Tymczasowy zarządca uzyskał kontrolę, w tym prawo głosu, w odniesieniu do akcji spółki. Pan Kantor nie kontaktuje się ze spółką i nie ma dostępu do wrażliwych informacji.

Gość: Z tego co widać to dopiero w sierpniu wróciliście do zbliżonych wolumenów produkcji r/r, a to był przed rokiem okres wstrzymywania pracy instalacji, więc marna to pociecha. Kiedy zdaniem zarządu sytuacja ma szansę się unormalizować? Jakie było wykorzystanie mocy produkcyjnych w IIq?

Marek Wadowski: Ustabilizowanie się rynkowych cen gazu, pozwala Grupie Azoty na powrót do kształtowania polityki handlowej w zakresie cen nawozów, która funkcjonowała w poprzednich latach. Obserwujemy zwiększony popyt na nawozy, co przekłada się na zwiększenie produkcji oraz zwiększenie wykorzystania mocy produkcyjnych. Mając na względzie dodatkowe rządowe wsparcie dla rolników (dopłaty do zbóż, nawozów, paliw) w wysokości ok. 10 mld zł liczymy na kontynuację tego trendu w dalszej części roku.

Roten: Czy wskaźnik dług netto/EBITDA będzie przekroczony względem kowenantów na koniec września? Ile banki dały czasu na poprawę wskaźnika?

Marek Wadowski: W ramach podpisanych porozumień o Waiver z 31.08.2023 r. instytucje zgodziły się na odstąpienie od stosowania wybranych warunków umów o finansowanie Grupy Azoty, w tym wyraziły zgodę na odstąpienie od stosowania wskaźnika długu netto/EBITDA obliczanego na podstawie sprawozdania finansowego za I półrocze 2023 r. Następne obliczenie wskaźnika zgodnie umowami o finansowania winno zostać dokonane na podstawie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2023.

Dodatkowo strony zgodziły się prowadzić w dobrej wierze negocjacje w celu wypracowania satysfakcjonującego rozwiązania, umożliwiającego Grupie prowadzenie działalności i wykonywanie zobowiązań wynikających z umów finansowania zgodnie z ich warunkami.

Gość: Czy w związku z opóźnieniem polimerów w Policach spółka będzie naliczać kary umowne? Czy zdaniem spółki problemy z rozruchem nie były do przewidzenia?

Marek Wadowski: Przy inwestycji realizowanej na tak dużą skalę trudno wykluczyć ryzyko problemów technicznych, szczególnie w fazie rozruchu. Umowa przewiduje kary umowne na wypadek, gdy wykonawca nieterminowo realizuje przewidziane zadania.

Gwidon: Czyli w obliczu nadal trwających wyzwań w segmentach Tworzyw i Chemii raczej nie spodziewa się pan dodatniego wyniku EBITDA w III kwartale?

Marek Wadowski: Poprawa sytuacji w obszarze nawozów wpływa pozytywnie na wynik. Niemniej jednak, pozostałe obszary działalności Grupy Azoty nadal mierzą się z trudną sytuacją w otoczeniu, globalnie niskim popytem w większości branż zastosowań końcowych (najbardziej w branży budowlanej), spadkową tendencją cen produktów oraz utrzymującą się silną konkurencją ze strony producentów azjatyckich.

Gość: Czy umowa zawarta z Orlenem zawiera jakieś minimalne wartości odbiorów gazu, lub klauzulę take or pay?

Marek Wadowski: Nasze kontrakty nie zawierają klauzuli take or pay.

Gość: Jak w obecnych warunkach radzi sobie Compoexpert, czyli niemiecka część biznesu?

Marek Wadowski: Po rekordowym roku 2022, wyniki Compo Expert w roku 2023 są słabsze. Po trudnej I połowie roku, sytuacja w III kwartale uległa poprawie. Widoczne są oznaki zwiększonego popytu na kluczowych rynkach sprzedaży oraz stabilizacja cen głównych surowców.

Marek Wadowski: Szanowni Państwo, dziękuję za dzisiejsze spotkanie i interesujące pytania. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej, gdzie zamieszczamy m.in. zapis dzisiejszej konferencji wynikowej z omówieniem wyników wraz z prezentacją.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

23.05.2023
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w I kwartale 2023 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania będzie omówienie wyników wypracowanych przez spółki z Grupy Azoty w I kwartale 2023 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 13:30. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Serdecznie witam Państwa na kolejnym czacie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest wynikom spółek Grupy Azoty wypracowanych I kwartale 2023 roku. Zapraszam Państwa do zadawania pytań.

Maciej: Witam, "Rząd przygotowuje rozwiązanie, które umożliwi dalszą działalność Grupy Azoty" - poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Jakie opcje są na stole?

Marek Wadowski: O wszelkich istotnych zdarzeniach – w przypadku ich zaistnienia - Grupa Azoty informuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Renata: Czy Azoty Puławy będą wygaszane? Pracownicy są zwalniani produkcja prawie stoi. Gaz wrócił do ceny sprzed wojny

Marek Wadowski: Miejsca pracy w Grupie Azoty PUŁAWY nie są zagrożone. Plany zarządu GA PUŁAWY nie zakładają zwolnień.

Gwidon: Czy to prawda, że trwają prace nad sprzedażą Zakładów Azotowych Puławy na rzecz PKN Orlen

Marek Wadowski: O wszelkich istotnych zdarzeniach – w przypadku ich zaistnienia - Grupa Azoty informuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Andrzej Poteraj: Czy macie plany produkcji zielonego amoniaku z nadwyzek OZE czy dalej bedziecie pozyskiwac wodor z drogiego importowanego gazu ziemnego.

Marek Wadowski: Kwestia zielonego amoniaku jest niezmiernie istotna z punktu widzenia perspektyw działalności Grupy Azoty. Aktualnie analizujemy możliwości produkcji bądź importu zielonego amoniaku.

Nie możemy jeszcze mówić o nadwyżkach energii z OZE, niemniej jednak pracujemy cały czas nad zwiększaniem potencjału w tym zakresie, a o konkretnych działaniach będziemy informować na bieżąco.

Analityk: Witam. Dlaczego kwotę dofinansowania dla sektorów energochłonnych ujmujecie jednorazowo, a nie w czasie na który została przyznana? To trochę zaciemnia obraz…

Marek Wadowski: Grupa Azoty ujęła otrzymaną rekompensatę zgodnie z obowiązującymi zapisami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, mówiącym, że dotacja rządowa, która staje się należna jako forma rekompensaty za już poniesione wydatki lub straty, lub dotacja przyznana jednostce celem udzielenia jej natychmiastowego wsparcia finansowego, bez towarzyszących przyszłych kosztów, ujmuje się w zysku lub stracie w okresie, w którym dotacja stała się należna.

Tomek: Czy w związku z wysokimi cenami zakupu gazu (wobec producentów z innych rejonów świata) Grupa Azoty rozważa zmianę modelu zakupu gazu, np. bezpośredni import?

Marek Wadowski: Grupa Azoty na bieżąco analizuje możliwości i opłacalność importu bezpośredniego. Jeżeli pojawią się oferty konkurencyjne w stosunku do obecnej umowy, na pewno je rozważymy.

Gość: Ceny gazu spadały na rynku, a według wykresu z prezentacji wynikowej koszt jednostkowy nabycia gazu w Azotach wzrósł w I kwartale. Czy to efekt zabezpieczeń cen gazu czy kontraktu z PGNiG? Jak silny to miało wpływ na EBITDA?

Marek Wadowski: Na koszty zużycia gazu przez Grupę Azoty istotnie wpłynęła zmniejszona skala produkcji, która była dostosowana do aktualnej sytuacji podażowo-popytowej na rynku produktów wytwarzanych przez spółkę.

Adam: Ile trzeba propanu na wytworzenie jednej tony propulenu metodą PDH i ile energii elektrycznej trzeba na ten proces zużyć?

Marek Wadowski: Zużycie poszczególnych surowców na tonę produktu jest zależne od jakości surowca i będzie zgodne z założeniami licencyjnymi.

Dariusz Nawrot: Czy prowadzone są rozmowy w sprawie przejęcia Grupy Azoty przez PKN Orlen?

Marek Wadowski: O wszelkich istotnych zdarzeniach – w przypadku ich zaistnienia - Grupa Azoty informuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Krzysiek S: Kiedy wyprodukowano zapasy objęte odpisem w Puławach? Dlaczego ten odpis nie pojawił się w już w raporcie rocznym? Czy ceny nawozów spadały mocno w 1Q?

Marek Wadowski: Aktualizacja wartości zapasów odbywa się zgodnie z polityką rachunkowości Grupy Azoty Puławy, raz na kwartał. Odpisem mogą być objęte zarówno zapasy wyprodukowane w raportowanym kwartale, jak i w okresach wcześniejszych.

Porównując kwartał do kwartału roku ubiegłego, Grupa Azoty Puławy odnotowała spadek cen kluczowych produktów o różnej skali, od 2 proc. do 25 proc. w zależności od konkretnej kategorii produktowej. Jednak spadek przychodów w IQ 2023 ma swoje główne źródło w mniejszych wolumenach sprzedaży.

akcjonariusz: Witam, czy można prosić o aktualizację tematu połączenia Azotów i Zespół Elektrowni Wodnych w Niedzicy? W tym temacie coś się dzieje?

Marek Wadowski: Zarząd Grupy Azoty we wrześniu 2022 roku informował, że po przeprowadzeniu badania due diligence i dokonaniu wyceny spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA, mając na uwadze Strategię Grupy Azoty na lata 2021-2030 zakładającą m.in. transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii, podjął decyzję o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza ZEW Niedzica, w przedmiocie realizacji potencjalnej integracji kapitałowej tej spółki w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Zamiary Grupy Azoty nie zmieniły się. Obecnie kontynuowane są analizy w zakresie potencjalnej realizacji tej integracji oraz jej optymalnej strukturyzacji.

MarzenaGPW: Witam. Z jakiego powodu redukcja produkcji jeśłi chodzi o nawozy w najmniejszym stopniu dotyka Puław? Czy jednostki w tej spółce mają największą rentowność?

Marek Wadowski: Poszczególne spółki Grupy Azoty dostosowują produkcję do bieżącej sytuacji podażowo-popytowej na rynku.

Z uwagi na fakt, iż asortyment produkcji spółek jest zróżnicowany, trudno jest porównywać w zakresie redukcji, wielkości produkcji spółek pomiędzy sobą.

Michał Kozak: Jakie jest ryzyko opóźnień w uruchomieniu Polimerów Police? W którym kwartale wyniki z PDH istotnie powinny już kontrybuować do rezultatów Azotów? Z czego wynika niskie zaawansowanie capexu? (4,75 mld, przy budżecie 7,2 mld)

Marek Wadowski: Aktualnie projekt Polimery Police jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Spółka planuje generowanie rosnących przepływów pieniężnych w II półroczu tego roku. Nakłady inwestycyjne są ponoszone zgodnie z harmonogramem.

Gość: W pierwszym kwartale 2023 r. zużycie gazu w Grupie Azoty obniżyło się o 34% r/r, ale koszty zakupu gazu spadły tylko o 38% r/r, mimo, że średnia cena gazu na EEX była o 44% niższa r/r. Częściowo można to wytłumaczyć kosztami przesyłu, które w przeliczeniu na jednostkę przesyłanego gazu nie były niższe. O ile były jednak wyższe ceny za samo zużycie gazu zrealizowane przez Grupę Azoty w 1Q'23 od cen na EEX?

Marek Wadowski: Do kosztu zużycia gazu, oprócz ceny rynkowej z giełdy niemieckiej, zaliczane są koszty przesyłu, koszty magazynowania, marża dostawcy i inne opłaty (jak np. za bilansowanie). Ponadto istotna jest również zmiana kursu EUR/PLN.

Wszystkie te składniki znacząco wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego.

Gość: Czy były już rozmowy z bankami w sprawie złamania covenantów ?

Marek Wadowski: Nie prowadzimy rozmów z instytucjami finansowymi w tym zakresie. Identyfikujemy natomiast ryzyko niedotrzymania wskaźnika zadłużenie netto/EBITDA w zakresie dopuszczonym przez umowy o finansowanie. Wskazany parametr jest testowany na koniec czerwca 2023 r.

Gość: Czym będzie skutkowało przekrocznie kowenantów jeśli chodzi o zadłużenie? To grozi tylko wzrostem oprocentowania, czy także możliwością postawienia długu w stan natychmiastowej wymagalności?

Marek Wadowski: W sytuacji potencjalnego niedotrzymania maksymalnego dopuszczonego umowami o finansowanie, wskaźnika zadłużenia netto do EBITDA, na najbliższy dzień obliczenia przypadający na 30 czerwca 2023 r. Grupa Azoty zamierza współpracować ze wszystkimi instytucjami finansującymi Grupę w celu ustalenia niezbędnego zakresu działań, aby takie naruszenia wskaźnika nie występowało.

Uwzględniając wieloletnią, partnerską współpracę Grupy z tymi instytucjami finansowymi, nie przewidujemy ryzyka stwierdzenia wystąpienia przypadku naruszenia parametrów wskazanych w umowach finansowania i możliwości postawienia długu finansowego w stan natychmiastowej wymagalności.

Michał Kozak: Czy któryś segment w 2Q23r. powinien przynosić jeszcze straty na poziomie Ebitda?

Marek Wadowski: Grupa Azoty na bieżąco monitoruje poziom osiąganych wyników finansowych. W 2Q2023 obserwujemy w dalszym ciągu wpływ sytuacji podażowo-popytowej na generowane wyniki. Szacunki wyników za 1H2023 przekażemy niezwłocznie po ich sporządzeniu. Publikacja sprawozdania finansowego za pierwsze półrocze 2023 r. zaplanowana jest na 30 sierpnia 2023 roku.

Gość: Jak idą rozmowy z Orlenem na temat cen dostaw gazu?

Marek Wadowski: Nie komentujemy przebiegu negocjacji z naszym strategicznym dostawcą gazu ziemnego.

Po ich zakończeniu informacja o efektach rozmów, zostanie przekazana w stosownym komunikacie giełdowym.

Michał Kozak: Czy dobrze rozumiem, że między 2Q a 4Q23r. w skons. SF Grupy Azoty wydane zostanie jeszcze 2,45 mld PLN na Polimery Police i ta kwota powiększy dług netto?

Marek Wadowski: Grupa Azoty wniosła już cały swój wkład własny w projekt Polimery Police, a pozostałe do poniesienia wydatki inwestycyjne na dokończenie projektu zostaną sfinansowane z Umowy Kredytu Grupy Azoty Polyolefins, która została udzielona w formule project finance bez regresu finansujących do Grupy Azoty. W związku z tym, zadłużenie z tytułu Umowy Kredytu na Polimery Police (a tym samym jego wzrost) jest wyłączone z długu netto Grupy Azoty zgodnie z definicją umów o finansowanie Grupy .

Kamil : Czy Grupa Azoty planuje samodzielnie produkować zielony amoniak? Jaką macie obecnie zainstalowaną moc elektrowni PV i jaką moc macie w pipelinie?

Marek Wadowski: Aktualnie analizujemy możliwości produkcji bądź importu zielonego amoniaku. O konkretnych działaniach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco.

Prowadzone są również prace związane z projektami w obszarze Odnawialnych Źródeł Energii. Szerzej informowaliśmy już o naszym zainteresowaniu projektem budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy 270 MWp. W poszczególnych lokalizacjach Spółek z Grupy przygotowywane są projekty mniejszych instalacji.

Gość: Czy planowane na przyszły rok zmiany strategii do 203 r. obejmie także cele finansowe?

Marek Wadowski: Grupa Azoty podchodzi kompleksowo do kwestii strategii i tak też będziemy podchodzić do weryfikacji celów strategicznych.

Chemik: Czy obecne wyniki i operacyjne palenie gotówki będą skutkować opóźnieniami w kluczowych obecnych inwestycjach i transformacji w kierunku zeroemisyjnym?

Marek Wadowski: Grupa Azoty zgodnie z przedstawioną strategią planuje przeznaczyć 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie do 2030 roku.

Dostosowujemy nasze plany inwestycyjne do bieżącej sytuacji rynkowej. Istotna dla nas jest realizacja przede wszystkim flagowego projektu Zielone Azoty, zakładającego zieloną transformacją Grupy.

abcabc: Czy to prawda, że w Puławach produkcja stoi nawet po 6 miesięcy na niektórych instalacjach? Czy w firmie idą zwolnienia, czy dopiero po wyborach?

Marek Wadowski: Grupa Azoty PUŁAWY cyklicznie informuje, za pośrednictwem raportów bieżących o wielkości produkcji. Dodatkowo od stycznia 2023 roku Grupa Azoty PUŁAWY publikuje comiesięczne informacje dotyczące wolumenów produkcji. Tak jak w przypadku innych producentów europejskich, produkcja jest dostosowywana do warunków rynkowych. Ponadto Grupa Azoty PUŁAWY w dniu 17.05.23 poinformowała o wznowieniu częściowo produkcji melaminy.

Miejsca pracy w Grupie Azoty PUŁAWY nie są zagrożone. Plany zarządu Grupy Azoty PUŁAWY nie zakładają zwolnień.

Gość: Czy spółka lub rząd prowadzi jakieś działania lobbingowe celem przywrócenia cen na amoniak i mocznik?

Marek Wadowski: Działania dotyczące zawieszenia ceł były działaniami ad hoc podjętymi przez KE jako odpowiedź na wniosek unijnego sektora rolnego dotyczący zdjęcia wszystkich ceł na nawozy, w tym ceł antydumpingowych. Podstawą decyzji KE było zgłaszane ryzyko niedoboru nawozów w UE oraz wysokie ceny gazu.

Między innymi, dzięki stanowisku Polskiego Rządu cła zostały zawieszone czasowo na pół roku, a nie jak zakładał pierwotny projekt Komisji na 2 lata. Ewentualne przedłużenie czasowego zawieszenia ma nastąpić po przeprowadzeniu przez Komisję analizy i przedstawieniu raportu.

Gość: Witam, z czego wynika wzrost długu bankowego z 2.2mld do 3.8mld na koniec 1Q ?

Marek Wadowski: Wzrost zadłużenia bankowego w I kwartale br. wynika częściowo z wygenerowania ujemnej EBITDA Grupy, a ponadto ze zmiany stanu kapitału obrotowego, obejmującej między innymi zmniejszenie stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług w tym okresie.

Gość: Kiedy, a precyzyjniej w którym miesiącu rozpocznie się produkcja w Polimerach Police??

Marek Wadowski: Produkcja polipropylenu rozpocznie się na przełomie II i III kwartału 2023 roku.

Antek: Proszę o Pana komentarz dotyczący informacji medialnych o przejęciu Za Puławy przez Orlen? Czy takie przygotowania faktycznie mają miejsce? Od kiedy są prowadzone? Jaka liczba pracowników przewidziana jest do zwolnienia w Puławach?

Marek Wadowski: O wszelkich istotnych zdarzeniach – w przypadku ich zaistnienia - Grupa Azoty informuje zgodnie z regulacjami obowiązującymi spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Miejsca pracy w Grupie Azoty PUŁAWY nie są zagrożone. Plany zarządu Grupy Azoty PUŁAWY nie zakładają zwolnień.

Mariusz: Skoro wiadomo było, że ceny nawozów były już nieakceptowalne przez samych rolników to nie był sygnał dla zarządu o ograniczeniu produkcji? Rynek doskonale wie i reaguje na potrzeby. Skoro gaz był drogi to nie było rozsądnie już wtedy ograniczać produkcji i tłumaczyć Panu Sasinowi, że jest w błędzie? Na siłę kazał produkować, z teraz nie ma winnych. 1,5 mld zł straty za ostatnie w pół roku. Myślę, że i 2Q nie będzie lepszy. Co zarząd na to?

Marek Wadowski: Grupa Azoty podejmując decyzję o poziomie produkcji bierze pod uwagę możliwą do uzyskania cenę oraz kwestie logistyczne. Cena sprzedawanych nawozów pokrywa koszty zmienne produkcji oraz część kosztów stałych, ograniczenia produkcyjne (wynikające z popytu na nawozy) powodują jednak, iż nie ma możliwości pokrycia kosztów całkowitych. Stąd generowana jest strata, natomiast redukowany jest poziom zapasów i nie jest zamrażana gotówka. Grupa Azoty podejmując decyzję o wielkości produkcji bierze również pod uwagę kwestie logistyczne. Aby zapewnić dostępność nawozów i tym samym maksymalizować wielkość sprzedaży nawozy muszą zostać rozdystrybuowane z wyprzedzeniem czasowym do klientów końcowych. Takie podejście maksymalizuje wynik finansowy.

Tomek: Czy wspomniane w prezentacji pierwsze symptomy lekkiej poprawy koniunktury dotyczą też segmentu/agro i nawozów? Czy istnieje ryzyko że zjawisko wypchnięcia europejskich producentów nawozów z rynku przez import z krajów z dostępem do tańszego gazu ma charakter trwały?

Marek Wadowski: Obecnie, z uwag na terminy agrotechniczne zauważamy większy popyt w niektórych grupach produktowych – jednak nie jest on na takim poziomie, jak w latach ubiegłych

Michał Kozak: Czy przewidziane są jeszcze jakieś wsparcia dla Azotów z UE lub budżetu, tak jak w 1Q23, w kolejnych kwartałach/latach?

Marek Wadowski: Grupa rozpoznaje dalsze możliwości przystąpienia do ewentualnych programów pomocowych wspierających przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii. Jak tylko takie możliwości się pojawią wówczas będziemy składać stosowne wnioski.

Gość: Czy będą kolejne obniżki cen nawozów?

Marek Wadowski: Grupa Azoty jest obecnie w trakcie przygotowywania oferty na otwarcie nowego sezonu nawozowego. Przygotowywana oferta otwarcia będzie uwzględniała aktualną sytuację rynkową.

Gość: Jako powód słabych wyników wymieniają Państwo między innymi wysokie ceny energii. Tymczasem podstawowy kontrakt RDN base na TGE był średnio notowany zaledwie 2% więcej r/r i 17% mniej niż w poprzednim kwartale. Czy Grupa Azoty kupowała energię powyżej cen rynkowych?

Marek Wadowski: Ilość energii w obrocie na TGE jest poniżej potrzeb spółek Grupy Azoty, dlatego zakupy na RDN są uzupełnieniem brakującego wolumenu i nie decydują o cenie końcowej energii elektrycznej.

Spółki Grupy Azoty kupują energię elektryczną po cenach rynkowych w kontraktach terminowych od największych spółek obrotu.

Gość: Jakie są oczekiwania co do drugiego półroczna, zważywszy, że import bezłowych nawozów jest cały czas możliwy a spread na saletrzaku w 2Q jest gorszy niż w 1Q ?

Marek Wadowski: Grupa Azoty przygotowując się do otwarcia nowego sezonu w drugim półroczu bieżącego roku będzie podejmowała działania stabilizujące obecny rynek, m.in. poprzez praktykowane do tej pory rozwiązania w zakresie proponowanych ścieżek cenowych uwzględniając uwarunkowania rynkowe.

Marek Wadowski: Serdecznie dziękuję Państwu za przesłane pytania i zainteresowanie dzisiejszym spotkaniem. To zawsze duża przyjemność móc spotkać się z Państwem i już teraz chciałbym zaprosić Państwa na kolejny czat z Grupą Azoty.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

04.04.2023
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w IV kwartale i w roku 2022
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania będą najnowsze wyniki finansowe, bieżąca sytuacja na rynku chemii i nawozów, a także perspektywy na najbliższe kwartały.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: W imieniu Grupy Azoty serdecznie witam Państwa na kolejnym czacie, tym razem poświęconym omówieniu wyników IV kwartału i roku 2022, wypracowanych przez spółki z Grupy Azoty. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. 

Tamara: Czy spółka w związku z trudną sytuacją na rynku nawozów odczuwa presję klientów na wydłużenie terminów płatności?

Marek Wadowski: Nie. W tej chwili nie obserwujemy presji na wydłużanie terminów płatności.

Tomek: Pytanie o Polimery Police. Czy start obu instalacji PP i PDH jest planowany w tym samym czasie? Czy jest możliwe, że instalacja polipropylenu (PP) zostanie uruchomiona wcześniej w oparciu zewnętrzne dostawy propylenu a PDH ruszy w późniejszym terminie?

Marek Wadowski: Instalacja PP zostanie testowo uruchomiona na zakupionym z zewnątrz propylenie, zostanie przetestowana i następnie zatrzymana. Do ruchu ciągłego zostanie uruchomiona wspólnie z instalacją PDH. 

inwestor_2k: Dzień dobry, trafiłem na wzmiankę, że Puławy będą budować zakład ekstrakcji metali ziem rzadkich. Prośba o informację, czy to prawda. Jeśli tak, to bardzo proszę o rozwinięcie tematu - kiedy będzie gotowy, jakie metale będzie obrabiał oraz skąd technologia?

Marek Wadowski: Grupa Azoty Puławy nie są bezpośrednio zaangażowane w projekt w tym obszarze. Firma zewnętrzna, która planuje podjąć taką działalność dzierżawi grunty od GA Puławy. Zgodnie z umową GA Puławy będą dostarczać też media to tej spółki.

ISBnews: Jaki będzie capex Grupy Azoty w 2023 roku, a w tym jakiego rzędu nakłady poniesione zostaną w tym roku na projekty związane z programem "Zielone Azoty".

Marek Wadowski: Realizując założenia strategii, już w 2022 roku zakończyliśmy pierwsze projekty inwestycyjne, w tym miedzy innymi - odzysk ciepła z instalacji chemicznych - „Budowa turbogeneratora wykorzystującego parę z Wytwórni Kwasu Siarkowego” w GA SA oraz „Modernizacja węzła skraplania amoniaku”, „Wymiana kompresorów amoniaku gazowego K-2 i K-3 na elektryczne” i „Modernizacja węzła półspalania na Wydziale Amoniaku”, które są elementami Nowej Koncepcji Energetycznej w GA ZAK SA. zakładającej wykorzystanie ciepła procesowego pochodzącego z instalacji chemicznych do wytwarzania mediów energetycznych i energii elektrycznej. W ramach projektu strategicznego „Zielone Azoty” realizujemy także projekty B+R mające wpływ na realizację zaplanowanych celów strategicznych. Grupa Azoty przewiduje łączne nakłady na Zielone Azoty w kwocie 2,7 mld zł w perspektywie roku 2030.

Tamara: Czy inni europejscy producenci wstrzymywali w I kw. produkcję mocznika i amoniaku? Jeśli tak to którzy?

Marek Wadowski: Od drugiej połowy 2021 r., kiedy to ceny gazu zaczęły rosnąć, ograniczanie produkcji amoniaku i nawozów przez europejskich producentów dotyczy większości europejskich podmiotów.

W niektórych przypadkach miało miejsce ograniczanie, w innych całkowite wstrzymywanie produkcji. Praktyką również było wyłączenie produkcji amoniaku i kontynuowanie produkcji pozostałych produktów.

Obecnie, tj. w 1Q 2023, ceny gazu spadły, ale wyłączenia i ograniczenia produkcji nadal następują, wskutek niskiego popytu.

Gość: Dzień dobry. Czy widzi Pan jakieś zagrożenia w zakresie terminu uruchomienia nowej instalacji Polimery Police?

Marek Wadowski: Projekt Polimery Police obecnie jest realizowany zgodnie z przyjętym harmonogramem fazy rozruchu.

Michal K.: Dzień dobry, czy w Grupie funkcjonuje jednolita polityka zarządzania ryzykiem rynkowym m.in gazem tak ważnym z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstwa czy każda spółka zarządza ryzykiem osobno. Czy takie rozwiązanie jest efektywne?

Marek Wadowski: W Grupie Azoty przyjęto jednolitą politykę zarządzania ryzykiem rynkowym zmian cen gazu ziemnego obowiązującą kluczowe spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. W jej ramach Komitet Korporacyjny, w skład którego wchodzą członkowie zarządu tych spółek, po zapoznanie się z analizą rynku i rekomendacjami Zespołu Analiz podejmuje decyzje odnośnie zasadności, skali i okresów na jakie zabezpiecza się ceny gazu kontraktami terminowymi w poszczególnych spółkach.

Gość: W okresie wakacji ceny gazu przekraczały 200 EUR/MWh w lutym było to nieco powyżej 60 EUR/MWh, a w marcu te ceny jeszcze spadły. Dlaczego wstrzymanie produkcji nastąpiło właśnie teraz? Czy koszty przestoju są mniejsze niż strata na zapasach, które moglibyście wprowadzić na rynek po niższej cenie?

Marek Wadowski: Głównym czynnikiem czasowego ograniczenia produkcji, jest obecna sytuacja podażowo-popytowa na rynku europejskim. Poziomy produkcji dostosowane są do bieżącego zapotrzebowania, które możemy zaobserwować na rynku. Zeszłoroczne tymczasowe wstrzymanie produkcji wynikało z sytuacji na rynku gazu ziemnego determinującej rentowność prowadzonej wówczas produkcji.

Gość: Czy aneks do umowy faktoringu to efekt braków w finansowaniu działalności? Spadająca sprzedaż i spadek cen raczej chyba powinien zmniejszać zapotrzebowanie na kapitał obrotowy.

Marek Wadowski: Zawarcie aneksu do umowy faktoringu odwrotnego z CAIXA, zwiększającego kwotę dostępnego limitu z 800 mln zł do 950 mln zł miało na celu dalsze zabezpieczenie limitów płynności z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego, co ma szczególne uzasadnienie wobec historycznej zmienności cen surowców energetycznych jaka miała miejsce w okresie ostatnich 2 lat, spotęgowanych zwłaszcza od momentu agresji Rosji na Ukrainę.

Należy zwrócić uwagę, że w 2022 roku występowały okresy istotnych spadków, a następnie nieoczekiwanych, ekstremalnych wzrostów cen gazu ziemnego, dla którego zakupów, umowy faktoringu odwrotnego są naturalnym instrumentem finansowania.

Gość: 5 lat temu otwieraliście nowe linie w segmencie tworzyw i upieraliście się, że to dobra inwestycja. Teraz instalacja została objęta odpisem, co dobitnie pokazuje, że jednak nie była to dobra inwestycja. Jak Państwo chcą nas zapewnić, że to samo nie stanie się z polimerami?

Marek Wadowski: Koniunktura w biznesie tworzywowym jest ściśle związana z kondycją gospodarki. Utworzone odpisy na wartość majątku są konsekwencją obecnej sytuacji rynkowej. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia z wyjątkowym osłabieniem parametrów makroekonomicznych, co przekłada się na nastroje konsumenckie i siłę nabywczą klientów w końcowych segmentach zastosowań. To negatywne zjawisko kaskadowane jest w górę łańcucha wartości tworzyw i generuje słabe wyniki u wszystkich uczestników procesu. Zmiana obecnej sytuacji nastąpi wraz z poprawą kondycji gospodarki.

Należy ponadto wskazać, że działania związane z ulokowaniem produkcji Polimerów Police na rynku są prowadzone od kilku lat. Dobór kanałów dystrybucji oraz planowane działania marketingowe i handlowe przyczynią się do realizacji założonych poziomów sprzedaży.

Grupa Azoty Polyolefins SA zamierza prowadzić swoje działania handlowe w całej Europie, w dużej mierze jednak koncentrując się na rynku krajowym oraz w krajach zlokalizowanych na obszarze Europy Środkowowschodniej - tam gdzie spółka zyskuje istotną przewagę logistyczną nad swoją zachodnioeuropejską konkurencją.

Gość: Czy spółka w tej chwili prowadzi produkcję na stratach w jakimś asortymencie?

Marek Wadowski: Grupa Azoty każdorazowo analizuje opłacalność produkcji w ramach poszczególnych grup produktowych i instalacji, co przekłada się na decyzję dotyczącą realizowanych poziomów produkcji poszczególnych wyrobów gotowych, o których spółka informuje w raportach publikowanych, od początku tego roku, po zakończeniu każdego miesiąca.

Gość: Na kiedy planujecie pierwsze dostawy do klientów w Polimerach?

Marek Wadowski: W ramach pre-marketingu pierwsze dostawy polipropylenu spółka rozpoczęła już w marcu 2023, dostawy będą możliwe już w trakcie uruchamiania instalacji od połowy br.

Elektryk: Kiedy realnie jest szansa na rozpoczęcie budowy MRR i jaki jest oczekiwany start produkcji? Jak to szacujecie na ten moment?

Marek Wadowski: Planujemy, że w najbliższym półroczu we współpracy z Ultra Safe Nuclear Corporation i ZUT stworzymy kompleksowy program badawczy oraz plan budowy, eksploatacji i utrzymania instalacji MMR o mocy 30 MWt. Bez wątpienia będzie to pionierskie rozwiązanie dla naszej branży, dlatego musimy mieć na uwadze konieczność szczegółowego testowania, optymalizacji i integracji zero-emisyjnego źródła energii MMR z obiektem przemysłowym, w tym przypadku z polickimi zakładami Grupy Azoty.

Bardzo ambitnie i odpowiedzialnie podchodzimy do dywersyfikacji naszych źródeł energii, dlatego będziemy dążyć do realizacji projektu w możliwie bliskiej perspektywie. Zakładamy, że wstępny harmonogram dot. wdrożenia MMR przygotujemy nie później niż w ciągu najbliższych 6 miesięcy.

Witka: Jaka jest zakładana IRR dla polimerów?

Marek Wadowski: Oszacowana wartość wskaźnika IRR dla Projektu Poliery Police kształtuje się na poziomie wyższym niż średnio ważony koszt kapitału. Oznacza to, że Projekt jest atrakcyjny pod względem inwestycyjnym i generuje wyższy zwrot, niż minimalny oczekiwany zwrot rynkowy projektu inwestycyjnego o zbliżonej charakterystyce bądź profilu ryzyka.

Gość: Skoro pomoc publiczna przyznawana jest na lata 2022-2024, to czemu chcecie rozpoznać zyski z jej przekazania jednorazowo, a nie rozliczyć w czasie? Tak będzie wyglądało jak one-off i tak potraktują to pewnie finansowi i analitycy…

Marek Wadowski: Przyznane dotacje mają formę rekompensaty za już poniesione koszty i zostały przyznane w celu udzielenia natychmiastowego finansowego wsparcia, bez powiązania z odpowiadającymi jej przyszłymi kosztami. Z tego też względu ujmuje się je w wyniku miesiąca, w którym stały się należne.

Gość: Jak możecie twierdzić, że odpisy na zapasach mają charakter niepieniężny? Będziecie je trzymać do końca świata na magazynie, czy liczycie na wzrost cen?

Marek Wadowski: Wyceny zapasów dokonuje się na dany dzień bilansowy zgodnie z zasadami określonymi w MSR 2 Zapasy.

Na ten dzień odpisy traktowane są jako niepieniężne, ponieważ mają charakter szacunków.

Naszym celem jest bieżąca sprzedaż zapasów i utrzymywanie ich na niskim, niezbędnym dla płynnej logistyki poziomie.

Gość: Jak wygląda obecnie kształtuje się popyt na polipropylen?

Marek Wadowski: Na rynku obecna jest duża niepewność związana z sytuacją gospodarczą. Rynek oczekuje obecnie na poprawę sytuacji makroekonomicznej. Na początku marca 2023 zauważalna była poprawa popytu na polipropylen w stosunku do lutego 2023.

Obecnie popyt na polipropylen znajduje się na poziomie poniżej oczekiwanych średnich dla tego okresu roku, jednak zauważalna jest poprawa związana z sezonowym wzrostem zapotrzebowania w sektorach rolnictwa czy budownictwa w Europie.

Popyt w sektorze opakowań jest spowolniony, zaś spadek popytu zauważalny jest w sektorze dóbr trwałego użytku, ze względu zmianę preferencji konsumentów w związku z presją inflacyjną.

Popyt w sektorze motoryzacyjnym poprawia się, co jest częściowo związane z uzupełnianiem niedoboru półprzewodników, których dotychczas brakowało w Europie, zaś w długiej perspektywie przejście na pojazdy elektryczne przyczyni się do zwiększenia popytu na polipropylen w branży motoryzacyjnej.

Oczekuje się, że poziom popytu w Europie może wkrótce ulec poprawie. Długoterminowo, również oczekuje się poprawy popytu na rynku. Analizy rynku prowadzone przez niezależne biura analityczne wskazują, że europejski rynek polipropylenu będzie stopniowo i stabilnie się powiększał.

DePe: Ile potrwa przerwa w produkcji kaprolaktamu i melaminy? Jak wygląda sytuacja na tych rynkach od strony popytowej?

Marek Wadowski:

Kaprolaktam:

Sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna, kryzys ekonomiczny, wysoka inflacja oraz niejasne perspektywy gospodarcze wpływają negatywnie na nastroje konsumentów i na mniejsze zainteresowanie zakupami, co w efekcie powoduje znaczne osłabienie popytu oraz spadek cen w praktycznie wszystkich branżach przetwórstwa tworzyw (sektor motoryzacyjny, budowlany, tekstylny, dywanowy, opakowań).

Spadek popytu i redukcja zamówień w łańcuchu tworzyw przełożyły się na znaczne zmniejszenie zakupów kaprolaktamu przez europejskich producentów poliamidów, co zmusiło producentów kaprolaktamu do ograniczenia produkcji kaprolaktamu w Europie. Pomimo znacznego ograniczenia produkcji podaż kaprolaktamu w Europie w stosunku do popytu jest nadal duża.

Wyzwaniem dla biznesu tworzyw w Europie jest import tańszych poliamidów z Chin.

W takiej sytuacji popytowo-podażowej, przy wysokich kosztach produkcji w stosunku do cen, europejscy producenci w całym łańcuchu przetwórstwa kaprolaktamu pracują na ograniczonych mocach produkcyjnych, bądź zdecydowali o wyłączeniu instalacji produkcyjnych.

Melamina:

Obecne otoczenie ekonomiczne ma wpływ na koniunkturę w branży żywic i melaminy. Przewidujemy, że tendencja ta utrzyma się w roku 2023. Oczekujemy jednak, że popyt na melaminę na świecie w roku 2023 będzie nieznacznie wyższy niż w roku 2022.

Marek Wadowski: Dziękuję Państwu za liczny udział w dzisiejszym spotkaniu. To zawsze duża przyjemność móc spotkać się z Państwem, więc już teraz zapraszam na następny czat z Grupą Azoty.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

10.11.2022
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2022 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i polityką rachunkowości, monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie. Tematem spotkania będą wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w III kwartale 2022 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 13:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: W imieniu Grupy Azoty serdecznie witam Państwa na kolejnym czacie. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny możemy się z Państwem spotkać. Zapraszam do zadawania pytań.

Gość: W przypadku gdy Grupa azoty podejmie decyzję o wypłacie dywidendy za rok 2022, a będą dalej nałożone sankcje na pana Kantora to czy jego akcje zostaną pominięte, czy uniemożliwią w ogóle wypłatę dywidendy ?
  
Marek Wadowski: Grupa Azoty SA nie wypłaca dywidendy Panu Kantorowi, wypłaca dywidendę akcjonariuszom, a wśród akcjonariuszy mniejszościowych Grupy Azoty SA są 3 podmioty powiązane z Panem Kantorem (Norica Holding S.a.r.l., Opansa Enterprises Ltd. I Rainbee Holdings Ltd.), które z tytułu tego powiązania zostały objęte polskimi sankcjami obejmującymi m.in. zamrożenie wykonywania praw z akcji i innych papierów wartościowych oraz zamrożenie dywidend. Dopóki takie sankcje będę obowiązywały, w/w podmiotom nie zostanie wypłacona dywidenda przez Grupę Azoty, co nie blokuje wypłaty dywidendy akcjonariuszom, którzy nie są objęci takimi ograniczeniami na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  
Michał: W 3Q22 przybyło q/q 1 mld PLN gotówki, 3Q do 2Q22. Dług netto (z uwzgl. leasingu i poz. zob. finansowych) wzrósł o 270 mln q/q. Skąd ta różnica?

Marek Wadowski: Grupa Azoty w III kw br. zwiększyła stan wykorzystania umów faktoringu odwrotnego (odraczając w ich ramach płatności wobec wybranych dostawców). W efekcie łączny stan zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego zwiększył się w III kw br. o ok. 973 mln zł (z 368 mln zł na 30.06.2022 do poziomu 1.341 mln zł na 30.09.2022).

Spowodowało to zwiększenie stanu środków pieniężnych o ok. 1.018 mln zł (z 867 mln zł na 30.06.2022 do poziomu 1.885 mln zł na 30.09.2022).

Zobowiązania z tytułu faktoringu nie są wliczane do długu netto, zgodnie z definicją wskaźnika długu netto do EBITDA umów o finansowanie Grupy.

inwestor_2k: Czy jest jakakolwiek szansa na dywidendę w 2023 roku, czy raczej nie ma na co liczyć z uwagi na wydatki inwestycyjne grupy?

Marek Wadowski: Polityka dywidendowa w przypadku Grupy Azoty zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Realizacja ww. programu inwestycji strategicznych jest w trakcie i inwestycje te będą realizowane w najbliższych latach. Podział wyniku finansowego netto spółki za rok obrotowy należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia spółki.

inwestor_2k: Jak obecnie prezentuje się popyt na nawozy mineralne? Rolnicy kupują na zapas z obawy o to, że może być drożej, czy może przeciwnie - czekają na niższe ceny?

Marek Wadowski: We wcześniejszych okresach można było obserwować trend dokonywania zakupów na zapas, obecnie obserwujemy obniżenie popytu. Natomiast w związku z obowiązującym terminarzem agrotechnicznym spodziewamy się znacznego przyspieszenia zakupów w najbliższym czasie.

Michał: Czy w obecnym otoczeniu marżowym, Spółka realizuje dodatnie marże w nawozach, chemii i tworzywach?

Marek Wadowski: Grupa Azoty dopasowuje poziom produkcji w poszczególnych segmentach do możliwości pokrycia kosztów. Po czasowym ograniczeniu produkcji w sierpniu br. obserwowane w drugiej części kwartału zmiany cen surowców pozwoliły w październiku na stopniowe przywracanie produkcji.

Po przywróceniu produkcji w spółkach, Grupa Azoty zaproponowała nowe, znacząco niższe ceny nawozów azotowych, które są obecnie jednymi z najniższych w UE.

sasky: Witam, kiedy spółka przewiduje, że przywróci produkcję melaminy na 100 proc?

Marek Wadowski: Uruchomienie produkcji na III linii melaminy stanowi wykorzystanie ok. 1/3 naszych zdolności produkcyjnych.

Co do uruchomienia pozostałych dwóch linii, czyli przywrócenia produkcji w 100 proc., to bacznie obserwujemy rynek, jesteśmy w stałej komunikacji z naszymi odbiorcami i będziemy w stanie bardzo szybko i elastycznie dostosować się do zapotrzebowania rynku.

Michał: Czy Grupa Azoty posiada ekspozycja na kontrakty spotowe na gazie, czy są to głównie kontrakty miesięczne?

Marek Wadowski: Grupa Azoty ma możliwość kupowania gazu zarówno po cenach spotowych, jak i w oparciu o kontrakty terminowe.

PAP: Czy są jakieś efekty due diligence Zespołu Elektrowni Wodnych Niedzica, z którymi Grupa Azoty chce się integrować? Kiedy może dojść do przejęcia tej spółki? Czy w grę wchodzi przejęcie kolejnych takich producentów energii? W jakie perspektywie?

Marek Wadowski: 12 września 2022 roku, po przeprowadzeniu badania due diligence i dokonaniu wyceny spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA (ZEW Niedzica), mając na uwadze strategię Grupy Azoty na lata 2021-2030 zakładającą m.in. transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii, zarząd spółki podjął decyzję o wystąpieniu do Skarbu Państwa, jedynego akcjonariusza ZEW Niedzica, w przedmiocie realizacji potencjalnej integracji kapitałowej tej spółki w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Dalsze kroki w zakresie potencjalnej realizacji tej integracji oraz jej optymalnej strukturyzacji podlegają ustaleniom ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Aktywów Państwowych.

Informacje dotyczące realizacji kolejnych działań w ww. zakresie będą podane zgodnie ze standardami przewidzianymi dla spółek giełdowych.

W ramach nowej strategii Grupy Azoty do roku 2030 uruchomiony został projekt „Zielone Azoty”, którego głównym celem jest m.in. dekarbonizacja i zmniejszenie emisyjności instalacji Grupy, realizacja projektów badawczo-rozwojowych, zgodnych z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu oraz wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze ekologicznych i zeroemisyjnych źródeł energii OZE, m.in. fotowoltaiki i energii wiatrowej.

Do 2030 roku łączna moc nowych OZE w 2030 roku osiągnie co najmniej 380 MW.

Rozważane przez Grupę jest wejście w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR, może to pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii.

Gość: Ile dodatkowej EBITDY w 2023 roku do wyniku Grupy przyniesie projekt Polimery Police?

Marek Wadowski: Grupa nie publikuje prognoz wartości EBITDA projektu Polimery Police. Prognozowane wyniki Projektu są długoterminowo na poziomie zapewniającym efektywność inwestycji.

PAP: Kiedy nastąpi przejęcie udziałów w Solarfarm budującej farmę fotowoltaiczną Brzezinka? Czy Grupa Azoty planuje kolejne przejęcia w tej branży? Kiedy nastąpią? Jakie efekty mają przynieść?

Marek Wadowski: 20 lipca 2022 roku Grupa Azoty zawarła umowę o prowadzenie negocjacji wraz z wyłącznością na ich prowadzenie, dotyczących potencjalnego nabycia 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm.

Strony umowy są zainteresowane współpracą przy projekcie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Brzezinka” o mocy około 270 MWp, rozwijanym przez Solarfarm i obejmującym prace przygotowawcze, budowlano-montażowe, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, uruchomienie i potencjalne prowadzenie tej elektrowni.

W przypadku zawarcia transakcji stanowić ona będzie istotny element realizacji celów przyjętych w „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030” w zakresie pozyskania własnych źródeł energii odnawialnej.

Rozmowy w zakresie ww. projektu są w toku. Informacje dotyczące realizacji kolejnych działań w zakresie ww. projektu będą podane do wiadomości publicznej zgodnie ze standardami przewidzianymi dla spółek giełdowych.

Gość: Z czego wynika w 3q prawie 9krotny wzrost "pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat " w stosunku r/r?

Marek Wadowski: Wzrost w III kwartale 2022 r. pozycji skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów „Pozycje, które są lub będą reklasyfikowane do zysków i strat” w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego z 12 mln zł do 105,4 mln zł, tj. prawie 9-krotny, wynika z następujących okoliczności:

1. efektu zmiany wyceny instrumentów zabezpieczających ryzyko walutowe oraz ryzyko stopy procentowej w odniesieniu do kredytów zaciągniętych na realizację projektu „Polimery Police” w części objętej rachunkowością zabezpieczeń, która to wycena wzrosła istotnie ze względu na wzrost rynkowych stóp procentowych;
2. dodatniego efektu wynikającego z przeliczenia wartości aktywów netto zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, w tym aktywów należących do Grupy COMPO EXPERT wraz z podmiotami zależnymi, a także spółki Grupa Azoty ATT Polymers GmbH po wyższym kursie EUR, tj. 4,8698 PLN/EUR na dzień 30.09.2022 r. wobec 4,6329 PLN/EUR na dzień 30.09.2021 r.;
3. efektu podatku odroczonego od ww. pozycji.

Gość: Czy po obniżeniu cen nawozów do 3-4 tys. za tonę i obecnych cenach gazu, produkcja jest opłacalna?

Marek Wadowski: Biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania rynkowe, w szczególności cenę gazu ziemnego, obecna cena nawozów pokrywa koszty ich produkcji.

Gość: Dlaczego grupa azoty wypadła tak słabo w wynikach q3 na tle Yary, która również wstrzymała w stopniu znaczącym produkcję? Czy spółka nie uległa naciskom politycznym przez co obniżyła ceny nawozów?

Marek Wadowski: Wypracowane wyniki w III kwartale 2022 roku wyniosły 267 mln zł wyniku EBITDA i były o 11 proc. niższe w stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego, jednocześnie, przy bezprecedensowych wzrostach cen surowców oraz czasowym ograniczeniu produkcji wygenerowana EBITDA była na poziomie zbliżonym do wyników III kwartałów lat poprzednich.

Grupa Azoty dopasowuje poziom produkcji do warunków rynkowych w sposób umożliwiający pokrycie kosztów. Obniżenie cen nawozów było możliwe dzięki spadkowi cen surowców, w szczególności głównego surowca przy produkcji nawozów, czyli gazu ziemnego.

Michał: W 3Q22 całkowity dług netto (z leasingiem i poz. akt. fin) wzrósł o 270 mln q/q, przy przyroście gotówki o 1 mld PLN q/q. Z czego to wynika? Proszę o wyjaśnienie zmian w pozostałych zob. finansowych: +1 mld PLN q/q

Marek Wadowski: Łączny wzrost długu netto Grupy w III kwartale br. (w tym z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu leasingu, pozostałych zobowiązań finansowych z tytułu faktoringu) wynikał bezpośrednio z wzrostu stanu kredytów i pożyczek spółki GA Polyolefins, realizującej projekt Polimery Police o ok. 424 mln zł w III kw. br. (tj. z poziomu 1.652 mln zł do poziomu 2.076 mln zł).

Należy wskazać, że zadłużenie to jest zaciągnięte w formule „project finance” bez regresu do Grupy i w związku z tym także nie wchodzi do długu netto zgodnie z definicją wskaźnika długu netto do EBITDA umów o finansowanie Grupy.

Tomek: Przy jakiej cenie za tonę koszt zakupu nawozów zaczyna przekraczać możliwości rolników. Na ile oceniają Państwo prawdopodobieństwo, że zniesienie tarczy antyinflacyjnej na nawozy oraz możliwy wzrost cen gazu zimą sprawi, że bariera ta zostanie przekroczona i znów trzeba będzie wstrzymać produkcję?

Marek Wadowski: Popyt na nawozy w Polsce jest względnie stały, a sprzedaż odbywa się regularnie przez cały rok. Po wznowieniu produkcji Grupy Azoty zaproponowała nawozy w cenach jednych z najniższych w UE. O tym, czy rolnicy dokonają zakupu decydują m.in. ceny płodów rolnych, które determinują opłacalność produkcji rolnej.

Gość: Czy spółka planuje jakieś akwizycje, przejęcia w najbliższym czasie?

Marek Wadowski: Konsekwentnie traktujemy akwizycje jako jedno z narzędzi rozwijania i reorganizacji biznesu. W przypadku pojawienia informacji w tym zakresie wymagających publikacji poinformujemy o tym rynek.

Gość: Jakie plusy i minusy dla grupy ma uchwalona ostatnio ustawa o nawożeniu?

Marek Wadowski: Ostatnia nowelizacja Ustawy o nawozach i nawożeniu miała na celu zaadaptowanie przepisów unijnego Rozporządzenia nawozowego 2019/1009 do przepisów prawa polskiego.

Unijne przepisy są znane od 2019 roku, a weszły w życie 16 lipca br.

Michał: Odpowiedzi Państwo, że "Zobowiązania z tytułu faktoringu nie są wliczane do długu netto". Widzimy je natomiast w poz. zob. finansowych, które dodaje do długu netto. Czy faktoring jest pokazywany w cash flow/rach przepływów pienięznych?

Marek Wadowski: Zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego są ujmowane w sprawozdaniu finansowym jako „pozostałe zobowiązania finansowe” od dnia odroczenia przez faktora terminu płatności Grupy wobec dostawcy. Natomiast zgodnie z definicją umów o finansowanie, nie są wliczane do długu netto we wskaźniku długu netto do EBITDA.

Spłata przez Grupę do faktora - odroczonych wcześniej przez tegoż faktora i uregulowanych wobec dostawcy - zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego jest ujmowana w przepływach pieniężnych z działalności finansowej.

Michał: Czy będą Państwo w stanie przełożyć wzrost kosztu węgla i energii el. w 2023 na ceny produktów? Czy prawdopodobne jest ograniczenie produkcji na dłużej niż w 3Q22?

Marek Wadowski: Obecnie Grupa Azoty oferuje nawozy w cenach jednych z najniższych w UE. Należy również podkreślić, że Grupa Azoty ograniczyła produkcje jako jeden z ostatnich producentów w UE.

O tym, czy rolnicy dokonają zakupu decydują m. in. ceny płodów rolnych, które determinują opłacalności produkcji rolnej.

Ceny nawozów są silnie uzależnione od wysokości oraz zmienności ceny głównego surowca zużywanego do produkcji, czyli gazu ziemnego.

Na ten moment, w związku z trudną do przewidzenia zmiennością sytuacji geopolitycznej nie jest możliwym oszacowanie poziomu cen gazu w roku 2023 r.

Spółka stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie podejmuje decyzje biznesowe.

Gość: Czy Grupa zamierza odkupić pakiet Orlenu w projekcie Polimerów, skoro Orlen już produkuje polipropylen i jest konkurencją w tym zakresie dla Azotów?

Marek Wadowski: Zasady odkupu akcji spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins SA należących do akcjonariuszy mniejszościowych reguluje umowa akcjonariuszy Grupy Azoty Polyolefins SA zawarta w 31.05.2020 r., o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2020.

W odniesieniu do zbycia akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins SA objętych przez Grupę Lotos (która to spółka z dniem 1.08.2022 r. została przejęta przez spółkę Polski Koncern Naftowy ORLEN) strony umowy akcjonariuszy ustaliły, że okres zastrzeżony, w którym akcjonariusz ten nie może zbywać akcji będzie obowiązywał do pełnej spłaty zadłużenia z tytułu umowy finansowania dłużnego, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia 2035 r. (okres lock-up). W umowie akcjonariuszy jej strony uzgodniły również procedurę zbycia akcji spółki celowej Grupa Azoty Polyolefins SA przez akcjonariuszy mniejszościowych po upływie uzgodnionych okresów zastrzeżonych (lock-up). W odniesieniu do Grupy Lotos procedura ta obejmuje w szczególności wykup przez Grupę Azoty Polyolefins SA akcji objętych w 2020 roku w celu ich umorzenia. Więcej informacji na ten temat zamieszczono w Nocie 21. Instrumenty finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2022 roku.

Tomek: Czy przy tych niższych cenach nawozów zaproponowanych po wznowieniu produkcji, segment Agro ma szansę na zysk w IV kwartale?

Marek Wadowski: Spółka stale monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie podejmuje decyzje biznesowe. Kluczowa dla rentowności segmentu Agro jest wysokość oraz stabilności cen głównego surowca zużywanego przy produkcji - gazu ziemnego.

Przy utrzymaniu obecnych wartości cen nawozów oraz cen gazu ziemnego zysk w IV kwartale jest możliwy.

Gość: Czy spółka widzi odbicie popytu w produktach chemicznych i plastikach obecnie? Czy marże na tych produktach w 4Q są lepsze niż w 3Q?

Marek Wadowski: Sytuacja na rynku chemii i tworzyw jest wymagająca, na co wpływ ma znaczące zróżnicowanie cen surowców dla producentów z Unii Europejskiej oraz spoza UE. Popyt zależy w dużej mierze od globalnej sytuacji makroekonomicznej, w chwili obecnej nie obserwujemy odbicia popytu w tych segmentach.

Gość: Jak ocenia Pan wczorajszy komunikat KE odnośnie stabilizacji rynku nawozowego?

Marek Wadowski: Zaprezentowany w środę przez KE komunikat dot. zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów, odpowiada na krótkoterminowe problemy na rynku. W związku z wojną wywołaną przez Rosję, problemami z gazem i nawozami, wykorzystaniem kryzysu przez Rosję do destabilizacji światowych rynków nawozów i produktów rolnych, a także wpływem Zielonego Ładu na produkcję nawozów mineralnych – istnieje potrzeba pogłębionej analizy przyszłości sektora nawozowego w Unii Europejskiej. Zapowiedziane przez KE na 2023 rok uruchomienie, centrum monitorowania rynku nawozów w celu wymiany danych na temat produkcji, stosowania i cen nawozów, a także handlu nimi zapewni bardziej dostępną informację rynkową i większą przejrzystość rynku. Istotne, że Komisja Europejska dostrzega problem i rozumie potrzebę wsparcia europejskiego przemysłu.

Marek Wadowski: Dziękuję Państwu za liczny udział w dzisiejszym czacie. Zapraszam na kolejne czaty z Grupą Azoty.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

29.09.2022
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty w II kwartale i I półroczu 2022 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i polityką rachunkowości, monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie. Tematem spotkania będą wyniki Grupy Azoty za I półrocze 2022 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: W imieniu Grupy Azoty serdecznie witam Państwa na kolejnym czacie. Jest nam bardzo miło, że po raz kolejny możemy się z Państwem spotkać. Zapraszam do zadawania pytań.

Gość: Czy Grupa jest w stanie na własną rękę zakupić skorpiony gaz i wynajmując dostępną infrastrukturę przywieźć go gazowcami?

Marek Wadowski: Taka możliwość istnieje, niemniej jednak w chwili obecnej nie jest to opłacalne.

Gość: Kiedy lub przy jakiej cenie gazu zostanie wznowiona produkcja nawozów?

Marek Wadowski: Grupa Azoty monitoruje poziom cen wszystkich surowców oraz rentowność procesów produkcyjnych i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje dotyczące poziomów produkcji. Cena gazu jest najistotniejszym czynnikiem wpływającym na rentowność produkcji, ważne są również inne elementy, tj. stabilizacja notowań na rynku gazu oraz koszty pozostałych surowców.

Tom: Były komunikaty o ograniczeniach produkcji w Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie. A jak wygląda obecnie produkcja w segmencie nawozów w Policach. Czy została ona wznowiona po przeglądach remontowych?

Marek Wadowski: Tak, w Policach produkcja została wznowiona po planowanym postoju remontowym. Należy podkreślić, iż w Policach produkowane są nawozy wieloskładnikowe, które charakteryzują się mniejszą wrażliwością na zmiany cen gazu.

Morgenstern: Czy spółka jest zależna od lokalnych dostawców gazu, czy może też importuje go na własną rękę?

Marek Wadowski: Grupa Azoty nie importuje samodzielnie gazu, gdyż w obecnym otoczeniu rynkowym i regulacyjnym nie jest to opłacalne.

Akcjonariusz: Kiedy możemy spodziewać się jakichś informacji odnośnie przebiegu negocjacji dotyczącej budowy elektrowni fotowoltaicznej brzezinka? Pozdrawiam

Marek Wadowski: Grupa Azoty S.A. jest w trakcie negocjacji odnośnie nabycia planowanej do wybudowania farmy fotowoltaicznej „Brzezinka”. W przypadku wystąpienia zdarzeń wymagających poinformowania Spółka opublikuje stosowny raport zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gość: Dlaczego spółka przy wysokich cenach gazu nie zwiększy ceny nawozów, tak by ich produkcja była opłacalna? Czy przy podniesieniu cen nie znalazłby się popyt na rynku polskim lub zagranicznym?

Marek Wadowski: Głosy między innymi organizacji rolniczych oraz sygnały z rynku wskazują na brak gotowości rolników do akceptacji wyższych cen nawozów. Do dalszych podwyżek należy podchodzić z dużą ostrożnością. Podobną sytuację możemy zaobserwować na pozostałych rynkach europejskich.

Akcjonariusz: Czy jest coś wiadomo o wsparciu dla producentów nawozów zapowiadane przez pana wicepremiera Kowalczyka?

Marek Wadowski: Wciąż trwają prace w zakresie możliwych rozwiązań prawnych, na ten moment nie znamy jeszcze finalnych mechanizmów pomocy.

Gość: Jak ostatnie zmiany kursów walut (USD i EUR) wpływają na zakładany CAPEX projektu Polimery? Ile środków pozostało jeszcze do wydania, by projekt osiągnął status gotowego do produkcji?

Marek Wadowski: Spółka na w pełni zabezpieczone ryzyko kursowe na okres budowy, stąd zmiany kursów walutowych nie wpływają na CAPEX projektu. Budżet Projektu uwzględnia wystarczającą rezerwę na pokrycie pozostałych wydatków i osiągnięcia statusu gotowego do produkcji.

Akcjonariusz: Czy jest szansa na dywidendę za rok 2022 ?

Marek Wadowski: Polityka dywidendowa w przypadku Grupy Azoty S.A. zakłada zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną Grupy Kapitałowej Grupa Azoty, na poziomie powyżej 40% skonsolidowanego zysku netto. Podział wyniku finansowego netto Spółki za rok obrotowy należy każdorazowo do kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki.

Piotr Apanowicz, ISBnews: Jakiego rzędu będzie wpływ wstrzymania produkcji nawozów na EBITDA w III kw. 2022 r?

Marek Wadowski: Przede wszystkim należy podkreślić, że do 22 sierpnia br. Grupa Azoty utrzymywała produkcję nawozów na maksymalnych możliwych mocach, nawet w obliczu znaczących ograniczeń lub całkowitego wstrzymywania produkcji przez największych europejskich producentów. Dostawy nawozów na rynek krajowy są priorytetowe dla Grupy Azoty i w pierwszych 7 miesiącach 2022 roku były znacząco wyższe, wskutek ograniczenia eksportu, niż w analogicznym okresie roku ubiegłego oraz latach poprzednich. W przypadku nawozów azotowych sprzedajemy obecnie produkty, które mamy w magazynach.

Adrian P: Po jakiej cenie Azoty kupią gaz od PGNiG z Baltic Pipe? Będzie on droższy od rosyjskiego?

Marek Wadowski: Koszt i kierunek zakupu gazu przez PGNiG nie ma wpływu na ceny po jakich kupujemy gaz. W naszym kontrakcie zawarte są formuły cenowe oparte na notowaniach rynkowych.

inwestor_2k: Pytanie o integrację z ZEW Nidzica, kiedy ta operacja dojdzie do skutku i czy jej efektem będzie ograniczenie wpływów rosyjskiego oligarchy?

Marek Wadowski: Spółka jest w trakcie realizacji prac mających na celu integrację kapitałową spółki Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica SA w ramach Grupy Kapitałowej Grupa Azoty SA, w tym analizy w zakresie możliwych sposobów strukturyzacji transakcji oraz możliwego terminu jej realizacji. Spółka będzie informować o kolejnych etapach tego procesu w przypadku zaistnienia zdarzeń wymagających raportowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Piotr: Część podmiotów na polskim rynku ogranicza produkcję stali, czy w związku z tym realizacja projektu w Policach się nie opóźni? Czy kryzys energetyczny i nadchodzące mocne spowolnienie, a może nawet stagflacja w Europie zostały uwzględnione w ścieżkach cenowych do testów na utratę wartości? Czy Polimery są wciąż opłacalną inwestycją?

Marek Wadowski: Materiały i urządzenia przewidziane do instalacji w ramach Projektu Polimery Police są dostarczone na teren budowy, w związku z tym ryzyko opóźnienia z tego tytułu jest zminimalizowane. Rentowność i ekonomika Projektu nie bazują na krótkoterminowych założeniach rynkowych, a na długoterminowych prognozach rozwoju rynku, w związku z czym obecna sytuacja nie ma znaczącego wpływu na Projekt. Długoterminowe założenia dla Projektu wskazują na jego opłacalność.

akcjonariusz: Witam. Dlaczego Grupa Azoty raport półroczny publikuje tak późno?

Marek Wadowski: Termin publikacji raportu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2022 roku został przesunięty na 28 września 2022 r. ze względu na nadzwyczajną sytuację na rynku gazu ziemnego w III kw. 2022 r., która skutkowała ograniczeniem lub wtrzymaniem produkcji na części linii technologicznych zakładów należących do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Powyższe okoliczności skutkowały koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, w szczególności w zakresie testów na utratę wartości.

Gość: Ratowanie Świata skończyło się chwilowo kryzysem energetycznym obejmującym większość Europy. Czy zamierzacie kontynuować projekty związane z zieloną (nie mylić z dolarami) energią oraz redukcją emisji CO2?

Marek Wadowski: Wiemy i nie zapominamy, że po każdym kryzysie przychodzi nowa rzeczywistość, zakładamy że w pewnym stopniu będzie ona bardziej „zielona”, niż przed pandemią i kryzysem energetycznym, który nie ma charakteru fundamentalnego. Pakiet inwestycji „zielonych” jak najbardziej przygotowujemy, zgodnie z ogłoszoną Strategią Grupy Azoty S.A. do roku 2030 r. i projektem „Zielone Azoty”.

Adrian P: Jakie stany magazynowe gotowych nawozów posiada grupa Azoty. Na ile one wystarczą, żeby zaopatrywać krajowych dostawców?

Marek Wadowski: Na rynku widać obecnie zdecydowanie zmniejszony popyt, stany magazynowe Grupy Azoty oraz autoryzowanych dystrybutorów są wystarczające na jego bieżące pokrycia.

Gość: Czy Grupa stosowała instrumenty zabezpieczające (hedingowe) przed wzrostem cen gazu?

Marek Wadowski: Mamy możliwość zabezpieczania cen gazu na okresy przyszłe w ramach kontraktu z dostawcą i korzystamy z tego. Korzystaliśmy również z tej możliwości w okresie pierwszego półrocza 2022 r.

Gość: Co dalej z cenami nawozów? GA będzie podnosić jeszcze ceny?

Marek Wadowski: Ceny nawozów zależą przede wszystkim od ceny gazu, w związku z brakiem stabilności na rynku gazu nie jest możliwe na ten moment określenie przyszłych zmian w tym zakresie.

Gość: Czy nadzwyczajnie zmienna sytuacja geopolityczna ma wpływ na strategię jaką Państwo nakreśliliście ponad rok temu?

Marek Wadowski: Oczywiście ma wpływ. Korzyść z przygotowania Strategii na lata 2021-2030 jest taka, że mamy opracowane opcje strategiczne i jesteśmy w stanie reagować nawet na warianty zmiennej rzeczywistości bardzo odległe od założeń sprzed ponad roku. Wbrew pozorom zasadnicze potrzeby, które zaspokajają nasze produkty, nie zmieniają się znacząco w wyniku pandemii i wojen.

Gość: Jak wygląda produkcja w Compo Expert? Czy wysokie ceny gazu dotknęły również nawozy specjalistyczne?

Marek Wadowski: Ceny surowców dotykają również produktów Compo Expert, ale w zdecydowanie mniejszym stopniu. Globalna obecność firmy (ponad 100 rynków) umożliwia dywersyfikację, która znacząco redukuje ryzyko prowadzenia działalności.

Gość: Czy poza Policami produkcja nawozów nadal jest wstrzymana, czy w którymś z zakładów jedynie ograniczona?

Marek Wadowski: Produkcja jest czasowo ograniczona w Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie, natomiast w Policach i Gdańsku nie ma ograniczeń produkcji.

Gość: Przy jakich cenach gazu TTF, produkcja w Grupie jest opłacalna?

Marek Wadowski: Na rentowność produkcji - poza najistotniejszym czynnikiem w postaci ceny gazu ziemnego oraz jej stabilności - wypływają również możliwe do uzyskania ceny produktów czy ceny pozostałych surowców wykorzystywanych w produkcji. Grupa Azoty na bieżąco monitoruje wszystkie aspekty i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje dotyczące poziomów produkcji.

Gość: Jak bardzo wysokie ceny produktów przekładają się na popyt ze strony klientów? Czy w którymś z sektorów można już mówić o prawdziwym załamaniu?

Marek Wadowski: Wysokie ceny przekładają się na spadek popytu. W obecnej sytuacji rynkowej spowolnienie w branżach w których Grupa jest ogniwem, dodatkowo przekłada się na niższy popyt produktów Grupy. Na dzień dzisiejszy okoliczności rynkowe sprawiają, że spowolnienie obserwowane jest w wielu sektorach, nie ma to jednak cech załamania rynkowego.

Gość: Jakiego rzędu rekompensaty firma uzyska w ramach pakietu wsparcia firm energochłonnych, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii?

Marek Wadowski: Jest jeszcze za wcześnie, aby określić poziom możliwych do uzyskania rekompensat.

Gość 123: Dlaczego spółka jako grupa do dzisiaj nie wprowadziła zintegrowanego systemu zarządzania ryzykiem walutowym surowcowym itd. Europejskie spółki z branży już dawno radzą sobie z tego typu problemami

Marek Wadowski: Grupa Azoty zarządza ryzykiem we wszystkich istotnych obszarach działalności. Grupa Azoty ograniczyła produkcję nawozów jako jeden z ostatnich producentów w Unii Europejskiej, ponadto warto podkreślić, że - zgodnie z szacunkiem Fertilisers Europe - ok. 70 proc. zdolności produkcyjnych firm nawozowych w Europie jest wyłączonych. Obecna sytuacja w Grupie Azoty nie różni się od innych producentów europejskich.

Gość: "Głosy między innymi organizacji rolniczych oraz sygnały z rynku wskazują na brak gotowości rolników do akceptacji wyższych cen nawozów." - Czy nie lepiej jak na rynku są nawozy po cenie wytworzenia, niż jak ich w ogóle nie ma? Czy takie nastawienie nie doprowadzi do sytuacji, że spółka utraci rynek, bo pojawią się nawozy z innych krajów, gdzie koszty gazu są niższe i będzie się je opłacało sprowadzić nawet z dalekich kierunków?

Marek Wadowski: Przerwy produkcyjne są normalnym zjawiskiem z uwagi na planowane remonty. Obecny okres postojowy wykorzystujemy także w tym celu. Grupa Azoty dostarczyła na polski rynek w okresie od początku roku do końca lipca br. więcej nawozów, niż w roku ubiegłym, więc nie ma obaw co do potencjalnej utraty rynku. Ponadto nawozy azotowe są stosowane na wiosnę, rolnicy mają jeszcze czas, aby zaopatrzyć się w te środku do produkcji rolnej.

Akcjonariusz GA: Spółka ogłosiła czasowe ograniczenie produkcji, a jednocześnie zawarła umowę na zakup węgla z importu. Czy to oznacza, że dotychczasowi dostawcy nie wywiązują się z podpisanych kontraktów, czy to że zarząd zawczasu nie zabezpieczył potrzeb spółki?

Marek Wadowski: Spółka posiada wieloletnie umowy na dostawy węgla energetycznego, które zabezpieczają potrzeby produkcyjne na poziomie podstawowym. Zakup dodatkowych ilości węgla związany jest z zabezpieczeniem się przed niezależnymi problemami, które mogą wystąpić u obecnych dostawców np. problemy w wydobyciu kopalni Bogdanka.

Gość: Czy uruchomienie Baltic Pipe pozwoli na wznowienie produkcji nawozów w pełnej skali?

Marek Wadowski: Uruchomienie Batic Pipe nie będzie miało wpływu na decyzję o zwiększeniu produkcji. Czynnikami, które bierzemy pod uwagę to koszty surowców (w tym przede wszystkim gazu ziemnego) oraz możliwe do uzyskania na rynku ceny produktów.

inwestor GPW: Do jakiego poziomu musi spaść cena gazu, żeby zapadła decyzja o przywróceniu normalnej produkcji nawozów?

Marek Wadowski: Na rentowność produkcji wpływ mają możliwe do uzyskania ceny produktów oraz przede wszystkim ceny surowców wykorzystywanych w produkcji, w tym przede wszystkim cena gazu oraz stabilność tych cen. Grupa Azoty na bieżąco monitoruje otoczenie rynkowe i na tej podstawie będzie podejmowała dalsze decyzje dotyczące poziomów produkcji.

Gość: Spółka przesunęła sprawozdanie na prawie sam koniec 3Q'22, natomiast nie zamieściła w nim żadnego opisu skutków finansowych zatrzymania produkcji w związku z wysokimi cenami gazu - czego należy spodziewać się w wynikach 3Q'22? Czy spółka jest w stanie generować dodatnią EBITDA w miesiącu wrześniu?

Marek Wadowski: Termin publikacji raportu Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za I półrocze 2022 roku został przesunięty na dzień 28.09.2022 r. ze względu na nadzwyczajną sytuację na rynku gazu ziemnego w III kw. 2022 r., która skutkowała ograniczeniem lub wtrzymaniem produkcji na części linii technologicznych zakładów należących do kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Grupa Azoty. Powyższe okoliczności skutkowały koniecznością przeprowadzenia dodatkowych analiz, w szczególności w zakresie testów na utratę wartości. Posiadane informacje nt. skutków ograniczenia lub wstrzymania produkcji w III kw. 2022 r. zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2022 r. w Nocie 26. Zdarzenia po dniu bilansowym. Wyniki za III kw. br. zostaną opublikowane w dniu 9.11.2022 r.

Gość: Czy długi postój związany z kosztami gazu nie doprowadzi do rozlegulowania instalacji i zwiększenie podatności na awarie po uruchomieniu?

Marek Wadowski: W czasie postoju instalacji przeprowadzane są na bieżące prace konserwacyjne i remontowe oraz utrzymywany jest stały monitoring stanu technicznego urządzeń. Niektóre części instalacji utrzymywane są w „gorącej rezerwie”, co powinno pozwolić szybko wznowić produkcję w sytuacji, gdy warunki rynkowe na to pozwolą.

Gość: Spółka wydała dotychczas 4,0 mld PLN na Polimery Police - wg sprawozdania budżet całego projektu to ponad 7,2 mld PLN, natomiast zaawansowanie prac kontraktu EPC wynosi 94% - na co ma być wydane jeszcze 3 mld PLN, skoro do końca prac zostało tylko 5%?

Marek Wadowski: Wysokość płatności z tytułu kontraktu EPC wynika zarówno z rzeczowego postępu prac, które są podstawą do wystawienia przez generalnego wykonawcę faktur jak i ustanowionego w kontrakcie EPC harmonogramu płatności. Stąd stopień zaawansowania rzeczowego nie odpowiada zaawansowaniu finansowemu. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w większości na płatności związane z kontraktem EPC zgodnie z jego warunkami.

Gość: Jak wygląda sytuacja w Siarkpolu? Czy rekordowe notowania cen siarki, oznaczają również rekordowe wyniki w Spółce?

Marek Wadowski: Wyniki Grupy Azoty SIARKOPOL pozytywnie kontrybuują w wypracowane wyniki Segmentu Chemia. Warto wskazać, iż oprócz wzrostu cen notowań siarki, spółka mierzy się ze wzrostem cen energii, co bezpośrednio wpływa na rentowność.

Gość: Dlaczego spółka nie kupuje gazu LNG na własny rachunek z USA aby samodzielnie dywersyfikować dostawy? Czy umowa z PGNiG zabrania spółce kupowania gazu na własny rachunek?

Marek Wadowski: Kontrakt z PGNiG umożliwia Grupie Azoty zakup gazu od innych dostawców. Stale analizujemy rynek, niemniej jednak zakupy LNG są w chwili obecnej nieopłacalne.

Gość: PGNiG kupuje coraz więcej gazu z USA, dlaczego Wasza formuła cenowa oparta o jest o notowania europejskie, skoro dostajecie częściowo gaz amerykański?

Marek Wadowski: Zastosowana formuła cenowa gazu wynika z faktu, iż sprzedajemy nasze produkty w zdecydowanej większości w Polsce i na rynku europejskim, gdzie konkurujemy z firmami kującymi gaz tak jak my po cenach rynkowych obowiązujących na naszym kontynencie.

Marek Wadowski: Dziękuję Państwu za liczny udział w dzisiejszym czacie. Zapraszam na kolejne czaty z Grupą Azoty.

26.05.2022
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w I kwartale 2022 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi przez spółki z Grupy Azoty w I kwartale 2022 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 13:30. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym czacie. Czwartkowe spotkanie poświęcone jest wynikom spółek Grupy Azoty w I kwartale 2022. Zapraszam do zadawania pytań.

Gość: W którym realnie roku Azoty mogą znów zacząć płacić dywidendę ??

Marek Wadowski: Naszym celem na lata do 2030 roku jest zapewnienie zdolności do wypłaty dywidendy po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczną grupy kapitałowej, na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

KarolOlszanowski: Dzień dobry, chciałbym się zapytać jak zmieniła się marżowość na produktach z sektora agro w I kwartale 2022 w porównaniu do I kwartału 2021. Dodatkowo chciałbym się dowiedzieć, czy Grupa planuje w tym roku zwiększyć wolumen produkowanych nawozów, jeżeli tak w jaki sposób zostały zabezpieczone dostawy gazu ziemnego, wobec zatrzymania dostaw z Rosji. Dziękuję za odpowiedź, Karol Olszanowski

Marek Wadowski: Średnia marżowość produktów segmentu Agro zwiększyła się o 6,9 pp. do poziomu 19,3 proc. Wstrzymanie dostaw gazu do Polski z Rosji nie wpływa negatywnie na wielkość produkcji, którą Grupa Azoty utrzymuje na maksymalnym dostępnym poziomie.

Gość: Dlaczego w tym kwartale zmieniono zasady alokacji kosztów ogólnego zarządu na poszczególne segmenty? Przyznam, że nie widzę szczególnego powodu do takiej zmiany poza obniżeniem wyniku segmentu nawozowego wrażliwego politycznie i podniesieniem wyniku segmentu tworzyw, który to segment mimo inwestycji do tej pory generował operacyjne straty.

Marek Wadowski: Z dniem 1 stycznia 2022 roku Grupa zmieniła sposób rozliczania kosztów zarządu na segmenty sprawozdawcze. Uprzednio rozliczenie tych kosztów odbywało się na podstawie klucza udziału kosztu wytworzenia poszczególnych produktów w koszcie produkcji sprzedanej ogółem. Obecna zmiana klucza podziału uwzględnia podejście oparte na marży na kosztach zmiennych realizowanej przez poszczególne segmenty w sumie marży na kosztach zmiennych danej jednostki, w której wydzielono segmenty sprawozdawcze. Marża oparta na kosztach zmiennych segmentów uwzględnia koszty zmienne produkcji sprzedanej oraz koszty sprzedaży.

BiznesAlert.pl: Wiemy, że Grupa Azoty jest zainteresowana technologią SMR. Kiedy poznamy więcej szczegółów na ten temat?

Marek Wadowski: Rozważamy możliwości potencjalnego wejścia w segment energetyki wiatrowej oraz małych reaktorów SMR. Może nam pozwolić na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii, o ile oczywiście zostaną stworzone ramy prawne dla takich instalacji „małej” energetyki atomowej.

Gość: Czy Pana zdaniem możliwe jest w obecnym reżimie prawnym (UE) wprowadzenie przez rząd dopłat do nawozów dla rolników?

Marek Wadowski: Takie dopłaty w wysokości 500 zł do hektara gruntu ornego i 250 zł do hektara użytków zielonych już zostały wprowadzone. Będą wypłacane rolnikom na podstawie faktur lub imiennych paragonów za zakup nawozów dokonany do 15 maja bieżącego roku.

Gość: Dzień dobry Jak na razie udaje nam się zwiększać stan magazynów gazu, ale wydaje się, że jeśli nie ruszy z jakiegokolwiek powodu (dywersja, problemy) Balitic Pipe to pojawią się problemy z dostępnością surowca pod koniec kolejnego okresu grzewczego. W związku z tym dwa pytania. Jak wygląda zaawansowanie techniczne BP? Czy Grupa Azoty ma alternatywne scenariusze dostaw o ile takie są w ogóle możliwe?

Marek Wadowski: Gaz z norweskich złóż, poprzez odcinek Baltic Pipe na Morzu Północnym od kwietnia dociera już do Danii. Duńczycy potwierdzają, że w ograniczonym zakresie cały system przesyłu gazu ruszy 1 października br. Przez pierwsze trzy miesiące Baltic Pipe będzie miał kilkukrotnie mniejszą przepustowość niż zakładana maksymalna, a od 1 stycznia 2023 r. system ma ruszyć pełną parą, z przepustowością na poziomie 10 mld m sześć. rocznie. 
Jeżeli zostaną wprowadzone ograniczenia odbiorów w przypadku niezbilansowania krajowego systemu gazowego, będziemy się do nich stosowali, bez względu na to, jakie byłyby alternatywne scenariusze dostaw. Niemniej jednak prawdopodobieństwo takiego scenariusza wydaje się ograniczone.

KB BDM: Jaka część z 60 mln PLN zaraportowanych strat po awarii w Policach przypadła na 1Q'22, a jaka na 2Q'22 ? Czy obecnie spółka prowadzi produkcję bez ograniczeń ?

Marek Wadowski: Negatywne skutki finansowe spowodowane awariami oszacowano dla grupy kapitałowej na poziomie 34,2 mln zł, dzięki podjęciu działań umożliwiających wykorzystanie w okresie awarii części zasobów surowców energetycznych GA Police przez spółki grupy kapitałowej. Całość skutków przypadła na okres I kwartału 2022 roku. Spółka Grupa Azoty Police przywróciła zdolności produkcyjne na swoich instalacjach do stanu sprzed awarii.

BiznesAlert.pl: Jakie jest ryzyko kryzysu żywnościowego w Polsce przez wysokie ceny gazu i nawozów?

Marek Wadowski: Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego oraz presji surowcowej Grupa Azoty utrzymała produkcję nawozów na maksymalnym dostępnym poziomie przez cały zeszły rok i pierwszy kwartał 2022 r., co pozwoliło zabezpieczyć pełną dostępność nawozów na rynku krajowym. Polska jest krajem z nadwyżką produkcji żywności, stąd kryzys żywnościowy nam nie grozi.

BiznesAlert.pl: Jaka będzie rola wodoru w przyszłej strategii Grupy Azoty?

Marek Wadowski: Jesteśmy świadomi, że bez zielonego wodoru nie jest możliwe dokończenie naszej transformacji energetyczno-klimatycznej. Nie należy jednak oczekiwać, że produkty zielone - jak wodór czy amoniak - będą szybko powszechnie dostępne w ilościach i cenach, które będą mogły być zaakceptowane przez europejskich konsumentów - mimo prawdopodobnie znacznie niższego kosztu ich wytworzenia poza EU.

W naszych warunkach produkcja własna wodoru wymaga znacznych ilości zakupionej energii elektrycznej, a Polska stoi obecnie przed wyzwaniem budowy systemu energetycznego, opartego na niskoemisyjnych źródłach energii. Wodór ma pomóc tej transformacji stanowiąc swoisty magazyn energii wytworzonej z OZE oraz będąc uniwersalnym nośnikiem energii do różnych obszarów gospodarki.

KKuba: W komunikacie bieżącym podali państwo, że skutki awarii w Policach wyniosły ponad 34 mln zł. Czy na dziś szacunek ten się nie zmienił? Czy ten koszt naprawy i utraconych korzyści został wykazany w całości w pierwszym kwartale, czy będzie proporcjonalnie ujawniał się także w drugim kwartale?

Marek Wadowski: Koszty usunięcia awarii oraz utraconych korzyści wynikających z utraconych marż ze sprzedaży nawozów wieloskładnikowych, bieli tytanowej, a także produktów azotowych (mocznika i jego roztworów oraz amoniaku), która zostałaby z dużym prawdopodobieństwem zrealizowana, gdyby instalacje pracowały normalnie zostały ujęte w całości w I kwartale 2022 roku. Szacunek tych kosztów nie uległ zmianie, nie będą one wykazywane w II kwartale 2022 r.

Tomasz Stępień: Czy mogą Państwo przedstawić postęp w kwestii budowy terminalu LPG we współpracy z Orlen Gaz od podpisania listu intencyjnego w styczniu? Kiedy może być podjęta decyzja o budowie. Czy można już podać jakieś parametry terminalu - możliwości przeładunkowe i magazynowe?

Marek Wadowski: Budowa Terminala Gazu Płynnego na terenach należących do ZMPP ma obejmować w szczególności instalację składającą się z parku zbiorników - typu kriogenicznego i ciśnieniowych oraz infrastruktury przeładunkowej dla obsługi drogą wodną, drogową i kolejową. Terminal umożliwi odbiór propanu dostarczanego drogą morską i butanu dostarczanego drogą kolejową lub drogową oraz dalszą dystrybucję, na potrzeby działalności prowadzonej przez ORLEN Paliwa.

Esg maniac: Dzień dobry. Chciałem zapytać czy działalność Ga Polyolefins wpisuje się w cele taksonomiczne a jeśli nie to czy widza Państwo ryzyko wzrostu kosztu odsetkowego w długim terminie finansujące te aktywa?

Marek Wadowski: Projekt Polimery Police jest finansowany przez czołowe instytucje finansowe w tym Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, co automatycznie wymaga od spółki wpisania się w cele taksonomii. Technologie produkcji, które będą zastosowane w GA Polyolefins, charakteryzują się jednym z najlepszych wskaźników emisji i niską ilością odpadów w porównaniu do innych technologii produkcji propylenu i polipropylenu. Spółka będzie liczyć ślad węglowy produkcji oraz produktu, jak również w planach ma zakup energii z OZE.

Gość: Czy Nowa Koncepcja Energetyczna w ZAK to odpowiedź na zmieniające się otoczenie i rosnące wymagania środowiskowe, czy także projekt o dodatnim IRR przy obecnym stanie prawnym i założeniu jego kontynuacji?

Marek Wadowski: Nowa Koncepcja Energetyczna w GA ZAK SA to portfel projektów i zadań inwestycyjnych. Jest to przedsięwzięcie opłacalne ekonomicznie, zaawansowane w 86 proc. Jej opłacalność polega przede wszystkim na ograniczeniu produkcji energii opartej na węglu kamiennym.

Gość: Wydaje mi się, że dobry wynik w segmencie agro to między innymi efekt niskiego importu nawozów azotowych. Jak długo taki stan może się utrzymać Państwa zdaniem?

Marek Wadowski: Mniejszy import wynika m. in. Z faktu utrzymywania w Polsce niższych niż w pozostałych krajach cen nawozów. Powoduje to, że rynek krajowy stał się mniej atrakcyjny dla importerów. Wpływ na to ma również wysoki koszt transportu. W związku z bardzo dynamicznymi zmianami na rynku surowców i paliw nie można przewidzieć jak długo utrzyma się taka sytuacja.

Gość: Jaką łączną kwotą Grupa Azoty wsparła Ukrainę?

Marek Wadowski: Spółki GK Grupa Azoty przekazały darowizny w łącznej kwocie ponad 1,1 mln zł na organizacje niosące pomoc uchodźcom, w tym głównie do Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK).
Ponadto spółki zaangażowały się między innymi w organizację zbiórek darów, akcje zbiórki krwi czy organizację transportu.
Zapewniły również miejsca noclegowe w obiektach należących do grupy kapitałowej.

Gość: Jaką część pracowników stanowili w Azotach Ukraińcy i Ukrainki przed rosyjską agresją i ile z nich wyjechało po wybuchu wojny?

Marek Wadowski: W Grupie Azoty nie zatrudnialiśmy obywateli Ukrainy.

Krakus56: W I kw. Br. Sprzedaliście ok. 45 tys. ton tworzyw. Jaki procent z tego stanowiły compoundy?

Marek Wadowski: Sprzedaż compoundów stanowiła ok. 15 proc. Łącznego wolumenu tworzyw.

Gość: Czy spółka importuje sól potasową z kierunku wschodniego?

Marek Wadowski: Aktualnie spółka nie importuje soli potasowej z kierunku wschodniego.

Gość: Podczas konferencji mówili państwo o trudnościach logistycznych. Co to dokładnie oznacza? Problemy z zakupem, z transportem, ze dostawami?

Marek Wadowski: Wydłużone terminy dostaw oraz wysokie stawki transportowe przekładają się na wyższe koszty, a tym samym ceny produktów.

Gość: Kiedy na obecną chwilę zamierzacie uruchomić inwestycję w Policach? Pytam o termin już po rozruchu, dostrojeniu, kiedy instalacja będzie już "operacyjna"

Marek Wadowski: 28 stycznia 2022 roku spółka, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, zawarła Aneks nr 3 do kontraktu EPC, który przewiduje m.in. wydłużenie harmonogramu realizacji projektu Polimery Police o 6 miesięcy. Zgodnie z obecnie obowiązującym harmonogramem zakończenie Testów Integralności planowane jest w III kwartale 2023 roku. Zakończenie tych testów odpowiada dacie gotowości do uruchomienia instalacji do pracy komercyjnej. Rozpoczęcie produkcji planowane jest jednak już na etapie rozruchu instalacji, co planowane jest na I kwartał 2023 r.

Gość: W 1Q widać istotny wzrost kosztów pracowniczych. Proszę powiedzieć, czy podobnej dynamiki należy się spodziewać w kolejnych kwartałach, czy prowadzicie rozmowy o wysokości płac na ten rok ze stroną społeczną?

Marek Wadowski: Oczekiwania płacowe pracowników są naturalną reakcją na poziom inflacji, szczególnie inflacji konsumenckiej oraz na wzrost wynagrodzeń na rynku. W styczniu 2022 zrealizowano zapisy porozumienia płacowego, zawartego ze stroną społeczną, które dotyczy lat 2021 i 2022. Zgodnie z zapisami porozumienia poziom wynagrodzeń na rok 2022 został ustalony.

Gość: Czy Spółka wybrała już dostawcę propanu dla Polimerów Police

Marek Wadowski: Postępowanie na wybór dostawców propanu jest aktualnie w toku.

Gość: Dlaczego dług netto wzrósł prawie o 100% w 1kw.22 vs. 4kw.21?

Marek Wadowski: Wzrost długu netto wyliczanego wg definicji umów o finansowanie Grupy w I kw. br. wynikał przede wszystkim z planowego wykorzystania nadwyżek finansowych, przeznaczonych na zmniejszenie zobowiązań w ramach umów faktoringu odwrotnego o kwotę ok. 1 mld zł (m.in. w celu ograniczenia kosztów finansowania), przy jednoczesnym zmniejszeniu zobowiązań wobec dostawców o kwotę ok. 1 mld zł (przede wszystkim w związku ze skumulowaną w I kw. br. terminową zapłatą faktur za dostawy gazu z 4 miesięcy). Pozostałe pozycje zostały przedstawione w prezentacji wyników Grupy na slajdzie podsumowującym „sytuację finansową Grupy Azoty na wykresie „net debt bridge”. Co istotne, współczynnik zadłużenia do EBITDA w skali I kw. br. nieznacznie się podwyższył z 0,96 x do 1,29 x i wraz z pozostałymi kowenantami umów o finansowanie jest w pełni dotrzymywany. Jednocześnie w okresie I kwartału br. wskaźnik ogólnego zadłużenia Grupy zmniejszył się z 62,2% do 56,1%, co pokazuje, że wzrost długu netto Grupy wg formuł umów bankowych nastąpił przy równoległym zmniejszeniu pozostałych zobowiązań Grupy.

KKuba: Jaką część uprawnień do emisji na 2023 rok macie już zabezpieczoną kontraktami?

Marek Wadowski: Rok 2023 mamy zabezpieczony na poziomie nieco ponad 80 proc.

Gość: Jak długo może się utrzymać sytuacja z brakiem podaży nawozów ze wschodu? Czy instalacje ukraińskie pracują normalnie, czy dopiero czeka nas ich powrót na rynek?

Marek Wadowski: Podaż nawozów ze wchodu to głównie eksport z Rosji. Wymiana handlowa pomiędzy Rosją a Europą pozostaje uzależniona od dalszej polityki sankcyjnej. W zakresie pracy ukraińskich instalacji, docierają do nas informacje o występujących utrudnieniach, które wynikają głównie z toczących się tam działań zbrojnych. Dalszy rozwój sytuacji pozostaje uzależniony od przebiegu konfliktu za naszą wschodnią granicą.

TonyMontana: Czy obecne ceny nawozów mają szansę utrzymać się dłużej?

Marek Wadowski: Nie można wykluczyć takiego scenariusza. Aktualna sytuacja, zarówno rynkowa, jak również geopolityczna powoduje niestabilność rynkową. Jest to szczególnie widoczne w obszarze surowcowym, zwłaszcza dla gazu ziemnego, który bezpośrednio przekłada się na koszt wytworzenia produktu, a co za tym idzie, na jego cenę.

Gość: Grupa Azoty wypłaciła ostatnio dywidendę z zysków 2017 roku, dlaczego Spółka pomimo zapisów w strategii że jest Spółką dywidendową, znów w tym roku rekomenduje pozostawienie zysku w Spółce?

Marek Wadowski: W 2021 roku Grupa Azoty i jej spółki zależne zakończyły opracowanie „Strategii Grupy Azoty na lata 2021-2030”. Strategia ta zakłada kontynuację realizacji będących w toku projektów inwestycyjnych, w szczególności budowę nowego segmentu biznesowego – Segmentu Poliolefin - poprzez realizację projektu „Polimery Police”, ale również rozpoczęcie kolejnych, istotnych zadań związanych w szczególności z transformacją klimatyczno-energetyczną mającą na celu ograniczenie emisyjności szkodliwej dla środowiska naturalnego poprzez ograniczanie zużycia węgla, dekarbonizację, rozwój OZE i źródeł bez emisyjnych. Realizacji tych celów służyć ma przede wszystkim projekt „Zielone Azoty”, przewidujący nakłady inwestycyjne w wysokości około 2,7 mld zł na projekty „zielone” i dekarbonizacyjne w perspektywie 2030 roku. Mając powyższe na uwadze zarekomendowaliśmy brak wypłaty dywidendy za rok 2021.

Krakus56: Czy wybuch wojny może mieć przełożenie na termin realizacji polimerów?

Marek Wadowski: Spółka Grupa Azoty Polyolefins prowadzi stały monitoring dotychczas zidentyfikowanych ryzyk wynikających z wojny w Ukrainie, które mogą mieć wpływ na Projekt Polimery Police, dotyczących:

  • dostaw i logistyki,
  • możliwości odpływu pracowników,
  • dostępności surowców,
  • działań legislacyjnych związanych z powszechną mobilizacją obywateli Ukrainy (mężczyzn w wieku poborowym). 

Na dzień obecny nie obserwujemy negatywnego wpływu działań wojennych na realizację projektu.

Gość: Jak wyglądają prace nad komercjalizacją produkcji czystego wodoru? Kiedy Spółka zacznie produkcję?

Marek Wadowski: Aktualnie Grupa Azoty angażuje się w wiele inicjatyw związanych z rozwojem Gospodarki Wodorowej. Jesteśmy członkiem Dolnośląskiej i Śląsko-Małopolskiej Doliny Wodorowej. Razem z partnerami analizujemy różne projekty wodorowe. Produkcja zielonego wodoru jest uzależniona przede wszystkim od dostępności zielonej energii. Stąd nasze działania dotyczące rozwoju własnych źródeł OZE poprzez spółkę GA Energia. Przygotowujemy się do uruchomienia laboratorium analiz paliw alternatywnych z przeznaczeniem do ogniw paliwowych, które pozwoli nam wejść na rynek jako jeden z dostawców czystego wodoru. Rozeznajemy także rynek technologii wodorowych i odnawialnych źródeł energii, zgodnie z naszą strategią/transformacją energetyczną.

Gość: Jakiś czas temu zapowiadaliście inwestycje w startupy. W ile spółek jak do tej pory zainwestowaliście, które się zweryfikowały, a ile spaliliście gotówki?

Marek Wadowski: Inwestujemy czas w podejmowanie współpracy ze startupami i staramy się to robić głównie z programów dofinansowywanych ze środków PARP (środków publicznych). Pieniądze na rozpoczęcie współpracy, przeprowadzenie pilotaży/testów finansuje PARP. Jeśli się sprawdzą - wchodzimy we współpracę komercyjną i wtedy koszty są po naszej stronie. W latach 2020-2022 udało się wdrożyć co najmniej 4 produkty/usługi we współpracy ze startupami. Koszt po stronie GA wyniósł do tej pory do 500 tys. zł, natomiast dofinansowanie ze strony PARP prawie 1 mln zł.

Marek Wadowski: Szanowni Państwo. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za interesujące pytania. Do zobaczenia na kolejnym czacie.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

29.04.2022
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w IV kwartale i w roku 2021
Rozwiń

Kamil Zatoński PB: Dzień dobry! Witam serdecznie na czacie inwestorskim, którego gościem jest Marek Wadowski, wiceprezes Grupy Azoty.

Kamil Zatoński PB: Zapraszam do zadawania pytań. Czat zaplanowany jest na około 45 minut.

Marek Wadowski: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym czacie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest wynikom spółek Grupy Azoty w IV kwartale 2021 i w roku 2021. Zapraszam do zadawania pytań.

Inwestor: Czy spółka rozważa inwestycję w zielony wodór i stać się jego producentem? Jeśli tak to w jakim horyzoncie czasowym może się to wydarzyć?

Marek Wadowski: Inwestycje w źródła energii zielonej są elementem naszego wieloletniego planu inwestycji. Dostępność technologii wielkiej skali produkcji zielonego wodoru zwiększa się z roku na roku i liczymy, że w drugiej połowie dekady dojdzie do poziomu dla nas atrakcyjnego.

Inwestor: Spółka podała, że gaz płynie i produkcja odbywa się normalnie. Ale jak w dłuższym horyzoncie obecna sytuacja wpłynie na ekonomikę produkcji nawozów w Polsce?

Marek Wadowski: Potwierdzam, w chwili obecnej nie ma zagrożeń dla ciągłości produkcji a na jej opłacalność w obszarze nawozów azotowych wpływa oczywiście cena gazu ziemnego. Jego ceny w obecnej chwili są wysokie ale stabilne umożliwiające generowanie dodatnich marż. Warto wskazać także na utrzymywanie się wysokich cen dla nawozów azotowych (z uwagi na wysokie ceny gazu ziemnego) w całej Europie a nawozów wieloskładnikowych i DAP na rynkach światowych.

Inwestor: Co jest przyczyną wzrostu EBITDA segmentu chemia w IV kwartale? Jakie są perspektywy na utrzymanie takich wyników?

Marek Wadowski: W Segmencie Chemia zanotowano istotny wzrost wyników w 4Q2021 w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, co było skutkiem wysokiej dynamiki wzrostu cen wszystkich produktów. Największe wzrosty cen odnotowała melamina, mocznik na potrzeby techniczne i NOXy, w konsekwencji wysokiego popytu na te produkty. Pozytywnie na wypracowane marże oddziaływały również wyższe wolumeny sprzedaży. Negatywny wpływ na wyniki segmentu miały wyższe ceny surowców, jednak zostały one z nadwyżką skompensowane cenami i wolumenami sprzedanych produktów. Do perspektyw w roku 2022 podchodzimy ostrożnie, niemniej jednak w Segmencie Chemia r/r wydaje się ona stabilna.

Inwestor: Jak wpłynie informacja z Rosji o gazie na działanie spółki?

Marek Wadowski: Polska jest już dość dobrze zdywersyfikowana pod względem kierunków zaopatrzenia w gaz i nie spodziewamy się w najbliższej przyszłości ograniczenia dostaw do naszych zakładów. W związku z powyższym ta informacja nie ma wpływu na nasze funkcjonowanie.

Inwestor: Czy ceny gazu przełożyły się na niższy popyt w Polsce na nawozy w sezonie 2021/2022? A jeśli tak, to ile - wg. Państwa szacunków - spadło zapotrzebowanie

Marek Wadowski: Oczywiście, aktualny poziom cen nawozów jest wyzwaniem. Grupa Azoty ulokowała wyprodukowany wolumen nawozów na rynku krajowym z uwagi na niższy import.

Inwestor: Jakie czynniki oprócz cen gazu są najważniejsze dla wyników grupy?

Marek Wadowski: Do głównych czynników wpływających na poziom wypracowanych wyników przez Grupę Azoty należą ceny głównych surowców energetycznych (gaz, węgiel, energia elektryczna), surowców ropopochodnych (benzen, fenol, propylen), jak również ceny uprawnień do emisji CO2. Wskazane czynniki stanowią ok. 70% kosztów rodzajowych działalności operacyjnej.

Inwestor: Czy można coś powiedzieć o długoterminowych tendencjach popytowych (w tym cenowych) w najważniejszych grupach produktów spółki?

Marek Wadowski: Nie zakładamy istotnych zmian w poziomie popytu na nasze produkty. Wyjątkiem jest popyt na nawozy, który sezonowo w drugim kwartale corocznie spada. Trudny okres czeka branżę motoryzacyjną i dużo będzie zależało od sytuacji w tym obszarze. Perspektywy dla pozostałych branż, gdzie lokujemy nasze produkty, zarówno w zakresie tworzyw jak i produktów OXO, bieli tytanowej i melaminy pozostają stabilne.

XxX: Jak duże jest ryzyko ograniczenia produkcji w wyniku zamknięcia dostaw przez Gazprom?

Marek Wadowski: Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję do Polski nie powoduje wzrostu ryzyka ograniczenia produkcji w naszych zakładach.

Inwestor: Czy spółka będzie aktywna na polu przejęć, a jeśli tak, to kto może się znaleźć w obszarze jej zainteresowania?

Marek Wadowski: Zgodnie z naszą strategią, w perspektywie roku 2030 zakładamy podejmowanie działań akwizycyjnych, które pozwolą na osiągnięcie celów strategicznych w obszarze technologii produkcji energii niskoemisyjnej i udziału we wspólnych przedsięwzięciach.

Mateusz: Dzień dobry! Moje pytanie brzmi: jak na działalność spółki wpływa/wpłynie wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu? Jak spółka jest na to przygotowana?

Marek Wadowski: Wstrzymanie dostaw gazu przez Rosję do Polski nie wpłynęło na bilans gazu w polskim systemie gazowym. Warto podkreślić, że dla Polski ryzyko ograniczenia dostaw gazu jest nieodłącznym elementem działania od lat. Jako Grupa Azoty mamy na tę okoliczność przygotowane stosowne procedury działania uzależnione od skali i czasu ewentualnych ograniczeń.

Inwestor: Jakie są Państwa relacje kapitałowe/strukturalne z Acron PAO (kontrolowanym przez W. Kantora) wpisanego na polską listę sankcyjną?

Marek Wadowski: Pan W. Kantor posiada pośrednio łącznie 19,82% udziału w kapitale zakładowym spółki Grupa Azoty S.A., co nie powoduje istotnych skutków dla Spółki. Pan Kantor:

  • nie jest właścicielem Spółki,
  • nie kontroluje Spółki,
  • nie nominuje członków jej organów statutowych,
  • nie ma wpływu na działalność operacyjną,
  • ani nie jest beneficjentem rzeczywistym Grupy Azoty SA.

Sankcje dotykające akcjonariuszy mniejszościowych ograniczają – w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy – ich możliwości wykonywania praw z akcji, które nabyli, w tym zamrożenie takich akcji, dywidend z ich tytułu oraz wartości narosłych z aktywów lub wygenerowanych przez te aktywa.

Inwestor: Jak objęcie sankcjami rosyjskich konkurentów Grupy Azoty wpłynie na polski rynek nawozów? Z jakich źródeł można zastąpić nawozy importowane przez te podmioty?

Marek Wadowski: W Polsce produkuje się więcej nawozów niż potrzebują Polscy rolnicy. Zarówno w nawozach azotowych jak i wieloskładnikowych produkowane są typy nawozów, które są dostosowane do realiów polskiego klimatu i wymagań agrotechnicznych. Brak nawozów z Rosji a także z innych krajów nie będzie skutkował brakiem nawozów dla polskich rolników. Rynek krajowy jest priorytetowy dla Grupy Azoty a nawozy sprzedawane są przez cały rok.

Marek Wadowski: Szanowni Państwo. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za interesujące pytania. Do zobaczenia na kolejnym czacie.

Kamil Zatoński PB: Dziękujemy za odpowiedzi i za udział.

10.11.2021
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2021 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i polityką rachunkowości, monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie. Tematem spotkania będą wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w III kwartale 2021 roku.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Dzień dobry Państwu, zapraszam do zadawania pytań.

Gość: Czy Grupa Azoty ma w planach wypłacanie dywidendy

Marek Wadowski: Zgodnie ze strategią na lata 2021-2030, Grupa Azoty przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie min. 40 proc. skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w szczególności związanych z transformacją energetyczną, co jest zakładane w II połowie bieżącej dekady. Wypłata dywidendy w danym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej i bieżących potrzeb inwestycyjnych.

Gość: Dzień dobry. Jak długo mogą się utrzymać wysokie ceny gazu a co za tym idzie niski kurs azotów

Marek Wadowski: To będzie zależało od warunków pogodowych w Europie, ale także od dostaw LNG w Azji oraz wielkości dostaw zimą gazu rurociągowego na rynek europejski z Rosji i Norwegii. Niewykluczone, że wysokie ceny gazu utrzymają się do wiosny. Jeżeli wejdziemy w kolejne lato ponownie z niskimi poziomami zapasów jak w tym roku, to wysokie ceny gazu mogą się utrzymać nawet dłużej.

Piotr Apanowicz, ISBnews: Dzień dobry, kiedy można spodziewać się zakończenia negocjacji z Hyundai Engineering ws. zmian do Umowy EPC na realizację Polimerów Police?

Marek Wadowski: Spółka poinformowała o decyzji o rozpoczęciu negocjacji z generalnym wykonawcą i na tym etapie, mając na uwadze ilość propozycji zmian i złożoność procesu negocjacyjnego, spółka nie może podać terminu zakończenia negocjacji. Niemniej jednak proces uzgadniania zmian nie wpływa na bieżącą realizację Projektu Polimery Police przez generalnego wykonawcę.

Tomasz Stępień: Czy są już jakieś umowy terminowe na zakup propanu do Polimerów Police? Czy obecny wzrost cen i ograniczenia podaży surowców dotyczą też propanu i mogą wpłynąć na dostępność surowca dla PDH PP? I podobne pytanie dotyczące sprzedaży polipropylenu. Czy są już negocjowane umowy offtake na sprzedaż? Czy można coś powiedzieć o potencjalnych odbiorcach i kierunkach sprzedaży?

Marek Wadowski: Zgodnie z harmonogramem projektu, spółka jest obecnie na etapie opracowania warunków handlowych na przyszłe dostawy propanu. Spółka monitoruje rynek surowców i produktów na bieżąco. Pomimo wysokich cen propanu, spread propan-polipropylen pozostaje na stabilnym poziomie. Spółka nie planuje umów typu offtake na sprzedaż polipropylenu. Zgodnie z założeniami sprzedaż produktów prowadzona będzie kanałami sprzedaży bezpośredniej oraz dystrybucji.

Gość: Jaki jest status negocjacji z wykonawcą instalacji polimerów?

Marek Wadowski: Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. zatwierdził w dniu dzisiejszym instrukcję i strategię negocjacyjną z generalnym wykonawcą, zgodnie z którą spółka przystąpi do negocjacji zmian do umowy EPC. Dokładny termin rozpoczęcia negocjacji zostanie uzgodniony z generalnym wykonawcą w najbliższym czasie.

Tomasz Stępień: Czy mogą Państwo podać wolumen produkcji nawozów przez Grupa Azoty SA w III kwartale 2021 oraz porównanie do II kw. 2021 i III2021, żeby zobrazować informację, że nie została ona ograniczona? Jak zmieniła się struktura sprzedaży kraj vs eksport w związku z informacją, że rynek krajowy jest obecnie priorytetem?

Marek Wadowski: Produkcja sprzedana nawozów w III kwartale 2021 wyniosła 1,3 mln ton, w II kwartale 2021 natomiast 1,1 mln ton. Wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu kw./kw. wynika w głównej mierze z realizacji harmonogramu planowanych postojów remontowych, Grupa Azoty nie ograniczyła produkcji nawozów ani w II ani w III kwartale 2021 r. Porównując obydwa kwartały widać wzrost udziału sprzedaży krajowej kosztem eksportowej.

Mata: Część producentów ograniczyła produkcję Adblue. Jak jest w waszym przypadku?

Marek Wadowski: Produkcja NOXy, marki Grupy Azoty dla produkowanego i sprzedawanego AdBlue sukcesywnie wzrasta wraz ze wzrostem popytu na rynku związanym z normami emisji spalin dla branży transportowej. Spodziewamy się, że Grupa Azoty w roku 2021 zaliczy kolejny wzrost produkcji i sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego na poziomie kilkuprocentowym.

BenSol: Jednym z celów nowej strategii w zakresie nawozów jest rozwój sprzedaży na nowych rynkach dzięki wykorzystaniu sieci Compo Expert. Pytanie brzmi dlaczego nie zrobiono tego do tej pory? Przecież to był jeden z celów przejęcia tego podmiotu…

Marek Wadowski: Głównym celem nabycia COMPO EXPERT nie była sprzedaż nawozów produkowanych przez spółki Grupy Azoty na nowych rynkach, lecz uzupełnienie portfolio produktowego Grupy Azoty o wysokomarżowe nawozy specjalistyczne.
Natomiast rozwój współpracy handlowej jest realizowany od początku 2019 roku. W szczególności jednym ze znaczących sukcesów rozwoju tej współpracy jest sprzedaż nawozów wieloskładnikowych produkowanych przez Grupę Azoty na rynki Grecji i państw bałkańskich przez spółkę COMPO EXPERT Hellas S.A. w Grecji. Współpraca w tym obszarze będzie nadal rozwijana.

Pace70: Czy wyniki na siarczanie amonu są wliczane do segmentu Nawozy czy Tworzywa ?

Marek Wadowski: Siarczan amonu jest to prosty nawóz azotowy z siarką, zawierający 21 proc. azotu oraz 24 proc. siarki. Jest produktem ubocznym przy produkcji kaprolaktamu lub odsiarczania spalin. Grupa Azoty produkuje szeroką gamę siarczanu amonu o różnej postaci granulometrycznej: selekcjonowany, makro, standard i krystaliczny. Zaliczamy go wyników Segmentu NAWOZY-AGRO.

Gość: Czy nie obawiacie się, że sytuacja w branży automotive w końcu odbije się mocno na wynikach segmentu tworzyw?

Marek Wadowski: Rynek zastosowań wyrobów sprzedawanych przez Grupę Azoty obejmuje branżę motoryzacyjną, opakowań, włókien, elektronikę, sprzęt gospodarstwa domowego, budownictwa, ochronę zdrowia czy infrastruktury sportowej. Branża motoryzacyjna stronowi jeden z wielu rynków docelowych, który stanowi na chwilę obecną ok. 25 proc. całego portfolio. Szacujemy, że zwiększone zapotrzebowanie pozostałych branż - dzięki dywersyfikacji rynków docelowych - powinno zrekompensować niższe zapotrzebowanie branży motoryzacyjnej.

BenSol: Patrząc na ceny LPG to mamy bardzo dynamiczny wzrost, a przecież to główny surowiec do otrzymania propanu. Po chwilowym skoku notowania polipropylenu wróciły mniej więcej do cen z końca roku, co wydaje się mocno ograniczać zyskowność instalacji PDH i w konsekwencji także polipropylenu. Czy przy założeniu powtarzalności obecnych cen LPG oraz polipropylenu na rynku segment ten byłby nadal zyskowny po uwzględnieniu amortyzacji instalacji?

Marek Wadowski: Grupa Azoty Polyolefins monitoruje na bieżąco sytuację na rynku surowców oraz produktów. Rzeczywiście ceny LPG, a co za tym idzie propanu wykazują dynamiczny wzrost. Niemniej jednak obecne ceny polipropylenu są zdecydowanie wyższe niż te z końca zeszłego roku. W konsekwencji, spread propan-polipropylen pozostaje na stabilnym poziomie. Należy przy tym zaznaczyć, że rentowność i ekonomika projektu nie bazują na krótkoterminowych założeniach rynkowych, a na długoterminowych prognozach rozwoju rynku. Długoterminowe mocne i stabilne założenia co do spreadu propan-polipropylen pozostają bez zmian.

Gość: Czy produkcja nawozów azotowych przy cenach gazu na poziomie 90 EUR/MWh jest dla Was jeszcze opłacalna? Udaje się przenieść wzrost cen na odbiorców?

Marek Wadowski: Przy obecnej dynamice zmian cen gazu przeniesienie kosztów surowców na finalne ceny produktów pozostaje wyzwaniem. Przy założeniu, że fabryki pracują na maksymalnych dostępnych mocach, prognozujemy możliwe dalsze utrzymanie opłacalności produkcji.

Djam78: Z jakiego powodu Compo Expert zdołało utrzymać w 3Q wynik z ubiegłego roku, a Puławy go drastycznie obniżyły, choć obydwie spółki są typowo nawozowe?

Marek Wadowski: Produkty Compo Expert nie są tak bardzo uzależnione od ceny gazu jak nawozy azotowe produkowane w Puławach. Do wielu produktów Compo Expert w ogóle nie zużywa się gazu, natomiast oczywiście koszt produkcji zawiera w sobie koszty energii lub innych surowców, których ceny wahały się w znacznie mniejszym zakresie.

BenSol: Czy strategia w zakresie poliamidu to jedynie rozszerzenie oferty? Sektor ten jest od dłuższego czasu pod wodą jeśli chodzi o rentowność, a nie widać jakiegoś pomysłu na odwrócenie sytuacji. Kiedyś takim było wydłużenie łańcucha z kaprolaktamu na poliamid, ale zmieniły się warunki rynkowe i znów należałoby wykonać jakiś strategiczny zwrot, a tego brakuje. A może źle odbieram treść i przekaz strategii?

Marek Wadowski: Strategia Segmentu Tworzywa 2021-2030 to większa koncentracja na Gospodarce Obiegu Zamkniętego i recyklingu tworzyw. Zakładamy również położenie akcentu na kolejne ogniwa łańcucha wartości – compounding poliamidu, czyli dostosowane do wymagań klienta mieszanki poliamidowe.

Gość: Dzień Dobry, chciałem zapytać czy nowy blok węglowy w Puławach będzie zawierał rozwiązania hybrydowe i będzie można tam spalać gaz/wodór w przyszłości?

Marek Wadowski: Dzień dobry. Obecnie prowadzimy analizy techniczno-ekonomiczne w kierunku możliwości pracy bloku węglowego w Puławach jako bloku hybrydowego.

Pace70: Czy uzgodniona jest już zwiększona kwota wynagrodzenia Generalnego Wykonawcy projektu Poliolefiny i w jakiej wysokości? Jaki jest nowy termin oddania do ruchu Poliolefin ?

Marek Wadowski: Generalny wykonawca złożył w dniu 27 sierpnia propozycje zmian do kontraktu EPC, w tym zaproponował wydłużenie terminu realizacji projektu o 181 dni oraz zwiększenie wynagrodzenia o łączną kwotę wynoszącą 127,4 mln EUR. Zarząd Grupy Azoty Polyolefins S.A. zatwierdził dzisiaj strategię negocjacyjną, więc na obecnym etapie jest jeszcze za wcześnie, aby podać ostateczną kwotę zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy oraz terminu oddania instalacji do użytkowania.

Gość: Czy przy obecnych cenach gazu i nawozów wyższe marże na poziomie EBITDA osiągacie w eksporcie, czy w kraju?

Marek Wadowski: Sytuacja jest dynamiczna. Marża eksport vs kraj zmienia się w zależności od produktu, czasu i rynku docelowego.

Gość: Z czego wynikał bardzo duży wzrost przychodów z nawozów granulowanych w Compo? Oddaliście tam jakieś nowe moce, czy wykorzystanie obecnych było większe? A może to sprzedaż z zapasów?

Marek Wadowski: Wzrost ten wynikał z większego wolumenu sprzedaży nawozów spowodowanego silnym popytem na nawozy specjalistyczne oraz ze wzrostu ceny.

Gość: Dzień dobry Jakie są przewidywania zarządu jeśli chodzi o utrzymanie obecnej sytuacji rynkowej, czyli wysokich cen gazu i uprawnień, a z drugiej strony wysokiego popytu na tworzywa, alkohole czy biel i wynikających z niego wysokich cen?

Marek Wadowski: Zakładamy, że silny popyt na produkty w Segmencie Tworzyw i Chemii przynajmniej do połowy przyszłego roku będzie utrzymany, dużo będzie zależało od ograniczeń w gospodarkach związanych z sytuacją pandemiczną.

Andrzej321: Ile megawatów energii chcecie produkować z fotowoltaiki w 2030 r.?

Marek Wadowski: Nasz nowy Projekt Strategiczny „Zielone Azoty” zakłada średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej 40 proc. w 2030 r.

Bartłomiej Sawicki, Parkiet: Dzień Dobry, chciałem zapytać o inwestycje 2,7 mld zł na "zielone projekty" zgodnie ze strategią. Ile z tej kwoty w perspektywie 10 lat będzie wydane na nowe zeroemisyjne moce wytwórcze? Na co pójdzie reszta środków? Dziękuję.

Marek Wadowski: 2,7 mld zł wydamy na projekty "zielone" i dekarbonizacyjne – to nie jedno i to samo. W OZE zainwestujemy około miliard złotych. W zbiorze projekty "zielone" i dekarbonizacyjne będą także inwestycje w Gospodarkę Obiegu Zamkniętego i w zmiany technologiczne w istniejących instalacjach, które zmniejszą emisyjność naszych zakładów produkcyjnych.

Pace70: W prezentacji Strategi w projekcie Zielone Azoty ujęte jest zadanie instalacji fotowoltaicznej 00 MW na 2022 rok - na jakim etapie jest to zadanie i z kim będzie realizowane? Chodzi o 100 Mw ze słońca

Marek Wadowski: Duża instalacja fotowoltaiczna będzie składać się z kliku mniejszych farm, na terenie tego samego zakładu produkcyjnego. Jesteśmy na etapie wyceny dość standardowej już technologii. Za wcześnie mówić konkretnym dostawcy czy usługodawcy, których jest wielu.

Marek Wadowski: Szanowni Państwo, dziękuję za udział w czacie. Było to, jak zawsze, bardzo ciekawe doświadczenie. Do zobaczenia następnym razem.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

29.10.2021
Czat inwestorski - Strategia Grupy Azoty na lata 2021 - 2030
Rozwiń

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Szanowni Państwo, wczoraj przyjęliśmy Nową Strategię Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. na lata 2021-2030. Tematów do rozmowy nie brakuje, zapraszamy więc do zadawania pytań.

Gwidon: Strategia przewiduje, że po zakończeniu inwestycji grupa będzie wypłacać 40% zysku w formie dywidendy. Czy dobrze rozumiem, że przewidują Państwo wypłatę w tej wysokości począwszy od 2030 roku?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Zgodnie ze Strategią na lata 2021-2030 Grupa Azoty przewiduje wypłatę dywidendy na poziomie min. 40% skonsolidowanego zysku netto po zakończeniu programu inwestycji strategicznych, w szczególności związanych z transformacją energetyczną. Wypłata dywidendy w danym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej i zaktualizowanych potrzeb inwestycyjnych.

Michał Kozak: Czy podany cel długu netto/EBITDA <3x od 2025r. uwzględnia pełen dług z Polimerów Police (również ten nie-kowenantowy), potencjalne obligacje hybrydowe i leasing?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Podany cel wskaźnika długu netto/EBITDA <3x od 2025 r. uwzględnia definicję zgodną z zapisami umów finansowania Grupy Azoty i nie uwzględnia zadłużenia projektu „Polimery Police”, który jest finansowany w formule project finance bez regresu do Grupy Azoty.

Krystian Brymora (BDM): jaką marże EBITDA zakłada spółka dla projektu Polimery Police wobec celu >16% ? Czy ten cel obowiązuje do 2030 roku czy w horyzoncie strategii ?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Grupa nie publikuje marży na poziomie projektu Polimery Police. Niemniej jednak jej planowane efekty są na poziomie zapewniającym efektywność inwestycji. Aktualne warunki rynkowe potwierdzają utrzymanie rentowności.

Iwona: Czy planowane są dalsze podwyżki cen nawozów? Jaka jest siła spółki, jeśli chodzi o podwyższanie cen produktów ze względu na wyższe koszty produkcji?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Ceny nawozów muszą uwzględniać koszty surowców używanych do ich produkcji, zależą od poziomu cen rynkach surowcowych. Aktualne ceny nawozów odzwierciedlają koszty wytworzenia.

Krystian Brymora (BDM): czy założenie zejścia ze wskaźnikiem dług netto/ebitda <3,0x w 2025 roku uwzględnia Polimery Police ? Czy jest to wskaźnik na potrzeby kowenantów bankowych (bez inwestycji i bez leasingów) ? Jeśli uwzględnia Polimery Police to przy jakiej EBITDA projektu ?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Osiągnięcie wskaźnika dług netto/ebitda <3,0x w 2025 roku zakłada kontynuację realizacji projektu „Polimery Police” w formule spółki wydzielonej – project-finance bez regresu do Grupy Azoty, zatem nie uwzględnia zadłużenia ani EBITDA generowanej przez ten projekt. Wskaźnik ten jest liczony zgodnie z definicją zawartą w umowach finansowania Grupy Azoty.

Gwidon: Jakie nakłady inwestycyjne ogółem Grupy Azoty przewiduje nowa strategia do 2030 roku, bo jak rozumiem kwota 2,7 mld zł dotyczy jedynie tzw. inwestycji zielonych i dekarbonizacyjnych.

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Poza inwestycjami dotyczącymi transformacji Grupy Azoty w kierunku Europejskiego Zielonego Ładu planujemy również szereg przedsięwzięć inwestycyjnych dywersyfikujących portfel produktowy GA, jak też związanych z optymalizacją procesów produkcyjnych. Szczegóły zawiera Plan Wieloletni Inwestycji na lata 2021-2030, jest on na bieżąco aktualizowany w związku ze zmianami w otoczeniu.

Krystian Brymora (BDM): Czy ograniczenie emisji CO2 o 0,8 mln ton efekt roczny i skumulowany koszt 2,7 mld PLN ? To koszt całkowity czy dopuszczający udział partnerów ? Kwota nakładów w tym obszarze (ok. 270 mln PLN rocznie) wydaje się niska na tle kosztu uniknięcia emisji (ok. 200 mln PLN rocznie) czy zakupów energii z zewnątrz (ok. 200 mln PLN) bardzo niska i niewiarygodna.

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Efekt redukcji emisji dwutlenku węgla w horyzoncie prezentowanej strategii wynosi 11,3% w stosunku do bazowego roku 2020. Aby osiągnąć poziom tej redukcji Grupy planuje ponieść nakłady inwestycyjne w wysokości 2,7 mld zł. Wielkość tych nakładów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą i naszym zdaniem jest ona wiarygodna.

Damian: Co może być największym wyzwaniem jeśli chodzi o realizację strategii?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Zmienność otoczenia regulacyjnego. Europejski przemysł, nie tylko chemiczny, jest w najbliższych latach uwarunkowany w równym stopniu biznesem i rynkami, jak otoczeniem regulacyjnym. Nasza strategia ESG i nasze opcje rozwojowe, jak energetyka atomowa, zależą od pojawienia się efektywnych regulacji prawnych.

Tymek: Strategii nie czytałem, ale mam ważne pytanie - będą fuzje i przejęcia?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Zachęcamy do zapoznania się ze strategią w celu poznania zamiarów Grupy Azoty, w szczególności w zakresie zagadnień związanych z transformacją klimatyczną. W zakresie fuzji i przejęć strategia Grupy Azoty zakłada możliwość realizacji takich transakcji w przypadku wystąpienia okazji rynkowych, podobnie jak miało to miejsce w 2018 roku, kiedy nabyto Grupę COMPO EXPERT.

Maks: Na kiedy jest planowane zakończenie inwestycji Polimery Police, czy rozmowy z Hyundai o wydłużeniu projektu zakończyły się porozumieniem i pierwotny termin zostanie dotrzymany bez zwiększania budżetu?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Zakończenie inwestycji jest planowane na 2023 rok. Na obecnym etapie trwa proces analizy merytorycznej roszczeń.

Maks: Czy wybrali już Państwo partnera do realizacji projektu energetyki atomowej, tak jak zrobił to już Ciech i Synthos?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Jesteśmy dużą i zdywersyfikowaną Grupą Kapitałową. Przede wszystkim będziemy analizować globalne i europejskie otoczenie regulacyjne, na dziś niegotowe na przemysłową energetykę atomową o skali lokalnej. Dobór partnera na pewno zakomunikujemy.

Serek: Dywidenda ma być wypłacana po zakończeniu programu inwestycji strategicznych. Od którego roku można liczyć na powrót dywidendy?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Wypłata dywidendy w danym roku będzie uzależniona od sytuacji finansowej i zaktualizowanych potrzeb inwestycyjnych i nie jest wykluczona przed 2030 rokiem.

Paweł B/: Jaki udział w wynikach w okresie strategii może mieć segment nawozów, a jaki udział pozostałe segmenty jeśli chodzi o przychody i wynik EBITDA?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Grupa Azoty w ramach prowadzonych projektów inwestycyjnych, dąży do dywersyfikacji biznesowej, która pozwoli na generowanie stabilnych wyników finansowych. Jedną z nich są Polimery Police, które wzmocnią segment Tworzyw jednocześnie kształtując udział poszczególnych segmentów na zrównoważonym poziomie w Grupie Azoty.

Michał Kozak: Czy w Strategii zrewidowany został capex na Polimery Police zgodnie z propozycją wykonawcy?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Całkowity budżet Projektu Polimery Police zabezpiecza zgłoszone propozycje zmian do kontraktu EPC. Przesłane propozycje są obecnie analizowane pod kątem merytorycznym.

Mirek: Czy planują Państwo połączyć spółki z Grupy kapitałowej? Czy planowany jest delisting spółek z Grupy, które są notowane na giełdzie?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: W aspekcie organizacji i zarządzania Grupy zamierzamy wdrożyć zarządzanie segmentowe. Nie oznacza ono łączenia spółek, ani nie wymaga w szczególności delistingu.

Weronika: Jak obecnie wygląda struktura segmentu energetycznego Grupy i jak może się ona zmienić w kolejnych latach? Jaki procent zapotrzebowania na energię Grupa może generować własnymi mocami?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Obecnie 50% energii elektrycznej jest kupowanej z zewnątrz a 50% produkowanej we własnych źródłach wytwórczych węglowych. Struktura zakupu i własnej produkcji będzie ukierunkowane na zwiększenie udziału energii zielonej. W horyzoncie do 2030 roku będziemy poszukiwać możliwości implementacji rozwiązań technologicznych w zakresie bezemisyjnych i odnawialnych źródeł energii, w wyniku czego średni udział OZE w grupowym miksie energetycznym będzie się kształtować na poziomie 40%.

Maks: Czy te 16% marży EBITDA ma być w każdym roku, czy też dopiero osiągnięte w 2030 roku?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Istotnym elementem wpływającym na osiągnięcie marży EBITDA powyżej 16% jest realizacja programu inwestycyjnego założonego w strategii. Warto pamiętać, że oddanie do eksploatacji projektu Polimery Police będzie pozytywnie wpływało na osiąganą rentowność.

Bartłomiej Sawicki, Parkiet: Szanowni Państwo, od jakich czynników zależy decyzja o inwestycji w SMR? W zakresie energetyki wiatrowej Grupa planuje nowe projekty czy zakup, tych które już są? Czy Azoty planują złożyć wnioski koncesyjne na offshore?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Inwestycja w przemysłową energetykę atomową jest przede wszystkim uzależniona od zaistnienia odpowiednich regulacji prawnych. Energetyka wiatrowa, jak i inne źródła OZE, mieszczą się zarówno w naszych planach inwestycyjnych na terenie własnym, jak i na przyległych terenach. W Strategii wyraźnie zaznaczyliśmy, że jeśli trzeba, posłużymy się inwestycjami kapitałowymi jako narzędziem realizacji naszych planów. Preferujemy inwestycje w OZE na własnym terenie, z uwagi na sferę kosztową związaną z przesyłem wytworzonej energii.

Igor W.: Jak mogą kształtować się przychody Grupy? Czy zasadnym jest oczekiwanie, ze będą rosnąć?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: W ramach Strategii Grupa Azoty zakłada wzrost przychodów w perspektywie 2030, wynikający w głównej mierze z efektów realizacji planowanych zamierzeń inwestycyjnych.

Eryk: Czy Grupa rozważa emisję zielonych obligacji?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Grupa Azoty w swojej Strategii do 2030 roku zakłada finansowanie inwestycji związanych z transformacją klimatyczną z wielu możliwych źródeł finansowania. Nie wykluczamy emisji zielonych obligacji.

Sopek: Jakie główne inwestycje rozwojowe planuje spółka?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Strategia Grupy Azoty określa kierunki rozwoju, w tym poprzez inwestycje. Oprócz sztandarowego w pierwszych latach obowiązywania Strategii, projektu Polimery Police i projektów z zakresu „Zielonych Azotów” będziemy inwestować w zdefiniowanych Segmentach Biznesu, w obszarach: AGRO, Tworzywa i Chemia. Nie pominiemy Strategicznego Obszaru Działalności, jakim jest i będzie Energetyka.

Jarula: Czy Grupa Azoty będzie w stanie zwiększyć wolumeny sprzedaży? Czy planowane jest zwiększenie mocy produkcyjnych?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Grupa Azoty zakłada wzrost wolumenów poprzez rozszerzenie portfela produktowego nowych produktów wydłużających łańcuch wartości w ramach dotychczasowych segmentów biznesowych oraz nowych (Poliolefiny).

Łukasz: Czy w długim terminie czasu uważają Państwo, że zyski Grupy mogą rosnąć? Czy należy raczej oczekiwać stabilizacji na pewnym poziomie?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Grupa Azoty w ramach prezentowanej Strategii zakłada wypracowanie i utrzymanie skonsolidowanej marży EBITDA na stabilnym poziomie powyżej 16%, co umożliwi realizację kluczowych projektów inwestycyjnych i rozwój biznesów.

Pola: Jaki widzą Państwo potencjał przed rozwojem rynku wodorowego? W jaki sposób spółka może partycypować w tym rynku, a w efekcie zarabiać na wodorze?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce i dużym w Europie. Chcemy odnaleźć się w łańcuchu wartości produkcja-transport-magazynowanie-rynek. Mamy już w dwóch lokalizacjach przystosowane źródła wodoru do transportu. W projekcie „Zielone Azoty” przewidziane jest także zwiększenie produkcji wodoru metodami konwencjonalnymi oraz uruchomienie laboratorium paliw alternatywnych ze szczególnym uwzględnieniem analiz wodoru spełniającego normę ISO we współpracy z certyfikowanym laboratorium w Londynie.

Adam Kornecki: Mogą Państwo omówić inwestycję w segment poliolefin? Jakiego rzędu przychody i marże mogą być generowane z tej inwestycji? Jak wygląda rynek i konkurencja?

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Zgodnie z założeniami projektowymi, Grupa Azoty Polyolefins S.A. planuje produkcję 437 tys. ton polipropylenu rocznie, zaś przychody zależne będą od cen rynkowych. Długoterminowe mocne i stabilne założenia dla Projektu pozwolą na wypracowanie zysków. Grupa Azoty Polyolefins S.A. zamierza prowadzić swoje działania handlowe w całej Europie, w dużej mierze jednak koncentrując się na rynku krajowym oraz w krajach zlokalizowanych na obszarze Europy środkowej i wschodniej - tam gdzie spółka zyskuje istotną przewagę logistyczną nad swoją zachodnioeuropejską konkurencją.

Zarząd Grupy Azoty S.A.: Szanowni Państwo, otrzymaliśmy informację, że czas przewidziany na dzisiejszy czat dobiega końca. Niestety, nie zdążyliśmy odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tak duża liczba i dociekliwość dzisiejszych pytań potwierdzają nam zasadność organizowania tego typu spotkań w przyszłości. Już teraz zapraszamy Państwa na czat po wynikach trzeciego kwartału 2021 r.

10.09.2021
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po I półroczu 2021 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Markiem Wadowskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty, odpowiedzialnym za zarządzanie finansami i polityką rachunkowości, monitoring realizacji planów, planowanie, budżetowanie i kontroling, fuzje i przejęcia oraz relacje inwestorskie. Tematem spotkania będą wyniki Grupy Azoty za I półrocze 2021 roku.
moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator: Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Marek Wadowski: Dzień dobry, witam Państwa na kolejnym czacie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest wynikom spółek Grupy Azoty w II kwartale i I półroczu 2021 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

inwestor_2k: Witam, kilka dni temu PGNiG poinformowało, że spodziewa się utrzymania się wysokich cen gazu do I kw. 2022 r. Jak Grupa Azoty chce odnaleźć się w tym środowisku? Czy dalsze podnoszenie cen produktów jest możliwe i akceptowalne przez klientów? Słowem, czy jest jeszcze miejsce na przerzucenie wyższych kosztów na klientów?

Marek Wadowski: Wzrost cen gazu będzie w dalszym ciągu wywoływał presję na marżę w segmencie Nawozy-Agro, co będzie powodowało przełożenie na dynamikę cen sprzedaży w kolejnych kwartałach. Sytuacja dynamicznego wzrostu cen gazu dotyczy wszystkich producentów w Unii Europejskiej, dlatego trend wzrostowy nawozów azotowych odnotowujemy na wszystkich rynkach europejskich.

Gacek: Ciech i Synthos analizują możliwość budowy małych lub mikro reaktorów jądrowych. Poinformował o tym również KGHM. Czy Grupa Azoty również analizuje taką możliwość?

Marek Wadowski: Kwestię tę zaadresujemy w naszej strategii na lata 2021-2030, której kluczowe punkty opublikujemy w najbliższych tygodniach.

Mata: W 2Q b.r. sprzedaliście ok. 10 proc. mniej nawozów azotowych. Czy spadek wolumenu jest efektem braku elastyczności cenowej popytu, przekierowania części mocznika do innych sektorów niż nawozy, czy innych czynników?

Marek Wadowski: Na sprzedaż mniejszej ilości wolumenów mało wpływ kilka czynników m.in. przekierowanie mocznika na cele techniczne, a przede wszystkim postoje technologiczne, które były dłuższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. 

Adam Jarosz: W prezentacji do wyników informują Państwo o wysokim popycie na kaprolaktam i poliamid. Jednocześnie EBIT segmentu pierwszy raz od dawna wyszedł na mały operacyjny plus - 6 mln zł. Czy próg rentowności EBIT został waszym zdaniem trwale osiągnięty?

Marek Wadowski: Wyniki segmentu Tworzywa odzwierciedlają sytuację rynkową, na której możemy zauważyć wyraźne po pandemiczne ożywienie. Zapotrzebowanie znaczenie przewyższa dostępny produkt, co powoduje wzrost cen. Pomimo wysokich wahań cen głównych surowców do produkcji (benzenu i fenolu) marże ukształtowały się na znacząco wyższym poziomie niż w poprzednich kwartałach. W przypadku Grupy Azoty pozwoli to na ulokowanie zwiększonych wolumenów sprzedaży zarówno poliamidu naturalnego jak i modyfikowanego. 

Gość: Z jakiego powodu liczycie na więcej darmowych uprawnień do emisji CO2 w tym roku, niż w poprzednim?

Marek Wadowski: Przewidywany większy przydział nieodpłatnych praw do emisji CO2 na 2021 rok dla instalacji kluczowych spółek GK Grupa Azoty wynika z opublikowanego w dniu 7 lipca 2021 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska wykazu instalacji wraz z roczną liczbą uprawnień do emisji przydzieloną na lata 2021-2025. Spółki Grupy przyjęły przewidywany przydział nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2 na 2021 rok zgodnie z tym wykazem, z uwzględnieniem przewidywanych korekt zmniejszających wynikających ze zweryfikowanej emisji za lata 2019-2020. 

Gość: Jakie były główne motory napędowe wyników ostatniego okresu?

Marek Wadowski: Największym znaczeniem dla osiągniętych wyników miały segmenty Chemia oraz Tworzywa, w których widać po pandemiczne ożywienie gospodarcze i zwiększony wolumen sprzedaży. Dodatkowo wyniki wsparte zostały rosnącymi marżami, głównie za sprawą sprzedaży spotowej w biznesie Alkoholi OXO/Plastyfikatorów. Wyniki segmentu Nawozy-Agro odzwierciedlają wzrost cen głównego surowca – gazu.
Dodatkowo pozytywnie na wyniki wpłynęła aktualizacja szacunków otrzymanych darmowych praw do emisji CO2.  

Gość: Jak wyglądała presja cenowa ze strony nawozów importowanych ze wschodu w tym półroczu? Czego spodziewacie się w II połowie roku?

Marek Wadowski: W przypadku nawozów wieloskładnikowych największa presja cenowa była ze strony producentów z Rosji i Białorusi. W przypadku nawozów azotowych ceny z importu były podobne jak Grupy Azoty. W przypadku drugiego półrocza spodziewamy się lekkiej korekty cen nawozów wieloskładnikowych i DAP, co może wpłynąć na ceny zwłaszcza pod koniec 2021 r. W przypadku nawozów azotowych wszyscy producenci europejscy mają podobne ceny gazu, więc nie spodziewamy się dużej presji cenowej. Ze strony producentów rosyjskich obowiązuje cło na saletrę amonową i UAN, co obniża ryzyko nadmiernego importu.

Gracz: Witam Dlaczego nakłady na Polimery w Policach wyniosły w 2Q tylko 28M PLN? Czy występują na tej inwestycji jakieś opóźnienia?

Marek Wadowski: Wysokość płatności na rzecz Generalnego Wykonawcy projektu Polimery Police wynika zarówno z postępu robót, które są podstawą do wystawienia przez Generalnego Wykonawcę faktur jak i uzgodnień odnośnie harmonogramu płatności. Zgodnie z informacją przekazaną w raporcie bieżącym, Generalny Wykonawca przedłożył propozycje zmian zakładające wydłużenie okresu realizacji o 181 dni, która to propozycja zmian jest obecnie przedmiotem analizy spółki.

Gość: Dzień dobry Czy nowa wytwórnia nawozów granulowanych zwiększy docelowo sprzedaż o te kilkast tysięcy ton rocznie, czy raczej zastąpi część dotychczasowego asortymentu?

Marek Wadowski: W planie zakłada się stopniowe, sukcesywne zastąpienie dotychczasowego asortymentu, tzn. zastąpienie saletry prilowanej (mała granula - Pulan) saletrą amonową, granulowaną (Pulan Makro)W zależności od wymogów i potrzeb rynkowych.
Nowa instalacja granulacji pozwoli w przyszłości na zwiększenie wolumenu produkcyjnego saletry amonowej do kilkuset tysięcy ton rocznie.

Gość: Co było powodem spadku marży EBITDA ?

Marek Wadowski: Spadek marży EBITDA wynika w głównej mierze z presji wysokich cen surowców, co przełożyło się na zwiększone koszty produkcji. Z drugiej strony spadek zrekompensowany został lepszymi wynikami w segmencie Chemii (głównie alkohole OXO i Plastyfikatory) oraz Tworzyw. Pozytywnie na wyniki wpłynęła również aktualizacja szacunków wyceny praw do emisji CO2. Należy zauważyć, że porównywalna EBITDA jest wyższa +160 mln zł (2q’21 vs 2’20).

Gość: Koszty podatków i opłat wzrosły o niecałe 10%, a kwotowo o 9 mln zł. To relatywnie niedużo w porównaniu do niemal dwukrotnego wzrostu kosztów uprawnień do emisji. Tutaj pojawia się pytanie za jaką część kosztów podatków i opłat odpowiadają rezerwy zawiązane w kwartale na emisję CO2?

Marek Wadowski: Koszty podatków i opłaty wzrosły nieznaczne, co jest związane szacowanym wyższym przydziałem nieodpłatnych uprawnień do emisji CO2. Efekt wyższego niż planowany przydziału nieodpłatnych praw do emisji CO2 został uwzględniony w IIQ 2021 r. Należy pamiętać również, że rozliczenie poziomu nieodpłatnych uprawnień jest alokowane proporcjonalnie do planowanej emisji w całym 2021 roku.

Gość: Witam Jak Waszym zdaniem będą się w IV kw. i 2022 r. zachowywać ceny uprawnień do emisji? Poziom 50 EUR przekroczyliśmy trwale, czy widzicie szanse na korektę?

Marek Wadowski: Według najnowszych, aktualnych informacji przez nas posiadanych, średnia prognozowana cena uprawnień na cały rok 2021 jest na poziomie ok. 51 Euro/ EUA. W IV kw. nie spodziewamy się znacznej korekty cenowej uprawnień do emisji. Aktualny poziom to 60 - 62 Euro/ EUA. Według prognoz, które posiadamy średnia prognozowana cena uprawnień do emisji na rok 2022 to poziom 62 Euro. Istnieją przesłanki (polityka i cele unijne w kierunku znacznego ograniczenia emisji CO2), że ww. poziom cenowy może być przekroczony.

Gość: Jak przebiega integracja z Compo?

Marek Wadowski: Integracja Grupy Azoty i COMPO EXPERT przebiega zgodnie z przyjętymi założeniami, co jest widoczne m.in. w wynikach Grupy COMPO EXPERT oraz wzrastających obrotach z podmiotami Grupy Azoty.

Gość: Czy ewentualna podwyżka wynagrodzenia dla genralnego wykonawcy Polimerów mogłaby spowodować konieczność zawiązania odpisu w wyniku testu na utratę wartości, czy tam jest spory zapas w waszych DCFach?

Marek Wadowski: W budżecie Projektu przewidziana jest rezerwa na dodatkowe koszty związane z realizacją Projektu, której wydatkowanie było uwzględnione w kalkulacji wskaźników efektywności inwestycji. Spółka nie widzi więc konieczności zawiązywania odpisu na utratę wartości w wyniku korzystania z tej rezerwy.

Gość: Kluczowy projekt czyli Polimery Police stoi pod znakiem zapytania ze względu na problemy Hyundai Engineering. Czy istnieje ryzyko, że nie dogadacie się co do terminów i wynagrodzenia? Co wtedy?

Marek Wadowski: Na obecnym etapie GA Polyolefins analizuje propozycje zmian do kontraktu EPC zgłoszone przez Generalnego Wykonawcę. W jej następstwie zostanie podjęta ewentualna decyzja o rozpoczęciu negocjacji. Obecnie prace nad realizacją Projektu są kontynuowane, a postęp rzeczowy wynosi 73 proc. Zgodnie z przyjętą formułą project finance budżet Projektu uwzględnia rezerwę na dodatkowe koszty związane z jego realizacją, której celem jest pokrycie m.in. zwiększonych kosztów budowy i kosztów GA Polyolefins w okresie konstrukcyjnym. Spółka podchodzi do zgłoszonych propozycji zmian w sposób profesjonalny, kierując się interesem Grupy i Projektu. Tym samym Grupa Azoty nie identyfikuje ryzyka zatrzymania realizacji Projektu. 

Tymek: Dzień dobry ZAK zanotował bardzo mocny zjazd wyniku w nawozach przeciwnie do innych spółek z grupy. Dlaczego tak się stało?

Marek Wadowski: Porównując marżę EBITDA wygenerowaną w Grupie Azoty ZAK S.A. w Segmencie Nawozowym do skonsolidowanej na poziomie Grupy Kapitałowej marży w Segmencie Nawozy-Agro, jest ona wyższa w I półroczu o niespełna 0.6 p.p.

Analizując dane dotyczące 2Q odchylenie spowodowane jest letnim postojem remontowym, który wpłynął na niższą produkcję i sprzedane wolumeny.

Gość: W pierwszym półroczu ściągnęliście prawie 1 mld zł zobowiązań z tytułu faktoringu odwrotnego. Czy to tańszy rodzaj finansowania od kredytów obrotowych, albo obligacji?

Marek Wadowski: Finansowanie w ramach faktoringu odwrotnego, ze względu na swój charakter - krótkoterminowego finansowania kapitału obrotowego - należy do najbardziej korzystnych cenowo źródeł finansowania, zważywszy dodatkowo że jego koszt jest oparty o dobrą ocenę standingu finansowego Grupy przez banki i towarzystwa faktoringowe, które tego finansowania udzieliły
  
Gość: Czy spodziewacie się jakichś większych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych w związku z obecnymi cenami uprawnień do emisji? Bo te wykazywane w tym roku są o rząd wielkości mniejsze - 8M vs. 44M

Marek Wadowski: Głównym powodem ograniczenia kwoty przewidywanych rekompensat dla przedsiębiorstw energochłonnych jest wyłączenie produkcji amoniaku, nawozów i tworzyw z tego mechanizmu wsparcia. Kwota rekompensat zależy od średniorocznej ceny praw do emisji CO2, co w związku ze wzrostem notowań praw do emisji CO2 jest czynnikiem zwiększającym kwoty potencjalnie należnych rekompensat. Niemniej, ze względu na ograniczoną roczną łączną kwotę rekompensat, wynikającą z ustawy, czynnik ten może mieć ograniczony wpływ na możliwe zwiększenie kwot rekompensat dla spółek Grupy Azoty.

Gość: Jaką kwotą obciązy wyniki III kw. zaprzestanie produkcji POM?

Marek Wadowski: Decyzja o planowanym zaprzestaniu kontynuowania działalności w zakresie biznesu POM nie będzie miała istotnego wpływu na pozostałą działalność prowadzoną przez Segment Tworzywa. Nie przewidujemy niekorzystnego wpływu zaprzestania produkcji POM na wyniki III kwartału 2021 r.

Gość: W jakim stopniu spółka zabezpieczona jest przed wzrostem stóp procentowych? Jaka kwota zobowiązań jest niepokryta przez derywaty i narażona na ryzyko wzrostu?

Marek Wadowski: Grupa Azoty posiadała długoterminowe kredyty w EUR oparte o stałą stopę, które stanowią ok. 25 proc. sumy kredytów. Pozostałe kredyty Grupy są zaciągnięte częściowo w PLN (ok. 50 proc.) wg zmiennych stóp opartych o WIBOR, a częściowo w EUR (ok. 25 proc.) wg zmiennych stóp opartych o EURIBOR, co stanowi dodatkową dywersyfikację ryzyka wzrostu stóp procentowych.
Z kolei kredyty udzielone w formule project finance na finansowanie Projektu Polimery Police są w pełni zabezpieczane przed ryzykiem zmiany stóp procentowych.

Donald: Czy macie już wybrane kolejne kierunki dywersyfikacji po Policach? Czy na razie za wcześnie aby o tym mówić?

Marek Wadowski: Kwestię tę zaadresujemy w naszej strategii na lata 2021-2030, której kluczowe punkty opublikujemy w najbliższych tygodniach.

Pace70: Jak odebrana została przez rynek jakość produktu z nowej linii granulacji w Puławach?

Marek Wadowski: Bardzo pozytywnie. Jesteśmy w stanie ulokować 100 proc. nawozów wyprodukowanych na tej instalacji. Jest to Saletra amonowa Pulan Makro 32. Głównym rynkiem sprzedaży jest rynek krajowy, ale sprzedajemy także na eksport m.in. na rynek brytyjski.

AT: Panie Prezesie, co dalej z Policami? Kiedy można spodziewać się zakończenia analizy roszczeń kierowanych przez Koreańczyków?

Marek Wadowski: Dokumentacja dołączona do propozycji zmian zgłoszonych przez Generalnego Wykonawcę jest bardzo obszerna. Analiza formalna i merytoryczna musi być dokładna, wobec czego należy spodziewać się, że proces oceny może potrwać kilka tygodni.

Masa: Czy przy obecnych cenach uprawnień CO2 podjęlibyście jeszcze raz decyzję o budowie bloku węglowego w Puławach?

Marek Wadowski: Blok w Puławach jest blokiem, który służy do produkcji energii elektrycznej i pary technologicznej. Obecne ceny gazu oraz sprawność kotła powodują jego uzasadnienie ekonomiczne. Należy zwrócić uwagę, że w chwili obecnej nie dysponujemy w tym miejscu nadwyżkami gazu, które mogłyby służyć do produkcji energii elektrycznej i pary technologicznej.

Marek Wadowski: Dziękuję Państwu bardzo za udział w czacie. Jak zwykle byliście bardzo dociekliwi. Już dziś zapraszam na kolejne nasze spotkanie, po publikacji wyników za III kwartał. Do zobaczenia!

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

10.06.2021
Czat inwestorski - Konferencja "WallStreet 25 on-line"
Rozwiń

Marek Wadowski: Dzień dobry Państwu, zapraszam do zadawania pytań.

Rafał Toba: Jakiej koniunktury w segmencie nawozowym spółka spodziewa się w drugiej połowie 2021 roku oraz w 2022 roku?

Marek Wadowski: Przewidujemy, że Biznes Nawozy do końca 2021 r. będzie pod wpływem sytuacji na rynku zbóż i rzepaku i tutaj oczekujemy stabilizacji na wysokich poziomach cenowych. Zakładamy wysokie polny w Polsce i Unii Europejskiej. Sytuacja zmienia się na tyle dynamicznie, że trudno jednoznacznie przewidywać rok 2022. Uważamy jednak, że w związku ze wzmożonym eksportem ziarna, w kolejny sezon 2021/2022 wejdziemy z mocno uszczuplonymi zapasami zbóż, co będzie stanowiło silne wsparcie cen ziarna w kraju. Tak więc wysokie ceny zbóż na giełdach światowych oraz uszczuplona podaż ziarna w kraju wpłyną na umacnianie się cen zbóż co najmniej do końca roku, a tym samym cen nawozów.

Dawid M.: Jak epidemia COVID-19 wpłynęła na biznes nawozowy spółki?

Marek Wadowski: Pandemia COVID-19 nie wpłynęła znacząco na biznes nawozowy z punktu widzenia lokowania wolumenów zarówno na rynku krajowym jak i europejskim. Obecnie, obserwujemy większy wpływ pandemii na ceny surowców, które globalnie są w trendzie wzrostowym. Dla Grupy Azoty najistotniejsze będzie zachowanie się cen gazu.

Istotne w tym okresie będą także ceny surowców – przede wszystkim ceny gazu w nawozach azotowych i fosforytów w nawozach wieloskładnikowych. Jeżeli ceny gazu w Europie nie spadną drastycznie to ceny nawozów azotowych powinny mieć trend wzrostowy do końca roku. Rynek fosforanu amonu, a tym samym nawozów wieloskładnikowych także pozostanie w trendzie rosnącym.

Nie bez znaczenia będzie także sytuacja w Białorusi – ograniczenie importu nawozów z tego kierunku oraz ewentualne problemy z zakupem surowców (sól potasowa) będzie kolejnym czynnikiem umacniającym ceny nawozów w kraju oraz na rynkach europejskich.

Szczepek: W jakim stopniu zmiany cen gazu oraz praw do emisji CO2 wpłyną na wyniki spółki w drugim kwartale 2021 roku?

Marek Wadowski: Wpływ rosnących cen gazu jest rekompensowany przez rosnące ceny nawozów, natomiast w zakresie praw do emisji CO2 Spółka jest we wskazanym okresie zabezpieczona w stopniu istotnie redukującym negatywny wpływ wzrostu cen.

Anna - Anonim: Czy zakłady produkcyjne spółki funkcjonowały w inny sposób w stosunku do okresu sprzed pandemii?

Marek Wadowski: W okresie pandemicznym stosowaliśmy narzędzia umożliwiające zachowanie ciągłości działania z maksymalnym możliwym reżimem sanitarnym, skutecznie zapobiegając rozprzestrzenianiu się zachorowań. Część pracowników pracowała w trybie zdalnym, wyeliminowaliśmy przemieszczanie się pracowników wewnątrz zakładów i izolowaliśmy grupy pracowników pracujących w produkcji. Nie zanotowaliśmy silnego wzrostu absencji chorobowej pracowników.

misiek: Jakie są najbardziej negatywne skutki pandemii koronawirusa z punktu widzenia spółki?

Marek Wadowski: Najbardziej negatywne skutki pandemii koronawirusa z punktu widzenia Spółki to niepewność konsumencka w sektorach końcowych zastosowań tworzyw i zakłócenie łańcuchów dostaw, skutkujące ograniczeniem dostępności surowców i komponentów. Należy jednak pamiętać, że negatywne skutki pandemii koronawirusa są rekompensowane przez rosnące ceny produktów.

Guzera: Jakie są plany inwestycyjne spółki na ten rok?

Marek Wadowski: W roku bieżącym kontynuujemy obecnie nasz największy projekt Polimery Police, czyli wytwórnię polipropylenu w Policach, jak i nasze inwestycje rzeczowe, zarówno rozwojowe, jak i utrzymujące biznes oraz odtwarzające majątek produkcyjny Spółek Grupy. Aktualnie kończymy budowę instalacji granulacji mechanicznej naszych podstawowych nawozów saletrzanych.

Adam Analityk - Anonim: Czy Grupa Azoty spodziewa się dalszych wzrostów cen gazu w drugiej połowie 2021 roku?

Marek Wadowski: Uważamy, że powoli wyczerpuje się potencjał do dalszych wzrostów cen gazu. Zapasy gazu w UE zaczęły rosnąć w tempie wyższym od średniej wieloletniej. Także dostawy LNG do Europy powinny być w nadchodzących miesiącach wyższe od bardzo niskich ubiegłorocznych. W związku z tym spodziewamy się, że w 3 kw. bieżącego roku ceny gazu powinny wykazywać tendencję spadkową.

Izek - Anonim: Jak blokada Kanału Sueskiego wpłynęła na działalność Grupy Azoty?

Marek Wadowski: Tygodniowa blokada Kanału Sueskiego nie wpłynęła bezpośrednio na działalność Grupy Azoty. Spowodowała ona natomiast opóźnienia logistyczne w transporcie z Bliskiego Wschodu niektórych produktów petrochemicznych w tym benzenu i była jednym z determinantów wzrostu cen na początku drugiego kwartału bieżącego roku.

BerMok - Anonim: Jaki wpływ na funkcjonowanie spółki miała pandemia koronawiursa?

Marek Wadowski: Poza wskazanym przy poprzednim pytaniu wpływie pandemii koronawirusa na otoczenie rynkowe, pandemia wpłynęła przede wszystkim na zmianę organizacji pracy w spółce. Zastosowane działania skupione wokół utrzymania reżimu sanitarnego pozwoliły zachować pełną efektywność pracy.

Błażej M.: Jakie czynniki miały wpływ na wzrost przychodów spółki w pierwszym kwartale 2021 roku?

Marek Wadowski: Wzrost przychodów w IQ 2021 (w odniesieniu do 1Q 2020) odnotowany został we wszystkich kluczowych segmentach.

W segmencie nawozów wzrost przychodów to efekt wzrostu cen wynikający z solidnych wzrostów notowań nawozów na rynkach światowych (do których tez przyczynił się wzrost notowań płodów rolnych i zwiększenie siły nabywczej rolników).

W segmencie tworzyw wzrost przychodów to efekt zarówno cenowy (podążanie za rosnącymi cenami surowców) jak i zwiększenie popytu skutkujące wyższym wolumenem.

W segmencie chemii na plan pierwszy wysuwa się wzrost cen mocznika technicznego (w ślad za wzrostem notowań mocznika na giełdach światowych) oraz bardzo duży popyt na produkty OXO.

J GruneInvestor - Anonim: Jakie benefity daje spółce przystąpienie do Sojuszu na rzecz Czystego Wodoru.

Marek Wadowski: Grupa Azoty jako największy producent wodoru w Polsce jest żywo zainteresowany rozwojem nowych kierunków jego zastosowań. Przystąpienie do Sojuszu na rzecz Czystego Rozwoju sprzyja wymianie wiedzy, technologii, daje możliwość konsultowania pomysłów i projektów, jest platformą do wyszukiwania partnerów i podmiotów do realizacji przedsięwzięć w obszarze wodoru.

Artur - Anonim: Witam, za rok poprzedni definitywnie nie będzie dywidendy w żadnej kwocie?

Marek Wadowski: Zarząd Grupy Azoty S.A. zarekomendował pozostawienie zysku za 2020 rok w całości w Spółce, głównie z uwagi na zabezpieczenie realizacji zaplanowanych dalszych zamierzeń inwestycyjnych. Ostateczna decyzja w sprawie podziału zysku netto należy do Walnego Zgromadzenia.

GruneInvestor - Anonim: Czy spółka zamierza inwestować w projekty związane z OZE?

Marek Wadowski: Oczywiście. Energetyka jest ważnym elementem procesu produkcyjnego w Grupie Azoty. Rozwój projektów związanych z OZE będzie także umożliwiał ograniczanie emisji CO2.

Fundamentalista: Jaki wpływ pandemia koronawiursa miała na marżę w poszczególnych segmentach działalności spółki?

Marek Wadowski: Wpływ pandemii koronawirusa na poszczególne segmenty naszej działalności należy rozpatrywać pod względem zmian popytu. 

W segmencie nawozów popyt był i wciąż jest bardzo wysoki, jednak wzrost cen gazu ogranicza wzrosty marży.

W roku 2020 w obszarze pigmentów notowaliśmy bardzo dobre poziomy rentowności, z kolei w obszarze tworzyw i melaminy obserwowaliśmy ograniczenie popytu, co przełożyło się na ujemne marże operacyjne.

Obecnie, doświadczamy wyraźnego odbicia popytowego co przekłada się na poprawę sytuacji w segmentach tworzyw konstrukcyjnych i melaminy z zachowaniem wciąż bardzo przyzwoitych poziomów marż w pozostałych biznesach segmentu chemia (pigmenty oraz OXO).

Filip – Anonim:  Jakie nadzieje pod kątem biznesowym spółka wiąże z nową instalacją polimerów biodegradowalnych?

Marek Wadowski: Obecnie skala produkcji polimerów biodegradowalnych jest niewielka, niemniej jednak zakładamy, że rynek tych tworzyw będzie się intensywnie rozwijał. Korzystny efekt środowiskowy utwierdza nas w tym przekonaniu.

Przemek: Na jakim etapie jest tworzenie nowej strategii Grupy Azoty?

Marek Wadowski: Zgodnie z wcześniejszymi publicznymi zapowiedziami, trwają mocno zaawansowane prace nad strategią. Zakładamy jej opublikowanie niezwłocznie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

Przemek: Na jakich segmentach spółka będzie się skupiać w nowej strategii?

Marek Wadowski: Odpowiedź została udzielona powyżej.

Makler: Kiedy firma zamierza opublikować nową strategię obejmującą okres do 2030 roku?

Marek Wadowski: Odpowiedź została udzielona powyżej.

Maciej: Czy w związku z poluzowaniem obostrzeń w gospodarce, Grupa Azoty spodziewa się zmian w kwestii popytu oraz cen surowców?

Marek Wadowski: Ożywienie na rynkach zauważalne było już wcześniej, kiedy obostrzenia nadal były utrzymywane. Znaczący wzrost popytu w segmencie tworzyw trwa od czwartego kwartału 2020 roku. 

Od początku bieżącego roku rozpoczął się okres wzmożonego popytu w segmencie nawozów (wiosenny sezon nawozowy). Najbliższy czas to okres wakacyjny, kiedy to zwyczajowo następuje sezonowy spadek popytu na nawozy, a następnie jego powrót w okresie jesiennym. Jednakże po niepewnej sytuacji rynkowej będącej konsekwencją pandemii trudno jest przewidzieć zachowanie rynku, gdzie aktualnie głównym determinantem jest bilans popytowo podażowy. Ten bilans będzie bezpośrednio rzutował na rozwój sytuacji cenowej surowców, które przełożą się na ceny produktów.

Luzowanie obostrzeń w największym stopniu przekłada się na wzrost mobilności skutkując wzrostem zapotrzebowania na paliwa transportowe, co przekłada się na poprawę sytuacji w obszarze produktów petrochemicznych. Bardziej zbilansowany rynek w tym zakresie powinien wpłynąć na stabilizację cen.

Majki: Jakie działania spółka zamierza podjąć w ramach działań w ramach Zielonego Ładu?

Marek Wadowski: Grupa Azoty prowadzi szereg działań prośrodowiskowych. Przykładem może być wprowadzanie nowych linii nawozowych, zgodnych z wymaganiami Dyrektywy dotyczącej redukcji emisji amoniaku czy zaangażowanie Grupy w projekty wodorowe, podyktowane dążeniem do redukcji CO2. Grupa Azoty opracowała również nowe biodegradowalne tworzywa – w maju tego roku uruchomiono linię pilotażowo-produkcyjną do wytwarzania skrobi termoplastycznej. To tylko kilka przykładów podejmowanych działań, szeroko przedstawianych w naszych raportach; dalsze plany Grupy Azoty w zakresie Zielonego Ładu przedstawione zostaną w nowej Strategii.

Marek Wadowski: Serdecznie dziękuję za wszystkie pytania! To pierwsze spotkanie z Państwem było dla mnie wyzwaniem, które dostarczyło wielu pozytywnych emocji. Do zobaczenia na kolejnym czacie!

16.04.2021
Czat inwestorski - wyniki wypracowane przez spółki z Grupy Azoty w 2020 roku
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Tomaszem Hryniewiczem, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty. Tematem spotkania będą wyniki spółki za 2020 rok.

moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##.

moderator: W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch.

moderator: Szanowni Państwo, ze względu na duże zainteresowanie, przedłuża się konferencja wynikowa Grupy Azoty dla analityków, w której udział bierze pan Tomasz Hryniewicz. Z tego powodu rozpoczęcie czatu opóźni się o przynajmniej 15 minut. Dziękujemy za cierpliwość.

Tomasz Hryniewicz: Szanowni Państwo, przepraszamy za małe spóźnienie związane z przedłużoną konferencją dla analityków. Za chwilę startujemy.

anty_teresa: Co będzie surowcem do produkcji tworzyw biodegradowalnych i jaka będzie ich cena w porównaniu do normalnych tworzyw?

Tomasz Hryniewicz: Tworzywa biodegradowalne to takie, które rozkładają się pod wpływem czynników środowiskowych takich jak: temperatura, fermentacja itd. Natomiast surowcami do ich produkcji mogą być zarówno surowce kopalne typu ropa naftowa, gaz ziemny jak i biosurowce, np. bioetanol wytwarzany z roślin. Dużą rolę będą odgrywać oczywiście surowce pochodzące z recyklingu tworzyw sztucznych przetworzone do postaci podobnej do ropy naftowej.

Michał: Czy widać istotną poprawę marż w tworzywach i w chemii w ostatnich tygodniach/miesiącach?

Tomasz Hryniewicz: W ostatnich tygodniach obserwujemy poprawę marż na rynku tworzyw.

Michał: Czy marże w tworzywach znacząco wzrosły w ostatnim czasie dzięki wyższym cenom poliamidu, czy ze względu na równoczesny wzrost cen benzenu i fenolu, nie należy spodziewać się poprawy wyników w najbliższym czasie?

Tomasz Hryniewicz: Główną przyczyną wzrostu cen tworzyw jest wysoki popyt. Wzrostowi cen towarzyszy równoczesny wzrost cen surowców.

Krystian Brymora (BDM): - czy oprócz rekompensat (69 mln PLN) i wpływów z TA 4.0 (9 mln PLN), spółka odnotowała w 4Q20 nietypowe zdarzenia o charakterze jednorazowym ?

Tomasz Hryniewicz: Na poziomie skonsolidowanym nie było - poza określonymi w pytaniu - innych istotnych zdarzeń jednorazowych.

Szymon Struzik: Czy Grupa Azoty będzie w stanie udźwignąć ciężar inwestycji w Polyolefins i jednocześnie wypełnić założenia Zielonego Ładu, co na pewno będzie wiązało się z ogromnymi nakładami inwestycyjnymi?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty wniosła już do projektu „Polimery Police” cały wymagany wkład w formie wpłat kapitału i pożyczek podporządkowanych i ma zabezpieczone źródła finansowania w zakresie ewentualnego finansowania dodatkowego o charakterze gwarancyjnym. Aktualnie nie są zakładane dodatkowe nakłady na realizację tej inwestycji, dlatego też zagadnienia związane z „Zielonym Ładem” będą priorytetowym kierunkiem nakładów inwestycyjnych Grupy w najbliższych okresach. Grupa planuje finansować wymagane działania zarówno z dostępnych środków własnych, jak również z dostępnych środków unijnych oraz krajowych przewidzianych na finansowanie transformacji energetycznej. Możliwa jest także realizacja projektów dotyczących Zielonego Ładu z udziałem innych partnerów biznesowych.

Gość: Czy Państwa zdaniem odbicie na bieli tytanowej w IV kw. ma charakter trwały i niskie marże odeszły już w zapomnienie?

Tomasz Hryniewicz: Biorąc pod uwagę wyniki bez wpływu testu, sytuacja na ryku bieli w 1Q21 daje podstawę do poprawy wyników. Popyt na biel utrzymuje się na wysokim poziomie, w 1Q21 spodziewany jest także wzrost cen bieli tytanowej.

Michał: Czy Spółka zamierza aktualizować rezerwy w 2-4Q21 z tyt. rosnących cen CO2? Czy wyższe rezerwy na CO2 będą miały negatywny wpływ na EBITDE w 2-4Q21?

Tomasz Hryniewicz: Spółka zabezpieczyła wcześniej w kontraktach terminowych niedobór uprawnień do emisji CO2 na rok 2021, a tym samym nie przewiduje się negatywnego wpływu obserwowanego od początku roku wzrostu notowanych cen rynkowych uprawnień do emisji na wyniki i EBITDA spółki w 2021 roku.

Gość: Jaki był w IV kw. udział w sprzedaży nawozów spełniających wymagania Zielonego Ładu?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty wprowadziła na rynek krajowy mocznik z inhibitorem ureazy (Pulrea), który ma ograniczać emisję amoniaku do atmosfery oraz wprowadziła do sprzedaży nawozy wieloskładnikowe typu Fosfarm, które wpisują się w gospodarkę w obiegu zamkniętym. Nawozy stanowiły w Q4 niewielki udział wolumenowy, ale będzie on rozwijany w 2021 r.

Gość: Jak Grupa Azoty zamierza zrekompensować brak dopłat do CO2 w najblizszych latach? Jak widać wynik za 2020 jest zbudowany głównie przez rekompensaty z tego tytułu.

Tomasz Hryniewicz: W głównej mierze liczymy, iż następne lata będą „wolne” od rożnego rodzaju turbulencji rynkowych które w znaczącym stopniu podniosło ryzyko prowadzenia biznesu zwłaszcza w naszych segmentach B2B (Tworzywa, Melamina), które dość mocno odczuły okres pandemiczny.

Michał: Jaki jest udział Grupy Azoty (łącznie z konsolidowanymi Policami) w equity w Polimerach Police?

Tomasz Hryniewicz: Udział Grupy Azoty łącznie z Grupą Azoty ZChP w kapitale zakładowym GA Polyolefins wynosi 64,93 proc.

Gość: Czy budowa bloku węglowego przy obecnych cenach uprawnień do emisji CO2 ma uzasadnienie ekonomiczne?

Tomasz Hryniewicz: Tak, jako jedyne aktualnie dostępne źródło zasilania w na dzień dzisiejszy dla tej lokalizacji w tej ilości.

Michał: Czy ceny frachtu negatywnie wpływają na któryś z segmentów?

Tomasz Hryniewicz: Ogólnie ujmując, sytuacja kosztowa dla dostaw morskich poprawia się, gdyż ceny frachtów po rekordowych wzrostach ostro spadają i osiągają w niektórych rejonach świata nawet poziomy z roku 2018 czy 2019. Co do wpływu na poszczególne segmenty Grupy, to oceniam, że wpływ, jeżeli będzie odczuwalny, to relatywnie na niskim poziomie, choćby ze względu na fakt, że rynkiem właściwym Grupy Azoty jest Europa.

Gość: Ile wynosi wskaźnik net debt/EBITDA w Grupie z uwzględnieniem długu na projekt Polimery Police?

Tomasz Hryniewicz: Naszym zdaniem podawanie tego typu informacji nie jest miarodajne, z uwagi na fakt, iż projekt Polimery Police realizowany jest w formule project finance bez regresu do Grupy. Wkład kapitałowy i poziom pożyczek podporządkowanych jakie Grupa Azoty udzieliła spółce GA Polyolefins jest uwzględniony we wskaźniku który - pragniemy przypomnieć - na dzień 31.12.2020 nie przekracza poziomu 2.1.

Gość: Kiedy segment tworzyw odzyska rentowność na poziomie zysku operacyjnego? Czy w I kw. delty z notowań były bardziej korzystne niż w IV kwartale?

Tomasz Hryniewicz: Wyniki segmentu tworzyw uległy znaczącej poprawie i spodziewamy się, że ta sytuacja się utrzyma w dłuższym czasie. Spready pomiędzy cenami sprzedaży a notowaniami surowców w Q1 2021 są wyższe od spreadów z Q4 2020.

Gość: Witam. Co Zarząd sądzi obecnej wycenie akcji Spółki? Czy są one obecnie niedowartościowane biorąc pod uwagę dobre wyniki za rok 2020 i dobrą koniunkturę na giełdzie wśród innych spółek przemysłowych.

Tomasz Hryniewicz: Zarząd spółki dokłada wszelkich starań w celu budowy wartości dla akcjonariuszy, czego rezultatem są m.in. zaraportowane dobre wyniki finansowe i operacyjne za rok 2020, mimo bardzo trudnych okoliczności makroekonomicznych. Aktualnie w zaawansowanej fazie jest opracowanie aktualizacji strategii na lata 2021-2030. W ocenie zarządu, konsekwentnie podejmowane działania winny znaleźć odzwierciedlenie w wycenie akcji spółki.

Gość: Czy Spółka ma już zabezpieczone wszystkie prawa do emisji CO2 na 2021? Ile wynoszą w przybliżeniu roczne koszty zakupu dodatkowych jednostek?

Tomasz Hryniewicz: Zgodnie z odpowiedzią na wcześniejsze pytanie: Spółka zabezpieczyła wcześniej w kontraktach terminowych cały niedobór uprawnień do emisji CO2 na rok 2021. Koszty zakupu tych jednostek na rok 2021 (tj. wykonania wcześniej zawartych kontraktów terminowych kształtować) się będą na poziomie ponad 14 mln EUR.

Gość: Jaką średnioroczną EBITDĘ będą generować Polimery Police po uruchomieniu w 2023?

Tomasz Hryniewicz: Poziom średniorocznej EBITDA generowanej przez Polimery Police będzie w dużej mierze zależny od poziomu efektywnego spreadu pomiędzy surowcem a produktem: propanem a polipropylenem, które są wyceniane comiesięcznie i zależą od warunków rynkowych. Prognozy zawarte w modelu finansowym spółki wskazują na solidne podstawy Projektu i pozwalają na generowanie istotnie dodatnich przepływów pieniężnych.

inwestor_2k: Surowce, materiały i usługi drożeją w zawrotnym tempie. Czy nakłady na Polimery Police wzrosną względem pierwotnych szacunków?

Tomasz Hryniewicz: Projekt Polimery Police jest realizowany w formule EPC LSTK („Zaprojektuj i wybuduj, za cenę ryczałtową pod klucz”), to znaczy m.in., że zapisy kontraktowe zabezpieczają spółkę przed potencjalnym wzrostem cen surowców, materiałów i usług.

Gość: Witam Czy nowa strategia zakłada konsolidację działów z poszczególnych firm i ewentualną redukcję zatrudnienia?

Tomasz Hryniewicz: Strategia Grupy Azoty na lata 2021-2030 jeszcze powstaje. Zmieści w sobie strategie segmentów biznesu i strategie funkcjonalne obszarów wsparcia. Wśród ważnych rozdziałów Strategii funkcjonalnych będzie również rozdział „Ludzie Azotów”, a w nim poruszymy rozwój kapitału ludzkiego, politykę personalną, ochronę danych osobowych.

AT: Czy po aktualizacji założeń i zmiany ścieżek cenowych związanych z pandemią COVID19 strategiczne cele rentowności EBIT i EBITDA się nie zmieniły?

Tomasz Hryniewicz: Trzymamy się dotychczasowej strategii oraz wyników EBIT i EBITDA. Ewentualne zmiany ogłosimy w nowo tworzonej strategii.

le rom: ATT generuje Eps = (-0,6) - 3,7 zł . W 2020 ma Eps=3,14 zł . Czy nadal wyniki będą tak sobie zależne od pogody i czy można oczekiwać Div=1,5 zł, aby kurs akcji przynajmniej 23 zł był adekwatny przy dzisiejszym rynku.

Tomasz Hryniewicz: Wskaźnik EPS Grupy Azoty za 2020 r. wyniósł 3,14 zł. Aktualne notowania akcji Grupy Azoty to 34,38 zł, zatem znacząco powyżej poziomu 23 zł.

gość: Skoro są Państwo pozytywni na marże w tworzywach, chemii i nawozach, to dlaczego dzisiaj na PAP Spółka wypowiedziała się o negatywnych perspektywach, przez wzrost kosztu surowców?

Tomasz Hryniewicz: Raczej sporych wyzwaniach, tak, z racji na niepewność co do wpływu COVID-19 zarówno na ceny surowców jak i zawirowania rynkowe.

Gość: Czy gdyby nie spadek stóp procentowych spółka byłaby zmuszona do dokonywania odpisów na instalacji tworzyw?

Tomasz Hryniewicz: Pragniemy zaznaczyć, iż w okresie sprzed obniżki stóp także nie widzieliśmy konieczności dokonywania odpisów w segmencie Tworzywa.

Gość: Biorąc pod uwagę realizację inwestycji z zakresu Green Deal, czy rozważacie zamianę paliwa na gaz z węgla w Elektrowni Puławy, tak jak zrobił to PKN Orlen w Elektrowni Ostrołęka?

Tomasz Hryniewicz: Na tę chwile nie ma alternatywy dla tej lokalizacji w takim zapotrzebowaniu - opisywałem w poprzedniej odpowiedzi.

Gość: Dlaczego ZAK rozwija własne centrum B+R, a nie prowadzicie tych badań na poziomie grupy?

Tomasz Hryniewicz: Grupa rozwija swoje kompetencje w zakresie własnego B+R w różnych lokalizacjach i w sposób profilowany oraz uzależniony od potrzeb biznesowych i trendów rynkowych i regulacyjnych. I tak centrum B+R w Tarnowie specjalizuje się w badaniach dotyczących tworzyw i nawozów oraz jako jednostka nadrzędna koordynuje prace badawcze w całej Grupie. W Puławach rozwijane są kompetencje B+R sprofilowane na biotechnologie, natomiast wspomniane centrum B+R w Kędzierzynie będzie dedykowane produktom OXO (specyficznych dla ZAK) oraz paliwom alternatywnym w tym wodorowi.

Gość: Jak nowy zarząd ocenia decyzję o rozbudowie mocy wytwórczych w tworzywach, które podjęto w ubiegłych latach?

Tomasz Hryniewicz: To była bardzo dobra decyzja.

Gość: Jaką część praw do emisji macie zabezpieczonych na rok 2022 i 2023?

Tomasz Hryniewicz: Obecnie poziom zabezpieczenia przez spółkę niedoboru uprawnień do emisji na rok 2022 kształtuje się na poziomie ponad 30 proc., natomiast na rok 2023 spółka nie zabezpieczała dotąd niedoboru uprawnień.

Gość: O ile proc. wyższe marże notujecie na poliamidzie modyfikowanym?

Tomasz Hryniewicz: Marże na poliamidzie modyfikowanym są wyższe w odniesieniu do Q4 2020.

Gość: Czy dobrze zrozumiałem podczas konferencji, że spółka dokonała rozwiązania odpisów? Czy to rozwiązanie jest widoczne także w wynikach skonsolidowanych?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty przeprowadziła testy na utratę wartości na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym, w wyniku których nie stwierdzono konieczności dokonywania ani rozwiązywania odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych. Rozwiązania odpisów aktualizujących wartość majątku trwałego miały natomiast miejsce na poziomie spółek zależnych - Grupy Azoty Police i Grupy Azoty Puławy - o czym spółki te poinformowały w swoich sprawozdaniach finansowych oraz w raportach bieżących. Ze względu na inne wartości majątku na poziomie spółek zależnych i na poziomie skonsolidowanym, co wynika z wycen majątku dokonywanych przy nabyciu spółek zależnych, zdarzenia te nie miały wpływu na skonsolidowane dane finansowe GK Grupa Azoty za 2020 rok.

Gość: Czy w nowej strategii trzeba się spodziewać znacznych wydatków na proekologiczne rozwiązania?

Tomasz Hryniewicz: Wszystko wskazuje na to, że w dekadzie 2021-2030 regulacje prawne, unijne i krajowe, będą jeszcze bardziej rosły w znaczenie dla przemysłu, zwłaszcza chemicznego. Na szczęście są one zbieżne z oczekiwaniami społecznymi w Europie, więc rośnie też grono naszych klientów, którzy są zainteresowani produktami, spełniającymi ekologiczne oczekiwania. Zatem zmienia się logika nie tylko nasza, ale i naszych konkurentów. Nasze plany inwestycji obejmują oczywiście wydatki proekologiczne, nie aż tak jednak przytłaczające, jak mogło się wydawać na pierwszy rzut oka.

Gość: Ceny pszenicy, rzepaku, czy kukurydzy notowały w 4Q najwyższe ceny od wielu lat. Dlaczego nie przełożyło się to na ceny nawozów?

Tomasz Hryniewicz: Podwyżki cen zawsze działają z opóźnieniem do podwyżek cen płodów rolnych, dlatego będą one miały większe znaczenie w Q1 2021 r.

Gość: Dzień Dobry Panie Prezesie, czy wysokie ceny zbóż miały przełożenie na ceny nawozów w I kw. jak te ceny wyglądały r/r i q/q? Czy Azotom udało się wykorzystać tę jak się wydaje dobrą sytuację i w najważniejszym, pierwszym kwartale roku uda się pokazać bardzo dobry wynik w tym segmencie?

Tomasz Hryniewicz: Ceny zbóż to jedne z szeregu czynników, jakie bierzemy pod uwagę przy polityce cenowej. Nie możemy ujawnić szczegółowych danych, ale należy podkreślić, że ceny zbóż sprzyjały kształtowaniu się cen na nawozy. Ceny zbóż odnotowywały kilkuletnie maksima i mamy nadzieję, że sami rolnicy wykorzystali te sprzyjające warunki.

Gość: Czy odnotowujecie obecnie jakieś utrudnienia transportowe w eksporcie?

Tomasz Hryniewicz: Incydentalnie.

Michał: Czy marże/spready w tworzywach w 1Q21 sa wyższe niż w 4Q20?

Tomasz Hryniewicz: Tak, marże w tworzywach w 1Q2021 są wyższe niż w 4Q2020.

Gość: Dlaczego tak wyraźnie spadły przychody Spółki? Zarząd zapowiadał że po przejęciu Compo przychody wzrosną do poziomu 12 mld, a są na poziomie 10.5 mld?

Tomasz Hryniewicz: Działalność Grupy Azoty w 40 proc. opiera się na biznesach B2B, w których ceny produktów w dużej mierze odzwierciedlają poziomy cen surowców, co przy historycznie niskich notowaniach ropy naturalnie wpłynęło na obniżkę naszych cen. Dodatkowo należy wspomnieć, iż ww. biznesy też odczuły ograniczony popyt, co przełożyło się na mniejsze wolumeny sprzedaży w takich biznesach jak tworzywa, melamina.

Gość: Jaka obecnie część pracowników przebywa na zwolnieniach, kwarantannie, izolacji? Czy odczuwacie braki kadrowe związane z kolejną falą pandemii?

Tomasz Hryniewicz: W spółkach Grupy Azoty do tej pory nie notowaliśmy i nie notujemy zwiększonych braków kadrowych w związku z kolejną falą pandemii. Wdrożone sposoby mitygacji ryzyk rozszerzania się zachorowań zadziałały w stopniu pozwalającym na zachowanie ciągłości produkcji i ciągłości pracy wsparcia.

Gość: Czy prognozowane ceny dla instalacji polimerów na przyszłe lata zmieniły się w wyniku pandemii?

Tomasz Hryniewicz: Jeżeli chodzi o ceny polipropylenu, spółka bazuje na długoterminowych prognozach renomowanych doradców rynkowych. Na chwilę obecną spółka nie zakłada zasadniczych zmian w długofalowych trendach cenowych.

Gość: Jaki był koszt wyemitowanych gazów cieplarnianych, które zostaną rozliczone w tym roku? Jaki procent emisji mieliście darmowy i jaki przewidujecie udział darmowych uprawnień w tym roku?

Tomasz Hryniewicz: Łączny koszt emisji CO2 za 2020 rok wyniósł ponad 130 mln zł. Uprawnienia do emisji za 2020 rok zostały w pełni zabezpieczone. Za 2020 rok Grupa uzyskała nieodpłatnie nieco ponad 1/2 wymaganych uprawnień do emisji, reszta została zakupiona na rynku. Grupa prowadzi aktywną politykę zabezpieczenia kosztów emisji CO2, niemniej ponieważ Grupa nie publikuje prognoz finansowych, dane w tym zakresie na rok 2021 nie mogą być ujawniane.

Gość: Czy w 2 kwartale obserwowany jest dalszy wzrost cen nawozów, czy raczej szczyt jest za nami i teraz nastąpi stabilizacja, ewentualnie jakaś korekta?

Tomasz Hryniewicz: W przypadku nawozów azotowych drugi kwartał roku w Europie i Polsce zawsze wiąże się z dołkiem cenowym. Niemniej poziom korekty będzie uzależniony m.in. od cen gazu i cen mocznika na rynkach światowych. W przypadku nawozów wieloskładniowych nie spodziewamy się znaczących korekt z uwagi na utrzymujące się wysokie cen DAP i NPK na rynkach światowych.

Raven: Czy biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne jak cena gazu, ceny uprawnień CO2 jest szansa na poprawę wyników w najważniejszym, czyli niedawno zakończonym I kw. roku?

Tomasz Hryniewicz: Na pewno gaz nie był naszym sprzymierzeńcem w I kwartale. Niemniej aktywnie działamy, aby odpowiednio zaadresować to ryzyko. Prawa do emisji CO2 mamy na ten rok w przeważającej części pokryte kontraktami, co w sytuacji zwyżki cen na rynku będzie dla nas neutralne wynikowo.

Gość: Czy prace w Policach posuwają się zgodnie z harmonogramem, czy pandemia coś utrudnia w tym aspekcie?

Tomasz Hryniewicz: Stan zaawansowania prac szacowany jest obecnie na ok. 55 proc. (zaawansowanie projektu obejmuje m.in. fazę projektowania, zamówienia i dostawy, prace konstrukcyjne). Postęp prac jest obecnie zgodny z aktualnie obowiązującymi harmonogramem realizacji inwestycji.

Gość: Witam, jak Państwo oceniacie wpływ pandemii na obecne i przyszłe wyniki? Obostrzenia nadal są przedłużane cierpi gastronomia i rolnictwo, czy w związku z tym zapotrzebowanie na nawozy i ich ceny nie odbiją się mocno negatywnie na wynikach spółki w obecnym i przyszłym roku? Jestem też ciekaw, jakie są założenia co do Polic, w jakim czasie inwestycja może się zwrócić? Ostatnie pytanie, czy oprócz rynku europejskiego spółka planuje zwiększać ekspansję na inne kontynenty? Nie obawiacie się np. zwiększonej konkurencji ze strony Chin w Europie?

Tomasz Hryniewicz: W związku z zaistniałą sytuacją pandemiczną, rok 2020 zakończył jedynie niewielkim pogorszeniem wyników finansowych w stosunku do roku poprzedniego. Dzisiaj miała miejsce konferencja wynikowa, podczas której szeroko został omówiony wpływ pandemii. Zachęcam do zapoznania się z prezentacją inwestorską, która jest dostępna na naszej stronie internetowej. Znajdą w niej Państwo również odpowiedzi m.in. na postęp prac przy Projekcie Polimery Police, jak również informacje o sytuacji rynkowej, w tym na rynku nawozowym.

Gość: Ile środków spółka pozyskała w ramach różnych tarcz?

Tomasz Hryniewicz: W roku 2020 kwota 284 mln zł, z tego tarcza antykryzysowa 65 mln zł. Pozostała kwota to rekompensaty za wzrost cen uprawnień do emisji CO2.

Gość: Jaką marzę generuje dział compoundingu? Czy Spółka zwiększyła w ostatnim roku sprzedaż compoundów z poliamidów?

Tomasz Hryniewicz: Marża na tworzywach modyfikowanych jest wyższa w odniesieniu do Q4 2020. Sprzedaż compoundów z PA6 w ostatnim roku wrosła odniesieniu do okresu wcześniejszego.

Gość: Ceny gazu w IQ były na TGE blisko 70 proc. wyższe r/r. Czy takich właśnie wzrostów należy się spodziewać w raporcie za IQ na poziomie kosztów surowca, czy cenę gazu jakoś zabezpieczyliście i będzie ona niższa?

Tomasz Hryniewicz: Wzrost cen rynkowych gazu w I kwartale br. wynikał z równoczesnego wpływu zwiększonego w sezonie zimowym zużycia tego surowca, jak też z obserwowanego równolegle wzrostu cen surowców i produktów w związku przewidywaniami stopniowego ograniczania pandemii COVID. Grupa Azoty realizuję więc zakupy gazu po cenach rynkowych ale jednocześnie też realizowany jest stopniowy wzrost cen nawozów. Co istotne, oczekuje się naturalnego zmniejszenia zużycie gazu na świecie po okresie zimowym i w efekcie stopniowego spadku jego cen rynkowych.

Gość: Czy w 2021 odnotujemy szczyt wydatków inwestycyjnych w Grupie (CAPEX=3,7mldPLN) a w następnych latach będą już one stopniowo spadać?

Tomasz Hryniewicz: W roku 2021 mamy kumulację wydatków na projekt Polimery Police w kwocie 1,8 mld zł oraz na energetykę w Puławach ponad 0,5 mld zł. Po odjęciu tych kwot pozostaje kwota 1,4 mld zł, która nie odbiega znacząco od planowanych łącznych wydatków CAPEX w latach ubiegłych.

Gość: Czy na 2020r. też mieli Państwo zabezpieczone ceny CO2? Jeśli tak, to dlaczego negatywny efekt z tego tyt w 4Q20 wyniósł 19 mln i 59 mln w całym 2020r?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty prowadzi aktywną politykę zabezpieczania kosztów emisji CO2, zgodnie z którą zakupy uprawnień do emisji są dokonywane z wyprzedzeniem i tylko część uprawnień jest kontraktowana w trakcie danego roku. Obserwowane odchylenia wynikają z istotnego wzrostu cen uprawnień do emisji w II połowie 2020 roku.

Gość: Analizując sytuację sektora tworzyw w Spółce, gdzie cyklicznie spółka generuje straty i występują problemy z rentownością, czy nie uważacie iż niestety podobna sytuacji może występować w przyszłości w Polimerach Police, gdzie finalny produkt jest podobny.

Tomasz Hryniewicz: Polipropylen jest uniwersalnym tworzywem sztucznym, wykorzystywanym w szerokim spektrum zastosowań, jeżeli chodzi o ilość segmentów rynku, co zapewnia większą odporność na wahania koniunkturalne w poszczególnych branżach. Prognozy rynku wskazują ponadto na stały wzrost zapotrzebowania na polipropylen w Europie, zaś inwestycja Polimery Police jest jedyną tego typu inwestycją realizowaną obecnie w Europie.

Gość: Skoro w tworzywach i chemii ma być lepiej, to skąd cytat Pana Prezesa w wywiadzie z PAP "Grupa Azoty zakłada zdecydowany wzrost cen surowców, co wpłynie na marże"?

Tomasz Hryniewicz: Poprawa sytuacji rynkowej w tworzywach jest efektem wzrostu popytu. Ceny rynkowe są kształtowane w odniesieniu do aktualnej sytuacji podażowo-popytowej. Wzrost cen surowców nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na marże.

Gość: Panie Prezesie, czy nowa strategia będzie uwzględniała dalsze akwizycje/przejęcia, czy też wyłącznie rozwój organiczny Grupy?

Tomasz Hryniewicz: Pracujemy starannie nad strategią 2021-2030. Istotne jest, że myślimy o strategii segmentowo, tj. o zarządzaniu Grupą dość samodzielnymi segmentami biznesu. Zobaczymy, czy strategie segmentów w istotnym stopniu będą wskazywać M&A jako istotne narzędzie przyszłej operacjonalizacji strategii.

Gość: Czy w podpisanych kontraktach na dostawy energii odczuliście mocno wzrost cen? Te ceny jakoś zabezpieczacie na rynku, czy to partner je zabezpiecza?

Tomasz Hryniewicz: Od 2020 roku ceny energii w Polsce były poddane wysokiej zmienności sięgającej 20% . Wzrost cen energii elektrycznej w jest wprost powiązany z cenami uprawnień CO2.
Zakup energii elektrycznej jest realizowany w ramach wspólnych postępowań zakupowych spółek grupy kapitałowej, na podstawie posiadanych planów zapotrzebowania na energię elektryczną i z zastosowaniem strategii zakupu polegającej na częściowym zakupie energii elektrycznej na kolejne 3 lata. Ceny zabezpieczają dostawcy energii elektrycznej.

Gość: Czy zachowana zostanie podmiotowość poszczególnych spółek?

Tomasz Hryniewicz: Nie są mi znane jakiekolwiek rozważania nad zmianą obecnego stanu rzeczy.Tomasz Hryniewicz: Szanowni Państwo. Czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca. Dziękuję za wszystkie pytania. Było ich bardzo dużo. Do zobaczenia na następnym czacie.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

 

27.11.2020
Czat inwestorski w ramach „Targów Twoje Inwestycje on-line”. Konferencja „WallStreet 2020”
Rozwiń

Tomasz HryniewiczŁ Dzień dobry, Witam Państwa na dzisiejszym czacie. Jesteśmy po publikacji wyników za trzeci kwartał 2020 roku. Zapraszam do zadawania pytań.

bjerre: Czy Grupa Azoty korzystała z działań pomocowych rządu w związku z sytuacją epidemiologiczną?

Tomasz Hryniewicz: Łączna kwota dofinansowania do wynagrodzeń pracowniczych, otrzymanego przez Grupę Azoty - Grupa Kapitałowa, w ramach Tarczy 4.0., wyniosła 59 mln.

Skibek: Jakiego wyniku za cały 2020 rok spodziewa się spółka?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty co do zasady nie publikuje prognozy wyników kolejnych okresów sprawozdawczych

RvP: Czy w 2021 roku firma planuje wypłatę zysku netto wypracowanego w 2020 roku?

Tomasz Hryniewicz: Na deklaracje dotyczące ewentualnej dywidendy muszą jeszcze Państwo poczekać – przed nami jeszcze cały grudzień, a następnie podsumowanie pełnego wyzwań roku 2020.

Ewa: Jak oceniacie transakcję przejęcia Compo Expert w 2018 roku?

Tomasz Hryniewicz: Ocena transakcji nabycia COMPO EXPERT w 2018 roku jest pozytywna. Akwizycja ta pozwoliła na istotne poszerzenie portfela produktów, wejścia w nowy perspektywiczny segment nawozów specjalistycznych oraz istotne zwiększenie dywersyfikacji terytorialnej działalności Grupy. Ponadto podjęte działania integracyjne przyczyniają się do identyfikacji i realizacji synergii zarówno po stronie Grupy Azoty jak i COMPO EXPERT.
Akwizycję tę należy ocenić pozytywnie także pod względem ekonomicznym, gdyż wyniki finansowe COMPO EXPERT mimo trudnego roku spowodowanego pandemią na całym świecie kształtują na dobrym poziomie.

inwest: Wydatki inwestycyjne Grupy Azoty wyniosły od początku roku 1,72 mld zł. Na jakie projekty została przeznaczona ta kwota?

Tomasz Hryniewicz: 55% tych wydatków to nakłady poniesione na projekt Polimery Police. 27% to suma inwestycji realizowanych w Puławach, w tym budowa elektrociepłowni i wytwórni nawozów granulowanych na bazie saletry amonowej. Generalnie 1 158 mln zł to wydatki poniesione na inwestycje rozwojowe. Po około 200 mln zł przeznaczyliśmy na inwestycje związane odpowiednio z utrzymaniem biznesu i odtworzeniowe.

Mirek: W który segment działalności Grupa Azoty zamierza zainwestować najwięcej w najbliższych latach?

Tomasz Hryniewicz: W segment produkcji tworzyw sztucznych czyli projekt Polimery Police, który jest strategiczną inwestycją Grupy oraz jednym z największych projektów petrochemicznych w ostatnich latach w Polsce i Europie. Umożliwi on wydłużenie łańcucha wartości produktowego i dywersyfikacje przychodów ze sprzedaży, a w konsekwencji zwiększy odporność Grupy Azoty na wahania koniunktury na rynku nawozowym.

GPW_fan: Który segment działalności spółki jest najbardziej perspektywiczny?

Tomasz Hryniewicz: Z perspektywy ostatnich miesięcy (covidowych) wydaje się, że dla Grupy Azoty w dalszym ciągu najbardziej perspektywiczny będzie Biznes Nawozowy. Biznes ten działa na rynku produkcji żywności i tutaj odnotowujemy najmniejszy wpływ na sytuację pandemiczną. Dodatkowo poprzez nabycie spółki COMPO EXPERT Grupa Azoty rozszerza portfolio produktowe, i zwiększa zasięg działania w krajach, na których dotychczas nie operowała np. Grecja.

Nowy: Jaki czynniki pozytywnie wpłynęły na wyniki Grupy Azoty za trzeci kwartał 2020 roku?

Tomasz Hryniewicz: Wynik Q3 to przede wszystkim lepsze niż w analogicznym okresie roku poprzedniego wolumeny produktów nawozowych i generalnie stabilna sytuacja w sektorze rolnym, poddana bardzo niewielkim wpływom sytuacji pandemicznej. Znacznie miały również uzyskane rekompensaty z tytułu wzrostu cen praw do emisji CO2 oraz środki pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej 4.0. Także część grup produktowych w segmencie chemia, jak chociażby OXO, performowała lepiej niż przed rokiem, pomimo pandemii.

Tomasz Stepien: Kiedy rozpocznie się kontraktacja dostaw propanu do projektu Polimery Police?

Tomasz Hryniewicz: Obecnie prowadzone są rozmowy handlowe z dostawcami propanu. Strategia kontraktowania propanu przez Grupę Azoty Polyolefins S.A. ma na celu zabezpieczenie dostaw w formie krótkoterminowych (1-2 letnich) kontraktów, jak i zakupów spotowych. Ostateczne negocjacje kontraktów zaplanowano na II połowę 2021 roku, a więc na długo przed rozpoczęciem produkcji.

Tomasz Stepien: Czy można prosić o komentarz o obecnej koniunkturze na polskim rynku nawozów oraz przewidywaniach na początek 2021 roku?

Tomasz Hryniewicz: Sytuacja wyjściowa jest bardzo perspektywiczna. Rolnicy w tym roku uzyskali wyższe plony (wg wstępnych szacunków GUS nawet o 15%), a ceny zbóż w Q4 2020 są wyższe o 15-20% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. To sprawia, że siła nabywcza polskich i europejskich rolników jest nieporównywalne wyższa niż rok wcześniej. Generalnie widzimy perspektywy wzrostów cen dla nawozów azotowych w Q1 2021. W przypadku nawozów wieloskładnikowych dynamika zmiany cen będzie mniej zauważalna a dużo będzie zależeć od cen nawozów typu DAP (fosforan amonu). Warto podkreślić, że podaż na nawozy w kolejnych kilku miesiącach będzie także zależała od przebiegu warunków atmosferycznych (opady deszczu).

Piotr - Anonim: Dzień dobry, w których segmentach biznesu widzi Pan jako nowy zarządzający potencjał do cięcia kosztów i podniesienia efektywności ?

Tomasz Hryniewicz: Aby Grupa Azoty mogła utrzymać przewagę konkurencyjną w wybranych segmentach, poddajemy cyklicznie analizom efektywnościowym wszystkie kluczowe obszary decydujące o wyniku Spółki i Grupy. Na pewno znajdą one odzwierciedlenie w nowej strategii, jaką właśnie opracowujemy, a którą planujemy opublikować w I połowie 2021 roku.

Janek: Jakie efekty synergii towarzyszą działalności grupy i Compo Expert?

Tomasz Hryniewicz: Podstawowe efekty synergii Grupy Azoty i Grupy COMPO EXPERT to:
- wykorzystanie części surowców z polskich zakładów Grupy Azoty jako komponentów do produkcji nawozów przez COMPO EXPERT,
- wspólne zakupy części surowców na rynkach światowych,
- wspólne działania handlowe – w szczególności na rynkach południowej Europy,
- finansowanie działalności Grupy COMPO EXPERT tańszymi źródłami finansowania dostępnymi dla Grupy Azoty,
- wykorzystanie infrastruktury IT Grupy Azoty do obsługi COMPO EXPERT,
- pozostałe oszczędności operacyjne wynikające ze wspólnej organizacji i zakupu szeregu usług wsparcia.

biznes: Jakie jest planowany CAPEX na 2021?

Tomasz Hryniewicz: Ponownie, co do zasady Grupa Azoty nie publikuje swoich prognoz. Jednak z racji wciąż będących w toku dwóch kluczowych projektów inwestycyjnych, czyli Polimery Police i blok EC w Puławach, to ich udział zaważy najwięcej w puli środków, jakie zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w kolejnym roku.

ABA - Anonim: Proszę omówić planowaną politykę dywidendową spółki w najbliższych latach.

Tomasz Hryniewicz: Polityka dywidendowa zawarta w Strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020 przewiduje dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem do 60 proc. zysku netto spółki. Jednocześnie polityka dywidendowa zakłada, iż celem nadrzędnym struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania. Strategia przewiduje też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach, jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda może nie być rekomendowana przez zarząd.
Plany Grupy Azoty w zakresie polityki dywidendowej w najbliższych latach określone zostaną w opracowywanej właśnie nowej strategii do roku 2030, którą mamy nadzieję Państwu przedstawić w I połowie przyszłego roku.

XYZ - Anonim: Czy Grupa Azoty planuje przejęcia w kolejnych latach?

Tomasz Hryniewicz: Oczywiście wolimy się chwalić projektami przeprowadzonymi, a nie rozważanymi. Zwłaszcza, że najbliższe lata będą naznaczone wielkim programem inwestycyjnym wewnątrz Grupy. W branży chemicznej pandemia, jak oceniamy, nie stworzy nowych okazji przejęć w Segmencie Nawozy, ew. niewielkie w Tworzywach i naturalnie fuzje ze start-up-ami technologicznymi.

Walet: Jakiej koniunktury w segmencie nawozów spodziewacie się w przyszłym roku?

Tomasz Hryniewicz: Q1 2021 widzimy bardzo perspektywicznie natomiast w przekroju całego roku jest więcej niewiadomych. Na koniunkturę jak zwykle będą miały wpływ ceny gazu, soli potasowej i fosforytów. Bardzo ważnym czynnikiem będą warunki atmosferyczne, głównie przebieg opadów deszczu. Dodatkowo zmienia się w Polsce prawodawstwo i od 1 sierpnia 2021 r. polscy rolnicy będą musieli stosować mocznik z inhibitorami ureazy (wdrożona Dyrektywa NEC) co może zmienić sposób podejścia rolników do nawożenia. Jako Grupa Azoty upatrujemy tutaj szansy na zwiększenie wolumenów sprzedaży w wyższe marże.

Lukasz - Anonim: Jak kształtuje się perspektywa popytu na produkty Azotów ?

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty posiada szerokie portfolio produktowe, które trafia do wielu branż. Dzięki temu Grupa jest w stanie niwelować wpływ koniunktury w poszczególnych segmentach.
Aktualnie jesteśmy doświadczeni ogólnym kryzysem wynikającym z pojawienia się pandemii oraz jej skutków na kondycję gospodarczą kraju oraz państw będących kluczowymi rynkami Grupy. Najbardziej odpornym segmentem okazał się segment nawozów AGRO, jako ten który odpowiada za bezpieczeństwo żywnościowe. Aktualnie oczekujemy wzrostu popytu na produkty nawozowe ze strony krajowego sektora rolnego. Należy jednak zaznaczyć że sezon aplikacji nawozów azotowych w Polsce, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, rozpocznie się dopiero 1 marca. Nie bez znaczenia będą też warunki atmosferyczne. Pozostałe segmenty zostały dotknięte skutkami wprowadzanych restrykcji w mniejszym lub większym stopniu. Jednak liczymy na nadejście ożywienia, którego sygnały można już obserwować. Niemniej jednak jest to uwarunkowane dalszym rozwojem sytuacji z pandemią.

Tobiasz: Jakie spółka ma stanowisko wobec “Europejskiego Zielonego Ładu”? Jaki to może mieć wpływ na koszty i wyniki Spółki?
 
Tomasz Hryniewicz: Spółka popiera idee Europejskiego Zielonego Ładu, które patrząc ogólnie nie są nowe, tylko zebrane i uporządkowane w jeden dokument, który określa zakres i często ramy czasowe w jakich Komisja Europejska chce osiągnąć główne cele neutralności klimatycznej. Co do kosztów, to na ten moment trudno jednoznacznie określić, mimo że logicznym wydaje się, że powinny rosnąć, np. na B+R czy inwestycje mandatowe, gdyż Europejski Zielony Ład to nie tylko ambitne cele środowiskowe, ale również fundusze na ich realizację. Ważniejsze wydaje się więc wypracowanie projektów inwestycyjnych spełniających kryteria pomocy publicznej na tzw. „zielone” inwestycje.
Przy czym należy zaznaczyć, że ewentualny wpływ zarówno na koszty jak i wyniki będzie rozciągnięty w czasie najpierw do 2030 roku a później do 2050 roku.

Roman: Akcjom Grupy Azoty daleko do wyceny z ubiegłego roku. Czy firma spodziewa się wzrostu wyceny w przyszłym roku?

Tomasz Hryniewicz: Poziomu aktualnych notowań Grupy Azoty S.A. nie można uznać za satysfakcjonujący. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest fakt, że indeksy warszawskiego parkietu zachowują się wyjątkowo słabo na tle wskaźników giełd światowych, nie tylko w bieżącym roku. Z uwagą obserwujemy sytuację na rynku kapitałowym, który w obecnym trudnym roku został istotnie dotknięty lokalnie, ale również w skali globalnej. Grupa Azoty podejmuje szereg działań, mających na celu przysporzenie wartości akcjonariuszom i budowę wartości Grupy, realizując między innymi ambitne projekty inwestycyjne, jak np. Polimery Police, akwizycje jak np. COMPO EXPERT czy skutecznie powiększając portfolio produktowe, poprzez M&A.

Merc: Czy Pana zdaniem akcje spółki są obecnie dobrze wyceniane przez rynek?

Tomasz Hryniewicz: Powyżej padła już odpowiedź na podobne pytanie

Junior: Spółka kieruje swój rozwój bardziej w kierunku akwizycji czy rozwoju organicznego?

Tomasz Hryniewicz: Nasze doświadczenia świadczą o nas najlepiej. Jesteśmy po fazie konsolidacji, która stworzyła Grupę Azoty w latach 2011-2013 i umocniła nas w latach 2014-2020. Mamy za sobą udane przejęcie i integrację w 2019 roku COMPO EXPERT, dużej firmy w branży specjalistycznych nawozów, o międzynarodowym rodowodzie handlowym. Ale i jesteśmy w stanie przedsięwziąć wielki, najambitniejszy projekt inwestycyjny, w formule project finance – Polimery Police. Grupa Azoty swój rozwój realizuje na wszystkie dostępne sposoby, ale bardziej poprzez inwestycje czyli rozwój organiczny.

Lukasz - Anonim: Jak GA przewiduje kształtowanie się cen gazu na jej zyski w następnych 5-ciu latach ?

Tomasz Hryniewicz: Wpływ cen gazu na zyski GA w najbliższych 5-latach oceniam na neutralny. GA podobnie jak pozostali europejskich producenci nawozowi kupuje gaz po cenach rynkowych i odczuwa w identyczny sposób wahania cen tego surowca. Korelacja cen gazu i nawozów jest widoczna choć występuje z pewnym opóźnieniem. W najbliższych latach oczekiwana jest nadpodaż LNG i wzrost zużycia gazu na cele energetyczne w połączeniu z rosnącym udziałem OZE. To oznacza, że warunki pogodowe będą w coraz większym stopniu wpływały na coraz bardziej zmienny rynek gazowy. Zatem możemy oczekiwać wzrostów cen gazu w okresach wyjątkowo chłodnych zim i upalnych lat i spadków cen w okresach korzystnych warunków pogodowych. A co za tym idzie odpowiednio nieoczekiwanego spadku zysków lub ponadprzeciętnych wyników na sprzedaży nawozów.
Z drugiej strony przewidywana w najbliższych latach nadpodaż na rynku gazu skroplonego będzie wywierała presję na ceny gazu i stabilizowała je na rynkach europejskich na obecnym poziomie, tj. w zakresie 12-15 EUR/MWh lub

Paweł: Proszę w kilku zdaniach zachęcić do inwestycji w Grupę Azoty

Tomasz Hryniewicz: Grupa Azoty działa w atrakcyjnych branżach, znaczących dla całej gospodarki. Posiada również zdrowe fundamenty, na których opiera swoją działalność. Aktualne notowania Spółki dalekie są od poziomów, które mogłyby być satysfakcjonujące. Chemia nie cieszyła się generalnie najlepszym sentymentem inwestorów w ostatnim okresie. Oczekujemy, że wraz z luzowaniem pandemii pojawiają się oznaki ożywienia dla całej gospodarki, a wraz z nimi poprawi się klimat dla inwestycji kapitałowych, również dla chemii.

Tomasz Hryniewicz: Dziękuję za pytania, cieszę się widząc Państwa zainteresowanie Grupą Azoty. Czas w zasadzie już nam się skończył, więc pozostaje mi się pożegnać się z Państwem. Dziękuję za uczestnictwo, do zobaczenia na następnym czacie.

22.09.2020
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po I półroczu 2020 roku
Rozwiń

Moderator: W poniedziałek 21 września 2020 roku o godz. 12:00 odbędzie się czat z przedstawicielem Grupy Azoty. Zapraszamy do zadawania pytań związanych z wynikami wypracowanymi w I półroczu 2020 roku przez spółki z Grupy Azoty.

Moderator: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych spółek z Grupy Azoty, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA.

Kamil: Jak duża jest wrażliwość wyników Spółki na wahania cen gazu? Jaki procent kosztów spółki stanowi gaz?

Paweł Łapiński: Nie jest tajemnicą, że nasz biznes jest biznesem surowcowym, a największy udział w naszych kosztach surowcowych stanowią koszty zużycia gazu ziemnego, jako głównego surowca do produkcji m.in. nawozów. Przykładowo, patrząc na I półroczne 2020, udział kosztów gazu ziemnego to ok. 11% całości kosztów operacyjnych i 32% kosztów zmiennych.

Tomasz Stępień: Covid-19 spowodował pewne zmiany na rynku polimerów. Większy popyt na opakowania i sprzęt ochronny, ale załamanie w automotive. Czy te trendy wpływają na plany sprzedażowe Polimerów Police? I drugie pytanie - jakich kamieni milowych i kiedy należy się teraz spodziewać w projekcie Polimery Police zarówno na budowie jak i w przypadku kontraktacji surowców czy sprzedawanych produktów?

Paweł Łapiński: Covid – aktualna sytuacja rynkowa spowodowana covid nie ma większego wpływu na przyjęta strategię sprzedaży Grupy Azoty Polyolefins. Załamanie w segmencie automotive jest przez nas szacowane jako przejściowe i sytuacja powinna się poprawić/ unormować w momencie wchodzenia na rynek. Strategia sprzedaży opiera się na zdywersyfikowanym portfolio produktowym i co za tym idzie obecności w różnych segmentach rynkowych (opakowania spożywcze, higiena, automotive, przemysł budowlany).

Kamienie milowe

Surowce – wybór dostawców na surowce strategiczne (propan, etylen) zaplanowane jest na 3 kwartał przyszłego roku, podpisanie finalnych umów przewidziane jest na pierwszy kwartał 2022

Produkty gotowe – spółka póki co podpisała szereg LoI (Letter of Intent) znacznie przekraczające docelowe moce produkcyjne. Fizyczne podpisywanie kontraktów handlowych na dostawy polipropylenu będzie nastąpi po fizycznym uruchomieniu produkcji i wstępnej walidacji produktów z nowej instalacji.

Tomasz Stępień: Poproszę o komentarz o sytuacji na rynku nawozów - azotowych i wieloskładnikowych - w Polsce w III kwartale? I perspektywach na kolejne miesiące.

Paweł Łapiński: W nawozach azotowych pomimo pandemii i przejściowych trudności w I półroczu, sytuacja jest stabilna. Nie spodziewamy się odchyleń od przyjmowanych przez nas założeń na kolejne miesiące. W nawozach wieloskładnikowych jesteśmy pod sporą presją cenową ze względu na wojnę cenową pomiędzy graczami głównie z Rosji i Maroka. Tu czeka nas sporo wyzwań i pracy w kolejnych miesiącach.

RvP: Jak w państwa ocenie może kształtować się sytuacja w branży w drugim półroczu?

Paweł Łapiński: Nie mamy złudzeń, że rynek tworzyw wróci do równowagi dopiero wówczas, gdy do pierwotnego stanu powrócą kluczowe gospodarki europejskie i światowe. Kluczowe znaczenie mają tutaj skłonności osób fizycznych do dokonywania zakupów, a te w warunkach ogromnej niepewności co do utrzymania zatrudnienia i dochodów, są pod dużą presją. Wyzwaniem jest też melamina, głównie z powodu załamania popytu na rynkach takich, jak meblarski. W segmencie nawozowym w II półroczu powinniśmy realizować założone przez nas wyniki, z zastrzeżeniem dynamicznych zmian, jakie mają miejsce na rynku nawozów wieloskładnikowych, gdzie dostrzegamy dużą presję cenową i sufit, jeśli chodzi o nasze możliwości pracy na cenach. Dostrzegamy też zaostrzanie się konkurencji cenowej w obszarze pigmentów.

Marcinek: Czy spółka zabezpiecza się w jakikolwiek sposób przed wahaniami cen walut?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty zabezpiecza swoją planowaną ekspozycję walutową (przede wszystkim w EUR i USD), w pierwszej kolejności przez stosowanie hedgingu naturalnego, poprzez zawieranie walutowych lub denominowanych w walutach umów handlowych sprzedaży i zakupu produktów i surowców. Ponadto Grupa Azoty posiada długoterminowe kredytywy walutowe w EUR (w tym udzielone przez EBI), dla których utworzono powiązania zabezpieczające z przyszłymi wpływami w tej walucie oraz parasolową strukturę kredytu w rachunku bieżącym powiązaną ze strukturą cash – poolingu w EUR w PKO BP, co pozwala efektywnie zarządzać ekspozycją spółek Grupy Azoty w EUR, w tym krótkoterminowymi niedopasowaniami wpływów i wydatków w tej walucie. Pozostała część ekspozycji walutowej netto w EUR i USD jest zabezpieczana w formie transakcji forwardowych, zawieranych krocząco, w perspektywie do maksymalnie 2 lat.

Karol: Jak ocenia Pan wynik spółki za 2 kwartał mając na uwadze sytuację związaną z pandemią?

Paweł Łapiński: Jak na okres zupełnego rozchwiania wielu rynków, uważam, że nasze wyniki są naprawdę bardzo dobre. Gdy porównujemy się do zagranicznych chemicznych spółek referencyjnych, co między innymi pokazywaliśmy w prezentacji wynikowej, widzimy, że nasi konkurenci w tym samym czasie notowali często większe odchylenia, czy to na poziomie przychodów ze sprzedaży, czy samych wyników. Proszę też pamiętać, że o trudnej sytuacji w tworzywach sygnalizowaliśmy przed pojawieniem się pandemii, już wcześniej, projektując założenia dla roku 2020. Sytuacja w tej branży jest wprost skorelowana z koniunkturą makroekonomiczną kluczowych gospodarek, a ta sukcesywnie w ostatnich kilku miesiącach ulegała pogorszeniu.

bjerre: Czy zauważacie jakkolwiek pozytywny zwrot na rynku w zakresie cen, czy ewentualnego wzrosty zapotrzebowania na NOXy, alkohole OXO, czy też melaminę? Czy też sytuacja wciąż nie sprzyja grupie?

Paweł Łapiński: Sytuacja związana z Covid-19 miała mocno odczuwalny wpływ na rynki. Część z nich długo będzie się dźwigała z „szoku”, jednak pierwsze oznaki już widać. Wraz z odbudowywaniem cen ropy, podążają i pozostałe ceny surowców, a za nimi i produktów. Sytuacja z pandemią była tym bardziej nietypowa, ponieważ za jedną z głównych przyczyn typuje się brak popytu, jako skutek lockdownów. Niemniej jednak pomimo strachu przed drugą falą powolne odradzanie się popytu następuje. Ciężko jednak jednoznacznie określić co wydarzy się na rynku w świetle najnowszych działań związanych z zabezpieczaniem rozprzestrzeniania się choroby.

Kamil: Czy spółka zabezpiecza w jakiś sposób przed niekorzystnymi zmianami cen gazu?

Paweł Łapiński: Tak. Mamy możliwość zabezpieczania cen gazu na okresy przyszłe kontraktami terminowymi. Ale zagwarantowanie sobie stałej ceny na przyszłość kosztuje. Z analizy statystycznej wynika, że np. dostawy zabezpieczane kontraktem miesięcznym są droższe od dostaw spotowych średnio o prawie 0,5 EUR/MWh. Im bardziej odległy termin dostawy tym koszt większy. Aktualnie ceny spotowe są na poziomie ok. 11 EUR/MWh, a gaz z dostawą przez cały 2021 roku można kupić po ok. 14 EUR/MWh, a na 2022 po ok. 15 EUR/MWh. Ale w okresach dużej zmienności cen i trendu bocznego, a zwłaszcza stabilnego trendu rosnącego zabezpieczanie cen kontraktami zwłaszcza na bliższym końcu krzywej terminowej może być opłacalne. I w tych okresach staramy się korzystać z tych możliwości. Nasz zespół na bieżąco analizuje sytuację rynkową i podejmuje decyzje stosownie do perspektyw kształtowania się cen gazu.

Matt: Czy podobnie jak w pierwszym półroczu 2020, także i obecnie nie obserwują państwo żadnych problemów w płatnościach ze strony kontrahentów?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty posiada globalne polisy ubezpieczenia ryzyka kredytowego zawarte z wiodącymi dostawcami tego ubezpieczenia (w tym KUKE, Euler Hermes i Atradius), co pozwala Grupie na efektywne zarządzania portfelem należności swoich klientów, w tym dostosowywanie limitów kredytowych do ich standingu. W związku z powyższym Grupa Azoty obserwowała wyłącznie sporadyczne problemy klientów, na pojedynczych rynkach lub sektorach które w większym stopniu były dotknięte pandemią. Należy natomiast podkreślić, że na dziś nie dostrzegamy żadnych problemów w płatnościach kontrahentów, których skala byłaby znacząca.

Tomek: Czy sprzedaż nawozów w lipcu i sierpniu br. była zgodna z wewnętrznymi założeniami i budżetem grupy?

Paweł Łapiński: Wolumenowo tak. Zwłaszcza w przypadku nawozów azotowych było bardzo duże zapotrzebowanie. Część gospodarstw rolnych kupuje nawozy już w tym okresie traktując zakup jako inwestycje. W przypadku nawozów wieloskładnikowych mieliśmy przesunięcie czasowe w zakupach i największe zapotrzebowanie jest widoczne od drugiej połowy września.

Warszawiak: Jak wiele przypadków koronawirusa odnotowano w grupie?

Paweł Łapiński: W skali Grupy Azoty odnotowano nieliczne przypadki zakażenia koronawirusem, każdorazowo podejmowane były błyskawiczne działania minimalizujące ryzyko dalszego rozprzestrzeniania pandemii. Skala zachorowań w żaden sposób nie zakłóciła procesów produkcyjnych. Grupa Azoty posiada wdrożone procedury gwarantujące natychmiastową reakcję właściwych służb, wydane zostały zalecenia dotyczące ograniczenia ryzyka zarażenia dla pracowników, obejmujące między innymi szczegółowe wytyczne monitorowania zdrowia, ograniczenia w podróżach służbowych oraz wprowadzenie pracy zdalnej.

Cam: Czy dostrzega Pan szansę na poprawę sytuacji w segmencie chemii w pozostałych miesiącach br.?

Paweł Łapiński: Poprawy wszyscy oczekują. Wraz za oczekiwaniami, pojawiają się już oznaki ożywienia. Powolny, ale systematyczny wzrost popytu w wielu obszarach związanych z chemią. Z umiarkowanym entuzjazmem należy patrzeć na najbliższe miesiące, a to za sprawą wciąż panującej pandemii. Istotny wpływ na najbliższą przyszłość będą miały obostrzenia wprowadzane przez państwa, których skutki obserwuje się w postawach konsumentów, a w dalszej konsekwencji popycie.

Kris: Czy sytuacja związana z covidem miała jakikowiek wpływ na relacje spółki z bankami?

Paweł Łapiński: Grupa Azoty prowadzi spójną politykę informacyjną, przekazując w ramach swoich raportach okresowych i bieżących informacje o potencjalnym wpływie na sytuację finansową Grupy jaka może wynikać z pandemii COVID - w sposób satysfakcjonujący w naszej ocenie również banki finansujące. Co istotne Grupa Azoty wypełnia wszystkie istotne kowenanty i dotrzymuje wskaźniki finansowego zapisane w umowach kredytowych, co pozytywnie wpływa na relacje z bankami i pozwala oczekiwać ich dalszego dobrego kształtowania się. Grupa Azoty utrzymuje wysoką płynność finansową oraz wystarczające wolne limity do finansowania swojej działalności oraz kluczowych projektów inwestycyjnych ( w tym na domknięcie wkładu equity w projekt Polimery Police).

Stanek: Jakie są Pańskie prognozy odnośnie kształtowania się cen gazu w dalszej części br. oraz w kolejnym roku?

Paweł Łapiński: Przewiduję, że do przełomu październik/listopad ceny będą poruszały się w zakresie 10-12 EUR/MWh z dużymi wahaniami dobowymi zależnymi od skali produkcji energii z OZE. Potem będą rosnąć wraz ze zbliżaniem się zimy do poziomu 14-15 EUR/MWh. W przyszłym roku spodziewamy się, że cena średnia będzie kształtować się w okolicach 12 EUR/MWh, tj. o ok. 50% wyższa od tegorocznej. Zakładamy, że nadchodząca zima będzie już normalna, a zapasy spadną po niej do typowych poziomów. Ponadto w tym roku dostawcy przetestowali w okresie dużej nadpodaży instrumenty niezbędne do stabilizacji rynku i nie sądzę, żeby doprowadzili do tak dużej nadpodaży i spadków cen poniżej progów opłacalności jak to miało miejsce przez kilka miesięcy w roku bieżącym.

Ted: Jakie w tym roku spółka zamierza ponieść nakłady inwestycyjne na projekt „Polimery Police”?

Paweł Łapiński: Niestety nie udzielamy tak szczegółowych odpowiedzi, ale warto podkreślić, że wydatki inwestycyjne są ponoszone w oparciu o rzeczywisty stan zaawansowania prac zgodnie z realizacją poszczególnych kamieni milowych projektu

Żeglarz: Z czego wynikało, że Compo Exper w 2Q realizował sprzedaż przy wyższych cenach w każdej grupie asortymentu?

Paweł Łapiński: Grupa COMPO EXPERT realizowała w 2Q sprzedaż po wyższych cenach we wszystkich grupach asortymentowych poza nawozami NPK, w przypadku których nastąpiło obniżenie średniej ceny sprzedaży o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego na skutek dużej konkurencji i spadku popytu. W pozostałych grupach produktowych wzrost średniej ceny sprzedaży wyniósł 3,5% dla nawozów dolistnych, 10,4% dla nawozów o kontrolowanym uwalnianiu oraz 14,5% dla nawozów płynnych. Wynika to z przyjętej strategii marketingowej i koncentracji na specjalistycznym segmencie B2B umożliwiającym sprzedaż produktów specjalistycznych po wyższych cenach. Dodatkowy efekt wzrostu cen widoczny w sprawozdaniach skonsolidowanych Grupy Azoty wynika z osłabienia PLN w stosunku do EUR i USD, w których to walutach dokonywana jest sprzedaż Grupy COMPO EXPERT w Europie i na innych rynkach.

Robson: Czy spadek cen surowców niezbędnych do produkcji alkoholi i plastyfikatorów spółka może wykorzystać np. do zwiększenia zapasów surowców niezbędnych do produkcji tych kategorii produktowych?

Paweł Łapiński: Oczywiście, zarządzamy aktywnie tym obszarem. Kędzierzyn, przy tanim propylenie, kupuje maksymalne w danym momencie ilości, w zależności od dostępności wolnych wagonów. Tworzymy taki magazyn na torach.

Kowalski: Czy w obliczu trudnych warunków w segmencie chemii trudno rozmawiało się z bankami o finansowaniu projektu polimerów police?

Paweł Łapiński: Należy podkreślić że negocjacje kluczowych warunków finasowania Projektu Polimery Police zostały z bankami finansującymi ustalone i potwierdzone do końca 2019 roku, a więc przed rozwojem pandemii covid, a banki wystawiły wówczas dla Grupy listy zaangażowania w Projekt. Dlatego tez późniejsze negocjacje umów o finansowanie Projektu, wymagały uwzględnia zmian następujących na rynku, natomiast co istotne niezbędne limity finansowania dłużnego zostały już wcześniej zapewnione. To pozytywnie wpłynęło na zawarcie całego umów o finansowania dłużnego oraz finansowania equity Projektu w terminie do 31 maja br. a obecnie Grupa jest już na etapie spełniania warunków zawieszających uruchomienie tegoż finansowania najpierw przez Współsponsorów a następnie banki. Należy podkreślić że zaktualizowany Model Finansowania Projektu został przedstawiony zarówno Sponsorom i Bankom Finansującym i są w nim utrzymane istotne założenia dotyczące efektywności ekonomicznej Projektu.

Tomek: Co Pan sądzi o bieżącej wycenie akcji na giełdzie?

Paweł Łapiński: Generalnie giełdy, po okresie paniki i odpływu kapitału spowodowanego przez pandemię COVID, przeżywają lekkie ożywienie, co jest widoczne w wybranych branżach. Co prawda chemia nie cieszyła się najlepszym sentymentem inwestorów w ostatnim trudnym czasie, na który dodatkowo wpływ mają ambitne założenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z drugiej strony – wynikom sprzyjały niskie ceny gazu w I półroczu 2020 roku. Na wycenę rynkową wpływ ma wiele czynników; to co warte podkreślenia to zdrowe fundamenty, na których Grupa opiera swoją działalność, natomiast aktualne notowania są dalekie od poziomu, który nazwałbym satysfakcjonującym.

ciekawy: Czy notowania uprawnień do emisji CO2 mają istotny wpływ na wyniki Azotów?

Paweł Łapiński: Nie jest to krytyczny czynnik, ale oczywiście ważny w kontekście tworzenia wyników. W skali I półrocza 2020 odchylenie, jakie zanotowaliśmy na tej pozycji na Grupie to +22 mln zł. Trzeba jednak pamiętać o specyficznej bazie wynikającej z awarii w Policach w 2019 roku. Ale przechodząc wprost do odpowiedzi, jeśli nasze zużycie w skali roku to ok. 7,5 mln ton, to wzrost ceny uprawnień o 1 EUR przekłada się na ok. 16-18 mln zł wyniku, uwzględniając oczywiście część darmowych uprawnień.

ciekawy: Czy borykacie się z problemem braku pracowników? Czy sytuacja związana z pandemią pomaga spółce w tej kwestii? Czy odczuwaliście w 1 i 2Q presję płacową ze strony pracowników, czy też sytuacja związana z pandemią zahamowała tą presję?

Paweł Łapiński: Nie odnotowaliśmy przypadków występowania pracowników z roszczeniami płacowymi. Pracownicy Grupy Azoty zachowują się odpowiedzialnie w sytuacji, z którą mamy obecnie do czynienia. Perspektywicznie patrzą na przyszłość Grupy. Zarządy spółek z Grupy Azoty – tam, gdzie oczywiście spełnione zostały przesłanki - wystąpiły o wsparcie w ramach środków przewidzianych w Tarczy 4.0 w związku z wpływem pandemii koronawirusa.

Moderator: Szanowni Państwo otrzymałem sygnał, że kończy nam się czas. Bardzo dziękuję Państwu za udział w czacie i za zadane pytania. Z wiadomych względów w tym roku nie było okazji spotkać się z Państwem osobiście na WallStreet. Być może uda się to wkrótce w zmienionej formule. Zatem do zobaczenia.

01.06.2020
Czat inwestorski - wyniki spółek z Grupy Azoty po I kwartale 2020 roku oraz projekt „Polimery Police”
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty oraz Markiem Czyżem, wiceprezesem zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA. Tematami spotkania będą wyniki spółek z Grupy Azoty po I kwartale 2020 roku oraz projekt Polimery Police. 


moderator: Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gości czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem. 


moderator: Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea## 


moderator: Już można zadawać pytania, na które nasi Goście zaczną odpowiadać o 14:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch 

Grupa Azoty: Dzień dobry. Witamy serdecznie wszystkich użytkowników, zapraszamy do zadawania pytań. W obszarze wyników finansowych spółek z Grupy Azoty, wydarzeń oraz sytuacji rynkowej do Państwa dyspozycji pozostaje Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty SA. Na pytania dotyczące Projektu „Polimery Police” odpowie Marek Czyż, wiceprezes zarządu Grupy Azoty Polyolefins SA. 

pasha: Witam! Kiedy zostaną zamknięte umowy na finansowanie eqiuty w polimerach? 

Paweł Łapiński: Z dużą satysfakcją Grupa Azoty SA i Grupa Azoty Police poinformowały wczoraj, 31 maja 2020 roku, o zawarciu umów na finansowanie Projektu Polimery, w tym umów kredytów z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych oraz dokumentacji transakcyjnej dotyczącej warunków inwestycji equity oraz finansowania z Grupą Lotos SA, Hyundai i KIND.

Dzięki zawarciu tych umów mamy potwierdzone pełne finansowanie Projektu Polimery. 

akcjonariusz: Witam, czy Police będą konsolidować spółkę polimerową metodą pełną, czyli czy będą ją kontrolować, czy będzie to raczej współkontrola i metoda praw własności? 

Paweł Łapiński: Będzie to wycena metodą praw własności od momentu wejścia współsponsorów i zmniejszenia udziału Polic poniżej 50 %

gość: Finansowanie jest. Jaki będzie kolejny krok w realizacji projektu? Kiedy wszystko będzie gotowe pod klucz? 

Marek Czyż: Dzięki osiągnięciu tego ważnego kamienia milowego, jakim jest zawarcie umów na finansowanie dłużne i equity, możemy już w pełni skoncentrować się na realizacji kontraktu EPC. Obecnie jesteśmy na etapie pozyskiwania kolejnych pozwoleń na budowę. Hyundai prowadzi intensywne prace na wszystkich podprojektach.
Rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji instalacji jest planowane na 4Q 2022 roku. 

inwestor_2k: Dzień dobry, przede wszystkim gratulacje za dopięcie finansowania dla Polic. Miało być do końca maja i jest do końca maja. Nurtuje mnie tylko pytanie dlaczego część kredytu jest w EUR a część w USD? Wykonawca instalacji zażyczył sobie płatności w tych dwóch walutach? 

Paweł Łapiński: Struktura walutowa finansowania była przedmiotem głębokiej analizy i jej obecny kształt odzwierciedla warunki panujące na rynku polipropylenu. 

Tomasz Stępień: Czy mogą Panowie powiedzieć na temat planowanej struktury zakupów propanu: ilu dostawców, jak długie kontrakty, jakie kierunki dostaw? Na jakim etapie jest obecnie podpisywanie umów? 

Marek Czyż: Obecnie prowadzone są rozmowy handlowe z dostawcami propanu. Potencjalni Partnerzy Grupy Azoty Polyolefins SA w zakresie dostaw surowców to wiodące podmioty z rynku europejskiego, azjatyckiego i amerykańskiego. W efekcie prowadzonych rozmów, podpisane zostały listy intencyjne, wstępnie zapewniające, bezpieczeństwo dostaw propanu na łączną wielkość znacznie przekraczającą możliwości produkcyjne kompleksu Polimery Police. Strategia kontraktowania propanu przez Grupę Azoty Polyolefins ma na celu zabezpieczenie dostaw w formie krótkoterminowych (1-2 letnich) kontraktów, jak i zakupów spotowych. Ostateczne negocjacje kontraktów zaplanowano na 2021 rok, a więc na długo przed rozpoczęciem produkcji. 

Gość: Dzień Dobry. Zrobił nam Pan prezent na dzień dziecka tymi kredytami :) Kiedy dopięcie finansowania przez KIND, Hyundai i Lotos? 

Paweł Łapiński: Cieszymy się zarówno z zamknięcia finansowania, jak i z zadowolenia akcjonariuszy :)
Umowy finansowania zostały właśnie dopięte. Poinformowaliśmy, że wczoraj została zawarta umowa kredytów z konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych, jak również o zawarciu umów z Grupą Lotos, Hyundai i KIND – zarówno w zakresie warunków inwestycji equity, jak i finansowania Projektu Polimery. 

policki_inwestor: Czy budowany terminal portowy będzie służył także przeładunkowi surowców które aktualnie są transportowane przez terminal "Mijanka"? 

Marek Czyż: Planowany do budowy terminal propanu i etylenu, ze względu na zastosowane rozwiązania technologiczne, będzie służył wyłącznie przeładunkowi tych surowców. 

Tomasz Stępień: Jak Covid 19 wpływa na harmonogram realizacji inwestycji Polimery Police 

Marek Czyż: Obecnie spółka nie zidentyfikowała istotnego wpływu pandemii koronawirusa na realizację projektu Polimery Police. Spółka wraz z generalnym wykonawcą, firmą Hyundai Engineering na bieżąco monitorują sytuację dostaw i zamówień, przede wszystkim elementów instalacji o długim terminie dostaw. Obecnie nie są przewidywane opóźnienia mogące mieć wpływ na harmonogram projektu.

Kluczowym wyzwaniem stojącym przed generalnym wykonawcą będzie pozyskanie wysoko wykwalifikowanej kadry. Hyundai Engineering obecnie intensywnie analizuje możliwości krajowego rynku pracy oraz nawiązuje współpracę z podwykonawcami, w tym przede wszystkim krajowymi.
Hyundai od rozpoczęcia pandemii wdrożył restrykcyjne procedury bezpieczeństwa, które umożliwiły prowadzenie prac konstrukcyjnych na wszystkich podprojektach. 

Gość: Ile zamierzacie wydać na prace badawcze w tym roku, bo budżety jak widzę w prezentacji spore... 

Paweł Łapiński: Nasze plany prac badawczo-rozwojowych formułujemy właśnie tak, jak budżety. W szczególności pamiętamy nasz cel przeznaczania do 1 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy na innowacyjność (w tym instalacje pilotowe, nie tylko usługi badawcze i badania własne). Ostatnio komunikowaliśmy sukcesy w pozyskiwaniu dotacji NCBiR na projekty badawczo-rozwojowe. Nasze wnioski konkursowe zostały przed miesiącem docenione aż w czterech przypadkach. 

Gość: Panie Prezesie, z układu cen propylenu i tworzyw oraz OXO wynikałoby, że wyniki powinny być gorsze. Czy ich poprawa w tym segmencie w ZAK to efekt przebudowy energetyki czy czegoś jeszcze? 

Paweł Łapiński: Nie, nie tylko. Lepsze wyniki pierwszego kwartału 2020 r. w segmencie OXO są efektem także wyższych wolumenów, które udało nam się ulokować na rynku, jak również niższych cen gazu ziemnego. Jest to dla nas wynik bardzo zadowalający w kontekście złego roku 2019 dla tego segmentu. 

Andy: Czy jest możliwe, że spółka zmieni podejście co do paliwa w EC Puławy? Czy obecne ceny praw do emisji i ceny gazu nie skłaniają Państwa do weryfikacji technologii, czy to że projekt będzie węglowy jest pewne 100 proc. i nie ma mowy o żadnych zmianach? 

Paweł Łapiński: Projekt inwestycyjny "Elektrociepłownia Puławy" już się rozpoczął. Na ten moment nie ma dostatecznych przesłanek do zatrzymania go. Zakład produkcyjny w Puławach potrzebuje zbilansowania i niezależności energetycznej. Niezależność zaś jest możliwa jedynie przy konkurencyjnym dostępie do surowca. 

Gość: Spółka oddała ostatnio instalację compoundów, a patrząc na wolumeny r/r nie ma progresu w sprzedaży tworzyw modyfikowanych. Dlaczego? 

Paweł Łapiński: Wolumen sprzedaży compoundów wzrasta w tempie niższym od planowanego. Przyczyną jest ograniczenie popytu związane z COVID-19 oraz przedłużającym się spowolnieniem w branży motoryzacyjnej. 

policki_inwestor: Czy Grupy Azoty Polyolefins SA będzie współpracowała z firmami z branży wydruku 3D? 

Marek Czyż: Polipropylen co do zasady nie jest powszechnym materiałem stosowanym w technologii wydruku 3D, który głównie opiera się na użyciu tworzyw inżynieryjnych, takich jak np.: ABS, PLA, PET, PVA, PA itp. Jednocześnie spółka, na obecnym etapie bada zapotrzebowanie rynku i w przypadku pojawienia się zapotrzebowania na polipropylen w druku 3D, rozważy współpracę w potencjalnymi odbiorcami w tym zakresie.
 
Gość: Dzień dobry. W wywiadzie dla gazety Parkiet Pan Prezes Wardacki wspomniał o realizowanej akcji redukcji kosztów. Czy mogą Państwo określić skale (rząd wielkości w mln bądź %) oszczędności kosztów przewidzianych na ten rok w wyniku ww. działań w stosunku do roku ubiegłego? Czy oszczędności będą miały charakter stały czy raczej ograniczający wydatki ogólnego zarządu? 

Paweł Łapiński: Na tak postawione pytanie bardzo trudno odpowiedzieć. Pytanie, co jest punktem odniesienia. Jeśli rok poprzedni, należy pamiętać, że w 2020 r. dochodzi nam wiele kosztów, które określamy w Grupie mianem kosztów „mandatowych”, czyli niezarządzalnych z naszej perspektywy, wymuszonych np. przepisami prawa. Jest to np. wzrost kosztów usług obcych spowodowany wzrostem płacy minimalnej, wprowadzenie PPE/PPK, zmiana podstaw wycen niektórych rezerw itd. W efekcie redukcja kosztów, jaką przeprowadziliśmy w odniesieniu do oczyszczonego poziomu roku poprzedniego, zostaje skonsumowana kosztami mandatowymi. Niemniej jednak, "efektywnie" staramy się utrzymywać koszty stałe na racjonalnym poziomie. 

Gość: Czy w kolejnych latach też raczej zarząd będzie rekomendował zostawienie zysku w spółce? 

Paweł Łapiński: Każdorazowo decyzja o rekomendacji w sprawie podziału zysku jest szczegółowo analizowana. Zarząd musi mieć na względzie zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania Grupy Azoty.

Dostosowujemy rekomendacje do prowadzonych inwestycji, sytuacji rynkowej i planów związanych z przepływami gotówkowymi w grupie kapitałowej. W tym momencie wiążąca deklaracja w sprawie podziału przyszłych zysków Grupy Azoty byłaby na wyrost. 

Gość: Jak długo będziecie spłacać te kredyty? Ile będzie maksymalnie wynosić dług finansowy netto do EBITDA? Czy banki, które nie finansowały tego projektu będą to obciążenie wliczać do kowenantów czy nie? 

Paweł Łapiński: Kredyty uprzywilejowane będą spłacane przez spółkę Grupa Azoty Polyolefins do grudnia 2030 roku z możliwością przedłużenia za zgodą konsorcjum bankowego o dodatkowe 5 lat, co zmniejszy ostatnią ratę spłaty (rata balonowa).

Wskaźnik długu netto do EBITDA dla Grupy Kapitałowej Grupa Azoty (skorygowany o wyłączenie spółki Grupa Azoty Polyolefins) będzie się kształtował na poziomie poniżej 3,5. Na poziomie finansowania korporacyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty zarówno dług netto spółki celowej, jak i jej EBIITDA będą wyłączone z wyliczenia wskaźników bankowych, co zostało odpowiednio zapisane w umowach kredytowych. 

anty_teresa: Czy w II kwartale obserwowany jest wzrost cen nawozów wieloskładnikowych? 

Paweł Łapiński: Zawsze w drugim kwartale na rynku krajowym w nawozach wieloskładnikowych następuje sezonowa obniżka cen, a w kolejnych miesiącach ceny wzrastają - podobnie jest w tym roku.

Na rynkach zagranicznych nie widzimy dużych zmian cen - tutaj wyznacznikiem są ceny DAP, które są w trendzie bocznym. 

Misio: Panowie, wyniki cieszą, polimery cieszą, ale co dalej? Jak wygląda teraz sytuacja w nawozach? Kiedy spodziewacie się odbudowania Tworzyw? 

Paweł Łapiński: Podstawową przyczyną spadków w obszarze tworzyw jest ograniczenie popytu spowodowane głównie niepewnością konsumencką w sektorach końcowych zastosowań. Poprawa sytuacji powinna nastąpić z chwilą ożywienia się gospodarki.
W segmencie nawozy rozpoczęliśmy już nowy sezon - rozpoczyna się on w czerwcu i kończy w maju kolejnego roku. Uściślając, w tym momencie dopięliśmy umowy z Autoryzowanymi Dystrybutorami na sprzedaż nawozów azotowych i wieloskładnikowych na rynku krajowym. Także na rynkach zagranicznych podpisujemy umowy krótkoterminowe i spotowe – głównie na rynku Unii Europejskiej.

Co do cen nawozów azotowych i przewidywań na kolejne miesiące, to jesteśmy optymistami – wydaje się, że wpływ suszy będzie umiarkowany na produkcję rolniczą, a ceny zbóż i rzepaku średnioterminowo wyglądają obiecująco. 

księgowy: Czemu postanowiliście zamienić faktoring odwrotny na kredyt? Jeśli kredyt to tańsza forma finansowania, to czemu nie stosowaliście jej od razu? 

Paweł Łapiński: Grupa Kapitałowa Grupa Azoty korzysta z wielu form finansowania obrotowego, zarówno z kredytów w rachunku bieżącym, jak również faktoringu należności i faktoringu odwróconego. Koszt finansowania jest porównywalny, Grupa wykorzystuje ten mechanizm w zależności od uwarunkowań bieżących. 

Marek: Dlaczego finansowanie przez Grupę Azoty, KIND czy Lotos ma się częściowo odbyć przez pożyczki podporządkowane a nie tylko przez kapitał własny i emisje akcji? Jakie będą proporcje tych dwóch form w przypadku zewnętrznych partnerów? 

Marek Czyż: Struktura finansowania projektu Polimery Police jest wynikiem uzgodnień pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w finansowanie. Częściowy udział pożyczek podporządkowanych w tej strukturze jest typowy dla formuły project finance i był preferowany przez niektóre strony transakcji, m.in. ze względu na dużą elastyczność dystrybucji wolnych środków do inwestorów. W przypadku Lotosu pożyczka podporządkowana stanowi 200 mln zł, czyli 40 proc. całej kwoty inwestycji równej 500 mln zł. W wypadku KIND kwota pożyczki wyniesie 52 mln USD przy inwestycji w emisję akcji na poziomie 5 mln USD. Hyundai zainwestuje 73 mln USD wyłącznie w kapitał z emisji akcji spółki Grupa Azoty Polyolefins.
 
Gość: Na jakim wykorzystaniu zdolności produkcyjnych pracuje nowa linia do compoundów? 

Paweł Łapiński: Nowa linia compoundów jest w fazie testowania produkcji różnych gatunków tworzyw. Wiąże się to z częstymi zmianami struktury produkcji i przezbrajaniem linii. Analizę stopnia wykorzystania zdolności będzie można przeprowadzić po zakończeniu roku. 

Gość: To inaczej. Czy racjonalnym jest oczekiwanie, że dywidendy do ukończenia polimerów nie będzie? 

Paweł Łapiński: Każdy scenariusz jest możliwy. 

Gość: Panie Prezesie, jak to możliwe, że przy tak niskich cenach gazu Police pokazały taki słaby wynik? 

Paweł Łapiński: Wynik Polic w dużym stopniu zdeterminował wynik na nawozach wieloskładnikowych. Proszę pamiętać, że w przypadku NPK-ów, inaczej niż w przypadku nawozów azotowych, gaz nie jest czynnikiem tak zdecydowanie determinującym wynik na tym segmencie. Dodatkowo, w segmencie NPK, zwłaszcza w zakresie DAP-u (nawozu z fosforem), odnotowaliśmy zalew rynku towarem z importu, co przełożyło się na istotne spadki nie tylko cenowe (istotne obniżki cenowe jeszcze w październiku 2019), ale i wolumenowe (w zasadzie efekt wolumenowy zdominował wynik NPK r/r). Dodatkowo odnotowane zostały wzrosty cen fosforytów (+11 proc.), soli potasowej (+3 proc.), czyli głównych surowców w segmencie nawozów wieloskładnikowych. 

brutalp: Jak widzicie popyt na nawozy w 2Q tego roku, czy w chemii dalej widoczny jest duzy spadek popytu? 

Paweł Łapiński: Mamy dobrą sytuację wyjściową dla nawozów wieloskładnikowych i bardzo dobrą dla nawozów azotowych.

Majowe deszcze poprawiły kondycję upraw w Polsce i Unii Europejskiej. Rolnicy do obecnej chwili stosują jeszcze nawozy azotowe pod kukurydzę, użytki zielone i zboża ozime (trzecia dawka).

Generalnie notujemy niskie zapasy w rynku, co powinno pobudzić rolników do zakupów nawozów na kolejny sezon.

Pomaga nam także kurs PLN/EUR i PLN/USD, gdzie na rynkach eksportowych możemy uzyskiwać wyższe ceny za sprzedaż nawozów.
 
Andy: Nieco martwi słaby wynik Polic w najlepszym sezonowo kwartale. Czy nie powtórzy się sytuacja sprzed lat, po kryzysie finansowym? Nie trzeba będzie tam wsparcia w szczególności w obliczu dźwigania częściowo takiej inwestycji jak polimery? 

Paweł Łapiński: Na wyniku Polic zaważyły wyniki segmentu nawozów wieloskładnikowych. W IQ 2020 r. odnotowaliśmy istotny napływ towaru z importu, głównie DAP-u, co mocno ograniczyło nie tylko cenę produktów Polic, ale także sprzedawane wolumeny. Odnotowaliśmy także wzrosty po stronie kosztowej - cen kluczowych surowców, czyli soli potasowej i fosforytów. Na plus działają natomiast bardzo dobre wyniki w azocie (amoniak i mocznik). Mamy tu duży popyt przy atrakcyjnej marży, zwłaszcza w kontekście bardzo niskich cen gazu ziemnego. Oczywiście monitorujemy sytuację wynikową na bieżąco, ale nie spodziewamy się poważnych zakłóceń w rocznym poziomie wyniku Polic. 

Gość: Proszę przypomnieć, dlaczego dla Projektu Polimery wybrano lokalizację w Policach? Jakie są synergie ze spółką Police? 

Marek Czyż: Lokalizacja projektu w Policach jest strategicznie korzysta dla projektu pod kątem możliwości zaopatrzenia (dostawy surowców drogą morską) oraz bliskość i łatwość dystrybucji produktu na kluczowe rynki zbytu.

Bliskość projektu i istniejącego zakładu GA ZCh Police (jednego z pierwotnych akcjonariuszy spółki GA Polyolefins realizującej projekt) będzie skutkować szeregiem synergii z infrastrukturą GA ZCh Police, w tym m.in.: dostarczanie mediów (np. energii elektrycznej, pary, wody demi, ect.) oraz usług (np. oczyszczanie ścieków). Dodatkowo GA ZCh Police będzie odbiorcą wodoru - produktu ubocznego powstałego w procesie odwodornienia propanu na instalacji PDH. 

brutalp: Dzień dobry. Jaki capex na projekt PDH zostanie wydany w tym roku i jakiegoś capexu w całej grupie możemy się spodziewać? Czy nastąpiła rewizja budżetu na cały projekt vs początkowe założenia (czy mógłby Pan przypomnieć jakich wydatków na PDH w całości się spodziewacie? 

Marek Czyż: Całkowita kwota wydatków inwestycyjnych poniesionych na projekt Polimery Police (PDH+PP) do końca 2020 r. wyniesie ponad 600 mln EUR z ok. 1,5 mld EUR całkowitych prognozowanych kosztów. Nie było istotnych rewizji budżetu dla projektu Polimery Police.
 
Gość: Jaką macie średnią zabezpieczoną cenę praw do emisji CO2? 

Paweł Łapiński: Jest to tajemnica handlowa Grupy. Transakcje zabezpieczenia zakupu uprawnień do emisji CO2 są dokonywane sukcesywnie zgodnie z przyjętą polityką zabezpieczenia, dlatego ceny zakupu uwzględniają średni poziom cen rynkowych w danym okresie. 

Gość: Czy w tym roku będzie jakaś korekta/dopłata cen do energii? Ile przychodów z dopłat zaksięgowaliście w zeszłym roku? 

Paweł Łapiński: Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty mają prawo do uzyskania pomocy publicznej z tytułu przenoszenia kosztów zakupu uprawnień do emisji na ceny energii elektrycznej zużywanej do wytwarzania produktów w sektorach lub podsektorach energochłonnych. Ze względu na niepewność odnośnie podziału kwoty puli rekompensat w 2019 roku, Grupa nie ujmowała przychodów z tytułu rekompensat. Łączna kwota rekompensat szacowana do uzyskania za 2019 rok wynosi ok. 83,4 mln zł i została ujęta jako aktywo warunkowe (pozabilansowo). W wypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosków spółek Grupy przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki kwota ta wpłynie do spółek Grupy w II półroczu br. Dodatkowo spółki Grupy będą miały możliwość uzyskania rekompensat za 2020 rok w 2021 roku w zbliżonej wysokości. W wypadku, gdy wartości te zostaną uznane za prawdopodobne, Grupa rozpozna je memoriałowo w rachunku zysków i strat za 2020 rok. 

Gość: Kiedy oczekujecie wzrostu w tworzywach? Jak w tej chwili wyglądają zamówienia r/r? 

Paweł Łapiński: Sytuacja w branży tworzywowej jest mocno powiązana z gospodarką. Poziom zamówień spadł znacząco. Obecnie trudno jest określić termin powrotu do regularnych odbiorów. Spodziewamy się, że nastąpi to z chwilą ożywienia się gospodarki. 

Gość: Jaką część z nawozów wieloskładnikowych plasujecie w kraju, a jaką eksportujecie? Czy relacja ta jest różna od nawozów azotowych? 

Paweł Łapiński: Generalnie priorytetem jest dla nas rynek krajowy, gdzie sprzedajemy około 70 proc. produkcji jako suma nawozów azotowych i wieloskładnikowych.

Więcej eksportujemy nawozów azotowych niż wieloskładnikowych, a to wprost uzależnione jest od zdolności produkcyjnych. 

Gość: Dlaczego ZA Puławy nie płacą wyższej dywidendy, skoro mają tak dużo gotówki? 

Paweł Łapiński: Rekomendowana przez zarząd Grupy Azoty Puławy kwota dywidendy stanowi 36,7 proc. wypracowanego zysku spółki w roku 2019. Przyjęta w Strategii Grupy Azoty polityka dywidendowa przewiduje dzielenie się z akcjonariuszami zyskiem maksymalnie do 60 proc. zysku netto, natomiast należy pamiętać o prowadzonych w spółce inwestycjach i konieczności zapewnienia finansowania.
 
Gość: Na jakich rynkach zamierzacie sprzedawać produkty, albowiem w Polsce rynek jest już bardzo nasycony: spory import praktycznie z całego świata + dominacja BOP. 

Marek Czyż: Zgodnie z danymi Grupy Azoty Polyolefins, w 2017 roku popyt na świecie na polipropylen wyniósł 80 mln ton, zaś w samej Europie wyniósł około 10 mln ton. Zapotrzebowanie rynku europejskiego osiągalnego przez spółkę (włączając Turcję) przekroczy według doradców rynkowych 12 mln ton PP w 2022 roku. W tym samym roku prognozowany jest import ok. 3 mln ton PP spoza Europy na rynek docelowy. Rynek ten stanowią kraje: Polska, Niemcy, Austria, Szwajcaria, kraje skandynawskie, Czechy, Słowacja, Węgry. Według doradców popyt na tym rynku przekroczy w 2022 r. 4,3 mln ton PP. Wielkość krajowego rynku polipropylenu wynosiła 700 tys. ton w 2017 roku, z czego około 2/3 pochodzi z importu.

Przewaga importu produktu na rynek krajowy i europejski, z odległych rynków, tworzy warunki do sprzedaży produktu przez producenta zlokalizowanego w centrum Europy, jakim będzie Grupa Azoty Polyolefins.
 
księgowy: Puławy zmieniły układ segmentów, żeby dostosować się do grupy, dzięki czemu teraz melaminę mamy w przychodach agro. Czy żeby zwiększyć transparentność nie należałoby jej pokazać osobno? 

Paweł Łapiński: Zmiana ta wynika z kolejnych etapów wdrażania zarządzania segmentowego w Grupie Kapitałowej Grupa Azoty. Przeniesienie produkcji melaminy do Segmentu Agro wynika z powiązań technologicznych, w tym oparcia produkcji na tych samych surowcach, jak również z umiejscowienia organizacji handlu tymi produktami w ramach Segmentu Agro. Zgodnie z MSSF 8 prezentacja segmentów winna odzwierciedlać sposób monitorowania poszczególnych rodzajów działalności przez zarząd jednostki i dokonana zmiana adresuje ten wymóg. 

Alone in the Dark: Czy spółka jest już po słowie z odbiorcami tworzyw z nowej linii? 

Paweł Łapiński: Spółka dysponuje własnym portfelem odbiorców. Prowadzone są również rozmowy z nowymi partnerami. 

Gość: Ile osób będzie zatrudnionych przy polimerach? 

Marek Czyż: Po uruchomieniu instalacji, w Grupie Azoty Polyolefins, spółce celowej realizującej projekt Polimery Police znajdzie zatrudnienie do 400 osób.

Jednocześnie spółka oczekuje, że wraz z powstaniem nowych instalacji w otoczeniu może zostać wykreowanych dodatkowo nawet 3 razy więcej nowych miejsc pracy. 

Gość: Wczorajsze raporty bieżące wspominają o opcjach kupna i sprzedaży akcji Polyolefins posiadanych przez Hyundai i KIND. Na której konkretnie spółce z Grupy Azoty ciąży zobowiązanie z tytułu opcji sprzedaży? Rozumiem, że ze strony Koreańczyków, to nie jest żadna inwestycja equity, skoro cena wykonania opcji jest równa (w USD) cenie pierwotnie uiszczonej. 

Marek Czyż: Zobowiązanie z tytułu opcji sprzedaży ciąży wspólnie na Grupie Azoty oraz Grupie Azoty ZCh Police. Nie dotyczy ono wszystkich akcji posiadanych przez Hyundai i KIND, ale akcji o łącznej pierwotnej wartości do 70 mln USD. Wykonanie opcji kupna lub opcji sprzedaży jest jednym ze sposobów wyjścia partnerów koreańskich z inwestycji, innym sposobem przewidzianym w dokumentacji jest m.in. możliwość przeprowadzenia oferty publicznej. Poza inwestycją w emisję akcji spółki GA Polyolefins, KIND udzieli też spółce pożyczki podporządkowanej, również rozumianej przez grupę podmiotów finansujących Projekt jako inwestycja equity. 

Alone in the Dark: Czy Panów zdaniem jest możliwe w tym roku zrobienie wyników powyżej 5 letniej średniej? 

Paweł Łapiński: Nie będzie zaskoczeniem, jeśli powiem, że ten rok będzie dla nas wymagający. Sytuacja epidemiczna wpływa jednak na niektóre z naszych segmentów. Nie unikniemy skutków załamania rynku automotive (co determinuje pogarszający się wynik tworzyw), ani na rynku meblarskim (co uderza w melaminę). Niezależnie od tego, zarząd podejmuje działania zmierzające do uzyskania jak najlepszych wyników ekonomicznych, co pokazał I kwartał tego rok. Czy uda się "pobić" średnią 5-letnią? Będzie to na pewno wyzwaniem, ale nie nieosiągalnym.
 
księgowy: Czy rozważacie przejęcia innych podmiotów? Chyba teraz byłby dobry czas (niskie ceny) na akwizycję takich spółek jak Compo? 

Paweł Łapiński: Akwizycja COMPO EXPERT wprowadziła do oferty Grupy Azoty nawozy wysokospecjalistyczne, dzięki czemu możemy oferować obecnie szerokie portfolio nawozowe. Niezależnie od realizowanego ambitnego programu inwestycyjnego przez Grupę Azoty bacznie obserwujemy sytuację rynkową, także pod kątem ewentualnych okazji inwestycyjnych. Natomiast w tym momencie skupiamy się na realizacji programu inwestycyjnego, w tym Projektu Polimery – o czym dzisiaj szczegółowo opowiadaliśmy. 

Gość: Dzień Dobry, finansowanie Polyolefins miało być projektowe, a z tego co widzę musieliście wystawić gwarancję udzielenia pożyczki podporządkowanej na kwotę ponad 100 mln EUR? 

Paweł Łapiński: Finansowanie projektu Polimery Police ma charakter project finance i jest wyłączone z finansowania korporacyjnego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty.

Zakres zaangażowania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty jest ściśle określony i zalimitowany do kwoty 1.832 mln zł, zgodnie z raportem bieżącym z 31 maja 2020 r. Natomiast kwota 105 mln EUR dotyczy gwarancji finansowania awaryjnego zapewnianego poprzez zawarcie umowy gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej, która może być uruchomiona w ściśle określonych przypadkach, w szczególności w przypadku nieprzewidzianej eskalacji nakładów inwestycyjnych, dodatkowego zapotrzebowania na kapitał obrotowy lub wystąpienia trudności w obsłudze zobowiązań finansowych przez spółkę celową. Aktualnie model finansowy projektu „Polimery Police” nie przewiduje konieczności wykorzystania tej kwoty. Gwarancja taka była wymagana przez instytucje finansowe udzielające finansowania uprzywilejowanego. 

Gość: Ile łącznie wydaliście na przeciwdziałanie pandemii i wsparcie lokalnych szpitali? Pytam o jednorazowe koszty w I kw. i dotychczasowe w II kw. 

Paweł Łapiński: Nasze wsparcie miało charakter nie zawsze wprost finansowy (np. wypożyczenie samochodów, pomoc w zakupach sprzętu), ale jeśli pytanie dotyczy kwot wprost wyasygnowanych na walkę z pandemią, to dotąd jest to kwota 3,2 mln zł. 

Gość: Panowie, co waszym zdaniem było najważniejszym powodem rozjechania się oczekiwań analityków z wynikami? 

Paweł Łapiński: Myślę, że przede wszystkim większość analityków nie spodziewała się tak dobrego pod względem wolumenowym wyniku w segmencie nawozów azotowych. Zdecydowanie lepsze wyniki odnotowało także Compo Expert na swoim zróżnicowanym mixie produktowym. Nie można zapominać też o wynikach naszej chemii, w tym przede wszystkim OXO. To główne drivery w mojej ocenie pozytywnego rozminięcia się wykonania od oczekiwań rynkowych. 

Gość: Żeby zrozumieć co się dzieje w Azotach to wydaje się, że trzeba być chemikiem. Może warto na którąś konferencję przygotować co produkujecie na jakiej linii, jakie zużywane są surowce i półprodukty i w jakich ilościach? 

Paweł Łapiński: Dziękuję za pomysł, postaramy się przedstawić Państwu chemię od kuchni. W naszych prezentacjach inwestorskich pokazujemy slajd od surowca do produktu, który obrazuje schemat produkcyjny. Przypomnę, że to uproszczona wersja. 

Gość: Kto jest największym producentem propylenu i polipropylenu w regionie? 

Marek Czyż: W regionie rozumianym jako rynek krajowy, największym i jedynym na chwilę obecną producentem polipropylenu jest Basell Orlen Polyolefins, zaś propylenu PKN Orlen. W regionie rozumianym jako Europa, w pierwszej trójce największych producentów polipropylenu są: Lyondell Basell, Borealis, Total, zaś propylenu: BASF, Sabic, Naphtachimie, Shell. 

Gość: Czy pigmenty zaliczą w II kw. stratę w związku z sytuacją we Włoszech? 

Paweł Łapiński: Segment bieli jest z całą pewnością pod presją obecnej sytuacji rynkowej w związku z pandemią, ale nic nie wskazuje na to, żeby drugi kwartał zakończył na minusie. 

Gość: Która ze spółek jest Panów zdaniem najbardziej niedoszacowana na rynku? A może któraś jest przeszacowana? 

Paweł Łapiński: Generalnie, ostatnie miesiące nie były najlepsze dla rynków kapitałowych, także dla polskiej giełdy, stąd też notowania spółek lokowały się daleko poniżej oczekiwań. W ostatnich tygodniach, gdy giełdy zaczynają się przyzwyczajać do sytuacji pandemicznej, odżywa także chemia. Proszę trzymać za nas kciuki. 

Gość: Czy te kontrakty na propan (1-2 letnie) będą ze stałą ceną dostawy czy zmienną zależną od rynkowych? 

Marek Czyż: Propan, podobnie jak wszystkie produkty z branży produktów pochodnych ropy naftowej. charakteryzuje się zmienną ceną rynkową. Stąd na rynku propanu nie są stosowane kontrakty oparte na cenach stałych. 

Gość: Czy na kluczowej inwestycji trwają już jakieś prace budowlane? 

Marek Czyż: Obecnie generalny wykonawca prowadzi prace konstrukcyjne już na wszystkich podprojektach. Przede wszystkim prowadzone są prace fundamentowe, tzn. przygotowanie wylewek oraz zbrojenie (instalacja PDH oraz port). Na terenie przyszłej instalacji polipropylenu rozpoczęto już roboty ziemne.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na obszarze terminalu portowego - zostało już wykonane zbrojenie płyt fundamentowych pod zbiorniki na propan i etylen 

Paweł Łapiński i Marek Czyż: Szanowni Państwo, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Bardzo dziękujemy Państwu za udział w czacie i za zadane pytania. Życzymy dużo zdrowia i do zobaczenia przy okazji następnego czatu. 

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty. 

23.04.2020
Czat inwestorski - wyniki wypracowane w 2019
Rozwiń

moderator: Witam na czacie inwestorskim z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty odpowiedzialnym m.in. za relacje inwestorskie i finanse. Tematem przewodnim spotkania będą wyniki finansowe spółki za 2019 rok.

moderator:
Przypominam zasady organizacyjne czata: pytania są przesyłane najpierw do moderatora. Publikowane są pytania wybrane przez Gościa czata wraz z odpowiedziami. U dołu ekranu kolejkowane są u każdego użytkownika jego pytania. Moderator może odrzucić pytanie niezgodne z regulaminem.

moderator:
Informacja dla dziennikarzy relacjonujących przebieg czata: wykorzystanie cytatów z dzisiejszej rozmowy w Państwa materiałach redakcyjnych wymaga podania źródła. W razie pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt: ##qxjgd#at#hidrzlpirw.ea##

moderator:
Już można zadawać pytania, na które nasz Gość zacznie odpowiadać o 10:00. W razie problemów z wyświetlaniem odpowiedzi prosimy o odświeżenie strony. Uczestników zachęcamy też do udostępniania czatu i komentowania jego przebiegu w mediach społecznościowych z hasztagiem #czatStockWatch

Paweł Łapiński: Dzień dobry. Cieszę się, że będę mógł po raz kolejny porozmawiać z Państwem, tym razem za pośrednictwem czatu. Chętnie odpowiem na pytania i przekażę informacje związane z naszą działalnością, z obecną sytuacją rynkową Grupy Azoty. Każda dotychczasowa edycja czatu za pośrednictwem StockWatch.pl cieszyła się sporym zainteresowaniem. Liczę na to także tym razem. Zapraszam do zadawania pytań.

abcabc: Dzień dobry. Jaki wpływ na spółkę ma susza? Czy raczej zwiększa zużycie nawozów, czy zmniejsza Czy spółka skorzysta na niskich cenach gazu?
Paweł Łapiński: Susza działa negatywnie na rynek nawozów - zwłaszcza azotowych. Zauważamy to już dzisiaj. Widać to w Polsce, gdzie rolnicy zaprzestali aplikacji nawozów pod zboża ozime (2-iej lub 3-ej dawki) i zastanawiają się jaką technologię nawożenia wybrać pod uprawę kukurydzy. Z tej perspektywy Grupa Azoty może zyskać, ponieważ rolnicy mocznik mogą zastąpić nawozem płynnym RSM. Mamy też w Polsce inne uprawy jak użytki zielone, buraki cukrowe – tutaj deszcz w maju i czerwcu może radykalnie poprawić sytuację. Z niskich cen gazu w segmencie nawozów Grupa Azoty korzysta w sposób umiarkowany, ponieważ już na przełomie roku ceny nawozów azotowych zarówno w Polsce jak i głównych rynkach w Unii Europejskiej spadły o ponad 10 proc.

inwestor_2k: Dzień doby! Jak wyglądają ceny nawozów w Polsce w pierwszym kwartale r/r?
Paweł Łapiński: Ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w Q1 2020 r. były niższe o około 8-15 proc. w stosunku do Q1 2019 r. Największe spadki notowaliśmy na nawozach saletrzanych typu Pulan, Zaksan, najmniejsze na nawozach azotowych z siarką typu Saletrosan. Wyjaśniając przyczyny, chciałbym podkreślić, że mieliśmy zdecydowanie inną sytuację kosztową po stronie gazu - mimo niższych cen realizacji w Q1 2020 na marżach nie straciliśmy.

Gość: Czy będzie wypłacona, jeśli tak to kiedy nagroda z zysków za 2019 rok dla pracowników Azotów S.A. Tarnów?
Paweł Łapiński: Wyniki ubiegłego roku dają powody do zadowolenia, nie widzę więc przeszkód, aby nagroda roczna dla pracowników Grupy Azoty SA miała nie zostać uchwalona przez zarząd.

akcjonariusz: Witam, czy w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej zmieniliście założenia budżetowe do projektu w Policach?
Paweł Łapiński: Grupa 11 instytucji finansowych zgodziła się pożyczyć na projekt Polimery Police ponad 1 mld dolarów. Chcemy w najbliższych tygodniach podpisać wszystkie umowy. Zgoda kredytowa od tak dużej liczby banków, które analizowały model inwestycji i wszelkie ryzyka, także to związane z epidemią, to odpowiedź dla tych wszystkich, którzy kwestionowaliby ten projekt i wątpili w jego realizację. Obecnie negocjujemy ostateczne wersje umów inwestycyjnych ze wszystkimi inwestorami.
Pragnę zwrócić uwagę, że budowa instalacji ma trwać jeszcze nieco ponad 2 lata. Na dziś Inwestycja Polimery Police przebiega zgodnie z harmonogramem. Prace przy bazie paliwowej, czyli w porcie, jak również wszystkie prace przygotowawcze pod główną instalację odbywają się na szeroką skalę.

PJ: Dzień dobry na wstępie chciałbym Panu prezesowi i wszystkim uczestnikom życzyć dużo zdrowia w tych czasach. Chciałbym poruszyć tematy związane z rynkiem gazu. Czy grupa Azoty planuje w najbliższym czasie dywersyfikować dostawy tego surowca i korzystać z nadpodaży z amerykańskiego LNG np. poprzez sprowadzanie go z USA do Świnoujścia lub na Litwę? Dodatkowo proszę o informację czy grupa Azoty wykorzystuje obecne niskie poziomy i zabezpiecza cenę dostaw w kolejnych latach?
Paweł Łapiński: Bardzo dziękuję za życzenia zdrowia, przyda się ono nam wszystkim. Dlatego też z przyjemnością je odwzajemniam.

Przechodząc do meritum pytania. Grupa Azoty w najbliższym czasie nie planuje dywersyfikacji dostaw, ani też samodzielnego sprowadzania gazu skroplonego z USA. Mimo dużego zużycia, statek z LNG i tempo regazyfikacji przekracza nasze bieżące możliwości. Dużą część musielibyśmy zmagazynować, co mocno podraża operację. Po drugie wszystkie moce w gazoporcie w Świnoujściu są już zarezerwowane. Zaś sprowadzanie LNG przez Litwę wiązałoby się z obowiązkiem tworzenia zapasów obowiązkowych, co jeszcze bardziej podraża koszt gazu. Wreszcie tanie LNG docierające do Europy wpływa bezpośrednio na ceny giełdowe, na których mamy oparte formuły cenowe. Zatem choć pośrednio korzystamy z nadpodaży na rynku LNG.

Jeżeli zaś chodzi o zabezpieczanie cen gazu na lata następne to gaz obecnie jest tani na rynku spotowym, ale nie na terminowym. Na przyszły rok gaz można teraz kupić za cenę mniej więcej dwukrotnie wyższą niż na spocie. Poza tym zabezpieczenie ceny wiąże się z obowiązkiem jego systematycznego odbioru przez cały okres, co stwarza spore ryzyko. Zabezpieczamy ceny gazu, ale w krótszych horyzontach czasowych.

pasha: Czy zarząd będzie rekomendował na walne wypłatę dywidendy, czy świetle dużych nakładów inwestycyjnych to nierealne?
Paweł Łapiński: Zarząd nie wydał jeszcze rekomendacji dotyczącej podziału wypracowanego w 2019 roku jednostkowego zysku netto wypracowanego przez Grupę Azoty. Uchwała powinna zostać podjęta w maju, o czym niezwłocznie Państwa poinformujemy raportem bieżącym. Przypomnę jednak, że aktualizacja strategii Grupy Azoty na lata 2013-2020 zakłada, iż celem nadrzędnym struktury finansowej jest zapewnienie długoterminowego bezpieczeństwa finansowego oraz spójności wewnętrznej całości finansowania. Strategia przewiduje też sytuacje, w których w uzasadnionych przypadkach jak na przykład proces wdrożenia kompleksowego programu inwestycyjnego czy ryzyko pogorszenia się koniunktury, dywidenda może nie być rekomendowana przez zarząd. Oczywiście ostateczną decyzję jak zawsze w sprawie wysokości dywidendy podejmie Walne Zgromadzenie.

Gość: Czy w IV kwartale instalacja compoundów wygenerowała jakiś przychód, czy obciażyła wyniki choćby kosztami amortyzacji?
Paweł Łapiński: Przychód w IV kwartale został wygenerowany, amortyzacja jest naliczana od stycznia 2020 r.

Picasso797: Pytanie odnosnie sprzedazy za granice - czy wystepuja problemy z logistyka?
Paweł Łapiński: W zakresie sprzedaży zagranicznej logistyka lądowa funkcjonuje poprawnie, logistyka morska również, choć zdarzają się krótkie opóźnienia. Wzrastają opłaty za usługi logistyczne.

Gość: Czy dynamiczny wzrost wynagrodzeń jaki obserwowaliśmy w IV kw. wynikał z premii pracowniczych, wzrostu rezerw aktuarialnych, czy wzrostu płac?
Paweł Łapiński: Wzrost kosztów pracy w 4Q2019 wynikał w głównej mierze z zawartego porozumienia w zakresie nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych i rentowych w Grupie Azoty Police oraz zwiększenia rezerw aktuarialnych i urlopowych. Zwiększona jest też rezerwa na nagrody roczne w związku z dobrymi wynikami Grupy.

Matan: Dlaczego nie widać w rachunku przepływów wpływu gotówki z tytułu faktoringu odwrotnego, a są tam tylko wypływy?
Paweł Łapiński: Faktoring odwrotny w sprawozdaniu z przepływów pieniężnych prezentowany jest w szyku rozwartym, tj. wypływy z tytułu spłaty prezentowane są w działalności finansowej, natomiast jego zaciągnięcie w działalności operacyjnej.

Ludwix: Kiedy spodziewają się Państwo odbicia cen na rynku bieli tytanowej?
Paweł Łapiński: Rynek bieli tytanowej charakteryzuje się sezonowością i przy zachowaniu standardowych czynników rynkowych oczekiwalibyśmy tego w 2Q. Jednak z uwagi na panującą sytuację i wynikające z tego zmienność i niepewność rynków, na odbicie cen oczekujemy w 3Q jednak przy założeniu ustępowania pandemii.

Totmes: Czy Grupa Azoty zabezpiecza ceny nabywanej energii kontraktami na TGE, a jeśli tak to jaką część?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty dla wszystkich spółek ma zabezpieczone dostawy energii elektrycznej na 2020 r. Głównymi partnerami w tym obszarze są największe spółki energetyczne obrotu w Polsce. Zakupy na TGE realizowane są na bieżąco w niewielkich ilościach w celu skorygowania bieżących potrzeb zakupowych.

PJ: Panie prezesie czy oczekujecie negatywnego wpływy Covid 19 na wyniki generowane z segmentu nawozowego? Władze lokalne szukają oszczędności, a część już zapowiedziała cięcie w budżetach na utrzymanie terenów zielonych. Czy w związku z tym należy oczekiwać zauważalnego spadku popytu czy raczej marginalnego?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty w segmencie nawozów obsługuje przede wszystkim gospodarstwa rolne zajmujące się uprawą podstawowych roślin czyli: zbóż ozimych i jarych, rzepaku, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, pastwisk pod opas bydła. Poprzez Compo Expert obsługujemy także rynek warzywniczy i sadowniczy. Utrzymanie terenów zielonych to dla Grupy Azoty marginalna sprawa.

Miron: Jaki będzie koszt elektrowni fotowoltaicznej w Osieku?
Paweł Łapiński: Typowy dla najnowocześniejszych profesjonalnych mikro-farm fotowoltaicznych (instalacja o mocy ok. 5 MW i rocznej produkcji ok. 5 GWh, na potrzeby jednego odbiorcy przemysłowego – Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA). To zbyt wczesny etap, aby mówić o szczegółach bez uzgodnienia z partnerem, PGE Energia Odnawialna.

Miron: Dzień dobry Kiedy spodziewacie się zakończenia projektu zgazowywania węgla i jego komercyjnego wdrożenia?
Paweł Łapiński: Projekt zgazowania węgla od dawna ma dla nas priorytet chemiczny, a nie energetyczny, ale nie obędzie się bez partnera energetycznego ze stabilnym źródłem węgla kamiennego jako surowca. Jest nim Tauron Polska Energia. Restrykcje regulacyjne w UE i niepewność na rynku surowców energetycznych wzbraniają odpowiedzialnie wypowiadać się dziś o harmonogramie przedsięwzięcia.

Pedro: Czy nowa elektrownia w Puławach zastąpi tylko obecne bloki czy zmniejszy także zakup energii z rynku?
Paweł Łapiński: Nowa elektrociepłownia na terenie GA ZA Puławy jest zaprojektowana i zbilansowana z potrzebami zakładu produkcyjnego w Puławach. Nie planujemy, jak konsekwentnie od kilku lat raportujemy, wejścia w profesjonalną energetykę ani konkurować z koncernami energetycznymi. Przewidujemy tylko drobne, okazjonalne zakupy i sprzedaż energii „do sieci”.

Pedro: Czy Państwa zdaniem w tym roku ceny gazu nadal pozostaną niskie? Czy spadek kwotowań niweluje nieco ryzyko importu nawozów ze wschodu?Paweł Łapiński: Aktualnie ceny gazu są korzystne i przy utrzymaniu się silnego wpływu tych czynników ceny w 2020 roku powinny pozostać na relatywnie niskich poziomach. Jednak niewiadomym pozostaje aktualna sytuacja na rynku ropy oraz czynniki geopolityczne.

Gość: Ile gazu zużywa się mniej więcej na wyprodukowanie jednej tony mocznika, a ile mocznika do wytworzenia melaminy? Czy zużycie jednostkowe gazu bardzo mocno się różni pomiędzy nawozami NPK i azotowymi?
Paweł Łapiński: Parametry instalacji nawozowych w Grupie Azoty funkcjonują w zakresach przewidzianych w BAT (Best Available Techniques).

W procesach produkcyjnych dążymy do maksymalizowania efektywności kosztowej, poprzez modernizację i intensyfikację kluczowych instalacji, przy optymalizacji zużycia surowców.

Gość: Czy dzięki Compo otworzyliście jakieś nowe kierunki sprzedaży dla polskich zakładów nawozowych?
Paweł Łapiński: Tak, dzięki współpracy z organizacją handlową Compo Expert pozyskaliśmy wielu nowych zagranicznych klientów - bezpośrednich lub pośrednich - na nawozy produkowane przez Grupę w Polsce. Było to możliwe dzięki dotychczasowym relacjom handlowym grupy Compo Expert z tymi odbiorcami oraz obecności Compo Expert na rynkach międzynarodowych.

Gość: Czy Azoty występowały o dopłatę do cen energii w zeszłym roku w związku z ustawą prądową, a jeśli tak to w którym miejscu sprawozdania ją zaprezentowano?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty występowała o dopłatę do cen energii, która zaprezentowana została w przychodach ze sprzedaży.

Gość: Niedawno cena ropy osiągnęła ujemne poziomy. Jest to sytuacja bez precedensu, więc chciałbym zapytać, czy i w jaki sposób sytuacja na rynku ropy oddziałuje na Wasz biznes. Dziękuję.
Paweł Łapiński: Wahania na rynku ropy naftowej w znacznym stopniu przekładają się na łańcuch produktowy tworzyw. W kwietniu odnotowaliśmy gwałtowny spadek notowań benzenu i fenolu. Ceny kontraktowe spadły o ponad 400 EUR/t w odniesieniu do notowań marcowych. Również ceny spotowe PA6 odnotowały znaczące spadki.

Gość: Witam Takie pytanie Nakłady na instalację nawozów granulowanych sięgnęły już prawie budżetu - 363/385, a projekt ma zostać oddany dopiero w 2021 r. Czy należy spodziewać się większych nakładów niż zakładane, czy może wcześniejszego oddania instalacji do produkcji?
Paweł Łapiński: W Puławach budujemy dwie linie granulacji mechanicznej nawozów saletrzanych i infrastrukturę logistyczną wspólną dla obu. Zatem inwestycja jest zorganizowana etapowo. Rozważamy dodatkowy węzeł, stąd racjonalne jest wydłużenie harmonogramu i dodatkowe nakłady.

Trawiak: W strategii wspominacie o zakończeniu procesu konsolidacji w grupie. Od przejęcia Puław minęło już chyba z 6 lat, a konsolidacja i synergie jeszcze nie zostały dokonane? Dlaczego to tyle trwa?
Paweł Łapiński: Oczywiście, że konsolidacja została dokonana, a synergie osiągnięte, raportowaliśmy o tym rynkowi. Mamy apetyt na więcej, a obecna dokumentacji strategiczna jest na lata do 2020 roku, więc niż dziwnego, że jako przewidująca organizacja rozpoczęliśmy prace nad przygotowaniem strategii grupy do 2030 roku.

Gość: Jak funkcjonuje firma w czasie epidemii? Czy ograniczyliście liczbę pracowników na zmianach? Czy odbija się to na efektywności działania? Czy ktoś z pracowników firmy jest chory na koronawirisa?
Paweł Łapiński: Grupa Azoty funkcjonuje bez istotnych zakłóceń, przy wdrożeniu w spółkach wszelkich rygorów bezpieczeństwa i działań zapobiegających rozpowszechnianiu się koronawirusa. Nie zaobserwowaliśmy większej absencji pracowników, która mogła by skutkować zaburzeniem efektywności produkcji. Odnotowaliśmy trzy przypadki zachorowania na COVID - 19 bez istotnego wpływu na działalność Grupy. W obszarach gdzie jest to możliwe, praca świadczona jest zdalnie.

Paweł Łapiński: Dziękuję za ciekawe pytania, cieszę się widząc Państwa zainteresowanie Grupą Azoty. Czas w zasadzie już nam się skończył, więc pozostaje mi się pożegnać się z Państwem. Życzę wszystkim dużo zdrowia. Dziękuję za uczestnictwo, do zobaczenia na następnym czacie.

moderator: Ja również w imieniu redakcji StockWatch.pl serdecznie dziękuję za ciekawą dyskusję i zapraszam na kolejne czaty.

 

14.11.2019
Czat inwestorski - sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police
Rozwiń

W czwartek 14 listopada o godz. 9:00 odbył się czat z Pawłem Łapińskim, wiceprezesem Grupy Azoty S.A. oraz Włodzimierzem Zasadzkim, wiceprezesem Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. Tematami spotkania była sytuacja fundamentalna i wyniki spółek z Grupy Azoty po III kwartałach 2019 roku oraz trwająca Oferta Publiczna z Prawem Poboru w Grupie Azoty Police.

Wyszukiwarka