Rozwiń menu
Wyszukaj
Grupa Kapitałowa Grupa Azoty
Wybierz spółkę
Aktualności
Powołanie Członka Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. informuje, że 21 marca br. otrzymał oświadczenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, pełnomocnika Ministra Aktywów Państwowych, z dnia 21 marca 2024 roku, działającego na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki, o powołaniu Pana Artura Rzempały w skład Rady Nadzorczej Spółki.

21.03.2024
Nowy Zarząd Grupy Azoty S.A.

Rada Nadzorcza Grupy Azoty S.A. powołała z dniem 20 marca br. Adama Leszkiewicza na stanowisko Prezesa Zarządu Grupy Azoty S.A.

19.03.2024
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. nie podjęło uchwały w sprawie nabycia 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka

Podczas posiedzenia 13 marca br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Azoty S.A. nie podjęło uchwały dotyczącej Solarfarm Brzezinka. Niepodjęcie uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało poprzedzone negatywną rekomendacją Rady Nadzorczej Grupy Azoty S.A. w sprawie nabycia 100% udziałów w Solarfarm Brzezinka.

13.03.2024
Grupa Azoty publikuje szacunkowe poziomy produkcji za luty

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji za luty 2024 roku. Z opublikowanych danych wynika, że produkcja nawozów azotowych w spółkach Grupy Kapitałowej wzrosła względem stycznia – szacunkowe wolumeny za luty to 252 tys. ton w porównaniu do 199 tys. ton za styczeń. Wzrost poziomów produkcji został odnotowany również w przypadku nawozów wieloskładnikowych – w lutym szacunkowe poziomy to 57 tys. ton względem 48 tys. ton w styczniu. Z kolei w przypadku nawozów specjalistycznych szacunkowe poziomy produkcji w lutym to 26 tys. ton w porównaniu do 25 tys. ton w styczniu.

11.03.2024
Grupa Azoty Polyolefins S.A. podpisała z instytucjami finansowymi Umowę Zmieniającą do umowy dotyczącej finansowania projektu Polimery Police

W wyniku przeprowadzonych rozmów i uzgodnień z bankami, 29 lutego br. Grupa Azoty Polyolefins podpisała Umowę Zmieniającą do Umowy Stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku,  dotyczącej finansowania projektu Polimery Police. Tym samym strony uzgodniły warunki na jakich Instytucje Finansowe będą udzielały finansowania Projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do  27 marca br. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

29.02.2024
Grupa Azoty S.A. podpisała Aneks do Porozumienia z 13 instytucjami finansującymi

Grupa Azoty S.A. zawarła w imieniu własnym oraz spółek z Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Aneks do Porozumienia z 2 lutego br. Podpisanie dokumentu umożliwi wypracowanie długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

29.02.2024
Wyszukiwarka