Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Zarząd Spółki
Zarząd Spółki
Mariusz Grab
Mariusz Grab
Prezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Strategia Zakupowa Integracja surowcowa i produktowa IT

Powołany na stanowisko prezesa zarządu Spółki XI kadencji uchwałą RN z dn. 22 października 2020 r.

Wykształcenie:

 • 2006 – 2015 przewód doktorski na Wydziale Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
 • 2003 - 2004 Podyplomowe studia pedagogiczne na Politechnice Szczecińskiej.
 • 1994 - 1999 Studia Magisterskie na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej
 • 1992 - 1994 Studium Informatyczne w Jeleniej Górze

Doświadczenie zawodowe:

 • 17.05.2018 – Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.
 • 23.05.2016 – Grupa Azoty Police Serwis sp. z o.o. – Prezes Zarządu
 • 01.04.2016 – 22.05.2016 Prokurent spółki Żegluga Szczecińska sp. z o.o. – prokura samoistna
 • 08.05.2012 - 22.05.2016 Zastępca dyrektora generalnego Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 09.07.2010 – 30.11.2011 - Członek Zarządu ds. ekonomiczno-finansowych Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 21.04.2010-08.07.2010 – Prezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 30.03.2007-20.04.2010 – Wiceprezes Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 07.07.2006-29.03.2007 – Członek Zarządu Polskiego Radia - Regionalnej Rozgłośni w Szczecinie S.A.
 • 2001– 2006 Kierownik Praktyk Programowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej – budowa relacji uczelnia - rynek
 • 2001 – 2006 - działalność gospodarcza . „Art Media” - właściciel
 • 1999 – 2008 - asystent Instytutu Sztucznej Inteligencji i Metod Matematycznych w Zakładzie Badań Systemowych na Wydziale Informatyki Politechniki Szczecińskiej

Inne doświadczenia:

 • Doświadczenie w zakresie organizacji inwestycji budowlanych.
 • Doświadczenie w zakresie zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w realizacji projektów Unii Europejskiej – PHARE, RPO, INTERREG.
 • 2013 – 2016 Realizacja projektów inwestycyjnych w tym zastępstwa inwestorskie (głownie roboty budowlane)
 • 2013 – 2016 Realizacja i rozliczenie dwóch projektów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Żeglugi Szczecińskiej sp. z o.o.
 • 2012 – 2016 zarządzanie nieruchomościami komunalnymi i terenami uprzemysłowionymi - portowymi
 • 2012 – 2015 doradca spółki Creative Minds Group
 • 2008 – renegocjacje umów w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia ze spółką TP Emitel sp. z o.o. – Negocjacje zakończone sukcesem – obniżenie kosztów w 17 spółkach Skarbu Państwa.
 • 2007-2011 Doświadczenie w zakresie rozliczania międzynarodowego projektu Komisji Europejskiej European Radio Network Project – EURANET (18 krajów członkowskich), sporządzanie planów budżetowych na lata następne, negocjacje i kontakty z płatnikiem projektu, szkolenia.
 • Autor kilkunastu publikacji naukowych prezentowanych w latach 1999-2008 na konferencjach krajowych i międzynarodowych, dotyczących głównie nowoczesnych instrumentów finansowych, zarządzania informacją w Unii Europejskiej, zastosowania nowoczesnych technologii w wycenie i ograniczaniu ryzyka na rynkach ekonomicznych. Szereg prac dot. zagadnienia masowej wyceny nieruchomości na potrzeby wprowadzenia podatku katastralnego w Polsce.
 • Od 2004 - 2018 – Członek Rady Programowej Telewizji Polskiej oddział w Szczecinie
 • Od 2003 - Członek Społecznej Rady Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie opiniujący budżet, sprawozdania finansowe i plany finansowo-inwestycyjne jednostki podległej Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego.
 • 2001 – członek zespołu badawczego w projekcie PHARE PL 9704 – 01 - 13 (Komponent C) „Koncepcja Systemu Informacji rolniczej dla potrzeb Wspólnej Polityki Rolnej” – opracowanie systemu wymiany informacji rolniczej między Polską a krajami Unii Europejskiej – współautor projektu systemu zaprezentowanego w Ministerstwie Rolnictwa.
 • 2000 – Współpraca z Poznańską Giełdą Towarową w zakresie analiz i wyceny pochodnych instrumentów finansowych
 • 1999 – 2006 – organizator seminariów na Wydziale Politechniki Szczecińskiej z przedstawicielstwami największych firm informatycznych w kraju, stała współpraca z największymi firmami informatycznymi w Szczecinie.
 • 1997 - 1999 Członek Komisji Przetargowej Politechniki Szczecińskiej
  • 1997 – 1999 Delegat Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej
Dowiedz się więcej
Witold Szczypiński
Witold Szczypiński
Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny
Kompetencje w spółce:
Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. Segment Biznesowy Agro Segment Biznesowy Tworzywa Segment Biznesowy Syntez Organicznych Integracja Produkcji Infrastuktura

Wiceprezes zarządu Spółki od 2008 r.

Wykształcenie:
Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Organizacji Produkcji. Studia w zakresie organizacji i zarządzania przemysłem, specjalizacja: przemysł chemiczny, tytuł: mgr inż. organizator przemysłu..


Szkolenia i kursy:
Szkolenie dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych, kurs dla kadry Kierowniczej Przedsiębiorstw i Spółek wg programu dla Rad Nadzorczych, cykl Seminariów „BEST MANAGER” – przygotowanie menadżerów do przekształceń własnościowych.
Kursy specjalistyczne w zakresie organizacji pracy, bezpieczeństwa procesowego, projektów inwestycyjnych.

Doświadczenie zawodowe:

 • 1979 - 1987 Kolejno Mistrz Produkcji, Samodzielny Technolog, Specjalista Technolog w Zakładzie Syntezy, Zakłady Azotowe im. F. Dzierżyńskiego w Tarnowie (późniejsza nazwa: Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.)
 • 1987 - 1990 Kierownik Wydziału Krzemu Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1991 - 1999 Kierownik Zakładu Syntezy, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 1999 - 2001 Dyrektor Centrum Tworzyw Sztucznych, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2002 - 2007 Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju, Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2007 - 2008 Członek Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2008 p.o. Prezesa Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
 • 2008 - obecnie Wiceprezes Zarządu Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupy Azoty S.A.)

Ponadto reprezentowanie Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. (obecnie Grupa Azoty S.A.) w Radach Nadzorczych spółek: Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe UNISIL Sp. z o.o. (1997-1999), Tarnowskie Wodociągi Sp. z o.o. (2007-2008), Biuro Projektów Zakładów Azotowych „BIPROZAT” Sp. z o.o. i kolejno Grupa Azoty PKCh Sp. z o.o. (2008-2016), Grupa Azoty ATT Polymers GmbH (2011-2013 i od 2015 - nadal), Grupa Azoty ZAK S.A. (2012-2016), Grupa Azoty „Siarkopol” S.A. (2013-2016).

Dodatkowe informacje:

 • Członek Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk (2011-2015),
 • Członek Komitetu Sterującego strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pt: „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2012-1015),
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” Kędzierzyn-Koźle (2011-2015),
 • Przewodniczący Zarządu Oddziału SITPChem w Tarnowie (2007-2010),
 • Autor lub współautor blisko 40 wdrożonych specjalistycznych projektów racjonalizatorskich, w tym sześciu objętych ochroną patentową, obejmujących wytwarzanie amoniaku, wodoru, dwutlenku węgla spożywczego, polioksymetylenu, krzemu polikrystalicznego, katalizatorów oraz infrastrukturę energetyczną.
Dowiedz się więcej
dr Grzegorz Kądzielawski
dr Grzegorz Kądzielawski
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Realizacja innowacji Programy badawczo - rozwojowe Realizacja inwestycji Zakupy techniczne

Powołany na stanowisko wiceprezesa zarządu Spółki 20 czerwca 2017 r.

Wykształcenie:

 • 2011 - 2017 Krakowska Akademia, doktorant na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych, specjalizacja: prawo; uzyskany stopień naukowy: doktor nauk prawnych;
 • 2011 – 2012 Akademia Dyplomatyczna Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Studium Polityki Zagranicznej;
 • 2007 – 2010 Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, kierunek: Administracja (studia II stopnia);
 • 2004 – 2007 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Instytut Administracyjno – Ekonomiczny, specjalność: Administracja publiczna (studia I stopnia);
 • 2000 – 2004 I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Brodzińskiego w Tarnowie.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2019 – Akademia WSB – adiunkt w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych;
 • 2018 – H. Cegielski Poznań S.A. – członek Rady Nadzorczej;
 • 2017 - Grupa Azoty S.A. – wiceprezes Zarządu odpowiedzialny za obszar badawczo – rozwojowy oraz innowacje;
 • 2017 - Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - ekspert europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET – European Credit System for Vocational Education and Training);
 • 2016 - Zakłady Górniczo-Metalowe ZĘBIEC w Zębcu S.A. – członek, przewodniczący Rady Nadzorczej (XI 2016 – VII 2017 r.), wiceprzewodniczący (od VII 2017 r.);
 • 2015 - 2017 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - szef gabinetu Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego;
 • 2015 – 2016 Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych - koordynator programu warsztatowego;
 • 2015 – 2017 Polskie Radio w Warszawie RDC S.A. - członek Rady Programowej;
 • 2014 - 2015 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej - dyrektor biura Klubu Parlamentarnego;
 • 2013 - 2018 Uczelnia Łazarskiego – pracownik dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego;
 • 2011 – 2014 - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie – pracownik dydaktyczny w Instytucie Administracyjno-Ekonomicznym;
 • 2007 – 2014 - Biuro Poselsko – Senatorskie - dyrektor biura.

Szkolenia i kursy:

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu ochrony informacji niejawnych; zarządzania projektami „PRINCE2® Foundation” (Projects In Controlled Environments) zakończone zdanym egzaminem i poświadczony certyfikatem; Efektywne zarządzanie działem R&D. Praktyczne rozwiązania, nowe technologie; Zarządzanie innowacjami; Wdrażanie i zarządzanie projektami R&D; Prawo własności intelektualnej; Organizacja konferencji i wizyt gospodarczych;

Inne doświadczenia:

 • Członek Kolegium Doradców Sieci Badawczej Łukasiewicz, gremium opiniodawczo – doradczego trzeciej w Europie sieci badawczej zrzeszającej 38 instytutów naukowo - badawczych.
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Nowych Syntez w Puławach – Państwowego Instytutu Badawczego – Sieci Łukasiewicz
 • Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego;
 • Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego;
 • Członek Rady Naukowej czasopisma naukowego pn. Tarnowskie Dialogi Naukowe. Tarnow Scientific Dialogues;
 • Członek Kolegium Redakcyjnego międzynarodowego czasopisma naukowego pn. Cement Wapno Beton, które poświęcone jest zagadnieniom mineralnych materiałów wiążących i betonu. Dwumiesięcznik nastawiony jest na publikowanie prac naukowo-badawczych z dziedziny chemii i technologii wiążących materiałów budowlanych oraz betonu. Czasopismo znajduje się w bazach naukowych Thomson Reuters: Science Citation Index Expanded (znane także jako SciSearch®), Neuroscience Citation Index®, Journal Citation Reports/Science Edition oraz znajduje się na prestiżowej tzw. liście filadelfijskiej (Institute for Scientific Information);
 • Członek Kapituły Biznesu Uniwersytetu Jagiellońskiego powołany przez Rektora UJ. Celem działania Kapituły jest zwiększenie integracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz podejmowanie efektywnej współpracy sektora nauki i edukacji z biznesem;
 • Członek Rady Patronackiej Tarnowskiej Szkoły Wyższej i Kolegium Ekspertów Akademii WSB oraz pomysłodawca Instytutu Badań nad Sztuczną Inteligencją Akademii WSB;
 • Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych dotyczących zarządzania innowacjami;
 • Współautor publikacji książkowej: „Buduję swoją pierwszą drukarkę 3D”.
Dowiedz się więcej
Tomasz Hryniewicz
Tomasz Hryniewicz
Wiceprezes Zarządu
Kompetencje w spółce:
Kontroling Logistyka Prezes Grupy Azoty Puławy

Powołany na stanowisko członka zarządu Spółki 12 czerwca 2019 r.

Wykształcenie:

 • 10.2017 - 06.2019 - Wyższa Szkoła Bankowa, Wrocław,
  Master of Business Administration;
 • 10.1995 - 04.2000 - Politechnika Opolska,
  Magister Inżynier - komputerowe sterowanie układami elektroniki;
 • 09.1991 - 06.1995 - Liceum Zawodowe, Opole,
  Monter urządzeń elektronicznych;

Doświadczenie zawodowe

 • 04.2020 - obecnie - Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A., 
  Prezes Zarządu;
 • 06.2019 - obecnie - Grupa Azoty S.A., Tarnów,
  Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu;
 • 01.2016 - obecnie - JUDO MIZUKA Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu (wolontariat);
 • 10.2006 - 01.2020 - Tomasz Hryniewicz, Opole,
  Właściciel (doradztwo inwestycyjne, restrukturyzacja przedsiębiorstw, najem nieruchomości własnych);
 • 06.2017 - 04.2019 - MERCUS LOGISTYKA Sp. z o.o. (GK KGHM), Polkowice,
  Prezes Zarządu;
 • 05.2014 - 09.2018 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 06.2016 - 10.2016 - PGNIG SERWIS Sp. z o.o., Lublin,
  Prezes Zarządu;
 • 04.2011 - 01.2016 - CHAMELEON S.A., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 09.2006 - 09.2012 - ESTATE Sp. z o.o., Opole,
  Prezes Zarządu;
 • 02.2008 - 04.2011 - CHAMELEON Sp. z o.o., Kępa, 
  Wiceprezes Zarządu;
 • 02.2000 – 12.2004 - COMAR Sp. z o.o., Opole,
  Wiceprezes Zarządu; 
 • 06.1998 – 12.1999 - COMAR Marcin Symowanek, Opole,
  Kierownik ds. Sprzedaży i Marketingu.
Dowiedz się więcej
Artur Kopeć
Artur Kopeć
Członek Zarządu
Kompetencje w spółce:
Majątek produkcyjny Bezpieczeństwo techniczne Ochrona środowiska

Członek Zarządu Spółki od lutego 2012 r.

Wykształcenie:

 • Absolwent Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej na kierunku technologii chemicznej,
 • Absolwent studiów podyplomowych z zakresu przedsiębiorczości, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
 • Absolwent studium menadżerskiego, organizowanego przez Rudzką Agencję Rozwoju i Training Partners.

Szkolenia i kursy:
Ukończone liczne kursy z zakresu zarządzania, BHP, ISO i ochrony środowiska.

Doświadczenie zawodowe:

 • 2003 - pracownik Państwowej Szkoły Zawodowej w Tarnowie,
 • od 1 października 2003 roku pracownik Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach (obecnie Grupa Azoty S.A.). Kolejno na stanowiskach:
  ­ - aparatowy na Wydziale Amoniaku (2003-2005),
  ­ - mistrz zmianowy na Wydziale Katalizatorów (08-11.2005),
  ­ - samodzielny technolog ds. syntez amoniaku w Centrum Nawozów (2006-2009),
  ­ - specjalista technolog ds. nawozów i równocześnie inżynier nadzorujący proces inwestycyjny budowy Instalacji Granulacji Mechanicznej Nawozów (2006-2009),
  ­ - kierownik prób kompleksowych oraz rozruchu technologicznego w Granulacji Mechanicznej Nawozów (2008-2009),
  ­ - specjalista ds. gospodarki wodorem i amoniakiem na Wydziale Amoniaku (2010-2011),
  ­ - od 2011 - kierownik Wydziału Amoniaku również w tym czasie kierownik rozruchu instalacji produkcji wodoru,
  ­ - od lutego 2012 - Członek Zarządu Grupy Azoty S.A.Dodatkowe informacje:

 • od 2006 roku jest członkiem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego,
 • w latach 2013-2014 – wiceprzewodniczący RN ŻSSA Unia Tarnów,
 • do największych sukcesów zawodowych może zaliczyć pomyślne wdrożenie do produkcji nowego nawozu w Polsce o nazwie handlowej Saletrosan. Jest współautorem patentu „Sposób wytwarzania saletrosiarczanu amonowego” – zgłoszenie patentowe polskie i europejskie oraz kilku wniosków racjonalizatorskich,
 • do najważniejszych osiągnięć w pracy w zarządzie Grupy Azoty może zaliczyć:
  ­ - współudział w pracach nad konsolidacją branży chemicznej,
  ­ - negocjacje pakietów społecznych w Puławach i Grzybowie,
  ­ - integracja obszaru BHP, ochrony środowiska i jednostek straży pożarnych,
  ­ - powołanie Zespołu Ochrony Przeciwpożarowej ZOP,
  ­ - powołanie Centrum Edukacji Ratowniczej Grupy Azoty CERGA,
  ­ - znaczące zmniejszenie poziomu wypadkowości w Grupie Azoty,
  ­ - wdrożenie programu STOPTM firmy DuPont.
Dowiedz się więcej
Wyszukiwarka