Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Nagrody
Konferencja „WallStreet”: Partner 25-lecia dla Grupy Azoty
Wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Rozwiń

Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za najlepsze oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w konkursie „The Best Annual Report 2019” organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

The Best Annual Report 2019
Rozwiń

Grupa Azoty S.A. zajęła trzecią nagrodę główną w kategorii „Przedsiębiorstwa” za „Raport Roczny Grupy Azoty S.A. za 2019 rok” w konkursie organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków.

Konferencja „WallStreet”: wyróżnienie za ciągłą i wysoką jakość komunikacji z inwestorami indywidualnymi dla Grupy Azoty S.A.
Rozwiń

W dniach 30 maja do 2 czerwca 2019 roku odbyła się 23 edycja konferencji inwestorskiej „WallStreet” zorganizowanej w Karpaczu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce zgromadziło w Hotelu Gołębiewski kilkusetosobową liczbę uczestników. Partnerami konferencji były Grupa Azoty S.A. oraz Grupa Azoty Police. 

„WallStreet” to nie tylko tematyczne wykłady, ale przede wszystkim spotkania zarówno oficjalne, jak i kuluarowe, które umożliwiają bezpośredni kontakt inwestorów z emitentami i doradcami związanymi z rynkiem kapitałowym. Podczas tegorocznej edycji konferencji dyskutowano między innymi o przyszłości polskiego rynku kapitałowego i krajowej gospodarki, a także czy po wielu latach doczekamy się hossy na rodzimym parkiecie GPW. Ważnym tematem były również wprowadzane właśnie Pracownicze Plany Kapitałowe, które mają ułatwić kilku milionom Polaków długofalowe oszczędzanie. 

Nieodłącznym elementem konferencji „WallStreet” są nie tylko panele dyskusyjne, ale także indywidulane prezentacje poszczególnych spółek. W tym roku prezentację przygotowała nie tylko Grupa Azoty S.A., ale także Grupa Azoty Police, która przybliżyła projekt „Polimery Police”, czyli kluczową inwestycję w polskiej chemii. 

Konferencja „WallStreet” to również targi „Moje inwestycje”, w których brało udział kilkadziesiąt spółek giełdowych, w tym także przedstawiciele Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Police. Podczas wieczornej gali Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za ciągłą i wysoką jakość komunikacji z inwestorami indywidulanymi. 

To kolejne wyróżnienie dla Grupy Azoty po otrzymanym ostatnio tytule „Transparentna spółka roku”. Bardzo nas cieszą zwłaszcza dowody uznania naszych działań przez inwestorów indywidualnych. To dowód, że otwarta polityka informacyjna Grupy Azoty to nie tylko deklaracje. – powiedział Paweł Łapiński, Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A., który w imieniu Spółki odbierał dyplom wręczony przez Jarosława Dominiaka – Prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidulanych.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (SII) jest największą organizacją zrzeszającą inwestorów giełdowych w Polsce, która działa od 1999 roku. Działalność Stowarzyszenia koncentruje się na wszechstronnym wsparciu inwestorów, w tym ochrony ich praw oraz edukacjach i analizach.
Więcej o konferencji http://www.wallstreet.org.pl/.

Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police z tytułem „Transparentna Spółka Roku 2018”
Rozwiń

Dwie spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police otrzymały zaszczytne tytuły „Transparentna Spółka Roku 2018” w trzeciej edycji rankingu prowadzonego przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej transparentnych i komunikatywnych spółek notowanych w trzech głównych indeksach: WIG20, WIG40 oraz WIG80. Grupa Azoty S.A. została wyróżniona spośród spółek z indeksu mWIG40, a Grupa Azoty Police - z indeksu sWIG80. Grupa Azoty S.A. w gronie laureatów znajduje się od początku istnienia rankingu.

Ranking „Transparentna Spółka Roku 2018” został sporządzony na podstawie badania ankietowego i obejmował najważniejsze obszary komunikacji z rynkiem: sprawozdawczości finansowej i raportowania, relacji inwestorskich a także zasad ładu korporacyjnego.

Intencją organizatorów rankingu Transparentna Spółka Roku jest podniesienie jakości komunikacji spółek publicznych z rynkiem. W tegorocznym badaniu ankietowym wzięły udział 64 podmioty, spośród których w ramach indeksu mWIG40 laureatem rankingu została m.in. Grupa Azoty S.A., a z indeksu sWIG80 Grupa Azoty Police.

Spośród największych firm w gronie 42 najbardziej transparentnych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie oprócz spółek z Grupy Azoty znalazły się m.in. mBank, PZU, PGNiG, PGE i PKO BP.

Grupa Azoty w XII edycji Respect Index
Rozwiń
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła 12 grudnia 2018 roku skład XII edycji indeksu RESPECT. Znalazło się w nim 31 spółek, w tym 2 debiutantów. Grupa Azoty S.A. nieprzerwanie od początku prowadzenia indeksu znajduje się w elitarnym gronie spółek społecznie odpowiedzialnych, notowanych na GPW.
- Grupa Azoty podnosi swoje standardy w obszarze odpowiedzialnego biznesu i rozwija się razem z Respect Index. Każdego roku badaniu Respect podlegają cztery największe spółki tworzące grupę kapitałową: Grupa Azoty S.A., Grupa Azoty PUŁAWY, Grupa Azoty POLICE, Grupa Azoty ZAK. Poza zaszczytem obecności wśród liderów odpowiedzialności w Polsce, badanie Respect inspiruje nas do wyznaczania sobie nowych wyzwań w obszarze zrównoważonego rozwoju – powiedział dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty. 


Respect Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego, ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników ekologicznych, społecznych i pracowniczych. 


Nowy skład RESPECT Index będzie obowiązywał od 27 grudnia 2018 r. 
Grupa Azoty z Certyfikatem członkostwa w indeksach FTSE4Good
Rozwiń
Grupa Azoty S.A. otrzymała po raz kolejny Certyfikat członkostwa w indeksach FTSE4Good. Rewizja indeksów została przeprowadzona w czerwcu 2018 roku.
Grupa Azoty S.A. została zakwalifikowana do indeksu FTSE4Good Emerging Markets w grudniu 2016 roku, poszerzając grono spółek raportujących zdarzenia środowiskowe, zarządzania korporacyjnego oraz odpowiedzialnych społecznie (ESG). W październiku 2017 roku FTSE Russel przekwalifikował Polskę z rynków rozwijających się (Emerging Markets) do rozwiniętych (Developed Markets). 

Status członka FTSE4Good każdorazowo poprzedza gruntowna ocena raportowanych działań z zakresu środowiska (Environmental), kwestii socjalnych i społecznych (Social) i zarządzania na poziomie korporacyjnym (Corporate Governance). Spółki, które posiadają Certyfikat potwierdzają spełnianie wysokich wymagań jakościowych i dzięki temu mogą znaleźć się w większości portfeli funduszy inwestycyjnych i emerytalnych. 


Indeksy FTSE4Good Series są tworzone przez FTSE Russel, globalną agencję indeksową, dla oceny inwestycyjnej firm deklarujących działalność w obszarze ESG. Indeksy wykorzystywane są przez szeroki krąg uczestników rynku w podejmowaniu decyzji w oparciu o najlepsze praktyki odpowiedzialnego inwestowania. Indeks FTSE4Good jest jednym z indeksów Giełdy Londyńskiej od 2001 roku. 
„Najwyższy poziom relacji inwestorskich skierowanych do inwestorów indywidualnych”
Rozwiń
W dniach 25-27 maja 2018 roku odbyła się 22. edycja konferencji inwestorskiej „WallStreet” organizowana przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To największe spotkanie inwestorów indywidualnych w Polsce zgromadziło w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu kilkuset uczestników.

Nieodłączną częścią konferencji „WallStreet” były targi „Moje inwestycje”, w których brało udział kilkadziesiąt spółek giełdowych, w tym także przedstawiciele Grupy Azoty S.A. Podczas wieczornej gali Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za: „najwyższy poziom relacji inwestorskich skierowanych do inwestorów indywidualnych”.

- To kolejne wyróżnienie dla naszej Spółki za relacje inwestorskie. Tym bardziej cenne, że przyznane przez inwestorów indywidualnych. W bieżącym roku obchodzimy jubileusz 10-lecia notowań naszej Spółki na Giełdzie. Wchodząc na parkiet w 2008 roku Grupa Azoty S.A. zadeklarowała m.in. otwartą politykę informacyjną. Cieszę się, że nasze działania są regularnie doceniane – powiedział Paweł Łapiński, wiceprezes zarządu Grupy Azoty S.A., który w imieniu Spółki odbierał wyróżnienie. 


- Z przyjemnością przyznaliśmy spółce Grupa Azoty S.A. wyróżnienie za wysoki poziom relacji inwestorskich. Grupa Azoty S.A. od samego początku debiutu na GPW jest w grupie spółek wyznaczających najwyższe standardy w tym obszarze. Dzięki wielu realizowanym przez Spółkę działaniom komunikacyjnym inwestor indywidualny ma szeroki dostęp do informacji jak również regularnego zdalnego lub bezpośredniego kontaktu z Zarządem Grupy Azoty S.A. – powiedział w uzasadnieniu przyznania wyróżnienia dla Grupy Azoty S.A. Bartosz Dziemaszkiewicz, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police „Transparentnymi Spółkami Roku 2017”
Rozwiń
Dwie spółki Grupy Azoty: Grupa Azoty S.A. i Grupa Azoty Police otrzymały zaszczytne tytuły „Transparentna Spółka Roku 2017” w drugiej edycji rankingu prowadzonego przez „Parkiet” oraz Instytut Rachunkowości i Podatków, przy wsparciu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. W ubiegłorocznej, pierwszej edycji rankingu Grupa Azoty S.A. również została jednym z laureatów rankingu i uzyskała tytuł „Transparentna Spółka Roku 2016”.
Celem rankingu jest wyłonienie najbardziej transparentnych i komunikatywnych spółek notowanych w trzech głównych indeksach: WIG20, WIG40 oraz WIG80. Grupa Azoty S.A. została wyróżniona spośród spółek z indeksu mWIG40, a Grupa Azoty Police - z indeksu sWIG80. 
Grupa Azoty S.A. z wyróżnieniem w konkursie „The Best Annual Report”
Rozwiń

Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie w konkursie „The Best Annual Report 2016”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Raport roczny spółki, zawierający przydatne informacje, prezentowane w użyteczny i przyjazny sposób, doceniony został za najlepszą wartość użytkową dla akcjonariuszy i inwestorów. Kapituła konkursu wysoko oceniła sposób prezentacji strategii Grupy Azoty w raporcie rocznym, a jako wręcz wzorcowe uznała sprawozdanie ze stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW.

Wyszukiwarka