Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Raporty okresowe
RS/2020
15.04.2021
Skonsolidowany raport roczny za rok 2020
Rozwiń
ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip ZIP (242.20 KB) ESEF_grupaazoty-2020-12-31.zip.xades XADES (79.02 KB) List Prezesa Zarządu (XHTML) XHTML (86.79 KB) List Prezesa Zarządu (XADES) XADES (10.59 KB) List Prezesa Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (435.37 KB) Wybrane dane skonsolidowane za 2020 r. (XHTML) XHTML (27.71 KB) Wybrane dane skonsolidowane za 2020 r. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (129.07 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (XHTML) XHTML (4.88 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (XADES) XADES (70.82 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty Spółka Akcyjna oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (4.24 MB) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (XHTML) XHTML (1.77 MB) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (XADES) XADES (70.41 KB) Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 r. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (1.62 MB) Oświadczenie Zarządu (XHTML) XHTML (88.48 KB) Oświadczenie Zarządu (XADES) XADES (69.57 KB) Oświadczenie Zarządu (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (334.07 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. (XHTML) XHTML (3.03 MB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. (XADES) XADES (10.10 KB) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania dla Walnego Zgromadzenia oraz Rady Nadzorczej Grupa Azoty S.A. (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (550.88 KB) Ocena Rady Nadzorczej (XHTML) XHTML (13.48 KB) Ocena Rady Nadzorczej (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (220.17 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej (XHTML) XHTML (81.84 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (186.58 KB) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupy Azoty PDF (2.86 MB)
R/2020
15.04.2021
Jednostkowy raport roczny za rok 2020
Rozwiń
Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty SA za 2020 rok (HTML) XHTML (1.74 MB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty SA za 2020 rok (XADES) XADES (80.77 KB) Jednostkowe sprawozdanie finansowe spółki Grupa Azoty SA za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (2.59 MB) List Prezesa Zarządu - wyniki roczne 2020 (HTML) XHTML (86.79 KB) List Prezesa Zarządu - wyniki roczne 2020 (XADES) XADES (10.59 KB) List Prezesa Zarządu - wyniki roczne 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (435.37 KB) Wybrane dane jednostkowe 2020 (HTML) XHTML (26.35 KB) Wybrane dane jednostkowe 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (126.99 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok (HTML) XHTML (4.88 MB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok (XADES) XADES (70.82 KB) Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Grupa Azoty S.A. oraz Grupy Kapitałowej Grupa Azoty za 2020 rok (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (4.24 MB) Oświadczenie Zarządu 2020 (HTML) XHTML (88.48 KB) Oświadczenie Zarządu 2020 (XADES) XADES (69.57 KB) Oświadczenie Zarządu 2020 (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (334.07 KB) Sprawozdanie biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe (HTML) XHTML (1.73 MB) Sprawozdanie biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe (XADES) XADES (10.08 KB) Sprawozdanie biegłego rewidenta - sprawozdanie jednostkowe (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (418.90 KB) Ocena Rady Nadzorczej - Sprawozdanie jednostkowe (HTML) XHTML (13.17 KB) Ocena Rady Nadzorczej - Sprawozdanie jednostkowe (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (219.35 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie jednostkowe (HTML) XHTML (81.86 KB) Oświadczenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie jednostkowe (PDF) / Dokument nie jest oficjalną wersją. PDF jest kopią raportu opublikowanego w formacie XHTML PDF (186.71 KB)
SPS/2019
08.04.2020
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2019
Rozwiń
1Q/2019
23.05.2019
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2019
za 1 kwartał 2019
Rozwiń
SPS/2018
25.04.2019
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2018
Rozwiń
3Q/2018
08.11.2018
Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2018
za 3 kwartał 2018
Rozwiń
1Q/2018
10.05.2018
Skonsolidowany raport okresowy za 1 kwartał 2018
za 1 kwartał 2018
Rozwiń
SPS/2017
19.04.2018
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2017
Rozwiń
3Q/2017
09.11.2017
Skonsolidowany raport okresowy za 3 kwartał 2017
za 3 kwartał 2017
Rozwiń
1Q/2017
11.05.2017
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 1 kwartał 2017
Rozwiń
1Q/2017
11.05.2017
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 1 kwartał 2017
Rozwiń
SPS/2016
28.04.2017
Skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej za rok 2016
Rozwiń
3Q/2016
09.11.2016
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 3 kwartał 2016 roku
Rozwiń
1Q/2016
11.05.2016
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za 1 kwartał 2016
Rozwiń
3Q/2015
09.11.2015
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2015
Rozwiń
1Q/2015
13.05.2015
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2015
Rozwiń
3Q/2014
13.11.2014
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2014
Rozwiń
1Q/2014
15.05.2014
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2014
Rozwiń
3Q/2013
14.11.2013
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2013
Rozwiń
1Q/2013
09.05.2013
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2013
Rozwiń
1Q/2012
08.05.2012
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2012
Rozwiń
3Q/2011
14.11.2011
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2011
Rozwiń
1Q/2011
31.03.2011
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2011
Rozwiń
3Q/2010
12.11.2010
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2010
Rozwiń
1Q/2010
17.05.2010
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2010
Rozwiń
4Q/2009
19.02.2010
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za IV kwartał 2009
Rozwiń
3Q/2009
16.11.2009
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za III kwartał 2009
Rozwiń
1Q/2009
15.03.2009
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za I kwartał 2009
Rozwiń
4Q/2008
02.03.2009
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za IV kwartał 2008
Rozwiń
3Q/2008
14.11.2008
Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie
za III kwartał 2008
Rozwiń
2Q/2008
14.08.2008
Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za II kwartał 2008
Rozwiń
Wyszukiwarka