Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji ZCh „POLICE” S.A. zakończone
W wyniku wezwania ogłoszonego przez Azoty Tarnów do zapisywania się na sprzedaż akcji Zakładów Chemicznych „POLICE” S.A., uprawniających do wykonywania 66 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh „POLICE” S.A., zapisami złożonymi w wezwaniu do 16 sierpnia 2011 roku objętych zostało 56.191.155 akcji „Polic”, uprawniających łącznie do 56.191.155 głosów na walnym zgromadzeniu, co stanowi 74,92 proc. ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ZCh „POLICE” S.A.
17.08.2011
Sukces oferty publicznej Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A.
W Ofercie Publicznej akcji serii C Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. w ramach wykonania prawa poboru zostało łącznie złożonych 2.961 zapisów podstawowych na 24.587.195 akcji serii C. Jednocześnie złożono 419 zapisów dodatkowych na 52.092.197 akcji serii C.
28.07.2011
Azoty Tarnów po raz trzeci w indeksie Respect
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zakończyła III edycję prestiżowego projektu RESPECT Indeks. Oficjalne ogłoszenie wyników odbyło się 14 lipca w siedzibie GPW w Warszawie.
22.07.2011
Warunki prawne do nabycia akcji „Polic” spełnione
Urząd Kartelowy Republiki Federalnej Niemiec (Bundeskartellamt) wydał 19 lipca 2011 roku bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. kontroli nad Zakładami Chemicznymi „POLICE” S.A.
20.07.2011
UOKiK zgodził się na przejęcie kontroli nad ZCh „Police”
18 lipca 2011 roku Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wydał zgodę na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. kontroli nad Zakładami Chemicznymi „POLICE” S.A.
19.07.2011
Azoty Tarnów na WallStreet
Azoty Tarnów były Partnerem konferencji WallStreet – największego w Europie Środkowej spotkania inwestorów indywidualnych.
06.06.2011
Wyszukiwarka